Gini Coefficient Berekenen

Gini Coefficient Berekenen
Gini-coëfficiënt De Ginicoëfficiënt is een maatstaf voor de inkomens- of vermogensongelijkheid. De waarde van de Ginicoëfficiënt G ligt tussen 0 en 1. Bij een volkomen gelijke verdeling is G gelijk aan nul. Als het totale inkomen (vermogen) geconcentreerd is bij één huishouden (totale ongelijkheid) dan is G gelijk aan 1.

Hoe lees je de Gini-coëfficiënt af?

Hoe lees je de Lorenz-curve af? – De Lorenz-curve wordt meestal gebruikt om de inkomensongelijkheid in een land aan te geven, Om dit te doen wordt de bevolking van een land verdeeld in verschillende segmenten, De bevolking wordt dan verdeeld in groepen van gelijke grootte. Als de bevolking bijvoorbeeld wordt verdeeld in vijf segmenten ontstaan er vijf groepen met elk 20% van de bevolking. Hierboven zie je een voorbeeld van de grafiek waarin de Lorenz-curve wordt getekend. De horizontale as geeft de bevolkingsgroepen weer in van het totaal. Tussen 0-20% vind je de armste 20% van de bevolking. Tussen 80-100% vind je de rijkste 20% van de bevolking.

De verticale as geeft de verdiende inkomens weer. Naarmate het percentage hoger wordt, stijgen de inkomens. Door de grafiek loopt een diagonale lijn, Deze lijn geeft een situatie weer waarin er geen ongelijkheid bestaat in een land. De armste 20% van de bevolking verdient 20% van de inkomens, de armste 40% van de bevolking verdient 40% van de inkomens en de armste verdient 80% van de inkomens.

In deze situatie is er dus volledig e gelijkheid van inkomens : iedereen verdient evenveel. Hierboven zie je een voorbeeld van een grafiek met daarin een lijn die de inkomensongelijkheid in een ander land weergeeft. De armste 20% van de bevolking verdient hier 5% van het totale verdiende inkomen in een land. De armste 40% verdient 15% van het totale inkomen.

De percentages in de Lorenz-curve zijn altijd cumulatief, Dat wil zeggen dat in de waarde van de armste 40% van de bevolking de groep van 0-20% van de bevolking ook meetelt. De armste 60% van de bevolking verdient 30% van het inkomen. Omdat de percentages cumulatief zijn, tellen de groepen van 0-20% en 20-40% ook mee.

De armste 80% van de bevolking verdient 55% van de totale verdiende inkomens. Dat wil zeggen dat de rijkste 20% van de bevolking in dit land 45% van de totale verdiende inkomens ontvangen. Aan de vorm van de Lorenz-curve kun je zien hoe groot de inkomensongelijkheid in een land is.

Naarmate de curve van de grafiek schuiner loopt, wordt de inkomensongelijkheid groter, De armste groepen van de bevolking verdienen dan een minder groot percentage van de verdiende inkomens, terwijl de rijkste groepen van de bevolking juist een heel groot percentage van de totale inkomens ontvangen.

Kijk eens naar het voorbeeld hieronder: In de grafiek hierboven zie je twee lijnen, lijn A en lijn B. Lijn B loopt schuiner dan lijn A. Dit wil zeggen dat de inkomensongelijkheid bij lijn B groter is dan lijn A. Bij lijn B verdient de armste 80% van de bevolking 10% van de totale inkomens. De rijkste 20% van de bevolking verdient dan 90% van de totale inkomens.

De inkomensongelijkheid is bij lijn B is veel groter dan bij lijn A, waar de armste 80% van de bevolking 45% van de totale inkomens verdient. De inkomensongelijkheid wordt dus groter naarmate de curve steiler verloopt, Je kunt verschillende Lorenz-curves met elkaar vergelijken door middel van de gini-coëfficiënt,

De gini-coëfficiënt is een getal tussen de 0 en de 1 die de ongelijkheid in de Lorenz-curve aangeeft. Bij een gini-coëfficiënt van 0 is de Lorenz-curve een rechte diagonale lijn. Iedereen verdient dan evenveel geld. Bij een gini-coëfficiënt van 0 is er dus geen inkomensongelijkheid.

