Erfbelasting 2022 Berekenen

Erfbelasting 2022 Berekenen

Hoeveel vrijstelling heb ik in 2022 voor de erfbelasting?

Ik krijg een erfenis in 2022 – hoeveel vrijstelling heb ik?

U bent: Bedrag van uw vrijstelling in 2022
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 680.645
Kind, pleegkind of stiefkind € 21.559
Kleinkind € 21.559
Achterkleinkind € 2.274

Hoeveel belasting betaal je over een erfenis?

Ik moet erfbelasting betalen – wat is het tarief in 2023? Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

Tarieven erfbelasting 2023

Waarde erfenis Partner (Pleeg- of stief)kind Kind met een beperking Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0 – € 138.641 10% 18% 30%
€ 138.642 en meer 20% 36% 40%

Hoeveel erfbelasting over 200000?

Stel dat je vader overlijdt en je van hem € 200.000 erft. Omdat één van je ouders overlijdt, heb je als kind een vrijstelling van € 21.282. Het bedrag waarover je belasting betaalt is dan € 200.000 – € 21.282 = € 178.712. Over de eerste € 128.751 boven de vrijstelling betaal je 10% belasting.

Welk vermogen telt mee voor erfbelasting?

Belastingen – Als u een huis erft, krijgt u mogelijk te maken met de volgende belastingen:

erfbelasting Voor de erfbelasting over een woning gaan we uit van de min de hypotheekschuld. U kunt in de aangifte kiezen welke WOZ-waarde u opgeeft: of u geeft de WOZ-waarde in het jaar van overlijden op, of de WOZ-waarde in het jaar ná overlijden. inkomstenbelasting De inkomstenbelasting over de woning is afhankelijk van of u in het huis gaat wonen, het huis verhuurt of dat u het leeg laat staan. Als u in het huis gaat wonen, geeft u het aan in box 1. Gaat u er niet zelf in wonen? Dan geldt het tarief van box 3.

: Ik erf een koopwoning – wat nu?

Welk bedrag is vrijgesteld van erfbelasting?

Wanneer de nalatenschap niet meer dan 1.250 EUR bedraagt, moet een broer, zus, oom, tante, neef, nicht of andere erfgenaam op zijn of haar netto-erfdeel geen successierecht betalen.

Hoe weet ik of ik erfbelasting moet betalen?

Hoeveel erfbelasting u moet betalen, hangt af van uw relatie met de overledene. En van het bedrag dat u erft. Als de waarde lager of gelijk is aan een bepaald bedrag, betaalt u geen erfbelasting (een vrijstelling). Daarnaast zijn er nog een aantal bijzondere situaties waarin u geen of minder erfbelasting betaalt.

Wat moet je betalen als je een huis erft?

Erfbelasting op geërfd huis – Erf je een woning, dan betaal je hier erfbelasting over. De hoogte hiervan wordt bepaald door de WOZ-waarde van de woning. Ben je het niet eens met die waarde, dan kun je daartegen bezwaar maken, Je bent namelijk, samen met eventuele andere erfgenamen, de nieuwe eigenaar van de woning.

 • Daardoor heb je nu dezelfde rechten als de overledene.
 • Om bezwaar te kunnen maken, moet je wel een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen bij de gemeente.
 • Erf je in 2023 een woning of wordt deze jou geschonken? Dan mag je bij de aangifte voor de schenk- of erfbelasting over 2023 kiezen welke WOZ-waarde je hanteert: die uit 2023 (met waardepeildatum 1-1-2022) of straks die van 2024 (met waardepeildatum 1-1-2023).

Met de laagste van die twee waarden betaal je minder schenk- of erfbelasting. Als je niet kunt kiezen uit twee waarden omdat de WOZ-waarde van 2024 nog niet bekend is, dan geef je de WOZ-waarde uit 2023 op. Blijkt de WOZ-waarde uit 2024 uiteindelijk lager, dan kun je de Belastingdienst verzoeken de aanslag te corrigeren, óók als de bezwaartermijn al is verlopen.

Hoe kom ik onder erfbelasting uit?

Iedereen kan de erfbelasting ontwijken met deze 10 tips. Je moet er wel wat voor doen, maar dan ben je er ook echt van af. De meeste mensen weten dat je belasting moet betalen als je een erfenis krijgt. Veel mensen weten ook dat iedere erfgenaam recht heeft op een vrijstelling.

Minder bekend, is dat de partner van de overledene een veel grotere vrijstelling heeft dan de andere erfgenamen. Weinig mensen weten dat er één erfgenaam is die een nog grotere vrijstelling heeft. De erfgenaam die een bedrijf erft en voortzet, betaalt over dat deel van de erfenis maar heel weinig erfbelasting.

