Hoog Laag Pensioen Berekenen

Hoog Laag Pensioen Berekenen
Gevolgen voor je pensioen – De hoogte van je pensioen mag je niet zelf bepalen. Hiervoor is een standaard verhouding vastgesteld door de Belastingdienst. Deze standaard verhouding is 100:75. Dat betekent dat het lage pensioen 75% moet bedragen van het hoge pensioen. Deze keuze heeft geen gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen,

Wat is een hoog laag pensioen?

Hoog/laag constructie – Pensioen.com Werknemers hebben op de pensioendatum de mogelijkheid om te kiezen voor de hoog/laag constructie. Bij het hoog/laag pensioen is de hoogte van de uitkering variabel. De pensioenuitkering die de werknemer ontvangt is eerst hoger en daarna lager dan het pensioen dat ze normaal zouden ontvangen, of omgekeerd (eerst laag, daarna hoog).

Hoeveel is een laag pensioen?

Op pensioendatum heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een hoog-laag pensioen uitkering. Dat betekent dat u gedurende een aantal jaren een hogere pensioen uitkering kunt krijgen. Daarna daalt de uitkering. Het aantal jaren dat u een hoog pensioen mag ontvangen, mag niet meer dan 10 jaar en niet minder dan 5 jaar zijn.

De verhouding van het hoog-laag pensioen moet minimaal 100:75 zijn. Dat wil zeggen dat de laagste uitkering minimaal 75% moet bedragen van de hoogste. Voorbeeld hoog-laag pensioen Een man van 65 jaar heeft een pensioenpolis met een kapitaal van € 100.000. Hij maakt een vergelijking voor een levenslang pensioen en ziet dat de uitkering voor hem € 363,- per maand levenslang is.

Als hij komt te overlijden, ontvangt zijn echtgenote hier de rest van haar leven 70% van. Hij vraagt ook een berekening op voor een hoog-laag pensioen. Als hij zijn pensioen op die manier laat uitkeren ziet het er als volgt uit: Hij ontvangt dan 10 jaar lang iedere maand € 424,-.

Wat is een hoog pensioen?

2. Check jaarlijks of je pensioen 70% van je laatstverdiende bruto-inkomen is – Hoeveel pensioen heb ik nodig? Een richtlijn die vaak wordt gebruikt voor ‘genoeg pensioen’ is 70% van het laatstverdiende bruto-inkomen. Dit betekent dat je 70% van het (bruto) inkomen dat je ontvangt als je met pensioen gaat nodig hebt voor je pensioen.

Het is heel makkelijk te checken hoe je er zelf voor staat. Het enige dat je hoeft te doen is te kijken in mijnpensioenoverzicht.nl, Op deze website wordt voor iedere Nederlander bijgehouden wat hij of zij al aan pensioen heeft opgebouwd. En ook welk pensioen nog opgebouwd wordt als je doorwerkt tot je pensioendatum.

You might be interested:  Invoerrechten Engeland Berekenen

Even inloggen met je DigiD en je kunt direct zien wat je straks per maand krijgt als je met pensioen bent. En of dit overeenkomt met 70% van je laatstverdiende inkomen.

Hoeveel pensioen bouw je gemiddeld per maand op?

Hoeveel Pensioen Bouw Ik Op Per Maand? Hoeveel pensioen bouw ik op per maand? Het is een vraag die je jezelf wel een keer zal stellen als je naar je loonstrook kijkt of over je pensioen nadenkt. In deze blog gaan we dit vandaag helemaal voor je uitkiemen.

Hieronder vind je in ieder geval al een snel antwoord. Hoeveel pensioen bouw ik op per maand? Met een modaal salaris van €36.500 per jaar bouw je €370,05 bruto pensioen op per jaar. Dit komt neer op een pensioenopbouw van €30,84 bruto pensioen per maand. Nu je dit weet wordt het tijd om te kijken hoe we dit berekend hebben.

Daarnaast is het goed om te weten dat je pensioenopbouw ook heel erg afhangt van de regeling waarin je pensioen opbouwt (er zijn namelijk 3 verschillende). Hieronder lees je alles wat je moet weten om exact te berekenen hoeveel pensioen jij per maand en per jaar opbouwt.

Wat is een normale pensioen?

Gemiddeld pensioen (netto) per huishouden in Nederland in 2023

Soort huishouden Geschat netto pensioen in 2023
Alleenstaande vrouwen € 2632
Alleenstaande mannen € 3105
Paar, één persoon ontvangt reeds AOW € 5380
Paar, beide personen ontvangen AOW € 4711

Wat krijgt de gemiddelde Nederlander aan pensioen?

