Hypotheek Berekenen Ondernemer Bv

Hypotheek Berekenen Ondernemer Bv

Hoe wordt hypotheek berekend BV?

Hoeveel hypotheek kunt u maximaal krijgen als ondernemer, zzp’er of DGA? Met deze rekentool kunt u de maximale hypotheek berekenen die u kunt krijgen als ondernemer. De berekening is bruikbaar voor ondernemers voor de inkomstenbelasting, zoals een zzp’er, en de DGA (directeur-grootaandeelhouder). Gebruik anders: maximale hypotheek berekenen,

De berekening volgt de meest gebruikte rekenregels voor het bepalen van het toetsinkomen, zoals o.a. de NHG deze ook gebruikt. Er zijn geen wettelijk vastgelegde regels voor het berekenen van het toetsinkomen van een ondernemer. Banken kunnen deze zelf bepalen. Vaak kunt u meer lenen als de toekomst voor u als ondernemer er goed uitziet, maar zijn ze tegelijk strenger als er twijfels zijn.

Meer lenen kan soms ook tegen een hogere rente. Steeds vaker wordt de berekening van het toetsinkomen voor ondernemers door de hypotheekverstrekker uitbesteed aan hierin gespecialiseerde bedrijven. Bij de berekening wordt rekening gehouden met:

 • Uw inkomen (en dat van uw partner) over de laatste drie jaar en de verwachting in dit jaar.
 • De hypotheekrente.
 • De marktwaarde van de woning (indien opgegeven).
 • Lopende verplichtingen zoals leningen en partneralimentatie.

NB De berekening geldt voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben en houdt ook geen rekening met het naderen daarvan. Ondernemersinkomen in 2023 * Wat is behaalde inkomen in 2023 en tot en met welke maand is dat behaald? Voor een IB-ondernemer of zzp’er is dit de winst voor belastingen (omzet – kosten), voor een dga is dit het inkomen uit arbeid.

 • Wat was het inkomen in de laatste drie jaar? Ondernemersinkomen in 2022 Wat was uw ondernemersinkomen in 2022? Inkomen uit loondienst in dat jaar mag opgeteld worden bij het ondernemersinkomen.
 • Maar let op: een uitkering niet.
 • Ondernemersinkomen in 2021 Wat was uw ondernemersinkomen in 2021? Inkomen uit loondienst in dat jaar mag opgeteld worden bij het ondernemersinkomen.

Maar let op: een uitkering niet. Ondernemersinkomen in 2020 Wat was uw ondernemersinkomen in 2020? Inkomen uit loondienst in dat jaar mag opgeteld worden bij het ondernemersinkomen. Maar let op: een uitkering niet. Bruto jaarinkomen van uw partner Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van uw partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen? Marktwaarde van de woning Dit is de koopprijs, de laatste WOZ-waarde of de getaxeerde waarde (na eventuele verbouwing).

 • NB Ook de marktwaarde van de woning kan invloed hebben op de maximale hypotheek die mogelijk is.
 • Als u de marktwaarde (nog) niet weet, vul dan niets in.
 • De maximale hypotheek wordt dan berekend alleen op basis van uw inkomen(s).
 • Hypotheekrente bij een rentevastperiode ≥ 10 jaar Wat is de hypotheekrente die u gaat betalen? Gebruik ook onze speciale tool voor een overzicht van de actuele hypotheekrentes,

Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet u niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5%, dit is wettelijk zo bepaald. Als de rente wordt vastgezet voor de gehele looptijd van de hypotheek, mag er altijd met de werkelijke rente gerekend worden.

 • Ook als de rentevastperiode korter is dan 10 jaar.
 • Vul in dat geval hier ook de hypotheekrente in die u gaat betalen.
 • Ies hier ‘ja’ als u ook zaken als een lopend consumptief krediet, partneralimentatie, erfpacht en/of energieneutrale woning wilt meenemen in de berekening.
 • Normaal wordt de maximale hypotheek berekend uitgaande van een looptijd van 30 jaar.

In bijzondere gevallen kan een kortere looptijd van toepassing zijn. Een kortere looptijd geeft een lagere hypotheek. Als u geen looptijd invult, wordt er gerekend met een looptijd van 30 jaar. Als u een consumptief krediet (persoonlijke lening, doorlopend krediet, creditcardkrediet of krediet op uw betaalrekening) heeft, wat is dan de hoogte hiervan? Tel indien van toepassing de verschillende kredieten bij elkaar op.

