Hypotheek Berekenen Eigen Bedrijf

Hypotheek Berekenen Eigen Bedrijf

Hoeveel hypotheek bij eigen bedrijf?

1 jaar zzp – Bent u zzp’er en wilt u een huis kopen? Bij ABN AMRO kunt u al na 1 jaar als zelfstandige een hypotheek aanvragen. We bepalen uw maximale hypotheek op basis van uw inkomen als ondernemer. Hoeveel we precies gebruiken van dit inkomen, is afhankelijk van hoe lang u ondernemer bent. Dat zit zo:

1 jaar ondernemer: 75% van uw inkomen uit de onderneming in dat jaar 2 jaar ondernemer: 90% van het gemiddelde inkomen uit de onderneming van die 2 jaar 3 jaar of langer ondernemer: 100% van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar

Ook Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een optie als u pas net zzp’er bent. U kunt dan gebruik maken van een lagere rente. Kiest u voor een hypotheek met NHG als zzp’er? Dan wordt gekeken naar het inkomen van de afgelopen 3 jaar. Dit kan bijvoorbeeld ook inkomen uit loondienst zijn.

Hoe wordt hypotheek ondernemer berekend?

Zo werkt hypotheek berekenen voor zzp’ers – Je hebt de jaarcijfers aangeleverd, hoe wordt dan je maximale hypotheek berekend? Het zit als volgt: de geldverstrekker neemt het gemiddelde van de nettowinst van die drie jaar als toetsinkomen. Je nettowinst is de winst nadat de belastingen eraf zijn gegaan en wordt op je aangifte inkomstenbelasting aangegeven als fiscale winstberekening.

 • Aan de hand daarvan wordt berekend hoeveel je kunt lenen.
 • Is je winst in het laatste jaar lager dan het gemiddelde? Dan wordt dit laagste bedrag gezien als jouw toetsinkomen.
 • Rekenvoorbeeld Stel, je hebt de afgelopen jaren flink wat winst gemaakt, namelijk: Jaar 1: € 75.000 Jaar 2: € 80.000 Jaar 3: € 70.000 Het gemiddelde is dan € 75.000.

Maar omdat je winst in het laatste jaar minder is dan de twee jaar ervoor wordt dat laagste bedrag, de € 70.000, als toetsinkomen gebruikt. Op basis van dit bedrag wordt dan je maximale hypotheek bepaald. Wil je weten hoeveel jij kunt lenen op basis van je inkomen van de laatste drie kalenderjaren? Bereken dan snel jouw maximale hypotheek,

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen met een BV?

Hoeveel hypotheek kunt u maximaal krijgen als ondernemer, zzp’er of DGA? Met deze rekentool kunt u de maximale hypotheek berekenen die u kunt krijgen als ondernemer. De berekening is bruikbaar voor ondernemers voor de inkomstenbelasting, zoals een zzp’er, en de DGA (directeur-grootaandeelhouder). Gebruik anders: maximale hypotheek berekenen,

 1. De berekening volgt de meest gebruikte rekenregels voor het bepalen van het toetsinkomen, zoals o.a.
 2. De NHG deze ook gebruikt.
 3. Er zijn geen wettelijk vastgelegde regels voor het berekenen van het toetsinkomen van een ondernemer.
 4. Banken kunnen deze zelf bepalen.
 5. Vaak kunt u meer lenen als de toekomst voor u als ondernemer er goed uitziet, maar zijn ze tegelijk strenger als er twijfels zijn.
You might be interested:  Uren Berekenen Tussen Twee Tijdstippen

Meer lenen kan soms ook tegen een hogere rente. Steeds vaker wordt de berekening van het toetsinkomen voor ondernemers door de hypotheekverstrekker uitbesteed aan hierin gespecialiseerde bedrijven. Bij de berekening wordt rekening gehouden met:

 • Uw inkomen (en dat van uw partner) over de laatste drie jaar en de verwachting in dit jaar.
 • De hypotheekrente.
 • De marktwaarde van de woning (indien opgegeven).
 • Lopende verplichtingen zoals leningen en partneralimentatie.

