Hoogte Ww Berekenen

Hoogte Ww Berekenen

Hoe wordt de hoogte van de WW berekend?

Hoe kan ik de hoogte van mijn WW-uitkering berekenen? Uw loon van de periode van 12 maanden voordat u werkloos werd, bepaalt de hoogte van uw WW-uitkering. Dat heet het WW-maandloon. In de eerste 2 maanden is uw uitkering 75% van dat WW-maandloon. De volgende maanden ontvangt u 70%.

niet gekoppeld aan het inkomen van uw partner of van andere gezinsleden; niet afhankelijk van uw eigen vermogen; gebonden aan een maximum: het,

Is WW afhankelijk van vermogen?

Heeft u naast uw uitkering nog ander inkomen? Dan trekt UWV dit inkomen van uw uitkering af. Maar het inkomen van uw partner telt niet mee. Ook uw vermogen telt niet mee, zoals spaargeld of overwaarde van een eigen woning.

Hoelang heb je recht op WW?

Hoe wordt de duur van de WW-uitkering berekend? – De WW-uitkering bestaat uit een basisuitkering van 3 maanden en (eventueel) een verlengde uitkering die afhankelijk is van de duur van je arbeidsverleden. In totaal kun je maximaal recht hebben op een WW-uitkering voor de duur van 24 maanden. De rekentool berekent de duur van jouw WW-uitkering in 5 stappen:

     1. Om een basisuitkering van 3 maanden te ontvangen moet je in de 36 weken voorafgaand aan je ontslag minimaal 26 weken gewerkt hebben. Dit wordt ook wel de weken-eis genoemd.
     2. Om in aanmerking te komen voor de verlengde WW-uitkering moet je in de 5 jaren voorafgaand aan het jaar van je ontslag, minimaal gedurende 4 jaren gewerkt hebben. Dit wordt ook wel de jaren-eis genoemd. Een jaar telt al mee als je in dat jaar minimaal 208 uur aan loon hebt ontvangen.
     3. Als je voldoet aan de jaren-eis, heb je voor elk jaar aan arbeidsverleden tot 10 jaar recht op 1 maand aan WW-uitkering. Vanaf 10 jaar aan arbeidsverleden geldt een opbouw van ½ maand aan WW-uitkering per jaar.
     4. Het arbeidsverleden wordt berekend aan de hand van de optelsom van een fictief arbeidsverleden en een feitelijk arbeidsverleden.
     5. De maximale WW-uitkering bedraagt 24 maanden.
You might be interested:  Belasting Teruggave Berekenen

Hoe lang moet je werken voor een WW-uitkering?

Voorwaarden WW – U heeft recht op een WW-uitkering als u:

bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt; 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren; direct beschikbaar bent voor betaald werk; minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis). Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee. Dit geldt ook voor weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering; niet valt onder 1 van de uitsluitingsgronden (dit is bijvoorbeeld het geval als u in detentie verblijft); niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering,

Wat is passend werk WW?

Passend werk is werk dat past bij wat u kunt en weet. Wat voor u passend werk is, hangt af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld van uw gezondheid, wat voor werk u eerder heeft gedaan, hoelang u ziek bent en hoever u bent met uw re-integratie op dat moment.

Hoeveel WW zijn er?

Aantal kort werklozen blijft nagenoeg gelijk – Het aantal mensen die kort werkloos zijn, dat wil zeggen dat ze minder dan een jaar op zoek zijn naar en beschikbaar voor werk, bedroeg 291 dui zend in het eerste kwartaal van 2023 (seizoengecorrigeerd).