Formule Percentage Berekenen Excel

Formule Percentage Berekenen Excel
Een getal verhogen of verlagen met een percentage – Stel dat u elke week gemiddeld $ 113 aan eten besteedt en dat u uw wekelijkse voedseluitgaven met 25% wilt verhogen. Hoeveel kunt u uitgeven? Of als u uw wekelijkse voedselgeld van $ 113 met 25% wilt verlagen, wat is uw nieuwe wekelijkse toelage? Een getal verhogen met een percentage

Klik op een lege cel. Typ = 113*(1+0,25) en druk op Return. Het resultaat is 141,25. Selecteer de cel met het resultaat uit stap 2. Ga naar het tabblad Start en klik op Financiële getalnotatie Het resultaat is € 141,25, een stijging van 25% in wekelijkse uitgaven voor eten.

Een getal verlagen met een percentage

Klik op een lege cel. Typ = 113*(1-0,25) en druk op Return. Het resultaat is 84,75. Selecteer de cel met het resultaat uit stap 2. Ga naar het tabblad Start en klik op Financiële getalnotatie Het resultaat is € 84,75, een stijging van 25% in wekelijkse uitgaven voor eten.

Hoeveel procent is iets van iets Excel?

Het percentage berekenen als u het totaal en het bedrag weet – Stel dat u 42 van 50 vragen van een toets juist hebt beantwoord. Wat is het percentage juiste antwoorden?

Klik op een lege cel. Typ = 42/50 en druk op Return. Het resultaat is 0,84. Selecteer de cel met het resultaat uit stap 2. Klik op het tabblad Start op Procentnotatie, Het resultaat is 84%, het percentage juiste antwoorden op de toets. Opmerking: Klik op Meer decimalen of Minder decimalen om het aantal decimalen te wijzigen dat in het resultaat wordt weergegeven.

You might be interested:  Verbruik Per Jaar Berekenen

Hoe bereken je de prijsstijging in procenten?

Hoe reken je met groeipercentages en groeifactoren? – Het kan ook zo zijn dat je niet zowel beginwaarde als de eindwaarde weet, maar wel de procentuele verandering, In dit geval kun je de eindwaarde berekenen door gebruik te maken van de groeifactor (g), Stel je voor dat je in een maand €1.500 verdient en dat je loon met 3,12% stijgt.

Het groeipercentage (p) is dan 3,12. Je kunt dan als volgt de groeifactor vaststellen: G = 1 + (p / 100) Als je loon stijgt met een groeipercentage van 3,12 is de groeifactor dus 1 + (3,12/100) = 1,0312. Je nieuwe loon is dan €1.500 × 1,0312 = €1.546,80. Een groeifactor kan ook negatief zijn. Stel je voor dat je loon €1.800 is en dat je loon met 2,74% daalt.

Met een groeipercentage van -2,74 is de groeifactor 1 + (-2,74/100) = 0,9726. Je nieuwe loon is dan €1.750,68. Voorbeeld 7 Stel je voor dat de prijs van een huis €250.000 is. Deze prijs is met 25% gestegen. Deze €250.000 is dan de eindwaarde, Na een prijsstijging van 25% is dit dus 125% van de beginprijs.

  1. Als je de beginprijs wil weten, kun je dit berekenen door €250.000 te delen door deze 125%: €250.000/1,25 = €200.000.
  2. De prijsstijging is dan €250.000 – €200.000 = €50.000.
  3. Je kunt dit ook als volgt berekenen: €250.000/125 × 25 = €50.000.
  4. Door de eindwaarde van €250.000 te delen door 125 weet je hoeveel 1% van de eindwaarde is.

De prijsstijging is 25 keer deze waarde. Voorbeeld 8 Stel je voor dat de prijs van een auto met 12% stijgt. De eindwaarde van deze auto is €12.320. Deze eindwaarde is dan de originele 100% van de waarde van de auto plus de prijsstijging van 12%. De eindwaarde is dus 112% van de beginwaarde.

De beginwaarde van de auto is 100%. Dit is dan €12.320/112 × 100 = €11.000. De prijsstijging is dan €12.320 – €11.000 = €1.320. Dit kun je ook berekenen als €12.320/112 × 12= €1.320. De prijsstijging is namelijk 12%. Voorbeeld 9 De eindwaarde kan na een verandering ook lager zijn dan de beginwaarde. Stel je voor dat de prijs van een lamp €42,50 is, na een prijsverlaging van 15%.

De beginwaarde is altijd 100%. De eindwaarde van €42,50 is dan 100% – 15% = 85% van de originele prijs. De originele prijs is dan €42,50/0,85 = €50. Het prijsverschil is dan €50 – €42,50 = €7,50. Dit kun je ook als volgt berekenen: 42,50/85 × 15 = €7,50.

You might be interested:  Belasting Aangifte 2021 Berekenen

Hoe bereken je procenten uit in een tabel?

Bereken percentage tussen twee getallen – Een voorbeeld: Je wilt 10 euro sparen. Je hebt al negen euro. Hoeveel procent heb je al gespaard? Manier A Kijk welk gegeven (het aantal óf de procenten) je het makkelijkst kunt delen of vermenigvuldigen om te komen tot een antwoord op de vraag.10 euro is 100%, 1 euro is 10%, dus 9 euro is 90%. Manier B Breng het geheel naar 100. In de verhoudingstabel schrijf je de gegevens als volgt op: 9 van de 10 = 90 van de 100 = 90/100 = 90%.

  1. Sommige kinderen hebben baat bij het aanleren van (eerst) 1 strategie omdat ze anders de verschillende strategieën door elkaar halen.
  2. Bespreek dit met je kind, zodat je weet bij welke leerstijl je kind zich het prettigst voelt.
  3. Je oefent dan eerst 1 manier.
  4. Pas als deze manier goed ‘geborgd’ is, oefen je op de tweede manier.

Uiteindelijk wil je wel dat je kind beide manieren beheerst. Zo kan je kind altijd kiezen welke manier (A of B) hem het makkelijkst/snelst naar het antwoord op de som brengt. Een voorbeeld: In een winkel zijn 5 mensen.4 mensen hebben een boodschappentas bij zich. Nog een voorbeeld: Je hebt 600 euro van de 800 gespaard. Hoeveel procent heb je dan al gespaard? Nog een voorbeeld: In een boekenwinkel zijn 3 boeken binnen een dag verkocht. Er zijn 20 boeken geleverd. Hoeveel procent is er verkocht?

Hoe haal je procent van een bedrag af?

Een percentage van een bedrag berekenen – percentage : 100 x bedrag Voorbeeld: Hoeveel is 20% van 500 euro? Deel eerst het percentage door 100.20 : 100 = 0,2. Vermenigvuldig dit getal met het bedrag.0,2 x 500 = 100 Het antwoord is 100 euro.