Grootste Gemene Deler Berekenen

Grootste Gemene Deler Berekenen

Hoe vind je de grootste gemene deler?

De grootste gemene deler (GGD) van een verzameling getallen is de grootste deler die alle getallen gemeenschappelijk hebben. Voorbeeld: 12, 20 en 24 hebben twee gemeenschappelijke delers: 2 en 4. De grootste daarvan is 4, dus zeggen we dat de GGD van 12, 20 en 24 gelijk is aan 4.

Hoe bereken je de GGD uit?

Methode – Natuurlijke getallen zijn alle hele getallen. Er zijn oneindig veel natuurlijke getallen. Het getal 3,5 is geen natuurlijk getal, omdat dit een komma bevat. Voorbeelden van natuurlijke getallen zijn 0, 1, 2, 3, maar ook 78, 1.002 en 498.328.382 zijn natuurlijke getallen.

Een deler is een getal waardoor je een ander getal deelt, zodat de uitkomst een natuurlijk getal is. Het getal 4 is een deler van 12, want 12 : 4 = 3 en 3 is een natuurlijk getal. Alle delers van 12 zijn 1, 2, 3, 4, 6 en 12. De ggd Als je weet welke delers bij welke getallen horen, kun je de grootste gemeenschappelijke deler (ggd) van die getallen berekenen.

Dit is de grootst mogelijke deler waardoor je én het ene getal én het andere getal kunt delen. Voorbeeld: het getal 6 en het getal 12 hebben als ggd het getal 6. Het grootst mogelijke getal waardoor je 6 en 12 kunt delen is namelijk 6. Hoe pak je dit aan? Stap 1.

Noteer de delers van 6. Dit zijn de getallen 1, 2, 3 en 6. Stap 2. Noteer de delers van 12. Dit zijn de getallen 1, 2, 3, 4, 6 en 12 Stap 3. Zoek de grootste deler die 6 en 12 gemeenschappelijk hebben. De gemeenschappelijke delers zijn de getallen 1, 2, 3 en 6. De grootste gemeenschappelijke deler is dus 6.

Dit noteer je als ggd(6, 12) = 6. Het kgv Als je weet welke veelvouden bij welke getallen horen, kun je het kleinste gemeenschappelijke veelvoud (kgv) berekenen. Dit is het kleinst mogelijke getal waar je op komt als je én het ene getal én het andere getal met een natuurlijk getal vermenigvuldigt.

 • Voorbeeld: het getal 6 en het getal 12 hebben als kgv het getal 12.
 • Het kleinst mogelijke getal waar je op komt als je beide getallen met een natuurlijk getal vermenigvuldigt is 12.
 • Hoe pak je dit aan? Stap 1.
 • Noteer de veelvouden van 6.
 • Dit zijn de getallen 6, 12, 18, 24, 30, 36, enz. Stap 2.
 • Noteer de veelvouden van 12.

Dit zijn de getallen 12, 24, 36, 48, 60, enz. Stap 3. Zoek het kleinste veelvoud die 6 en 12 gemeenschappelijk hebben. Dit is in dit geval de 12. Dit noteer je als kgv(6, 12) = 12 : Slimleren.nl

Wat is de GGD van 8 en 12?

De afkorting heet ggd. – De ‘grootste’ omdat er geen groter getal is dan 4, waardoor je de getallen 8 en 12 kunt delen. – Dus de ggd is 4.

Wat is de GGD van 18 en 27?

Auteur: chris cambré Onderwerp: Getallen Versleep alle getallen bovenaan naar het juiste gebied: groen: enkel deler van 18 blauw: enkel deler van 27 geel: zowel een deler van 18 als van 27 De getallen kleuren groen als ze in het juiste gebied staan. Lees dan in het gele gebied de ggd van 18 en 27 af.

Wat is de GGD van 30 en 50?

Auteur: chris cambré Onderwerp: Getallen Versleep alle getallen bovenaan naar het juiste gebied: groen: enkel deler van 30 blauw: enkel deler van 50 geel: zowel een deler van 30 als van 50 De getallen kleuren groen als ze in het juiste gebied staan. Lees dan in het gele gebied de ggd van 30 en 50 af.

Wat is het KGV van 27 en 36?

Het KGV van 27 en 36 is 108. Je kunt het KGV van 27 en 36 ook vinden door de beide getallen te ontbinden in priemfactoren. Dus als de getallen 3x zo groot worden, wordt het KGV ook 3x zo groot.

Wat is de KGV en de GGD?

Bij het rekenen en in de getaltheorie is het kleinste gemene veelvoud (d.w.z.: ‘kleinste gemeenschappelijke veelvoud’) van twee verschillende gehele getallen, afgekort tot k.g.v. het kleinste positieve gehele getal dat een veelvoud is van beide getallen, dus het kleinste positieve gehele getal, waarvan beide getallen deler zijn. Men noteert voor het k.g.v. van de getallen en Het k.g.v. staat tegenover de grootste gemene deler, de g.g.d., het grootste getal dat van beide getallen deler is. Het kleinste gemene veelvoud is de deler van het product van beide gehele getallen. Zijn de beide getallen twee verschillende priemgetallen of zijn ze relatief priem, dan is het k.g.v.

 1. Juist het product van beide getallen.
 2. Zijn de gehele getallen niet relatief priem, dan is het k.g.v.
 3. Kleiner dan hun product.
 4. Het kleinste gemene veelvoud van bijvoorbeeld 3 en 5 is 15.
 5. De getallen 3 en 5 zijn beide priemgetallen.
 6. Het kleinste gemene veelvoud en het product zijn hier aan elkaar gelijk.
 7. Het kleinste gemene veelvoud van bijvoorbeeld 6 en 35 is 210.

De getallen 6 en 35 zijn relatief priem; 6 = 2 × 3 en 35 = 5 × 7. Beide gehele getallen hebben dus geen gemeenschappelijke priemfactoren, Ook hier zijn het kleinste gemene veelvoud en het product aan elkaar gelijk. Het kleinste gemene veelvoud daarentegen van 15 en 27 is gelijk aan 135, terwijl het product gelijk is aan 3 × 135 = 405, dus ongelijk aan het k.g.v.

 • Dit is te begrijpen door beide getallen te ontbinden in factoren : 15 is opgebouwd uit de priemfactoren 3 en 5 27 is opgebouwd uit de priemfactoren 3, 3, en 3.
 • De voorkomende priemfactoren zijn dus 3 en 5.
 • De grootste gemene deler is hier 3.
 • De hoogst voorkomende macht van 3 is 3 en van 5 is dat 1.
 • Daarom is het kleinste gemene veelvoud op grond hiervan 3 × 3 × 3 × 5 = 135.

Voor elk paar gehele getallen geldt dat het k.g.v. bepaald kan worden door de absolute waarde van het product te delen door de grootste gemene deler. Als de grootste gemene deler van twee gehele getallen, in ons voorbeeld 15 en 27, bekend is, ggd(15,27) = 3, kan het k.g.v.,

Hoe bereken je het kleinste gemene veelvoud?

Oefensite Kennisbasistoets Rekenen – KGV (kleinste gemene veelvoud) Het kleinste gemene (of gemeenschappelijke) veelvoud van twee verschillende gehele getallen (afgekort KGV) is het kleinste gehele getal dat een veelvoud is van beide getallen. Het KGV staat tegenover de grootste gemene (of gemeenschappelijke) deler (afgekort ), het grootste getal dat van beide getallen deler is.

Het kleinste gemene veelvoud van 15 en 27 is gelijk aan 135. De veelvouden van 15 zijn: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165,, De veelvouden van 27 zijn: 27, 54, 81, 108, 135, 162, 189,, Het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van 15 en 27 is dus 135. Het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van 15 en 27 kan ook gevonden worden door beide getallen eerst in priemfactoren te ontbinden: 15 = 3 x 5. 27 = 3 x 3 x 3. Het kleinste gemeenschappelijke veelvoud vindt men door van iedere priemfactor in beide getallen de meest voorkomende te nemen: KGV(15, 27) = 3 x 3 x 3 x 5 = 135. Wanneer twee getallen onderling priem zijn, dan is het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van die getallen het product van die getallen. Omdat de getallen 6 en 35 onderling priem zijn (6 = 2 x 3 en 35 = 5 x 7; beide getallen hebben geen priemfactoren gemeenschappelijk), is het KGV(6, 35) = 2 x 3 x 5 x 7 = 210. Opgave(n) bij dit kernbegrip

You might be interested:  Jaar Salaris Berekenen

: Oefensite Kennisbasistoets Rekenen – KGV (kleinste gemene veelvoud)

Wat is de GGD van 3 getallen?

De GGD van getallen is de Grootste Gemene Deler van die getallen. We zoeken dus het grootste getal waardoor 72 en 108 en 2520 deelbaar zijn. Om het antwoord te vinden is het handig om de getallen te ontbinden in priemfactoren. Je ziet dat alle drie de getallen deelbaar zijn door machten van 2 en van 3.

Wat is de GGD van 11 en 13?

Ggd groot gemeenschappelijke deler, is het antwoord 1 als je met hele getallen werkt. Heb je meer informatie nodig om de vraag te beantwoorden?

Wat is de deler van 21?

Delers van de getallen 1 tot 100

Delers Noten
21 1, 3, 7, 21 gebrekkig
22 1, 2, 11, 22 gebrekkig
23 1, 23 gebrekkig, priemgetal
24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 overvloedig

Hoeveel delers heeft 17?

Videotranscript – In deze video wil ik praten over wat een priemgetal is En hopelijk zul je in deze video dit best simpele concept zien, maar terwijl je vooruitgang boekt in je wiskundige kennis, zul je zien dat er eigenlijk ook wat moeilijkere concepten kunnen toegevoegd worden die bouwen op het idee van een priemgetal.

 • Daaronder valt het idee van cryptografie en misschien gebruikt jouw computer ook een systeem van encryptie dat gebaseerd is op priemgetallen.
 • Als je niet weet wat encryptie betekent, hoef je je daar geen zorgen nu over te maken, je moet gewoon onthouden dat priemgetallen best belangrijk zijn.
 • Dus ik zal je de definitie geven en deze definitie kan best wat verwarrend zijn, maar we zullen voorbeelden zien en dan zou het duidelijk moeten worden.

Een getal is een priemgetal als het een natuurlijk getal is, bijvoorbeeld 1, 2 of 3 (dus het opsommen van getallen vanaf 1) of je zou ook kunnen zeggen: ‘de positieve gehele getallen’ Het is een natuurlijk getal dat deelbaar is door exact twee natuurlijke getallen: één en zichzelf.

 • Dat zijn de twee getallen waardoor het deelbaar is.
 • Als dit nog niet veel duidelijk maakt, zal ik enkele voorbeelden geven.
 • Laten we van enkele getallen bepalen of ze een priemgetal zijn of niet.
 • Laten we starten met de kleinste natuurlijke getallen.
 • Het getal 1.
 • Dus je kunt zeggen dat 1 deelbaar is door 1 en 1 ook deelbaar is door zichzelf.1 is een priemgetal! Maar denk terug aan een deel van de definitie, dat een priemgetal deelbaar moet zijn door EXACT twee natuurlijke getallen.1 is enkel door één natuurlijk getal deelbaar, namelijk 1! Dus hoewel het tegen de intuïtie in kan druisen, is 1 geen priemgetal.

Laten we eens kijken naar het getal 2.2 is deelbaar door 1 en door 2, maar niet door een ander natuurlijk getal. Het getal 2 lijkt dus aan onze beperkingen te voldoen. Het is deelbaar door exact twee natuurlijke getallen, namelijk zichzelf en 1. Het getal 2 is inderdaad een priemgetal.

Ik zal de getallen die een priemgetal zijn omcirkelen. Het getal twee is interessant, want het is het enige even getal dat een priemgetal is. Als je er over nadenkt, zal elk ander even getal immers ook deelbaar zijn door 2 en dus geen priemgetal meer zijn. We zullen daarover nog verder nadenken in latere video’s.

Laten we het getal 3 beschouwen.3 is duidelijk deelbaar door 1 en door zichzelf, en het is niet deelbaar door een getal daarintussen. Het is niet deelbaar door 2, dus het is ook een priemgetal. Laten we 4 proberen.4 is deelbaar door 1 en door 4, maar het is ook deelbaar door 2.

 • Het is dus deelbaar door drie natuurlijke getallen: 1, 2 en 4.
 • Het getal 4 voldoet dus niet aan onze vereisten om een priemgetal te zijn.
 • Laten we het getal 5 proberen.5 is deelbaar door 1, het is niet deelbaar door 2, 3 of 4.
 • Je zou 5 natuurlijk wel kunnen delen door 4, maar je zou een restwaarde overhouden.

En het is exact deelbaar door 5, natuurlijk. Dus nogmaals, 5 is deelbaar door exact twee natuurlijke getallen: 1 en 5.5 is dus ook een priemgetal. Laten we verder gaan, zodat we kunnen nagaan of er een soort patroon bestaat en dan kan ik misschien een zeer moeilijk getal proberen.

Laten we nummer 6 bekijken. Het is deelbaar door 1, 2, 3 en 6. Het heeft dus vier natuurlijke factoren, ik denk dat je het zo zou kunnen stellen. Het heeft dus niet exact vier getallen waardoor het deelbaar is, het heeft er vier en is daardoor geen priemgetal. Laten we nu eens kijken naar het getal 7.7 is deelbaar door 1, maar niet door 2, 3, 4, 5 of 6, maar het is ook deelbaar door 7.

Dus 7 is een priemgetal. Ik denk dat je nu het algemene idee wel snapt. Hoeveel natuurlijke getallen, dus getallen zoals 1, 2, 3, 4, 5, dat zijn de getallen die je leert wanneer je 2 jaar oud bent, exclusief nul, exclusief negatieve getallen, exclusief breuken en irrationale getallen, en decimale getallen enz.

 1. Enkel de normale positieve ‘tel’-getallen.
 2. Als je er slechts twee van hebt, dus slechts deelbaar bent door jezelf en door 1, dan ben je een priemgetal.
 3. En hoe ik er over denk, als we het speciale geval 1 buiten beschouwing laten, dan zijn priemgetallen een soort van bouwstenen van getallen.
 4. Je kunt ze niet meer breken.

Ze zijn bijna zoals de atomen. Als je nadenkt over wat de atoom is, of over wat mensen dachten dat atomen waren. Ze dachten dat atomen die dingen waren die je niet meer verder kon opdelen. We weten nu dat we atomen nog verder kunnen opdelen en eigenlijk kun je een nucleaire explosie doen ontstaan als je ze verder opdeelt.

 • Maar dezelfde gedachtengang schuilt achter priemgetallen.
 • Je kunt ze niet verder opdelen in producten van kleinere natuurlijke getallen.
 • Van getallen als 6 kun je zeggen, hé, dat is 2 maal 3, je kunt het dus nog opsplitsen en merk op, we kunnen het opsplitsen als een product van priemgetallen.
 • We hebben het dus infeite opgesplitst in zijn delen.7 kan je niet meer opsplitsen.

Je kunt enkel zeggen dat 7 gelijk is aan 1 maal 7. En in dat geval heb je het niet echt ver opgesplitst. Je hebt simpelweg de 7 terug.6 kun je wel nog opbreken. Ook 4 kun je opdelen: 2 maal 2. Dat terzijde, laten we eens gaan denken over enkele grotere getallen en nadenken of deze getallen priemgetallen zijn.

Laten we 16 proberen. Het is duidelijk dat elk natuurlijk getal deelbaar is door 1 en zichzelf. Dus 16 is deelbaar door 1 en 16. Je start dus met twee, dus als je nog een ander getal kunt vinden dat een deler is, dan is het geen priemgetal. En voor 16 kun je zeggen dat het 2 maal 8 is, of 4 maal 4, dus het heeft veel factoren hier, gelegen tussen 1 en 16.16 is dus geen priemgetal.

En 17? 1 en 17 zijn delers van 17, 2 niet, 3 ook niet, 4, 5, 6, 7, 8, Geen enkel getal tussen 1 en 17 is een deler van 17, dus 17 is een priemgetal. En nu zal ik een moeilijk voorbeeld geven. Deze doet veel mensen in de val lopen. Denk eventjes na over 51.

 • Als je geïnteresseerd bent, kun je hier de video eventjes pauzeren en voor jezelf proberen na te denken of 51 een priemgetal is.
 • Zoek of je een getal kunt vinden tussen 1 en 51 dat een deler is van 51.
 • Het lijkt er op.
 • Dit is een vreemd getal.
 • Je zou haast gaan denken dat het een priemgetal is, maar nu zal ik je het antwoord geven.
You might be interested:  Kortste Route Berekenen

Het is geen priemgetal, want het is ook deelbaar door 3 en 17.3 maal 17 is 51. Ik hoop dat dit je een goed beeld geeft over wat priemgetallen precies zijn en hopelijk kunnen we jou wat oefening daarop geven in toekomstige video’s en misschien in sommige van onze oefeningen.

Wat zijn de delers van 28?

28 (getal)

28
Rangtelwoord 28e achtentwintigste
Priemfactoren
Delers 1, 2, 4, 7, 14, 28
Binair 11100

Hoeveel delers heeft 154?

154 (getal) – Wikipedia 154 154 — Informatie 154honderdvierenvijftig 154ehonderdvierenvijftigste 2 ⋅ 7 ⋅ 11 1, 2, 7, 11, 14, 22, 77, 154 10011010 232 10A 9A In CLIV ١٥٤ ՃԾԴ १५४

Portaal

154 is het volgend op en voorafgaand aan,

Wat zijn de delers van 30?

Videotranscript – Bepaal alle delers van 120. Anders gezegd: bepaal alle gehele getallen waar 120 deelbaar door is. Het eerste getal ligt voor de hand. Alle gehele getallen zijn deelbaar door 1. We kunnen schrijven 120 = 1 x 120. Laat ik hier een lijst met delers schrijven.

Dit wordt dus onze lijst van delers. We hebben zojuist twee delers gevonden. We vroegen: is het deelbaar door 1? Nou, elk geheel getal is deelbaar door 1. Dit is een geheel getal, dus 1 is de kleinste deler.1 is een deler. Het is eigenlijk de kleinste deler, en de grootste deler is 120. Je kan niet een groter getal dan 120 gelijkelijk in 120 passen.121 past niet in 120.

Dus de grootste deler in onze lijst wordt 120. Laten we nu nadenken over de rest. Laten we nagaan of 2 een deler is van 120. Dan hebben we 120 = 2 x iets ? Als je hier kijkt, herken je misschien meteen, dat 120 een even getal is. Er staat een 0 bij de eenheden.

En als er bij de eenheden een 0, 2, 4, 6 of een 8 staat, dan is het gehele getal een even getal. En dus is het gehele getal deelbaar door 2. En om te weten wat je met 2 moet vermenigvuldigen, om 120 te krijgen, kan je 120 beschouwen als 12 x 10. Oftewel, het is 2 x 6 x 10, of 2 x 60. Je kan ook de deling uitvoeren.

Je kan zeggen: “goed, 2 past in 120.2 past niet in 1.2 past 6 keer in 12.6 x 2 = 12. Dan trekken we af. Hier krijg je 0. We brengen de 0 naar beneden.2 past 0 keer in 0.0 x 2 = 0. En hier zou je geen rest over, dus krijg je 60. Hier hebben we dus nog eens twee delers.

Hier hebben we de delers. We weten dus dat de een na kleinste deler 2 is, en de een na grootste deler, wordt 60. Laten we nu 3 proberen. Is 120 gelijk aan 3 keer iets? We kunnen het gewoon uitproberen en de deling uitvoeren, maar hopelijk weet je, de deelbaarheidsregel. Om te weten of iets deelbaar is door 3, tel je de cijfers op, en als de som deelbaar is door 3,.

dan is het raak. We nemen dus 120 – laat ik dat hier doen.1 + 2 + 0 = 3, en 3 is zeker deelbaar door 3. Dus 120 is ook deelbaar door 3. Om te achterhalen welk getal je met 3 moet vermenigvuldigen, nou, dat kan je uit het hoofd. Je kan zeggen, 3 past 4 keer in 12.

Maar laat ik de deling uitvoeren, voor degenen die dat willen.3 past 4 keer in 12.4 x 3 = 12. Dan trek je af. Hier hou je niets over. Dan breng je de 0 naar beneden.3 past 0 keer in 0.0 x 3 = 0. En er blijft niets over. Het past dus 40 keer erin. Als je het uit het hoofd wil doen, dan is dit gelijk aan 12 x 10.12 gedeeld door 3 is 4.

Maar dit wordt 4 x 10, want je hebt die 10 nog over. Doe maar wat je het liefst doet. Je kan ook de 0 wegdenken, delen door 3 – dat geeft 4, en dan de 0 er weer bijzetten. Dat werkt ook. We hebben dus nog twee delers. Aan de lagere kant hebben we 3, en aan de hogere kant hebben we 40.

Laten we nu eens kijken of 120 deelbaar is door 4. De deelbaarheidsregel voor 4 stelt dat je, alles boven de tientallen negeert, en je alleen maar, naar de laatste twee cijfers kijkt. Als we dus willen weten of 4 een deler is, hoef je alleen naar de laatste twee cijfers te kijken. De laatste twee cijfers zijn 20.20 is zeker deelbaar door 4, dus is 120 ook,

deelbaar door 4.4 is dus ook een deler. En om te weten wat we met 4 moeten vermenigvuldigen om 120 te krijgen, dat kan je uit het hoofd. Je kan zeggen 12:4=3, dus,120:4=30. Dan hebben we nog twee delers: 4 en 30. En dit kan je ook met een staartdeling doen, als je zeker wilt weten dat het klopt.

