Flow Berekenen Met Druk

Flow Berekenen Met Druk

Hoe bereken je de flow?

Voor de gemiddelde stroomsnelheid v geldt flow=v*A met A is de doorsnede van de buis. Als de doorsnede cirkelvormig is, bereken je A=1/4*pi*D² met D is de diameter.

Hoe berekening je drukval?

Re wordt berekend met de formule: Re = ρ.v. D / µ ρ = de dichtheid in kg/m³ v = de snelheid in m/s D = de inwendige diameter van de leiding in m µ = de dynamische viscositeit uitgedrukt in kg/ Hoe hoger de dichtheid, snelheid en diameter van de leiding, en hoe lager de viscositeit, des te hoger is Re.

Hoe bereken je de volumestroom?

Flowmeting wordt dus gedaan met flowmeters. We onderscheiden daarin enerzijds massameting en volumemeting; anderzijds gasmeters, vloeistofmeters en de zgn. multiphase flowmeters, die zowel gas- als vloeistofstromen tegelijk kunnen meten. Zoals de naam al zegt, richten massameters zich op de massa van het stromend medium.

Deze massastroom (kg/s) is uiteraard bij gegeven of gemeten soortelijke massa (ρ = kg/m3) van het medium dan eenvoudig om te rekenen naar een volumestroom (m 3 /s): Volumestroom = massastroom / soortelijke massa. Als de soortelijke massa niet gemeten wordt, dan moet voor gebruik van een massameter de soortelijke massa van het medium vooraf bekend zijn en uiteraard ook constant zijn.

Massameting omrekenen naar volume vereist dan een constante samenstelling (mix), druk en temperatuur van het medium. Volumemeters zijn veelal gebaseerd op de stroomsnelheid ( v ) van het medium in de meter. Deze kan eenvoudig omgerekend worden naar een volumestroom (m 3 /s) als het oppervlakte (m 2 ) van de dwarsdoorsnede van de meter bekend is: Volumestroom = stroomsnelheid,

oppervlakte Doorgaans zijn flowmeters geschikt voor gas en/of vloeistofstromen, maar niet tegelijkertijd. Voor combinaties van gas- en vloeistofstromen moeten speciale, zogenaamde multiphase flowmeters worden ingezet. Bezoek adres: Leerparkpromenade 50 3312KW Dordrecht-NL FCoE is gevestigd in de ‘Duurzaamheidsfabriek’ op het Leerpark in Dordrecht.

Neem contact op via: Postbus 931 3300 AX Dordrecht –NL E-mail: [email protected] Flow Center of Excellence Copyright 2023

Hoe bereken je de stroomsnelheid van water?

Wat is het debiet en hoe bereken je het? – Het debiet is de hoeveelheid water die per tijdseenheid door een bepaald punt in de rivier stroomt. Dit wordt meestal uitgedrukt in kubieke meter per seconde (m 3 /s). Hierbij staat 1 m 3 gelijk aan 1000 liter, Er bestaat een formule om het debiet te berekenen, namelijk Q = AV.

Q = het debiet A = de oppervlakte van de doorsnede van het rivierbed V = de stroomsnelheid van het water

De oppervlakte en de stroomsnelheid zijn van een aantal dingen afhankelijk. De oppervlakte wordt uiteraard bepaald door de breedte en diepte, maar ook door de aanwezigheid van sediment, Op een punt in de rivierloop waar sedimentatie plaatsvindt, zal de oppervlakte kleiner zijn dan op een punt waar erosie plaatsvindt.

Wat staat er in flow?

Het geconcentreerd beschilderen van een modelschip. Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert.

 1. Mensen in de staat van flow kunnen boven hun bekende vermogens uitstijgen en sneller leren en nieuwe inzichten verkrijgen.
 2. De belangrijkste theoreticus achter dit concept en de bedenker ervan is de Amerikaanse psycholoog Mihály Csíkszentmihályi,
 3. Flow is een belangrijk concept in de zogenoemde positieve psychologie, waarvan Csíkszentmihályi (naast Martin Seligman ) de belangrijkste proponent is.