NB De berekening geldt voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben en houdt ook geen rekening met het naderen daarvan. Ondernemersinkomen in 2023 * Wat is behaalde inkomen in 2023 en tot en met welke maand is dat behaald? Voor een IB-ondernemer of zzp’er is dit de winst voor belastingen (omzet – kosten), voor een dga is dit het inkomen uit arbeid.

Wat was het inkomen in de laatste drie jaar? Ondernemersinkomen in 2022 Wat was uw ondernemersinkomen in 2022? Inkomen uit loondienst in dat jaar mag opgeteld worden bij het ondernemersinkomen. Maar let op: een uitkering niet. Ondernemersinkomen in 2021 Wat was uw ondernemersinkomen in 2021? Inkomen uit loondienst in dat jaar mag opgeteld worden bij het ondernemersinkomen.

Maar let op: een uitkering niet. Ondernemersinkomen in 2020 Wat was uw ondernemersinkomen in 2020? Inkomen uit loondienst in dat jaar mag opgeteld worden bij het ondernemersinkomen. Maar let op: een uitkering niet. Bruto jaarinkomen van uw partner Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van uw partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen? Marktwaarde van de woning Dit is de koopprijs, de laatste WOZ-waarde of de getaxeerde waarde (na eventuele verbouwing).

NB Ook de marktwaarde van de woning kan invloed hebben op de maximale hypotheek die mogelijk is. Als u de marktwaarde (nog) niet weet, vul dan niets in. De maximale hypotheek wordt dan berekend alleen op basis van uw inkomen(s). Hypotheekrente bij een rentevastperiode ≥ 10 jaar Wat is de hypotheekrente die u gaat betalen? Gebruik ook onze speciale tool voor een overzicht van de actuele hypotheekrentes,

Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet u niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5%, dit is wettelijk zo bepaald. Als de rente wordt vastgezet voor de gehele looptijd van de hypotheek, mag er altijd met de werkelijke rente gerekend worden.

You might be interested:  Dagwaarde Youngtimer Berekenen Anwb

Ook als de rentevastperiode korter is dan 10 jaar. Vul in dat geval hier ook de hypotheekrente in die u gaat betalen. Kies hier ‘ja’ als u ook zaken als een lopend consumptief krediet, partneralimentatie, erfpacht en/of energieneutrale woning wilt meenemen in de berekening. Normaal wordt de maximale hypotheek berekend uitgaande van een looptijd van 30 jaar.

In bijzondere gevallen kan een kortere looptijd van toepassing zijn. Een kortere looptijd geeft een lagere hypotheek. Als u geen looptijd invult, wordt er gerekend met een looptijd van 30 jaar. Als u een consumptief krediet (persoonlijke lening, doorlopend krediet, creditcardkrediet of krediet op uw betaalrekening) heeft, wat is dan de hoogte hiervan? Tel indien van toepassing de verschillende kredieten bij elkaar op.

 • Voor een creditcard of doorlopend krediet gaat het om de opnamelimiet.
 • Bij een persoonlijke lening om de hoogte van de oorspronkelijke lening.
 • Tip: het is vaak verstandig om al het consumptief krediet af te lossen voordat u een hypotheek gaat afsluiten, omdat deze de maximaal mogelijke hypotheek verlagen.

Als u een studieschuld heeft, wat is dan de hoogte van de oorspronkelijke studieschuld? Geef tegelijk ook aan of het gaat om een lening volgens het oude leenstelsel (voor 1-sep-2015) of volgens het nieuwe leenstelsel (vanaf 1-sep-2015). Zelf te betalen partneralimentatie Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt u zelf per maand? Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

Door uw partner te betalen partneralimentatie Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt uw partner per maand? Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie. Voor energiezuinige woningen is, bij een inkomen vanaf € 33.000, een hogere hypotheek toegestaan.