Dit heet de bedrijfsopvolgingsregeling. Meer info vind je op deze pagina van de belastingdienst, De erfbelasting en schenkbelasting zijn beiden geregeld in de Successiewet. Voor de erfbelasting is er één keer een vrijstelling. Voor de schenkbelasting kun je elk kalenderjaar een vrijstelling gebruiken.

 • Elke euro die je langer dan een half jaar vóór je overlijden weggeeft, kan later tot 40 cent erfbelasting besparen.
 • Denk bijvoorbeeld aan een jaarlijkse schenking aan een neef of nicht die als erfgenaam in je testament staat.
 • Elk jaar kun je een paar duizend euro weg geven zonder schenkbelasting, terwijl je neef of nicht over de erfenis tot 40% erfbelasting betaalt.
You might be interested:  Oppervlakte Piramide Berekenen Online

Zijn je kinderen later erfgenaam? Dan mag je één keer een extra grote schenking doen zonder schenkbelasting of erfbelasting. Bijvoorbeeld op het moment dat je kind een huis koopt. Hier vind je meer tips over een grote schenking voor een huis, Naast het weer, kan ook het fiscale klimaat aangenamer zijn in het buitenland.

En je hoeft niet eens ver weg op een eiland te gaan wonen om van de erfbelasting af te zijn. Ook op het vasteland van Europa zijn er plekken waar je geen belasting betaalt over een erfenis. In Monaco wonen, dat is voor de meeste mensen te duur. Maar het leven in Portugal is voor veel Nederlanders goed te betalen.

Je moet het wel 10 jaar volhouden. Want als je binnen deze termijn overlijdt, valt je erfenis nog steeds onder de Nederlandse erfbelasting. Voor de gemiddelde Nederlander is een slim testament de beste manier om de erfbelasting te ontwijken. Een voorbeeld hiervan is een opvullegaat.

Dat is een slimme clausule waarmee je als echtpaar de erfbelasting kunt uitstellen tot na het overlijden van de langstlevende. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een testament. Je hoeft dus niet te verhuizen of alles bij leven weg te geven. Gelukkig hoef je niet zelf uit te zoeken welk testament het beste is voor jouw situatie.

De notaris denkt graag met je mee. Wist je dat je tot wel 50% kunt besparen op de kosten voor een testament door de prijzen te vergelijken voordat je een notaris kiest? De tarieven voor een alleenstaande vind je op de pagina Testament 1 persoon en als echtpaar kun je kijken op de pagina Testament 2 personen,

 1. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je bespaart als je een offerte aanvraagt.
 2. Iedere erfgenaam heeft recht op een vrijstelling.
 3. Meer erfgenamen betekent dus minder erfbelasting.
 4. Veel mensen weten niet dat kleinkinderen een flinke vrijstelling hebben voor de erfbelasting.
 5. Het kan dus heel slim zijn om een deel van je erfenis aan de kleinkinderen te geven.

Dit kan door een legaat op te nemen in je testament. Elke euro die je aan een kleinkind geeft, kan tot 20 cent erfbelasting besparen. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan deze uitgebreide video met uitleg en tips over alle mogelijke opties, Bestaat jouw vermogen vooral uit de overwaarde van je huis? Dan is het lastig om bij leven je geld al weg te geven aan de kinderen.

 • Want je huis verkopen om de erfbelasting te ontwijken, dat klinkt niet zo aantrekkelijk.
 • Gelukkig is er wel een andere optie.
 • Een schenking op papier is een bedrag dat je nu schenkt maar pas later uitbetaalt.
 • Dit houdt in dat er in Box 3 een schuld ontstaat bij jou en een vordering bij je kind.
 • Dit verlaagt op papier je vermogen, waardoor je kinderen later minder erfbelasting betalen.

In dit blog vind je meer uitleg over de papieren schenking, Of lees dit blog waarin ik uitleg dat het met die erfbelasting over een huis vaak wel meevalt, Met deze slimme trucs betalen DE RIJKEN veel minder Erfbelasting! – YouTube infotaris 2.32K subscribers Met deze slimme trucs betalen DE RIJKEN veel minder Erfbelasting! infotaris Watch later Share Copy link Info Shopping Tap to unmute If playback doesn’t begin shortly, try restarting your device.

Is erfbelasting aftrekbaar van de belasting?

Is erfbelasting aftrekbaar? – Erfbelasting is niet aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. U betaalt over het geld dat u geërfd heeft vermogensbelasting in box 3. Dit gaat wel over de zogeheten netto erfenis. Oftewel: u ontvangt een bedrag waarover u erfbelasting betaalt.