 • Dan hebben we 120 = 5 x,
 • Is 5 een deler? Is 5 keer iets gelijk aan 120? Dit is niet zo eenvoudig, laten we eerst,
 • Testen of het deelbaar is.120 eindigt op een 0.
 • Als een getal op een 0 of een 5 eindigt, is het deelbaar door 5.
 • Dus 5 past er zeker in.
 • Laten we eens uitzoeken hoe vaak.5 past in 120 – het past niet in 1, het past 2 keer in 12, 2 x 5 = 10.

Trek af. Dan krijg je 2. Breng de 0 naar beneden.2 past 4 keer in 20.4 x 5 = 20. Daarna trek je af, en hou je niets over, zoals verwacht, want het moet er gelijkelijk in passen. Dit getal eindigt op een 0 of een 5. Laat ik dit allemaal uitwissen, zodat we ruimte krijgen voor een kladblok, om later mee te werken.5 x 24 = 120.

 1. We hebben dus nog eens 2 delers: 5 en 24.
 2. Laat ik hier wat meer ruimte maken, want ik denk,
 3. Dat ik nog veel meer delers krijg.
 4. Dit zet ik daarom hier neer.
 5. Ik knip en plak het hier naartoe.
 6. Dan heb ik hier wat meer ruimte voor de delers.
 7. We hebben dus 5 en 24.
 8. Laten we doorgaan met 6.120 = 6 x wat ? Nou, om deelbaar door 6 te zijn, moet het getal deelbaar zijn door 2 en door 3.

Nou, we weten al dat het deelbaar is door 2 en door 3. Dus weten we zeker dat het deelbaar door 6 is. Ik hoop dat je dit uit het hoofd kan.5 was wat lastiger om uit het hoofd te doen. Maar 12:6=2, en dan heb je nog deze 0, dus 120:6=20. En dat kan je ook met een staartdeling doen.

Dus 6 en 20 zijn nog eens 2 delers. Laten we nu 7 eens bekijken. Laten we 7 eens bekijken.7 is een erg raar getal, en om het te proberen kan je het op andere manieren doen. Laten we gewoon 120 door 7 delen.7 past niet in 1. Het past 1 keer in 12.1 x 7 = 7. Dan trek je af.` 12 – 7 = 5. Breng de 0 naar beneden.7 x 7 = 49.

Het past er dus 7 keer in.7 x 7 = 49. Trek af. Je houdt een rest over, dus past het er niet gelijkelijk in.7 werkt dus niet. Laten we nu 8 bekijken. Laten we nagaan of 8 werkt. Denk na over 8. Ik gebruik dezelfde methode. Laten we 120 door 8 delen. Laten we dit uitwerken.

 1. Ik doe gewoon.
 2. De staartdeling.8 past in 12 – het past niet in 1 – het past 1 keer in 12.1 x 8 = 8.
 3. Trek hier af.12 – 8 = 4.
 4. Breng de 0 naar beneden.8 past 5 keer in 40.5 x 8 = 40.
 5. Je houdt geen rest over, dus het past er gelijkelijk in.
 6. Laat ik dit weghalen.120 = 8 x 15.
 7. Laat ik die bij de lijst van delers zetten.

Nu hebben we een 8 en een 15. Goed, is het deelbaar door 9? Is 120 deelbaar door 9? Om dat te testen, moet je gewoon de cijfers optellen.1 + 2 + 0 = 3. Dat voldoet aan de deelbaarheidsregel voor 3, maar 3 is niet deelbaar door 9, dus ons getal is ook niet deelbaar door 9.9 werkt dus niet.9 werkt dus niet.

 • Laten we verdergaan met 10.
 • Nou, dat is nogal makkelijk.
 • Het eindigt op een 0, dus is het deelbaar door 10.
 • Laat ik dat opschrijven.120 = 10 x,
 • En dit is nogal makkelijk.10 x 12.
 • Dat is precies 120.
 • Het is 10 x 12.
 • Laat ik daarom die delers opschrijven.10 en 12.
 • En dan hebben we nog 1 getal over.
 • We hebben 11.
You might be interested:  Lease Auto Kosten Berekenen

We hoeven niet verder omhoog te gaan, want we zijn al bij de 12. En we weten dat er geen delers meer zijn die hoger zijn, want de delers staan op aflopende volgorde, en we hebben alles ertussen opgevuld. Je zou 11 kunnen proberen. We kunnen het met de hand doen.11 past niet in 120.