Flow wordt zo genoemd omdat enkele personen die door Csíkszentmihályi werden geïnterviewd voor zijn in 1975 verschenen boek over flow het bij wijze van metafoor hadden over een “stroom die hen meevoerde”. In die zin is de term niet gerelateerd aan de uitdrukking “Go with the flow”, die betekent dat men zich aan de omstandigheden aanpast of zich conformeert aan anderen.

Wat is een voorbeeld van flow?

Voorbeeld One Piece Flow: – Een voorbeeld van one piece flow in een productieomgeving is bijvoorbeeld een lopende band met een vast aantal producten of bewerkingsstations. Hierbij is het product dat gemaakt wordt altijd in beweging, van begin tot eind.

 1. Dit kan bijvoorbeeld het in elkaar zetten van een auto zijn.
 2. Ook in dienstverlenende processen kun je flow inbouwen, bijvoorbeeld bij het afgeven van vergunningen.
 3. Je bent dan met 1 vergunning tegelijkertijd bezig die je in een keer helemaal afrondt, voordat je aan de volgende begint.
 4. Doordat je steeds een ‘stuk’ helemaal af maakt voordat je aan een volgende begint, werk je veel efficiënter.

Je krijgt veel meer ‘stuks’ af dan als jij bijvoorbeeld in batches werkt (zie ook het filmpje hierboven op de pagina). Flow kan je natuurlijk ook toepassen op een thuissituatie. Nieuwsgierig naar hoe onze Consultant Roos een flow creëerde in haar dagelijks leven en zo een stuk efficiënter leeft? Lees hier haar bevindingen.

Hoeveel bar verlies je per meter?

Waterdruk onvoldoende? Waterdruk in het leidingnetwerk zorgt ervoor dat er op alle kranen, en op alle etages, voldoende water beschikbaar is. Het waterleidingbedrijf zorgt voor een waterdruk van 2,5 bar bij de hoofdmeter. De minimale waterdruk die je thuis nodig hebt voor de werking van een cv-installatie of een wasmachine is 1,5 bar.

You might be interested:  Hoeveel Calorieën Verbrand Je Met Fietsen Berekenen

Begane grond: 2,4 bar Eerste verdieping: 2,1 bar Tweede verdieping: 1,8 bar Derde verdieping: 1,5 bar Vierde verdieping: 1,2 bar

Wanneer de waterdruk te laag is, komt er simpelweg (te) weinig water uit de kraan. Controleer eerst of het aan de kra(a)n(en) ligt: Schroef de kop eraf en controleer het zeefje. Wanneer alle kranen te weinig druk lijken te hebben controleer dan eerst of de hoofdkraan helemaal opengedraaid is. Nog steeds geen waterdruk? Dan kan een uitkomst bieden. : Waterdruk onvoldoende?

Hoeveel drukverlies per meter?

Een hogedrukslang geeft weerstand aan de vloeistof die erdoorheen stroomt. Dit zorgt voor drukverlies van de stroming. Dit drukverlies is afhankelijk van diverse factoren zoals het type materiaal, de diameter, de lengte van de slang en de hoeveelheid water (debiet) wat door de slang stroomt.

 1. Wat is het drukverlies bij een hogedrukslang? Het drukverlies is afhankelijk van de watercapaciteit van de hogedrukpomp en de totale lengte hogedrukslang.
 2. Bij een passende hogedrukslang voor je hogedrukreiniger gaat er ongeveer 2 tot 6 bar verloren per tien meter.
 3. In onderstaande tabel vindt u de gemiddelde drukverliezen van de hogedrukslangen op onze site.

