Erfbelasting Berekenen 2022

Erfbelasting Berekenen 2022

Hoeveel bedraagt de erfbelasting in 2022?

Tarieven schenk- en erfbelasting 2022

Tarieven 2022 Tariefgroep erfbelastingpercentage
1. Partners en kinderen 10% 20%
1a. Kleinkinderen 18% 36%
2. Overig 30% 40%

Hoeveel procent belasting over erfbelasting?

Ik moet erfbelasting betalen – wat is het tarief in 2023? Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

Tarieven erfbelasting 2023

Waarde erfenis Partner (Pleeg- of stief)kind Kind met een beperking Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0 – € 138.641 10% 18% 30%
€ 138.642 en meer 20% 36% 40%

Hoeveel belasting betaal je over het erven van een huis?

Huis erven, hoeveel erfbelasting moet ik betalen? – De WOZ-waarde van het huis bepaalt dus over welk bedrag je erfbelasting betaalt. Je relatie met de persoon van wie je de woning erft, bepaalt het belastingtarief en de vrijstelling. De vrijstelling is het bedrag van de erfenis waarover je geen erfbelasting betaalt. Dit jaar gelden de vrijstellingen, zoals in onderstaande tabel weergegeven.

Relatie tot overledene Hoogte vrijstelling 2023
Echtgenoot, partner € 723.526
Kinderen en kleinkinderen € 22.918 per kind
Zieke en gehandicapte kinderen € 68.740
Ouders € 54.270 gezamenlijk
Anderen € 2.418

Je relatie met de overledene bepaalt ook het belastingtarief dat je bepaalt.

You might be interested:  Box 1 Belasting Berekenen
Bedrag Partner, kinderen Kleinkinderen Anderen
Tot € 138.642 10 % 18 % 30 %
Vanaf € 138.642 20 % 36 % 40 %

Wat moet je betalen als je erft?

Wie een erfenis krijgt, moet meestal erfbelasting betalen. Hoe meer verwantschap er is tussen u en degene van wie u erft, hoe minder belasting u betaalt. De erfgenamen kunnen kiezen of ze samen aangifte doen, of ieder voor zich. Dat gaat in drie stappen.

Is erfbelasting eerlijk?

Ook leidt erfbelasting niet tot ongewenst gedrag. Door (st)erven te belasten, overlijdt geen mens minder. Daarbij is het argument van de dubbele belastingheffing onzin. Het is immers niet de dode die betaalt, maar diens nabestaanden. Bovendien betalen we veel vaker dubbel belasting over hetzelfde geld.