Andersom is er bij een gini-coëfficiënt van 1 een maximale ongelijkheid. Al het inkomen in een land gaat dan naar één persoon. Als de gini-coëfficiënt dichter bij de 0 ligt, is er minder ongelijkheid. Bij een gini-coëfficiënt van 0,23 is er dus minder ongelijkheid dan bij een gini-coëfficiënt van 0,48.

Je kunt aan de Lorenz-curve niet zien of de inkomens in een land hoog of laag zijn. De Lorenz-curve geeft alleen de verschillen tussen inkomens weer. Het is dus niet mogelijk om de hoogte van de inkomens uit de Lorenz-curve af te leiden.

You might be interested:  Direct Ingaande Lijfrente Berekenen

Wat is een goed Gini-coëfficiënt?

Natuurlijk zijn er andere manieren om te kijken hoe welvarend een land of zijn inwoners is. – We kunnen bijvoorbeeld kijken naar het BBP of het BBP per hoofd van de bevolking (even vergeten wat dat ook alweer is? Check onze andere uitleg hierover! BBP/BNP ), maar deze benaderingen geven alleen het totale inkomen of het gemiddeld inkomen per burger. Wat betekent dat precies? De Gini-coëfficiënt neemt altijd een getal tussen de 0 en de 1 aan. Hoe dit getal berekend wordt, hoef je niet precies te weten. Wat je wel moet weten is dat hoe hoger dit getal is, des te ongelijker het land is aangaande inkomensverdeling.

Hierin betekent het getal 0 dat het inkomen volkomen gelijk verdeeld is en het getal 1 dat het inkomen volkomen ongelijk verdeeld is. In de realiteit komen we dus nooit een 0 of een 1 tegen. Vaak ligt de waarde van de Gini-coëfficiënt tussen de 0.2 en 0.65. Landen als Noorwegen en Zweden, waar het inkomen erg gelijk verdeeld is, scoren meestal tussen de 0.2 en 0.3.

Landen als Zuid-Afrika en Haïti, waar het inkomen erg ongelijk verdeeld is, scoren meestal tussen de 0.5 en 0.7. De Gini-index De Gini-index is niets anders dan de Gini-coëfficiënt uitgedrukt in een percentage. Een Gini-coëfficiënt van 1 komt overeen met 100%.

Wat zegt Gini-coëfficiënt over een land?

Inkomensongelijkheid per land in 2018. Bron: Wereldbank, Gini-coëfficiënt (%)

■ ≤ 30 ■ 30-34.9 ■ 35-39.9 ■ 40-44.9 ■ 45-49.9 ■ 50-54.9 ■ 55-59.9 ■ 60-64.9 ■ Geen gegevens

De gini-coëfficiënt, ook wel gini-index, is een statistische maatstaf van de ongelijkheid in een verdeling. De gini-coëfficiënt wordt met name gebruikt in de economie om de ongelijkheid in inkomen of vermogen aan te geven, maar is geschikt om elke vorm van ongelijkmatige verspreiding te meten.

 • De gini-coëfficiënt is doorgaans een getal tussen nul en één en wordt soms uitgedrukt als percentage.
 • De waarde nul correspondeert hierbij met volkomen gelijkheid (in het voorbeeld van de inkomensverdeling heeft iedereen hetzelfde inkomen) en één correspondeert met volkomen ongelijkheid (één persoon heeft al het inkomen en de rest heeft geen inkomen).

Indien negatieve inkomens of vermogens (schulden) worden meegerekend, dan kan de gini-coëfficiënt een waarde groter dan één aannemen. De gini-coëfficiënt werd ontwikkeld door de Italiaanse statisticus Corrado Gini en in 1912 gepubliceerd in zijn artikel Variabilità e mutabilità,

Wat is de Lorenzcurve en hoe werkt het?