Deze drukverliezen zijn gesorteerd op de diameter van de hogedrukslang, en het debiet wat hier doorheen stroomt. De uitkomst van deze twee geeft een drukverlies (in bar) die optreedt per 10 meter hogedrukslang. Drukverliezen in bar bij slanglengte van 10 meter Voorbeeld: De hogedrukpomp geeft 200 bar en 15 liter per minuut, om te weten welke slang geschikt is vergelijk je de verschillende slangmaten.

Hoeveel lucht door 160mm buis?

Spirobuis oppervlakteberekening

Diameter van de spirobuis Oppervlakte in cm²
100 mm > 10 cm 78,54 cm²
125 mm > 12,5 cm 122,72 cm²
150 mm > 15 cm 176,71 cm²
160 mm > 16 cm 201,06 cm²

Wat is debiet lucht?

AirSain | Luchtdebiet uitleg Luchtdebiet is de hoeveelheid lucht dat in een bepaalde tijdseenheid verplaatst wordt. De capaciteit van een luchtreiniger met ventilator wordt met behulp van het luchtdebiet weergegeven, bijvoorbeeld 300 m3/h (staat voor 300 kuub lucht per uur).

Het is de hoeveelheid lucht dat door de luchtreiniger wordt gevoerd. Is een term die gebruikt wordt voor de hoeveelheid beweging van gassen en vloeistoffen. Deze term wordt regelmatig gebruikt in de meet en regeltechniek o.a. bij geografie, hydrologie, civiele techniek en procestechniek. Het debiet wordt bepaald door het volume lucht te meten dat binnen een bepaalde tijdseenheid verplaatst wordt (luchtverplaatsing).

Deze term wordt ook gebruikt voor aanduiding van de ventilatiecapaciteit van airconditioners, luchtreinigers en ventilatoren. : AirSain | Luchtdebiet uitleg

Wat is minimaal debiet?

Minimaal geëiste ontwerpdebiet (residentieel) Het minimaal geëiste ontwerpdebiet is het debiet per ruimte waarvoor de installatie volgens de energieprestatieregelgeving minimaal moet ontworpen worden. Het ontwerpdebiet is het debiet dat de ontwerper verwacht onder de vooropgezette condities (beschikbare drukverschillen, kwaliteit van uitvoering, ) door zijn keuze van bepaalde producten of uitvoeringswijze.

Het minimaal geëiste ontwerpdebiet bedraagt 3,6 m³/h per m²,Om te beletten dat er in kleine ruimtes te weinig geventileerd wordt, bevat de norm ook per ruimte een minimum toevoer- en afvoerdebiet dat moet gehaald worden. Om het energieverbruik beter onder controle te houden, kunnen de luchthoeveelheden voor toevoer en afvoer voor bepaalde ruimtes beperkt worden. Bij een ventilatiesysteem A of C wordt deze beperking op het ontwerptoevoerdebiet sterk aanbevolen, om het energieverlies via de RTO’s te beperken.Het minimaal geëist ontwerpdebiet houdt geen rekening met de hoogte van de ruimte, omdat die nauwelijks invloed heeft op het aantal aanwezige personen of de (vervuilende) activiteiten.Het minimaal geëist ontwerpdebiet is onafhankelijk van het aantal personen in een ruimte.

Ruimte Nominaletoevoer Debietmagbeperktwordentot Minimalespleetonder de deur
Algemeneregel Minimaaldebiet
Toevoer Woonkamer 3,6 m 3 /h.m 2 75 m 3 /h 150 m 3 /h
Slaapkamer 25 m 3 /h 72 m 3 /h
Studeerkamer
Speelkamer
Doorstroomals afvoer uit de ruimte Woonkamer 25 m 3 /h 70 cm 2
Slaapkamer
Studeerkamer
Speelkamer
Doorstroomals toevoernaar de ruimte Keuken 50 m 3 /h 140 cm 2
Badkamer 25 m 3 /h 70 cm 2
Was- en droogplaats
Wc
Afvoer Keuken 3,6 m 3 /h.m 2 50 m 3 /h 75 m 3 /h
Badkamer
Was- en droogplaats
Open keuken 75 m 3 /h
Wc 25 m 3 /h

