Hypotheek Berekenen Florius

Hypotheek Berekenen Florius

Wat is Florius hypotheek?

Florius is zo’n bank. Bij ons kan je een hypotheek afsluiten. Dit is een lening die speciaal bedoeld is om een huis mee te kopen of verbouwen. Voor je hypotheek betaal je elke maand hypotheekrente.

Is Florius betrouwbaar?

Florius scoort gemiddeld een 7,5. Dit is het gemiddelde cijfer uit 134 reviews. Daarvan hebben 130 klanten ook nog een toelichting gegeven over Florius door middel van een review. Dit zijn beoordelingen van klanten die via Independer bij Florius een hypotheek hebben afgesloten.

Hoe lang duurt goedkeuring hypotheek Florius?

Hoe lang duurt een hypotheekaanvraag? – Heb je je droomhuis gevonden, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk een hypotheek aanvragen. Nu vraag je je misschien af hoe lang het duurt om een hypotheek af te sluiten. Je hoeft voor een hypotheekaanvraag maar 3 stappen te nemen.

Hoeveel klanten heeft Florius?

Bij Florius zijn we blij met jou en onze andere 300.000 klanten. Benieuwd waar onze klanten nu echt blij van worden?

Welke bank heeft de laagste hypotheekrente?

De allerlaagste hypotheekrente is in juni 2023 van de Rabobank. Voor de annuïteitenhypotheek met een variabele rente rekent de Rabobank een rente van 2,10%. Lloyds Bank is na de Rabobank het goedkoopst met een hypotheekrente van 4,20% en MUNT Hypotheken leent geld uit tegen een rente van 4,32%.

Wat gaan de rentes doen?

Renteverwachting – Florius Hypotheken De inflatie in de eurozone kent weer een dalende trend en is afgenomen van een piek van 10,6% in oktober vorig jaar naar 6,1% in mei. Eerder steeg de inflatie nog hard door de hogere voedsel- en energieprijzen. Nu deze beginnen af te nemen, daalt de inflatie weer.

 1. De daling wordt echter beperkt doordat de prijzen van andere goederen en diensten juist harder stijgt.
 2. De zogenaamde kerninflatie, die olie- en voedselprijzen buiten beschouwing laat, staat inmiddels op liefst 5,3%.
 3. De inflatie ligt nog altijd ruim boven het niveau dat de Europese Centrale Bank (ECB) acceptabel vindt.
You might be interested:  Maandlasten Zakelijke Lening Berekenen

De ECB heeft als taak de inflatie gematigd te houden en hanteert daarbij als streefwaarde 2% op langere termijn. Dat is dus veel lager dan het huidige inflatieniveau. Vanwege het grote verschil tussen de nagestreefde en de feitelijke inflatie ziet de ECB zich gedwongen om in te grijpen.

De ECB verkrapt het monetair beleid door de groei van de hoeveelheid geld in omloop af te knijpen. Dit moet de inflatie op termijn aan banden leggen. De ECB kan het monetair beleid op diverse manieren verkrappen. Bijvoorbeeld door schuldtitels te verkopen en zo geld uit circulatie te halen. Dit leidt vooral tot een hogere rente op leningen met een lange rentevaste periode.

Verder kan de ECB de officiële rentetarieven voor commerciële banken verhogen als die geld willen stallen of juist geld willen lenen van de ECB. Deze tweede ingreep heeft met name invloed op de rente van leningen met een korte rentevaste periode, maar grijpt daarnaast ook aan op leningen met een lange rentevaste periode.

Schuldtitels verkopen doet de ECB vooralsnog niet. Wel heeft de ECB een eerste stap in die richting gezet door de aflossingen die zij op eerder aangekochte schuldtitels ontvangt, niet langer volledig te herinvesteren. Als gevolg daarvan slinkt de portefeuille schuldtitels in het bezit van de ECB, zij het heel langzaam.

Het afgelopen jaar beperkte de ECB zich vooral tot de tweede ingreep: de officiële rentetarieven verhogen. Eind juli 2022 stond het belangrijkste beleidstarief van de ECB, de depositorente, nog op -0,5%. Inmiddels is dat 3,25%. Wij denken dat er de komende maanden nog twee renteverhogingen zullen volgen en gaan ervan uit dat de depositorente in juli een piek zal bereiken van 3,75%.