 • Je weet dit uit de tafel van 11, maar ik zal het laten zien.11 past 1 keer in 12.1 x 11 = 11.
 • Trek af.1, breng de 0 naar beneden.11 past 0 keer in 10.0 x 11 = 0.
 • Dan hou je een rest over van 10.11 past 10 keer in 20, met een rest van 10.
 • Het past er dus niet gelijkelijk in.
 • Hier hebben we dus al onze delers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,,12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 en 120.

En klaar is Kees!

Wat is een deler van 60?

60 is deelbaar door 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 wat het een hogelijk samengesteld getal maakt. Zestig is de som van een priemtweeling (29 + 31).

Wat zijn de delers van 284?

220 heeft als delers 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 en 110; 284 heeft als delers 1, 2, 4, 71, en 142. En beide getallen zijn de som van elkaars delers!

Wat zijn de delers van 48?

48 (getal)

48
Hoofdtelwoord 48 achtenveertig
Rangtelwoord 48e achtenveertigste
Priemfactoren
Delers 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48

Wat is de KGV van 20 30 en 40?

Antwoord. Gebruik ggd(ggd(20,30),40)=10 en kgv(kgv(20,30),40)= 120.

Wat is het KGV van 6 en 8?

KGV Kleinste gemene veelvoud (KGV) Het kleinste gemene veelvoud, of het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van twee getallen is het kleinste getal dat door beide getallen gedeeld kan worden zonder een rest over te houden. Eerst een voorbeeld:

5 kinderen delen koekjes. De koekjes zijn verpakt in pakjes van 3. Ze blijven pakjes verdelen totdat iedereen evenveel koekjes heeft. Hoeveel koekjes zijn er dan verdeeld? Antwoord: 15 koekjes, want dan hebben ze allemaal 3 koekjes.

In dit geval is dus het aantal kinderen x het aantal koekjes van één verpakking het juiste antwoord: 5 x 3 = 15. Maar het is niet altijd zo makkelijk:

8 kinderen delen koekjes. De koekjes zijn verpakt in pakjes van 6. Ze blijven pakjes openen en de inhoud verdelen totdat iedereen evenveel koekjes heeft. Hoeveel koekjes zijn er dan verdeeld? Antwoord: 24 koekjes, want dan hebben ze allemaal 3 koekjes.

In dit laatste geval kom je dus niet bij de oplossing door 8 x 6 = 48 uit te rekenen. Dat komt omdat de getallen 6 en 8 allebei door 2 te delen zijn. Het Kleinste Gemene Veelvoud (KGV) is het kleinste getal dat een veelvoud is van de genoemde getallen.

 1. In dit geval gaat het om het KGV van 6 en 8.24 is het KGV van 6 en 8, want 24 = 3 x 8 en 24 = 4 x 6.
 2. Je kunt het KGV berekenen als je de getallen eerst “ontbindt in factoren”.
 3. Dat wil zeggen: reken uit, door welke priemgetallen je de getallen kunt delen.
 4. Hierover kun je meer lezen op de pagina ” Ontbinden in factoren “.

Wat is het KGV van 140 en 165 ?

140 = 2 x 2 x 5 x 7 165 = 3 x 5 x 11

Je ziet dat er één overeenkomst is tussen beide reeksen: de factor 5. Voor het berekenen van het KGV heb je die factor maar één keer nodig. De andere factoren heb je allemaal nodig. Het KGV van 140 en 165 is dus:

140 x 3 x 11 = 4620,

Andere manier Het kan ook op een andere manier, maar uiteraard kom je op dezelfde uitkomst: Je moet wel eerst weer de getallen ontbinden in priemfactoren, zoals hierboven al is voorgedaan.

140 = 2 x 2 x 5 x 7 165 = 3 x 5 x 11

Je ziet dat er één overeenkomst is tussen beide reeksen: de factor 5. Vermenigvuldig nu beide getallen met elkaar en deel de uitkomst door die factor 5:

140 x 165 : 5 = 23100 : 5 = 4620

Wat is de KGV van 2 3 en 5?

Dus 2 x 3 x 5 zijn alle priemgetallen van 10, 6 en 15 Dus het is de KGV. Als we vermenigvuldigen krijgen we 2 x 3 = 6.