ul> Het debiet mag verdeeld worden over, Om het debiet te bepalen, moet u de correct berekenen. De verschillende mechanisch gerealiseerde debieten worden afgesteld door de installateur met gereedschap en een debietmeter.De ontworpen ventilatievoorzieningen mogen een hoger debiet leveren dan het minimaal geëiste ontwerpdebiet.De gebruiker is niet verplicht om het minimaal geëiste ontwerpdebiet op elk ogenblik te realiseren. Hij mag het debiet hoger of lager naargelang de behoefte (bv. aantal aanwezige personen of de activiteiten). Voor energiebesparing en comfort is dat zelfs aan te bevelen.

Hieronder vindt u de berekeningswijze en schematische voorstelling van de ontwerpdebieten van verschillende droge en natte ruimten.

Voorbeeld: een woonkamer van 60 m²

Berekeningswijze Minimaal geëiste ontwerpdebiet
Toevoerdebiet voor droge ruimte 60 m² x 3,6 m³/h per m² = 216 m³/h

Dat is hoger dan de bovengrens.Het ontwerptoevoerdebiet mag beperkt worden tot 150 m³/h (zie grafiek).

Afvoerdebiet voor droge ruimte 25 m³/h bij 2 Pa

Voorbeeld 1 : een slaapkamer van 22 m²

Berekeningswijze Minimaal geëiste ontwerpdebiet
Toevoerdebiet voor droge ruimte 22 m² x 3,6 m³/h per m² = 79,200 m³/h

Dat is hoger dan de bovengrens.Het ontwerptoevoerdebiet mag beperkt worden tot 72 m³/h (zie grafiek).

Afvoerdebiet voor droge ruimte 25 m³/h bij 2 Pa

Voorbeeld 2 : een bureau van 6 m²

Berekeningswijze Minimaal geëiste ontwerpdebiet
Toevoerdebiet voor droge ruimte 6 m² x 3,6 m³/h per m² = 21,600 m³/h

Dat is lager dan de ondergrens.Het ontwerptoevoerdebiet is minstens 25 m³/h (zie grafiek).

Afvoerdebiet voor droge ruimte

Voorbeeld: een badkamer van 5 m²

Berekeningswijze Minimaal geëiste ontwerpdebiet
Toevoerdebiet voor droge ruimte 5 m² x 3,6 m³/h per m² = 18 m³/h

Dat is lager dan de ondergrens.Het ontwerpafvoerdebiet is minstens 50 m³/h (zie grafiek).

Afvoerdebiet voor droge ruimte 25 m³/h bij 2 Pa

Voorbeeld: een open keuken van 15 m²

Berekeningswijze Minimaal geëiste ontwerpdebiet
Toevoerdebiet voor droge ruimte 15 m² x 3,6 m³/h per m² = 54 m³/h

Dat is lager dan de ondergrens.Het ontwerpafvoerdebiet is minstens 75 m³/h (zie grafiek).

Afvoerdebiet voor droge ruimte 50 m³/h bij 2 Pa

Voorbeeld: een wc van 1,35 m²

Ontwerpdebiet in m³/h Berekeningswijze Minimaal geëiste ontwerpdebiet
Toevoerdebiet voor droge ruimte 1,35 m² x 3,6 m³/h per m² = 4,86 m³/h

Dat is lager dan de ondergrens.Het ontwerpafvoerdebiet is minstens 25 m³/h (zie grafiek).

Afvoerdebiet voor droge ruimte 25 m³/h bij 2 Pa

/ul> ZOEKEN OP EPB-PEDIA Er zijn geen resultaten gevonden voor uw zoekopdracht

Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: Minimaal geëiste ontwerpdebiet (residentieel)

Hoeveel debiet kan er door een leiding?

DN aansluiting

DN aansluiting Debiet
DN 50 15 m 3 /uur
DN 63 15 m 3 /uur
DN 80 25 m 3 /uur
DN 100 37 m 3 /uur

Hoe bereken je de debiet?