 • U kunt over het overgebleven bedrag (na aftrek van erfbelasting) beschikken.
 • Dit bedrag telt als vermogen in box 3.
 • U hoeft dus alleen belasting te betalen over het bedrag dat u van de erfenis overhoudt na aftrekken van de erfbelasting.
 • Dit geldt alleen als u een grote erfenis ontvangt, of zelf over veel vermogen beschikt.

Een deel van uw vermogen is belastingvrij. Tot welk bedrag uw vermogen belastingvrij is verschilt van jaar tot jaar. De actuele bedragen vindt u op de site van de belastingdienst.

Hoe lang duurt het voor je erfbelasting moet betalen?

Wanneer krijg ik een reactie op mijn aangifte erfbelasting? Wij doen ons best om u binnen 3 tot 6 maanden een definitieve aanslag te sturen. U krijgt altijd bericht binnen de wettelijke termijn van 3 jaar.

Hoe zit het met erfbelasting als er een ouder overlijdt?

Onterven is minder belasting betalen? – Wie op zoek gaat naar manieren om de kinderen geen belasting te laten betalen, komt uit bij onterven, Onterven lijkt in eerste instantie een handige manier om de Belastingdienst te ontwijken. Op de lange termijn betalen de kinderen echter veel meer erfbelasting.

Als een ouder komt te overlijden, gaat het totale vermogen naar de langstlevende ouder en hoeft deze geen erfbelasting voor de kinderen te betalen. Pas als de langstlevende ouder overlijdt, erven de kinderen en betalen ze belasting. Echter, op deze wijze valt de belasting voor de kinderen meestal veel hoger uit.

Het totale vermogen van de erfenis is in dit geval namelijk hoger en dus betaal je als kind al snel 20 procent erfbelasting.

You might be interested:  Intrinsieke Waarde Berekenen

Wie betaalt erfbelasting over kindsdeel?

Erfbelasting kindsdeel – Direct na overlijden moet over een erfenis erfbelasting worden betaald. De kinderen krijgen dus een aanslag over hun kindsdeel, zonder dat zij het geld al uitgekeerd krijgen. Daarom wordt de erfbelasting betaald door de langstlevende, zodat de kinderen bij het eerste overlijden niet in de problemen komen.

Wat als je het huis van je ouders erft?

05 september 2014 De ouderlijke woning vormt vaak een belangrijk onderdeel van een nalatenschap. Na het overlijden van de langstlevende ouder staan de kinderen voor de keuze wat te doen met de voormalig ouderlijke woning. Er zijn verschillende mogelijkheden: de woning verkopen of de overige erfgenamen uitkopen en er zelf in gaan wonen.

Hoeveel mag je in 2023 belastingvrij schenken aan je kind?

Voorwaarden eenmalig verhoogde vrijstelling – We hebben de voorwaarden voor u op een rij gezet:

Belastingvrij schenken in 2023 voor een koopwoning

De ontvanger is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. De ontvanger heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van deze schenker. Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel. Heeft de ontvanger vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt en daarna niet meer? Lees dan of de ontvanger nog recht heeft op een belastingvrij bedrag, De ontvanger gebruikt het geld om:

een eigen woning te kopen een eigen woning te verbouwen of voor onderhoud van een eigen woning een hypotheek of restschuld van een eigen woning af te lossen de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van een eigen woning af te kopen

Lees waarvoor de ontvanger het geld nog meer mag gebruiken en waarvoor niet, De ontvanger gebruikt het geld uiterlijk in 2025 voor de eigen woning. De ontvanger van de schenking kan aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de eigen woning. De ontvanger mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier, Is de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

Wilt u weten waar u rekening mee moet houden als u deze verhoogde vrijstelling wilt gebruiken? Lees dan verder bij Hoe zit het met belastingvrije schenkingen voor een koopwoning? Belastingvrij schenken in 2023 voor een dure studie

De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief het levensonderhoud. Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel. Een notaris heeft de schenking vastgelegd in een akte en daarin staat:

voor welke studie de schenking is bedoeld hoe hoog de verwachte kosten van de opleiding zijn dat de schenking vervalt als het kind het bedrag niet vóór 2026 heeft besteed aan de opleiding

De ouder(s) en het kind kunnen aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de studie. Het kind mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier, Het kind mag de schenking niet gebruiken om studieschulden af te lossen die zijn ontstaan voordat het de schenking van de ouder(s) kreeg.

Belastingvrij schenken in 2023 voor een vrij bestedingsdoel

De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel.

You might be interested:  Nhg Hypotheek Berekenen

De ontvanger van de schenking moet aangifte schenkbelasting doen. Dat kan online op Mijn Belastingdienst. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf),

Welk jaar WOZ voor erfbelasting?