Het gaat hierbij om:

 • Woningen met een energielabel van tenminste (A++)
 • NulopdeMeter-woningen, woningen met een energie-index of een energieprestatiecoefficient gelijk aan of lager dan nul, of een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste:
  1. 3.150 kWh bij een (half) vrijstaand huis;
  2. 2.700 kWh bij een rijtjeshuis; of
  3. 1.780 kWh bij een appartement;

* Invoer is nodig voor de berekening

Hoeveel kan ik lenen met mijn bedrijf?

Een MKB-krediet is een zakelijke lening van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000 voor startende en bestaande ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen eenmanszaak?

Marktwaarde van het huis – De marktwaarde van het huis heeft ook invloed op hoeveel hypotheek je kunt krijgen. Het bedrag dat je maximaal als hypotheek kunt lenen is 100% van de marktwaarde. De marktwaarde van de woning wordt door een taxateur vastgesteld. Deze maakt een taxatierapport op. Goed om te weten: de taxatiekosten horen bij kosten koper en zijn aftrekbaar van de belasting.

You might be interested:  Maximale Hypotheek Berekenen Nn

Hoe lang moet je zzp er zijn voor een hypotheek?

Hypotheekverstrekkers kijken naar de laatste drie jaar als zelfstandig ondernemer om de maximale hypotheek bepalen. Maar ook als je nog geen drie jaarcijfers kunt overleggen is er meer mogelijk dan je denkt. Bij veel hypotheekverstrekkers kun je al terecht na een jaar zelfstandigheid.

Hoeveel kan je lenen als bv?

Wat zijn de regels? – Er zijn een aantal regels die gelden voor het lenen van de BV:

Je mag een bedrag lenen, maar alleen als het bedrag wordt gebruikt om de bedrijfskosten te dekken en niet voor persoonlijke zaken. Het bedrag dat je mag lenen is beperkt en bepaald door de balans van de BV. Het bedrag dat je mag lenen mag niet hoger zijn dan de waarde van de zekerheden. Je moet het geleende bedrag met rente terugbetalen. De terugbetaling van het geleende bedrag en de rente moeten binnen een bepaalde periode worden verricht.

Kan je geld lenen bij KVK?

Microkrediet – Via een kun je een lening aanvragen tot maximaal 50.000 euro. Deze zakelijke lening gebruik je vooral voor investeringen in bedrijfsmiddelen en/of een voorraad van producten. De looptijd ligt tussen de één en tien jaar. Je betaalt elke maand een deel van je lening terug plus rente.

Kan je als startende ondernemer geld lenen?

Voorwaarden voorbereidingskrediet – Voorwaarden voor het voorbereidingskrediet zijn:

Het werk dat u gaat doen, past bij uw ervaring en uw vaardigheden. En u kunt als zelfstandige werken. U bent nog niet gestart als zelfstandige. U heeft een ondernemingsplan waarin staat wat u als zelfstandige of met uw bedrijf wilt bereiken. U woont in Nederland en vestigt het bedrijf ook hier. Soms kunt u een starterskrediet krijgen als u in de grensregio met België en Duitsland woont of daar het bedrijf start.

U stuurt bij uw aanvraag een recente verklaring van het Bureau Krediet Registratie (BKR) mee. Deze verklaring vraagt u aan bij een bank. U stuurt bij uw aanvraag een verklaring mee, waaruit blijkt dat u geen krediet heeft gekregen bij een commerciële bank of bij Qredits (de landelijke instelling voor micro-kredieten).

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen eenmanszaak?

Marktwaarde van het huis – De marktwaarde van het huis heeft ook invloed op hoeveel hypotheek je kunt krijgen. Het bedrag dat je maximaal als hypotheek kunt lenen is 100% van de marktwaarde. De marktwaarde van de woning wordt door een taxateur vastgesteld. Deze maakt een taxatierapport op. Goed om te weten: de taxatiekosten horen bij kosten koper en zijn aftrekbaar van de belasting.