Excel Annuiteiten Hypotheek Berekenen

Excel Annuiteiten Hypotheek Berekenen

Hoeveel los je af met een annuïteitenhypotheek?

Aflossen van je annuïteitenhypotheek Op de helft van de looptijd van een annuïteitenhypotheek heb je ongeveer een derde deel van de totale hypotheek afgelost. Zit je op twee derde van de looptijd? Dan is ongeveer de helft van het hypotheekbedrag afgelost.

Hoe werkt de annuïteitenhypotheek?

Annuïteitenhypotheek: zo werkt het Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij je altijd hetzelfde bruto maandbedrag betaalt. Aan het begin van de looptijd betaal je meer rente en minder aflossing. Hoe meer hypotheek je aflost, hoe minder rente je dus betaalt.

Als gevolg betaal je aan het einde van de looptijd meer aflossing en minder rente. Daardoor heb je op de einddatum van je hypotheek, je hypotheek helemaal afgelost. Als je een annuïteitenhypotheek of annuïtaire hypotheek neemt, betaal je elke maand een vast bruto bedrag. Dat bedrag bestaat, net als bij een lineaire hypotheek, uit twee delen: rente en aflossing op je hypotheek.

Daardoor betaal je elke maand een deel van je hypotheek terug. Jouw schuld wordt dus steeds lager. Uiteindelijk wordt jouw hypotheekschuld steeds minder. Omdat je elke maand meer hypotheek terugbetaalt, betaal je ook minder hypotheekrente. Daarom kun je minder van de,

Voordelen Nadelen
In het begin relatief lage maandlasten, omdat je belastingvoordeel hebt Netto maandbedrag stijgt
Eenvoudige hypotheekvorm In het begin los je minder af en betaal je meer rente
Na dertig jaar je hypotheek volledig afgelost Relatief dure hypotheekvorm in vergelijking met aflossingsvrij

Om duidelijk te maken hoe het afbetalen van een annuïteitenhypotheek werkt, vind je hieronder een rekenvoorbeeld. Bijvoorbeeld: je wilt een of kopen en hebt een hypotheek van € 300.000. De looptijd van de hypotheek is 30 jaar en de hypotheekrente bedraagt 1,85%.

Dit resulteert in een bruto maandlast van € 1.086. Tijdens het eerste jaar bestaat dit bedrag dus uit € 457 rente en € 629 aflossing. Omdat je iedere maand aflost, houd je aan het einde van de looptijd steeds minder resterende hypotheek over. Je blijft aflossen maar het bedrag dat je betaalt aan rente, wordt steeds kleiner.

Toch blijven de bruto maandlasten gelijk. Zoals je kunt zien in de tabel, stijgen de netto maandlasten iets aan het eind i.v.m.

Jaar Resterende hypotheek Betaalde rente Aflossing Bruto maandlasten Netto maandlasten
2019 € 292.448 € 457 € 629 € 1.086 € 959
2020 € 284.756 € 445 € 641 € 1.086 € 959
2021 € 276.920 € 433 € 653 € 1.086 € 954
2022 € 268.937 € 421 € 665 € 1.086 € 960
2023 € 260.806 € 409 € 678 € 1.086 € 960
2044 € 50.231 € 87 € 999 € 1.086 € 1.096
2045 € 38.020 € 69 € 1.018 € 1.086 € 1.103
2046 € 25.580 € 50 € 1.037 € 1.086 € 1.111
2047 € 12.908 € 31 € 1.056 € 1.086 € 1.120
2048 € 0 € 11 € 1.076 € 1.086 € 1.130

Weten of een annuïteitenhypotheek bij jouw financiële situatie past? Maak dan bij één van onze vestigingen. Onze adviseur helpen je graag. Het eerste gesprek is altijd gratis

Met een annuïteitenhypotheek betaal je aan het begin van de looptijd meer rente en los je minder af. Je profiteert maximaal van de hypotheekrenteaftrek waardoor je netto maandlasten lager zijn. Gedurende de looptijd van je hypotheek ga je meer aflossen. Dit type hypotheek is interessant als je nog aan het begin van je carrière staat en verwacht in de toekomst hogere maandlasten te kunnen betalen. Maandelijks betaal je voor je annuïteitenhypotheek gedurende je rentevaste periode een vast bedrag per maand bestaande uit een deel rente en een deel aflossing. Met het aflossingsdeel los je binnen de looptijd stap voor stap je hypotheek af. Halverwege de looptijd van een annuïteitenhypotheek is ongeveer een derde van de totale annuïteitenhypotheek afgelost. Na twee derde van de totale looptijd heb je ongeveer de helft van het bedrag afgelost. Op de einddatum van je hypotheek is je volledige hypotheekschuld afgelost. Het is mogelijk om extra af te lossen op een annuïteitenhypotheek. Door extra af te lossen verlaag je de maandlasten of verkort je de looptijd van je hypotheek. Check wel bij je geldverstrekker wat de voorwaarden zijn voor extra aflossen. Het kan zijn dat je verplicht bent boeterente te betalen. Wil je weten of extra aflossen voor jou interessant is? Vraag je hypotheekadviseur om advies. Met een annuïtaire hypotheek los je in het begin relatief weinig af en profiteer je maximaal van de hypotheekrenteaftrek. Hierdoor zijn je netto maandlasten in het begin wat lager. Dit kan voordelig zijn als je nu nog niet zo veel verdient en in de toekomst verwacht meer te besteden te hebben. Een lineaire hypotheek is over de gehele looptijd goedkoper. Je lost een vast bedrag per maand af waardoor je maandlasten dalen. Bij beide hypotheekvormen los je overigens de volledige hypotheek binnen de looptijd af. Welke hypotheekvorm voor jou het beste past, hangt af van je persoonlijke situatie. Een combinatie van verschillende hypotheekvormen is ook mogelijk. Je hypotheekadviseur kan je hierin goed adviseren.