Wat is het gemiddeld bruto pensioen?

Totaal Inkomen als werknemer of zelfstandige
Gemiddeld €3.830 €575
Alleenstaande vrouw €2.370 €47
Alleenstaande man €2.820 €169
Paar, beiden AOW-er €4.230 €381

Is er een max aan pensioen?

Sinds 1 januari 2015 mag maximaal over een pensioengevend loon van € 100.000 (2022: € 114.866) worden opgebouwd.

Hoe bereken je de hoogte van je pensioen?

Berekenen pensioenopbouw Hoe bereken ik mijn pensioenopbouw? De formule lijkt ingewikkeld maar is dat niet. De sector Politie heeft een aantal die van belang zijn. Stel, je bent werkzaam als rijksambtenaar en je bent in 2017 ingedeeld in BBRA schaal 9, trede 4.

 1. Raadpleeg je salarisstrook, noteer het bruto maandsalaris.
 2. Vermenigvuldig dit met 12 maanden voor een heel kalenderjaar dat je gewerkt hebt.
 3. Noteer de uitkomst, dit is je voorlopig jaarsalaris.
 4. Vermenigvuldig dit voorlopig jaarsalaris met 8% vakantiegeld, noteer de uitkomst.
 5. Vermenigvuldig het voorlopig jaarsalaris met 8,3 % eindejaarsuitkering, noteer de uitkomst.

Tel bij elkaar op: voorlopig jaarsalaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, de uitkomst is je jaarsalaris, in pensioentermen heet dit je pensioengevend inkomen. Voorbeeld: bruto maandsalaris is € 2.926,11

12 maanden x € 2.926,11 = € 35.113,32 (voorlopig jaarsalaris)
Bij: 8% x € 35.113,32 = €⠀2.809,07 (vakantiegeld)
Bij: 8,3% x € 35.113,32 = €⠀2.914,41 (eindejaarsuitkering)
Totaal pensioengevend inkomen € 40.836,80 (jaarinkomen)
You might be interested:  Hypotheek Versneld Aflossen Berekenen

Dit bedrag moet je verminderen met de franchise. De franchise is het jaarlijkse bedrag waarover je geen pensioen opbouwt. De uitkomst daarvan heet in pensioentermen: premiegrondslag. De premiegrondslag is dus het pensioengevend inkomen vermindert met de franchise.

pensioengevend inkomen € 40.836,80
franchise € 13.150,00
opbouwpercentage 1,875%

De formule om de jaarlijkse pensioenopbouw te berekenen is: Pensioengevend inkomen minus franchise, vermenigvuldigt met het opbouwpercentage. In het voorbeeld: € 40.836,80 – € 13.150,00 = € 27.686,80 x 1,875% = € 519,13 In het jaar 2017 heb je dus € 519,13 pensioen opgebouwd.

 • Dit bedrag krijg je levenslang jaarlijks uitgekeerd vanaf je pensioengerechtigde leeftijd.
 • Hoeveel pensioenpremie heb je betaald voor deze pensioenopbouw van € 519,13? De werkgever betaalt aan ABP de totaal verschuldigde premie en verhaalt daarvan een deel op de werknemer door maandelijkse inhouding op het salaris.

In dit voorbeeld uit 2017 was de werkgeversheffing: 21,10% van de premiegrondslag € 27.686,80 De werkgever betaalde dus voor jou in 2017 aan ABP: € 27.686,80 x 21,10% = € 5.841,92 Daarvan houdt de werkgever 6,33 % in op de werknemer: € 27.686,80 x 6,33% = € 1.752,57 Samenvatting

In dit voorbeeld was je pensioenopbouw in 2017 € ⠀519,13
Daarvoor is aan premie aan het pensioenfonds ABP betaald € 5.841,92
Waarvan je zelf aan premie hebt betaald € 1.752,57

Let op: Deze berekeningen gaan uit van een volledig dienstverband van 36 uur per week gedurende een heel jaar. Werk je in deeltijd, dan moet je als volgt jouw pensioenopbouw berekenen: (pensioengevend salaris – franchise) x opbouwpercentage x deeltijdfactor.

 1. Werk je niet het hele jaar maar bijvoorbeeld 7 maanden, dan moet je als volgt jouw pensioenopbouw berekenen: (pensioengevend salaris – franchise) x opbouwpercentage x 7/12 x deeltijdfactor.
 2. We vragen van u op vrijwillige basis een donatie te doen, om deze gratis kennisbank online mogelijk te houden.
 3. Iedere gift is welkom.

Hartelijke dank alvast! heeft deze website getest en veilig bevonden. : Berekenen pensioenopbouw

Welke leeftijd bouw je het meeste pensioen op?