TB241E – Fysische Transportverschijnselen Een transportvergelijking beschrijft de flux van een grootheid als functie van een gradiënt. Voor het transport van warmte ($q$), massa ($m$) en impuls ($p$) zijn de bijbehorende vergelijkingen respectievelijk (zie tabel 1 voor de namen van de constanten): $$φ_ = -λ / $$ $$φ_ = -D / $$ $$φ_ = -µ / $$ Tabel 1. Namen van de evenredigheidsconstanten.

constante naam eenheid
$λ$ warmtegeleidingsscoëfficiënt W/(m·K)
$D$ diffusiecoëfficiënt m²/s
$µ$ viscositeit Pa·s

De flux is de hoeveelheid van een grootheid die ergens per seconde per vierkante meter stroomt (dimensie: · -1 · -1 ). Een voorbeeld is de warmteflux berekend met bovenstaande transportvergelijking, in W/m². Willen we de stroom van een een grootheid door een bepaald oppervlak $A$ weten (dimensie: · -1 ), dan vermenigvuldigen we de flux met het oppervlak.

In deze module gebruiken we $φ$ voor de flux van een grootheid en $Φ$ voor de stroom ervan door een bepaald oppervlak. Daarmee is meteen de relatie tussen flux en stroom duidelijk: $$Φ = A·φ$$ Het volumedebiet (of kortweg debiet ) is het totale volume dat per seconde stroomt (dimensie: · -1 ). Een voorbeeld is het debiet door een waterleiding in m³/s.

De term massadebiet wordt wel gebruikt voor de totale massa die per seconde stroomt (dimensie: · -1 ). (Elders wordt flux ook wel gebruikt voor wat we hier stroom noemen, en fluxdichtheid voor wat hier flux heet. Let er in verschillende vakgebieden goed op wat er bedoeld wordt.) Transportvergelijkingen kunnen ook geschreven worden als de flux van een grootheid als functie van de concentratiegradiënt van diezelfde grootheid.

constante naam relatie met andere constante
$a$ temperatuursvereffeningscoëfficiënt $a = λ/ $
$D$ diffusiecoëfficiënt
$ν$ kinematische viscositeit $ν = µ/ρ$

Laatste wijziging: 12-10-2022Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het : TB241E – Fysische Transportverschijnselen

Hoe wordt debiet uitgedrukt?

Debiet (hoeveelheid uitstromend water gedurende een bepaalde tijd) – De hoeveelheid water die een waterpomp per tijdseenheid kan leveren wordt uitgedrukt als debiet, In het Engels uitgedrukt als flow, Het debiet wordt uitgedrukt in m3/uur of liters/minuut,

Hoe wordt debiet gemeten?

Van welke meetprincipes maakt VEGA gebruik om debiet te meten? – VEGA maakt voor het meten van debiet in principe gebruik van twee fysische meetprincipes: en, Bij debietmeting door middel van verschildruk wordt via een differentiaaldrukmeter, bijv. een meetflens of een pitotbuis, de verschildruk gemeten.

 1. Een verschildruktransmitter berekent uit de gemeten waarde vervolgens het debiet.
 2. Daarbij kunnen drukverschillen van slechts enkele mbar worden gemeten – ook bij een hoge statische druk.
 3. Dankzij de fijne gradatie van de meetcelbereiken en een hoge meetnauwkeurigheid zijn zo nauwkeurige debietmetingen te realiseren.

Bovendien maakt de grote keuze aan meetbereiken een breed toepassingsspectrum van de verschildrukmeting mogelijk.

Wat is een goede flow?