Hoe vind je de KGV?

Oefensite Kennisbasistoets Rekenen – KGV (kleinste gemene veelvoud) Het kleinste gemene (of gemeenschappelijke) veelvoud van twee verschillende gehele getallen (afgekort KGV) is het kleinste gehele getal dat een veelvoud is van beide getallen. Het KGV staat tegenover de grootste gemene (of gemeenschappelijke) deler (afgekort ), het grootste getal dat van beide getallen deler is.

Het kleinste gemene veelvoud van 15 en 27 is gelijk aan 135. De veelvouden van 15 zijn: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165,, De veelvouden van 27 zijn: 27, 54, 81, 108, 135, 162, 189,, Het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van 15 en 27 is dus 135. Het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van 15 en 27 kan ook gevonden worden door beide getallen eerst in priemfactoren te ontbinden: 15 = 3 x 5. 27 = 3 x 3 x 3. Het kleinste gemeenschappelijke veelvoud vindt men door van iedere priemfactor in beide getallen de meest voorkomende te nemen: KGV(15, 27) = 3 x 3 x 3 x 5 = 135. Wanneer twee getallen onderling priem zijn, dan is het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van die getallen het product van die getallen. Omdat de getallen 6 en 35 onderling priem zijn (6 = 2 x 3 en 35 = 5 x 7; beide getallen hebben geen priemfactoren gemeenschappelijk), is het KGV(6, 35) = 2 x 3 x 5 x 7 = 210. Opgave(n) bij dit kernbegrip

: Oefensite Kennisbasistoets Rekenen – KGV (kleinste gemene veelvoud)

Wat is de GGD van 11 en 13?

Ggd groot gemeenschappelijke deler, is het antwoord 1 als je met hele getallen werkt. Heb je meer informatie nodig om de vraag te beantwoorden?

Wat is de GGD van 3 getallen?

De GGD van getallen is de Grootste Gemene Deler van die getallen. We zoeken dus het grootste getal waardoor 72 en 108 en 2520 deelbaar zijn. Om het antwoord te vinden is het handig om de getallen te ontbinden in priemfactoren. Je ziet dat alle drie de getallen deelbaar zijn door machten van 2 en van 3.

Hoe vind je de gemeenschappelijke noemer?

Kleinste gemene veelvoud (video) – Een ” gemeen veelvoud ” is iets wat de noemers gemeenschappelijk hebben: dit veelvoud kan door beide noemers gedeeld worden met gehele getallen als resultaat. Voorbeeld: Bij de breuken 5/8 en 2/3 kunnen we het KGV van de noemers vinden: 24. Dit kun je vinden door de noemers met elkaar te vermenigvuldigen: 8 x 3=24. Dit veelvoud kan zowel door 8 als door 3 gedeeld worden. We vermenigvuldigen teller en noemer van de eerste breuk met 3: deze wordt dan 5/8=>15/24. Teller en noemer van de tweede met 8, deze wordt 2/3=> 16/24. Het is het gemakkelijkste om de noemers met elkaar te vermenigvuldigen, want dan is er in ieder geval sprake van een gemeen (dat wil zeggen een gemeenschappelijk) veelvoud. Toch is het handig om te zoeken naar het kleinste gemeenschappelijke veelvoud. Dit om te voorkomen dat je kind in onoverzichtelijk grote getallen terecht komt. In dit geval is 24 ook het kleinste gemeenschappelijk veelvoud, Bij de volgende twee breuken ligt dat anders. Voorbeeld: 3/8 en 5/12 Willen we deze vergelijken, dan moeten we eerst de breuken gelijknamig maken. Dit kan zoals eerder besproken door de noemers met elkaar te vermenigvuldigen, wat 8×12=96 oplevert. De eerste breuk wordt dan 36/96 en de tweede 40/96. De tweede breuk blijkt daarmee de grootste. Hier is echter ook een kleiner getal vindbaar, dat door beide noemers gedeeld kan worden met ronde (gehele) uitkomsten. In de tafels van beide noemers komt 24 als eerste naar voren: 1×8=8 1×12=12 2×8=16 2×12= 24 3×8= 24 Meer over breuken?

Breuken oefenen: de complete handleiding Breuken optellen Breuken vermenigvuldigen Breuken delen Breuken gelijknamig maken Breuken vereenvoudigen Procenten uitrekenen Breuken op de getallenlijn

Download hier de (gratis) Werkbladen Breuken Groep 6/7/8