 • De rentes op hypotheken met een korte rentevaste periode zullen door de renteverhogingen evenredig meestijgen.
 • De hypotheekrente met een lange rentevaste periode op zijn beurt volgt de rente op lang lopende staatsleningen.
 • Die is sinds eind 2021 flink opgelopen.
 • Zo steeg de 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen van 0% begin 2022 naar 3,0% in maart van dit jaar.
You might be interested:  Netto Lasten Annuïteitenhypotheek Berekenen

In diezelfde periode liep ook de hypotheekrente sterk op. Sinds maart is de 10-jaars staatsrente echter weer licht gedaald. Wij houden er rekening mee dat de daling van de lange rente in de tweede helft van 2023 zal doorzetten. Dit hangt samen met onze inflatieverwachting.

 • Veel conjunctuurindicatoren staan momenteel op rood.
 • Het risico dat de Europese economie slecht presteert, is daarom groot.
 • Wanneer de vraag terugvalt, zal de prijsdruk verder afnemen.
 • Bij een vlotte daling van de inflatie kan de ECB de depositorente mogelijk eind 2023 alweer iets verlagen.
 • Dit vooruitzicht zal volgens ons geleidelijk gaan zorgen voor een lagere lange rente.

Als de 10-jaars rente op staatsleningen daalt, dan kan de 10-jaars hypotheekrente mee omlaag. De verwachtte daling van de 10-jaars hypotheekrente zal echter niet evenredig groot zijn als die van staatsleningen. De ruimte daarvoor wordt beperkt door de gestegen risico-opslag op hypotheken.

De risico-opslag hangt af van de risicobereidheid van beleggers op financiële markten. In economisch onzekere tijden zoals deze, worden beleggers voorzichtiger. Hypotheekverstrekkers moeten dan een hogere risico-opslag betalen wanneer zij geld willen aantrekken voor hypotheken. Hypotheekverstrekkers zullen deze hogere kosten in hun hypotheektarieven proberen door te berekenen, althans voor zover de concurrentie dat toelaat.

: Renteverwachting – Florius Hypotheken

Is de hypotheekrente hoog of laag?

De gemiddelde hypotheekrente ligt nog altijd op een laag niveau. Geldverstrekkers wijzigen hun tarieven nauwelijks. Uiteraard zijn er wel verschillen tussen geldverstrekkers. Bovendien hangt de hoogte van de hypotheekrente ook af van onder meer de hypotheekvorm en de rentevaste periode.

Bekijk de homepagina van Business Insider Nederland voor meer artikelen.

You might be interested:  Rente Op Rente Berekenen Formule

De hypotheekrente staat nog altijd op een zeer laag niveau. Geldverstrekkers hebben hun tarieven nauwelijks gewijzigd in 2021. De lage rente is een pleister op de wond van de torenhoge huizenprijzen, die maar door blijven stijgen. Een lagere rente betekent immers dat je als huizenkoper meer kunt lenen.

 1. De rentewijzigingen die geldverstrekkers de afgelopen maanden doorvoerden, waren enkele kleine verlagingen, constateert Van Bruggen Adviesgroep in zijn nieuwsbrief van deze week.
 2. De financieel intermediair verwacht dat op de korte termijn weinig wijzigingen doorgevoerd worden.
 3. Wie nu een huis koopt of zijn hypotheek laat oversluiten, zit op een gemiddelde rente van 1,03 procent voor 10 jaar vast met NHG-verzekering en 1,48 procent zonder NHG, meldt Van Bruggen Adviesgroep.

Dat blijft de komende weken zo als geldverstrekkers inderdaad hun tarieven niet wijzigen. Uiteraard is dit de gemiddelde hypotheekrente. Per geldverstrekker kunnen de tarieven hoger of lager zijn. Er is ook verschil tussen de rente voor een annuïtaire hypotheek en een aflossingsvrije hypotheek.

Verder maakt het uit of je een NHG-hypotheek hebt of niet. Bij een NHG-hypotheek wordt een eventuele restschuld onder voorwaarden uit de NHG-pot betaald wanneer betalingsproblemen hebben geleid tot verkoop. Dat lagere risico beloont de bank met een lagere rente. Daarnaast wordt de hoogte van de rente bepaald door de rentevaste periode die je kiest.

Met de huidige lage rente hebben huizenkopers de neiging die langer vast te zetten.