Flow op het werk – Een van de meest lonende dingen om op het werk te doen, is de flow-staat bereiken. Flow op het werk is wanneer u zo opgaat in een taak of project dat u de tijd uit het oog verliest. Misschien beseft u niet eens hoeveel tijd er verstreken is terwijl u een opdracht afwerkt. Dat is flow. Ik leef volgens mijn agenda en richt mijn dagen zo in dat ik zoveel mogelijk focus-tijd heb. In die tijd demp ik al mijn meldingen, sluit ik alle afleidende toepassingen af, en zet ik muziek zonder tekst op. Meestal heb ik 10 tot 15 minuten nodig om in een flow-staat te komen.

Is flow een maandblad?

Flow (tijdschrift) Flow Genre papier Frequentie 8 x per jaar Oplage 56.888 (2022) Eerste editie Land(en) Hoofdredacteur Astrid van der Hulst Uitgeverij(en)

Portaal

Flow is een tijdschrift dat verschijnt in en, Het blad verschijnt sinds 2009 achtmaal per jaar en wordt uitgegeven door, De naam is een verwijzing naar ‘onthaasting’. Het tijdschrift geeft extra aandacht aan papier. De vier katernen zijn elk op een andere papiersoort gedrukt.

 1. Naast het bedrukken wordt ook gebruik gemaakt van stansen en perforeren.
 2. Zo zitten in ieder blad verschillende papieren extra’s in de vorm van bijvoorbeeld schriftjes en stickers met spreuken.
 3. Achter in het blad zit steeds een uitneembaar boekje.
 4. Er verschijnen specials en jaarlijks is er een scheurkalender en een agenda.

Viermaal per jaar verschijnt een Engelse editie. Sinds 2013 verschijnt het blad in een Duitse editie, en vanaf 2015 is er ook een Franse uitgave. In 2014 werd Flow gekozen tot Tijdschrift van het jaar.

Hoe ontstaat flow?

Het begrip ‘flow’ verwijst naar een mentale toestand waarin iemand zo opgaat in zijn eigen bezigheden (Wikipedia, 2021a) alsof hij zich mee laat voeren door een stroom (flow). Mihaly Csikszentmihalyi (psycholoog) introduceerde het begrip (Wikipedia, 2021b).

In een Tedtalk vertelt hij hoe hij geïnteresseerd raakt in de vraag wat bijdraagt aan een leven dat de moeite waard is om geleefd te worden. Hij gaat onderzoeken wanneer mensen zich in het dagelijks leven echt gelukkig voelen. In interviews met creatievelingen ontdekt hij dat zij zich het gelukkigst voelen als zij zo in beslag genomen worden door het proces van creëren dat ze het gevoel hebben samen te vallen met dit proces, dat de taak ‘automatisch’ gaat, haast buiten henzelf om.

De vraag die hij zich vervolgens stelt, is hoe je meer flow kunt beleven in het alledaagse leven. Flow ontstaat als je bezig bent met dingen die je echt leuk vindt, waarin je je kunt verliezen. Dat kan van alles zijn en is niet alleen gekoppeld aan werk.

 1. Er moet een uitdaging in de taak zitten en je moet over een hoge mate van vaardigheid beschikken om de taak te kunnen uitvoeren.
 2. In het Ervaringsfluctuatiemodel van o.a.
 3. Mihaly Csikszentmihalyi (figuur 1), staan 8 verschillende gemoedstoestanden die ontstaan als mensen een bepaalde taak moeten uitvoeren.

De horizontale as geeft de mate van vaardigheid (bekwaamheid) weer, de verticale as het niveau van uitdaging (moeilijkheidsgraad). In de figuur zie je dat er ‘flow’ ontstaat als de taak op beide assen hoog scoort. Scoort de taak op beide assen laag, dan ontstaat er apathie Csikszentmihalyi (1997). Figuur 1 Ervaringsfluctuatiemodel, Czikzentmihalyi (1997). © volwassenenleren.nl (2021)

Wat is het flow model?

De theorie achter flow – In het flow-model van Mihaly Csikszentmihaly staan de emotionele toestanden weergegeven, waarin iemand zich kan bevinden bij het uitvoeren van een taak of een activiteit. Hoe je je voelt, is volgens Csikszentmihaly gerelateerd aan de factor vaardigheid ten opzichte van de factor uitdaging. Flow model Csikszentmihaly

Wat is flow in werk?