You might be interested:  Vervoerskosten Naar Een Arts Of Ziekenhuis Berekenen

Voor een creditcard of doorlopend krediet gaat het om de opnamelimiet. Bij een persoonlijke lening om de hoogte van de oorspronkelijke lening. Tip: het is vaak verstandig om al het consumptief krediet af te lossen voordat u een hypotheek gaat afsluiten, omdat deze de maximaal mogelijke hypotheek verlagen.

Als u een studieschuld heeft, wat is dan de hoogte van de oorspronkelijke studieschuld? Geef tegelijk ook aan of het gaat om een lening volgens het oude leenstelsel (voor 1-sep-2015) of volgens het nieuwe leenstelsel (vanaf 1-sep-2015). Zelf te betalen partneralimentatie Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt u zelf per maand? Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

Door uw partner te betalen partneralimentatie Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt uw partner per maand? Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie. Voor energiezuinige woningen is, bij een inkomen vanaf € 33.000, een hogere hypotheek toegestaan.

Het gaat hierbij om:

 • Woningen met een energielabel van tenminste (A++)
 • NulopdeMeter-woningen, woningen met een energie-index of een energieprestatiecoefficient gelijk aan of lager dan nul, of een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste:
  1. 3.150 kWh bij een (half) vrijstaand huis;
  2. 2.700 kWh bij een rijtjeshuis; of
  3. 1.780 kWh bij een appartement;

* Invoer is nodig voor de berekening

Hoe wordt hypotheek DGA berekend?

Veelgestelde vragen DGA hypotheek – Wat kan ik lenen als DGA? Als DGA bestaat jouw loon niet alleen uit het salaris dat jij jezelf uitkeert vanuit de BV. Er kan ook sprake zijn van dividend dat jij jezelf uitkeert, dividend dat nog in de onderneming zit en/of overwinst.

 1. Anders dan bij ondernemers voor de inkomstenbelasting (bijv.
 2. ZZP) kan jouw inkomen dus bestaan uit meerdere factoren en is het vaststellen van het toetsinkomen daardoor ingewikkelder.
 3. Het vaststellen van het toetsinkomen doen verstrekkers op veel verschillende manieren.
 4. Er is daarom niet 1 formule om het inkomen mee vast te stellen.

Over het algemeen wordt er gekeken naar jouw gemiddelde jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar. Onze adviseurs helpen je graag verder bij het vaststellen van het inkomen en gaan al in gesprek met mogelijke verstrekkers. Op die manier heb je meer zekerheid en kans van slagen bij het uitbrengen van een bod.

 1. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende berekening.
 2. Naar welke cijfers kijkt de bank? Voor het bepalen van jouw inkomen zal de bank niet alleen kijken naar de gemiddelde cijfers op de winst- en verliesrekening.
 3. Ook de ontwikkeling en bestendigheid van jouw onderneming worden beoordeeld.
 4. Hierbij zijn de balansratio’s en mogelijk een prognose van jouw onderneming van belang.

De balansratio’s Met de balansratio’s zal worden vastgesteld of de vermogenspositie van jouw onderneming voldoende is. Banken zullen voornamelijk kijken naar de liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s.

Liquiditeit Voor een DGA wordt de liquiditeit vastgesteld op basis van de vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden. Van belang is dat de vlottende activa de kortlopende schulden moet dekken. De uitkomst van de berekening moet daarom minimaal 1.0 zijn. Solvabiliteit Voor een DGA wordt de solvabiliteit vastgesteld op basis van het eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal. Voor acceptatie van de hypotheekaanvraag dient de solvabiliteit bij de meeste verstrekkers tussen de 0,20 en 0,25 te zijn (tussen de 20% en 25%).

Rekening courant Indien je als DGA geld hebt geld vanuit je eigen BV, dan is er sprake van een rekening courant. Deze zul je terugvinden op de balans in de jaarcijfers. Indien er sprake is van een rekening courant heeft dit negatieve invloed op de balansratio’s.

Bij het berekenen van de ratio’s wordt het geleende bedrag in mindering gebracht op de vlottende activa (bij liquiditeit) en het eigen vermogen (bij solvabiliteit). Het behalen van de gewenste ratio’s wordt daardoor kleiner. Hulp nodig bij het op orde krijgen van jouw cijfers? Onze ervaren adviseurs helpen graag verder om er voor te zorgen dat we de bank op de juiste manier kunnen overtuigen.

