Gemiddelde Berekenen Cijfer

Gemiddelde Berekenen Cijfer

Hoe bereken je een Schoolcijfer?

Zó bereken je zelf het cijfer voor je eindexamens Oké, stel je voor: je hebt je eindexamen Nederlands gemaakt. Grote kans dat je met je klasgenoten nog even napraat over hoe het examen bij iedereen ging. Het liefst zou je natuurlijk nu gelijk je cijfer willen weten.

Maar je moet nog even (een paar weken, duurt lang!) geduld hebben. Om het wachten iets te verzachten, kun je zelf al een beetje je cijfer berekenen. Ook als je de N-term nog niet duidelijk is. Stap 1. Kijk hoeveel punten je hebt behaald voor je examen (de antwoorden van de eindexamens vind je op de website van het Cito).

Stap 2. Tel het aantal maximaal te behalen punten voor de toets (het aantal punten vind je achter iedere examenvraag). Stap 3. Deel jouw behaalde punten door het totaal te behalen punten. Heb jij bijvoorbeeld 48 van de 60 punten behaald? Maak dan de rekensom 48 : 60 = 0,8.

 1. Stap 4. Vermenigvuldig de uitkomst met 9.
 2. Dus: 0,8 x 9 = 7,2. Stap 5.
 3. Tel hier de N-term bij op.
 4. Weet je de N-term nog niet? Gebruik dan 1 als N-term.
 5. In dit geval zou dat dus zijn: 7,2 + 1 = 8,2.
 6. Dus ben jij benieuwd naar je eindcijfer? Gebruik het stappenplan hierboven en bekijk of je een voldoende of een onvoldoende hebt.

Succes! : Zó bereken je zelf het cijfer voor je eindexamens

You might be interested:  Kosten Op Jezelf Wonen Berekenen

Hoe bereken je het gemiddelde van 2 getallen?

 • Producten
 • Apparaten
 • Account en facturering
 • Meer ondersteuning

Het gemiddelde van een groep getallen berekenen Excel voor Microsoft 365 Webversie van Excel Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Meer.Minder Stel dat u het gemiddelde aantal dagen wilt vinden om taken van verschillende werknemers uit te voeren.

 1. Of u wilt de gemiddelde temperatuur op een bepaalde dag over een periode van tien jaar berekenen.
 2. Er zijn verschillende manieren om het gemiddelde van een groep getallen te berekenen.
 3. De functie GEMIDDELDE geeft de centrale tendens, ofwel de middelste waarde van een groep getallen in een statistische verdeling.

De drie meest gangbare waarden van de centrale tendens zijn:

 • Gemiddelde Dit is het rekenkundige gemiddelde en wordt berekend door een groep getallen toe te voegen en vervolgens te delen door het aantal getallen. Het gemiddelde van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is bijvoorbeeld 30 gedeeld door 6, wat 5 is.
 • Mediaan Het middelste getal van een groep getallen. De helft van de getallen heeft waarden die groter zijn dan de mediaan en de helft van de getallen heeft waarden die kleiner zijn dan de mediaan. De mediaan van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is bijvoorbeeld 4.
 • Modus Het meest voorkomende getal in een groep getallen. Voorbeeld: de modus van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 3.

Bij een symmetrisch verdeelde groep getallen zijn al deze waarden voor centrale tendens gelijk. In een scheef verdeling van een groep getallen kunnen deze verschillen.

Kun je slagen met een 4 en een 5?

Belangrijkste regels –

 1. CE gemiddelde, het gemiddelde van al je CE cijfers moet hoger dan een 5.5 zijn
 2. Eindcijfers kernvakken, je mag maar één 5 in je afgeronde kernvakeindcijfers hebben
 3. Eindcijfers alle vakken, in je afgeronde eindcijfers mogen je laagste cijfers niet te laag zijn:
  • Op VMBO-T moet je alles hoger hebben dan een 6, of een 4 of twee 5’en compenseren met een 7
  • Op HAVO en VWO mag je maximaal een 4 en een 5 hebben, maar het gemiddelde van je eindcijfers moet dan wel hoger zijn dan 6.0
You might be interested:  Notariskosten Aankoop Huis Berekenen

Hoeveel 5 mag je staan havo?

Wanneer ben ik geslaagd voor het havo eindexamen? Je slaagt voor het eindexamen havo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor een van de kernvakken. Daarnaast mag je voor maximaal 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer hebben.

  1. Let op: om te slagen moet je aan alle 4 de eisen voldoen. Als je aan 1 van de eisen niet voldoet, ben je gezakt.
   • Maximaal 1 keer een 5 als eindcijfer;
   • Voor de andere kernvakken moet je een 6 of hoger als eindcijfer halen.

   De kernvakken zijn: Nederlands, Engels en wiskunde. In het profiel C&M hoef je geen wiskunde te kiezen. Als je geen wiskunde kiest, zijn de kernvakken alleen Nederlands en Engels.

   • al je eindcijfers 6 of hoger zijn;
   • je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn;
   • je een 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 is;
   • je 2 keer een 5 hebt, of een 5 en een 4, en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 is;
   • geen eindcijfer lager is dan een 4. Het combinatiecijfer en de losse eindcijfers in het combinatiecijfer tellen ook mee voor deze regel.
  2. het vak lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ is.

Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen.