Gemiddelde Berekenen In Excel

Gemiddelde Berekenen In Excel
Het gemiddelde van getallen in een aaneengesloten rij of kolom berekenen

  1. Klik op een cel hieronder of rechts van de getallen waarvoor u het gemiddelde wilt vinden.
  2. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op de pijl naast. AutoSum, klik op Gemiddelde endruk vervolgens op Enter.

Hoe bereken je het gemiddelde van een toets?

Zó bereken je zelf het cijfer voor je eindexamens Oké, stel je voor: je hebt je eindexamen Nederlands gemaakt. Grote kans dat je met je klasgenoten nog even napraat over hoe het examen bij iedereen ging. Het liefst zou je natuurlijk nu gelijk je cijfer willen weten.

Maar je moet nog even (een paar weken, duurt lang!) geduld hebben. Om het wachten iets te verzachten, kun je zelf al een beetje je cijfer berekenen. Ook als je de N-term nog niet duidelijk is. Stap 1. Kijk hoeveel punten je hebt behaald voor je examen (de antwoorden van de eindexamens vind je op de website van het Cito).

Stap 2. Tel het aantal maximaal te behalen punten voor de toets (het aantal punten vind je achter iedere examenvraag). Stap 3. Deel jouw behaalde punten door het totaal te behalen punten. Heb jij bijvoorbeeld 48 van de 60 punten behaald? Maak dan de rekensom 48 : 60 = 0,8.

  1. Stap 4. Vermenigvuldig de uitkomst met 9.
  2. Dus: 0,8 x 9 = 7,2. Stap 5.
  3. Tel hier de N-term bij op.
  4. Weet je de N-term nog niet? Gebruik dan 1 als N-term.
  5. In dit geval zou dat dus zijn: 7,2 + 1 = 8,2.
  6. Dus ben jij benieuwd naar je eindcijfer? Gebruik het stappenplan hierboven en bekijk of je een voldoende of een onvoldoende hebt.
You might be interested:  Vaste Lasten Huis Berekenen

Succes! : Zó bereken je zelf het cijfer voor je eindexamens

Wat is het symbool voor gemiddelde?

Lijst van gebruikte symbolen in de statistiek

Naam Steekproef Populatie
Gemiddelde μ (mu)
Variantie s 2 MS (MEAN SQUARE) σ 2 (sigma kwadraat)
Standaarddeviatie s σ (sigma)
Standaardfout (van het gemiddelde)

Waarom werkt formule in Excel niet?

– Wanneer een formule niet wordt berekend, moet u controleren of automatische berekening is ingeschakeld in Excel. Formules worden niet berekend als handmatige berekening is ingeschakeld. Volg deze stappen om te controleren op Automatische berekening,

  1. Selecteer het tabblad Bestand, selecteer Opties en selecteer vervolgens de categorie Formules,
  2. Controleer in de sectie Berekeningsopties onder Werkmap berekenen of de optie Automatisch is geselecteerd.

Zie voor meer informatie over berekeningen Herberekening, iteratie of precisie van formules wijzigen,

Wat is het symbool voor gemiddelde?

1. Het (rekenkundig) gemiddelde – Om het gemiddelde van een aantal getallen te berekenen tel je alle getallen op en deel je de som door het aantal. Voor het steekproefgemiddelde gebruiken we de notatie $\overline x$ en voor het populatiegemiddelde de notatie µ,