Oorzaken onvolledige pensioenopbouw – Meestal bouwt u pensioen op tussen uw 21 e en uw pensioenleeftijd. Het kan gebeuren dat u geen volledig pensioen opbouwt. U heeft dan een pensioengat. Dit komt bijvoorbeeld door:

periodes zonder pensioenopbouw (bijvoorbeeld door werkloosheid. Of als u bij een werkgever heeft gewerkt zonder verplichte pensioenregeling); inruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen ; vervroegd pensioen; echtscheiding,

Is het voordelig om na je pensioen te blijven werken?

Welke gevolgen zijn er als ik doorwerk na mijn AOW (pre-)pensioen of VUT? Blijft u werken na uw AOW, (pre-)pensioen of Vervroegde Uittreding (VUT)? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw inkomen en uw arbeidsvoorwaarden. U bent bijvoorbeeld niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Extra inkomen naast uw AOW heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw AOW. Een aanvullend pensioen van uw werkgever en bijverdiensten gaan niet af van uw AOW. Doorwerken heeft ook geen gevolgen voor het aanvullend pensioen dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd. Wordt u werkloos? Of arbeidsongeschikt? Dan valt er inkomen weg.

Dit is omdat u na AOW-leeftijd niet meer verzekerd bent voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

You might be interested:  Huis Prijs Berekenen

Is er een maximum pensioen?

Geïndexeerd komt dit neer op 93 760,79 euro bruto per jaar (vanaf 01.12.2022 aan index 1,9999) of 7 813,40 euro bruto per maand.

Wie bepaalt de hoogte van het pensioen?

Veelgestelde vragen – werkgever & pensioenen (FAQ)
Wie bepaalt de hoogte van het pensioen dat ik mijn werknemers toezeg?
In Nederland geldt geen pensioenplicht. Op het moment dat u niet onder CAO afspraken valt, kunt u de minimale hoogte van het pensioen dat u uw werknemers toezegd zelf bepalen. Er zit echter wel een maximum aan het pensioen dat u toe kunt kennen. De overheid hanteert als basisstelregel dat een pensioentoezegging “niet overdadig” mag zijn. Dit houdt in dat het opgebouwde pensioen in lijn moet zijn met het salaris dat iemand gehad heeft. De overheid gaat er hierbij van uit dat bij een goede pensioenopbouw een pensioeninkomen van 70% van het laatstverdiende salaris opgebouwd wordt. Pensioenregelingen waarbij het op te bouwen pensioen te hoog gesteld is, zullen niet door de fiscus geaccepteerd worden.

Hoe lang is levenslang pensioen?

Kies de pensioenuitkering die bij u past! – Heeft u bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en gaat u met pensioen? Dan komt er vaak op uw pensioendatum een pensioenkapitaal vrij, waarvan u zelf een pensioenuitkering moet aankopen. Uw pensioenuitkering kunt u aanpassen aan úw persoonlijke wensen en omstandigheden.

Een levenslang gelijkblijvend pensioen. Een hoog-laag-pensioen. U ontvangt bij deze pensioenuitkering gedurende vijf of tien jaar een hoge uitkering voor een hoger inkomen in de beginfase van uw pensioen. Na deze periode ontvangt u levenslang een lagere pensioenuitkering. U haalt een deel van uw pensioen naar voren en laat dit versneld uitkeren. De verhouding hoog- laag ligt vast en is 100:75. Een variabel pensioen (op basis van beleggen). Nabestaandenpensioen inruilen voor een hogere pensioenuitkering (uiteraard alleen mogelijk na akkoord van uw partner).

Waarom is mijn pensioen lager?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik eerder stop met werken? In veel pensioenregelingen kunt u al voordat u de standaard pensioengerechtigde leeftijd bereikt, stoppen met werken. Maar doordat uw pensioen eerder ingaat, wordt de uitkering een stuk lager.

 • U moet namelijk langer rondkomen met uw pensioengeld.
 • Ook heeft u minder jaren waarin u het pensioen opbouwt.
 • Bij pensionering voor de AOW-leeftijd is bovendien een hogere fiscale inhouding van toepassing dan bij pensionering na de AOW-leeftijd.
 • Het aantal jaren dat u werkte, is niet altijd hetzelfde als uw pensioenjaren.

Sommige pensioenfondsen hanteerden vroeger bijvoorbeeld een leeftijdsgrens van 25 jaar. Bent u op uw 18 e jaar begonnen met werken? Dan droeg u de eerste 7 jaar niet bij aan uw pensioen. Ook veranderingen van werkgever kunnen hebben gezorgd dat u minder pensioenjaren dan gewerkte jaren heeft.