Extra uitleg – Een Lorenzcurve is een grafische weergave van de inkomensverdeling of vermogensverdeling, waarbij het cumulatief percentage van de bevolking wordt afgezet tegen het cumulatief percentage van het inkomen (of vermogen) van diezelfde bevolking.

Stap 1 : zet de personen in de juiste volgorde van laag inkomen naar hoog inkomen Stap 2 : verdeel de personen in gelijke groepen (bijvoorbeeld vijf groepen) van laag inkomen naar hoog inkomen Stap 3 : bereken voor elke groep procentuele aandelen

Procentuele aandeel personen: het aantal personen in de groep als percentage van het totaal aantal personen. Als je het totaal aantal personen hebt opgedeeld in vijf gelijke groepen, is het procentuele aandeel personen van elke groep gelijk aan 20%. Procentuele aandeel inkomen: het inkomen van de groep als percentage van het totale inkomen.

Stap 4 : maak de procentuele aandelen cumulatief (“bij elkaar opgeteld”), Stap 5 : teken de Lorenzcurve met behulp van de cumulatieve percentages.

Een Lorenzcurve Je moet een Lorenzcurve kunnen tekenen maar vooral goed kunnen (af-)lezen. Bijvoorbeeld in bovenstaande grafiek:

Punt 1 : de 40% mensen met de laagste inkomens, verdienen 9% van het totale inkomen (en dus verdienen de 60% mensen met de hoogste inkomens 91% van het inkomen) Punt 2 : de 90% mensen met de laagste inkomens verdienen 56% van het inkomen (en dus verdient de top-10% van de mensen met de hoogste inkomens 44% van het inkomen)

You might be interested:  Lease Bedrag Berekenen Zakelijk

Welk land heeft de hoogste Gini-coëfficiënt?

Vlaamse inkomensongelijkheid blijft in EU-perspectief beperkt – In 2021 lag de gini-index in het Vlaamse Gewest (23) iets lager dan in het Waalse Gewest (24). Met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (30) was het verschil groter. In België in zijn geheel lag de gini-index op 24.

In Europees perspectief ligt de gini-index in België relatief laag. Gemiddeld lag de index in de 27 landen van de Europese Unie (EU27) in 2021 op 30. België bevindt zich in de groep van EU-landen met de laagste gini-index. Enkel Slovenië scoort nog iets lager dan België. In Bulgarije ligt de gini-index het hoogst.

Cijfers voor 2022 zijn nog niet voor alle EU-landen beschikbaar.

Wat zit er in een Gini?

Ingrediënten – De ingrediënten van Gini Lemon zijn water, glucose-fructosestroop, suiker, geconcentreerd sap en pulp van citroen (3%), citroenzuur, natuurlijke aroma’s, natriumbenzoaat, ascorbinezuur en kinine.

Welk land heeft de grootste inkomensongelijkheid?

Vermogensverschillen – Er bestaat een lijst van deze landen, gesorteerd op ongelijkheid van vermogen van hun inwoners. Dat bevestigt Francis Weyzig, onderzoeker bij Oxfam Novib. Die stichting doet al jaren onderzoek naar economische ongelijkheid wereldwijd.

Wat meet je met de Lorenzcurve?

Wat is de Lorenz-curve? De lorenz-curve is een grafiek die laat zien hoe het totale inkomen van een land is verdeeld over de bevolking. Hierdoor laat deze grafiek zien hoe groot het verschil is binnen een land tussen arm en rijk.

Hoe groot is de ongelijkheid in Nederland?

Vanwege de herverdeling tussen de Nederlandse huishoudens stijgt het aandeel van de 50 procent laagste inkomens van 19 naar 29 procent in het nationale inkomen. Het aandeel van de hoogste 10 procent inkomens daalt van 32 naar 25 procent. De totale belastingdruk is ongeveer gelijk voor de midden- en hogere inkomens.

Wat is de 80 20 ratio?

