Factor A Pensioen Berekenen

Factor A Pensioen Berekenen
Rekenvoorbeeld: je wilt de Factor A over 2014 berekenen – Wil je je Factor A berekenen voor de jaarruimte van 2014 ? Dan moet je gebruik maken van gegevens uit 2013. Ik ga hieronder uit van een pensioengevend salaris van 50.000 euro: Je pensioengevend salaris: 50.000 euro De pensioengrondslag, Daarover betaal je premie en bouw je pensioen op.”>AOW-franchise : 12.000 euro Je pensioengrondslag is dan: 38.000 euro Het opbouwpercentage is 1,6% per dienstjaar, Je moet je pensioengrondslag vermenigvuldigen met het opbouwpercentage. Je Factor A zou dan in principe 608 euro zijn. Maar let op: voor de Factor A van 2014 geldt een correctie, Je mag de Factor A vermenigvuldigen met 35/37. Dat is gunstig, want het maakt je Factor A lager. En dus heb je uiteindelijk meer jaarruimte, wat betekent dat je meer lijfrente-inleg als aftrekpost kunt opvoeren. Factor A met correctie 2014 = 35/37 x 608 euro = 575 euro.

Waar vind ik mijn pensioen factor?

In mijnpensioenoverzicht.nl kunt u de gegevens van uw pensioen en uw AOW zien: hoeveel pensioen u heeft opgebouwd; hoeveel netto pensioen u maandelijks krijgt; het bedrag van uw verwachte AOW.

Hoeveel is mijn jaarruimte?

Zo werkt de jaarruimte berekening – De jaarruimte 2023 (dit jaar) wordt berekend op basis van wat je in 2022 (vorig jaar) hebt verdiend. Jaarruimte is een percentage van het bruto-inkomen minus de AOW-franchise voor lijfrente. Dit heet de premiegrondslag.

  • Deze AOW-franchise is het deel van het inkomen waarover je geen pensioen mag opbouwen, omdat je straks AOW krijgt.
  • In 2023 is de AOW-franchise € 13.646.
  • Over jouw inkomen boven de € 13.646 mag je 30% fiscaal vriendelijk opzij zetten.
  • Jaarruimte voorbeeld: stel dat je vorig jaar € 60.000 hebt verdiend.
  • Dan is jouw jaarruimte (€ 60.000 – € 13.646) * 30% = € 13.906,20 per jaar, oftewel € 1.158,85 per maand.
You might be interested:  Inkomstenbelasting 2021 Zzp Berekenen

Dit mag je aftrekken van de inkomstenbelasting over dit jaar. NB: sommige zaken (zoals gebruik FOR, opbouw pensioen elders) hebben invloed op je jaarruimte. Gebruik onze Excel-tool voor een exacte berekening.

Waar vind ik factor A in mijn pensioenoverzicht PME?

Je factor A staat op je UPO – Je factor A staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je ieder jaar van ons krijgt. Voor je belastingaangifte heb je het UPO van het aangiftejaar nodig. Je vindt je UPO in je eigen postbus,

Hoeveel procent van je loon gaat naar pensioen?

Voor de opbouw van uw pensioen betalen u en uw werkgever pensioenpremie. Uw werkgever betaalt 2/3 deel, u betaalt 1/3 deel. De pensioenpremie is vastgesteld op 23,73% van de loonsom (2023). Dit is een afspraak tussen werkgever en de bonden.