: Annuïteitenhypotheek: zo werkt het

Hoe bereken je de hypotheekrenteaftrek?

Hoeveel hypotheekrenteaftrek in 2022? – Heel leuk al die theoretische informatie, maar waarschijnlijk wil je graag weten wat dat voor jou specifiek betekent. Daarvoor kun je jouw hypotheekrenteaftrek berekenen aan de hand van onderstaande voorbeeld. Bepaal eerst welke uitgangspunten er gelden:

De WOZ waarde van je woning € 300.000,-
De hypotheek bedraagt € 300.000,-
De rente op je hypotheek is 3%
Hypotheekvorm Annuïtair
Het bedraagt 0,45% van de WOZ-waarde

Om de hypotheekrenteaftrek te berekenen, bepaal je jouw bruto rentelasten en trek je daar het eigenwoningforfait vanaf.

Bruto rentelasten(3% x € 300.000) € 9.000
Eigenwoningforfait(0,45% x € 300.000) – € 1.350
De hypotheekrenteaftrek bedraagt € 7.650

Dit bedrag mag je aftrekken van je inkomen. Daardoor wordt het inkomen waarover je belasting betaalt lager. Ook hiervoor nemen we enkele uitgangspunten. Zonder hypotheekrenteaftrek zou je aan inkomstenbelasting betalen:

Bruto jaarinkomen € 50.000
Inkomstenbelasting 37,07%
Betaalde inkomstenbelasting € 18.535

Door de hypotheekrenteaftrek mag je dus jouw inkomen verlagen met € 7.650. Hierdoor wordt jouw belastbaar inkomen € 50.000 – € 7.650 = € 42.350. Hiermee komt de verschuldigde inkomstenbelasting op € 42.350 * 37,07% = € 15.699. Je hebt dus recht op een belastingteruggave.

Betaalde inkomstenbelasting € 18.535
Verschuldige inkomstenbelasting € 15.699
Belastingteruggave € 2.836

Hoe bereken je totalen in Excel?

AutoSom gebruiken – U kunt AutoSom gebruiken om snel een kolom of rij of getallen op te geven. Selecteer een cel naast de getallen die u wilt optelen, klik op AutoSom op het tabblad Start, druk op Enter (Windows) of Return (Mac) en dat is alles! Wanneer u op AutoSom klikt, wordt automatisch een formule (met de functie SOM ) ingevoerd om de getallen op te tellen. Opmerking: U kunt ook ALT+= (Windows) of ALT+ += (Mac) in een cel typen, waarna Excel automatisch de functie SOM invoegt. Hier volgt een voorbeeld. Als u de getallen voor januari in dit entertainmentbudget wilt optellen, selecteert u cel B7 (de cel direct onder de kolom met getallen). Klik vervolgens op AutoSom, Er verschijnt dan een formule in cel B7 en de cellen die u optelt worden gemarkeerd. AutoSom” loading=”lazy”> Druk op Enter om het resultaat (95,94) in cel B7 weer te geven. U kunt de formule ook bekijken in de formulebalk boven in het Excel-venster. Notities:

  • Als u een kolom met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct onder het laatste getal in de kolom. Als u een rij met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct rechts van de rij met getallen.
  • Nadat u een formule hebt gemaakt, kunt u deze naar andere cellen kopiëren in plaats van dat u de formule steeds opnieuw typt. Als u bijvoorbeeld de formule van cel B7 naar cel C7 kopieert, wordt de formule in C7 automatisch aangepast aan de nieuwe locatie en worden de getallen in C3:C6 berekend.
  • U kunt AutoSom ook gebruiken voor meer dan één cel tegelijk. U kunt bijvoorbeeld B7 en C7 markeren en vervolgens op AutoSom klikken om beide kolommen tegelijk op te tellen.