Definitie. De 80/20 ratio is gelijk aan de verhouding tussen het inkomensaandeel van de 20 procent hoogste inkomens en de 20 procent laagste inkomens.

Hoeveel mensen verdienen meer dan 100.000 euro?

Als we kijken naar de officiële cijfers, dan zien we dat steeds meer mensen meer dan een ton per jaar verdienen. Zo verdienden er in 2017 bijna 360.000 mensen meer dan 100.000 euro. Als we puur en alleen kijken naar de mensen die in loondienst meer dan €100.000 per jaar verdienen, dan waren dat er in 2021 252.000.

Welke Gini-coëfficiënt betekent dat iedereen evenveel verdient?

De GINI – coëfficiënt varieert tussen 0 en 1. Een coëfficiënt van 0 betekent dat iedereen evenveel verdient en dat er dus geen ongelijkheid is. Als die coëfficiënt 1 bedraagt, betekent dit dat iemand alles verdient, en de rest niets.

Welk land heeft de minste armoede?

Niger, het minst ontwikkelde land ter wereld. Niger ligt in de Sahel regio en behoort tot de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. De bevolking heeft te lijden onder een voedselcrisis, terugkerende hongersnoden. Sociale voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs ontbreken vaak.

Welk land is net zo groot als Nederland?

Op deze wereldkaart is Nederland bijna het grootste land Nederland is qua nationale domeinnamen het op vier na grootste land op aarde. Eilandengroep Tokelau gaat aan kop. Nederland is het vier na grootste land op aarde. Alleen Tokelau, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en China zijn groter dan ons land.

Tenminste, als je de wereld bekijkt naar grootte van het aantal internet domeinnamen. Volgens het Britse internetbedrijf Nominet zijn er meer dan 5,6 miljoen,nl-adressen, waar topscorer Tokelau er meer dan 31 miljoen heeft. In een heeft Nominet alle beschikbare domeindata bijeen gebracht, waarbij de landen even groot zijn als het aantal domeinnamen dat ze hebben.

Nederland staat relatief heel hoog op de kaart, omdat één op de drie Nederlanders een domeinnaam bezit. Volgens Nominet komt dat doordat Nederland er vroeg bij was met internet. En dat minuscule eilandje Tokelau in de Stille Oceaan dat bovenaan staat? Met 1400 inwoners zijn er 31 miljoen domeinnamen.

 • Dat is te danken aan de Nederlander Joost Zuurbier, die het recht op de,tk-naam kocht en de internetadressen gratis beschikbaar stelde.
 • Het domein,com met 123 miljoen adressen neemt op de kaart geen plaats in, omdat het niet gekoppeld is aan een fysieke locatie.
 • De kaart van de online wereld is online,
You might be interested:  Uren Naar Dagen Berekenen

Bright maakte in 2007 al een kaart van de online wereld genaamd Waar is www? waarin je bekende domeinnamen op de wereldbol terugvindt. BRIGHT is verhuisd! Voor alle nieuwe en oude content van Bright,klik op de link. : Op deze wereldkaart is Nederland bijna het grootste land

Is Gini alcohol?

Gini is een verfrissend drankje met citroen en kinine-extract dat het die unieke bittere smaak geeft.

Hoe smaakt Gini?

27/09/2008 Gini, de vurige frisdrank met bitterzoete citroensmaak, werd in 1971 in België gelanceerd. Sindsdien werd nooit van het oorspronkelijke smaakrecept afgeweken, tot vandaag. De nieuwe Gini Passion combineert de smaak van vier vruchten: sinaasappel, pompelmoes, citroen en ananas.

 1. Het resultaat is zoeter dan de klassieke Gini.
 2. Info : www.gini.be Citroen en verder Nada Deze zomer lanceerde Minute Maid de Limon & Nada, een verfrissende citroenlimonade zonder bruis, gebaseerd op water en 13% citroensap.
 3. Om ijskoud uit de koelkast te drinken, of om te gebruiken als basis voor zwoele cocktails.