Hoort de garagebox of parkeerplaats bij een woning, dan geldt de WOZ-waarde – De WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking van de gemeente. U kunt de waarde meestal ook online opzoeken via het, In uw aangifte erfbelasting 2023 mag u kiezen welke WOZ-waarde u neemt:

de WOZ-waarde 2023De gemeente verstuurt deze WOZ-waarde begin 2023, de peildatum is 1 januari 2022. de WOZ-waarde 2024De gemeente verstuurt deze WOZ-waarde begin 2024, de peildatum is 1 januari 2023.

U mag dus de laagste waarde nemen. Is de WOZ-waarde van het jaar ná overlijden nog niet bekend? Neem dan de WOZ-waarde van het jaar van overlijden. Blijkt na het doen van aangifte dat de WOZ-waarde van het jaar na overlijden lager is? Dan mag u bezwaar indienen, ook na de bezwaartermijn van 6 weken. Wij passen de waarde dan voor u aan. U erft een auto Kijk naar de waarde volgens de, U erft kunst of antiek Kijk naar de verzekerde waarde. Was het item niet verzekerd? Kijk dan in catalogussen van veilinghuizen. U erft effecten De waarde van effecten die op de beurs zijn genoteerd, staat in de officiële prijscourant van de werkdag voor de datum van het overlijden. Staan de effecten niet in de prijscourant? Ga dan uit van de marktwaarde. Dit is de hoogste prijs die u op het moment van overlijden zou kunnen krijgen voor de effecten op de vrije markt. U erft verhuurd of verpacht onroerend goed U erft de blote eigendom van een zaak U erft het vruchtgebruik van een zaak U erft een periodieke uitkering U erft een onderneming U erft andere spullen Kijk naar de waarde op verkoopsites als marktplaats.nl of ebay.nl.

Hoeveel mag je belastingvrij erven?

Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling? – Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen. U laat ons zo namelijk weten dat u deze vrijstelling u wilt gebruiken. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen.

 1. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf),
 2. Wij informeren u via de website zodra de online aangifte beschikbaar is.
 3. Aangiften voor schenkingen in 2023 moeten vóór 1 maart 2024 bij ons binnen zijn.
 4. Inloggen op Mijn Belastingdienst U krijgt het geld van iemand anders en beslist zelf wat u ermee doet Iedereen mag u belastingvrij € 2.418 schenken.

U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen. Zolang u maar in de gaten houdt dat u schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen. Krijgt u bijvoorbeeld een bedrag van zowel uw oom als uw tante? Dan mag het totaalbedrag niet hoger zijn dan € 2.418.

 • Rijgt u meer? Dan moet u aangifte doen.
 • Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen.
 • Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting? U krijgt het geld van iemand anders en gebruikt het voor een koophuis Wil iemand u helpen met een schenking voor de aankoop van een huis? Of geeft iemand u een groot bedrag voor de verbouwing van uw eigen woning? Als u tussen de 18 en 40 jaar bent, kan dat misschien belastingvrij.

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning in 2023 is € 28.947.

Hoe zit het met erfbelasting als er een ouder overlijdt?

Onterven is minder belasting betalen? – Wie op zoek gaat naar manieren om de kinderen geen belasting te laten betalen, komt uit bij onterven, Onterven lijkt in eerste instantie een handige manier om de Belastingdienst te ontwijken. Op de lange termijn betalen de kinderen echter veel meer erfbelasting.

 • Als een ouder komt te overlijden, gaat het totale vermogen naar de langstlevende ouder en hoeft deze geen erfbelasting voor de kinderen te betalen.
 • Pas als de langstlevende ouder overlijdt, erven de kinderen en betalen ze belasting.
 • Echter, op deze wijze valt de belasting voor de kinderen meestal veel hoger uit.

Het totale vermogen van de erfenis is in dit geval namelijk hoger en dus betaal je als kind al snel 20 procent erfbelasting.

Wat moet ik doen als ik de erfbelasting niet kan betalen?

Belasting over een woning die niet tijdig verkocht wordt – Kunt u de aanslag Erfbelasting die u is opgelegd niet direct betalen? Dan kunt u mogelijk uitstel vragen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kent enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat er uitstel verleend kan worden.

Hoeveel geld mag je overmaken naar familie?

Doe aangifte als u in 2023 meer krijgt dan de algemene jaarlijkse vrijstelling – Het vrijgestelde bedrag is:

€ 2.418 als u de schenking van iemand anders krijgt € 6.035 als u de schenking van uw ouders krijgt

Aangifte doen van een schenking kan online op Mijn Belastingdienst. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf), Wij informeren u via de website zodra de online aangifte beschikbaar is.