Flow is een staat van volledige concentratie, waarin je volledig opgaat in de activiteit waar je mee bezig bent. Je bent zo betrokken bij je activiteit dat je vergeet wat er om je heen gebeurt. Je ervaart plezier in wat je doet en hebt de volledige controle in handen.

Wat is een goede flow?

Flow op het werk – Een van de meest lonende dingen om op het werk te doen, is de flow-staat bereiken. Flow op het werk is wanneer u zo opgaat in een taak of project dat u de tijd uit het oog verliest. Misschien beseft u niet eens hoeveel tijd er verstreken is terwijl u een opdracht afwerkt. Dat is flow. Ik leef volgens mijn agenda en richt mijn dagen zo in dat ik zoveel mogelijk focus-tijd heb. In die tijd demp ik al mijn meldingen, sluit ik alle afleidende toepassingen af, en zet ik muziek zonder tekst op. Meestal heb ik 10 tot 15 minuten nodig om in een flow-staat te komen.

Wat is de definitie van flow?

Flow; wat is dat eigenlijk precies? – Een staat van flow is een mentale toestand. De toestand waarin sporters gouden medailles halen en jij compleet de tijd vergeet. Het lijkt een modewoord, echter soortgelijke ervaringen worden ook beschreven in het Boeddhisme en het Taoïsme.

Wat is flow in Lean?

Hier is duidelijk geen sprake van ‘Flow’! – Er is ‘Flow’ indien alle stappen in het voortbrengingsproces elkaar volgen zonder dat er wachttijden ontstaan, fouten worden gemaakt en zaken opnieuw moeten gebeuren. Iedere stap voegt waarde toe. ‘Flow’ staat synoniem voor continue doorstroming.

Hoe ontstaat flow?

Het begrip ‘flow’ verwijst naar een mentale toestand waarin iemand zo opgaat in zijn eigen bezigheden (Wikipedia, 2021a) alsof hij zich mee laat voeren door een stroom (flow). Mihaly Csikszentmihalyi (psycholoog) introduceerde het begrip (Wikipedia, 2021b).

In een Tedtalk vertelt hij hoe hij geïnteresseerd raakt in de vraag wat bijdraagt aan een leven dat de moeite waard is om geleefd te worden. Hij gaat onderzoeken wanneer mensen zich in het dagelijks leven echt gelukkig voelen. In interviews met creatievelingen ontdekt hij dat zij zich het gelukkigst voelen als zij zo in beslag genomen worden door het proces van creëren dat ze het gevoel hebben samen te vallen met dit proces, dat de taak ‘automatisch’ gaat, haast buiten henzelf om.

De vraag die hij zich vervolgens stelt, is hoe je meer flow kunt beleven in het alledaagse leven. Flow ontstaat als je bezig bent met dingen die je echt leuk vindt, waarin je je kunt verliezen. Dat kan van alles zijn en is niet alleen gekoppeld aan werk.

 1. Er moet een uitdaging in de taak zitten en je moet over een hoge mate van vaardigheid beschikken om de taak te kunnen uitvoeren.
 2. In het Ervaringsfluctuatiemodel van o.a.
 3. Mihaly Csikszentmihalyi (figuur 1), staan 8 verschillende gemoedstoestanden die ontstaan als mensen een bepaalde taak moeten uitvoeren.

De horizontale as geeft de mate van vaardigheid (bekwaamheid) weer, de verticale as het niveau van uitdaging (moeilijkheidsgraad). In de figuur zie je dat er ‘flow’ ontstaat als de taak op beide assen hoog scoort. Scoort de taak op beide assen laag, dan ontstaat er apathie Csikszentmihalyi (1997). Figuur 1 Ervaringsfluctuatiemodel, Czikzentmihalyi (1997). © volwassenenleren.nl (2021)