Info : http://www.cocacolabelgium.be/Minute-Maid-Limon&Nada Jenever met muntsmaak Sinds de gigantische opmars van de mojito kunnen we allemaal een vleugje munt in onze drank smaken, en daar pakt Peterman nu op in met Peterman Mint, de eerste jenever met muntsmaak.

Hoe langer de Lorenzcurve Hoe ongelijker de inkomensverdeling?

Die verschillen zijn weer te geven met een Lorenzcurve. Hoe langer het bijna horizontale deel van de curve en hoe steiler het tweede gedeelte, hoe ongelijker de inkomensverdeling is en hoe kleiner de Gini-coëfficiënt, een andere maatstaf voor het meten van inkomensverschillen.

Wat zegt een coëfficiënt?

De coëfficiënt of het voorgetal is in de scheikunde een positief geheel getal dat in een reactievergelijking aangeeft hoeveel deeltjes of mol van de stoffen met elkaar reageren. Zij geven dus de hoeveelheidsverhoudingen aan. Als de coëfficiënt 1 is wordt hij doorgaans weggelaten.

Het vinden van de voorgetallen vormt onderwerp van de stoichiometrie, Coëfficiënten zijn van belang om te weten welke de molverhoudingen zijn van de stoffen die met elkaar reageren. Er wordt naar gestreefd om de totale som van de coëfficiënten zo klein mogelijk te houden. De verbranding van methaan is een voorbeeld.

Hoewel de reactie kan geschreven worden als: wordt zij toch geschreven als: Dit omdat de totale som der coëfficiënten daarbij het kleinst is. In de chemische thermodynamica wordt soms afgeweken van het principe dat een coëfficiënt een strikt geheel getal dient te zijn. Niet-gehele voorgetallen kunnen voorkomen, omdat de reactievergelijkingen doorgaans zodanig worden geschreven dat er 1 mol reactieproduct gevormd wordt. Een voorbeeld is de vorming van water:

Hoe hoog was de Gini-coëfficiënt in 2015 na belastingen premies en uitkeringen?

Inkomensverschillen in Nederland deze eeuw nagenoeg onveranderd ANP NOS Nieuws • donderdag 14 september 2017, 06:00 • Aangepast donderdag 14 september 2017, 08:55 De inkomensverschillen in Nederland zijn sinds 2001 nagenoeg gelijk gebleven, blijkt uit onderzoek van het CBS. De inkomensverschillen uit loon, winst en vermogen stegen, maar dat werd ongedaan gemaakt door een toenemende herverdeling via sociale uitkeringen, belastingen en premies.

De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen verkleinde de ongelijkheid voor herverdeling, de vergrijzing en de economische crisis vergrootten juist de ongelijkheid. De ongelijkheid in besteedbaar inkomen in een land wordt uitgedrukt met de, Dat is een cijfer tussen 0 en 1, waarbij 0 staat voor complete gelijkheid, en 1 voor complete ongelijkheid, waarbij één persoon al het inkomen heeft en de rest van de bevolking helemaal niets.

Zonder belastingen en uitkeringen steeg de Gini-coëfficiënt in Nederland tussen 2001 en 2015 van 0,53 naar 0,56. Na belastingen en uitkeringen is de Gini-coëfficiënt veel lager; sinds 2001 schommelt die tussen de 0,28 en 0,29. De inkomensongelijkheid in Nederland is ongeveer even groot als in landen als Duitsland, Ierland en Frankrijk.

 1. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Brazilië en China is de ongelijkheid een stuk groter.
 2. In landen als IJsland, Noorwegen en Denemarken is de ongelijkheid nog iets lager dan in Nederland.
 3. Eerder deze week bleek dat de vermogensverschillen in Nederland groter zijn.
 4. Het aantal miljonairs neemt toe.
 5. Zij bezitten 44 procent van het vermogen van alle huishoudens.

Daarmee is de vermogensongelijkheid in Nederland aanzienlijk. Deel artikel: : Inkomensverschillen in Nederland deze eeuw nagenoeg onveranderd