You might be interested:  Zonnepanelen Kosten Berekenen

Neem contact met ons op. Prognose Een prognose stelt vast hoe een onderneming het gaat doen in het huidige of volgende jaar. Veel banken zullen vragen om een prognose om vast te stellen hoe de cijfers zich naar verwachting ontwikkelen en hoe bestendig de aangetoonde winst is.

 1. Zeker bij ondernemers die nog geen 3 jaar aan cijfers kunnen aantonen zal een prognose worden opgevraagd.
 2. Mag ik het inkomen van mijn partner meenemen? Zeker! Het inkomen van jouw partner wordt meegenomen in de toetsing van de hypotheekaanvraag.
 3. Indien jouw partner in loondienst is, wordt er gekeken naar het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en eventuele toeslagen).

Is jouw partner ook ondernemer? Dan wordt ook daar het toetsinkomen bepaald aan de hand van de beschikbare jaarcijfers. Kan je bij alle banken een DGA hypotheek afsluiten? Als onafhankelijk hypotheekadviseur werken we vergelijken we meer dan 30 hypotheekverstrekkers in Nederland.

Bij al deze partijen kunnen we een ondernemershypotheek afsluiten. Op basis van jouw persoonlijke situatie kijken we welke bank het beste bij jou past. Met al 15 jaar ervaring kennen we de voorwaarden en rekenmethodes van de bank, zodat we een hypotheek vinden die aansluit bij jouw huidige en toekomstige wensen.

Wat is een inkomensverklaring? Een inkomensverklaring ondernemer is een rapport opgesteld door een onafhankelijke partij met een uitgebreide analyse van de onderneming over de afgelopen 3 jaren (of korter indien de onderneming nog niet 3 jaren bestaat).

 1. In het rapport wordt ook het toetsinkomen vastgesteld die voor de bank leidend is als inkomen voor de hypotheekaanvraag.
 2. Een inkomensverklaring kan worden vergeleken met een werkgeversverklaring voor iemand in loondienst.
 3. Onze adviseurs kunnen aan de hand van jouw jaarcijfers zelf een toetsinkomen vaststellen, waardoor een inkomensverklaring in veel gevallen niet noodzakelijk is.

Vraag ons naar de mogelijkheden. Is een NHG hypotheek als DGA mogelijk? Ook als DGA kan je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie* (NHG) afsluiten. In 2023 kan dit al tot een maximale aankoopsom van €405.000. Voor de aanvraag van een NHG-hypotheek zal het toetsinkomen vastgesteld moeten worden.

Sommige hypotheekverstrekkers mogen dit zelf doen, in andere gevallen is een extern opgestelde inkomensverklaring nodig. Onze adviseurs adviseren je in het maken van de beste keuze. Korter dan 3 jaar ondernemer? Ook dan is een hypotheek met NHG in veel gevallen mogelijk. Wel moet je voor minimaal 12 maanden actief zijn.

*NHG is een waarborgfonds die jouw hypotheekschuld overneemt indien je in de toekomst die hypotheek door omstandigheden niet meer kan betalen. Doordat NHG borg staat voor jouw hypotheek, krijg je altijd de laagst mogelijke hypotheekrente bij hypotheekverstrekkers.

Salarisstrook niet ouder dan 3 maanden Jaarcijfers van de afgelopen 3 jaren (of zo lang als de onderneming actief is) Geconsolideerde jaarrekeningen (indien mogelijk) OF jaarcijfers van de onderliggende ondernemingen Organogram (indien van toepassing) Aangiften inkomsten belasting van de afgelopen 3 jaren Prognose van alle ondernemingen

Deze documenten vormen de basis van jouw hypotheekaanvraag. Iedere bank heeft andere voorwaarden en ook iedere onderneming is anders. Het kan zijn dat er aanvullende documenten benodigd zijn. Kan ik als startende DGA een hypotheek krijgen? Als startend DGA is het in de meeste gevallen mogelijk een hypotheek aan te vragen.

 • De duur van jouw ondernemerschap, maar ook aantonen van ontwikkeling en bestendigheid van de winst is bepalend voor de haalbaarheid van de hypotheekaanvraag.
 • Standaard gaat de bank uit van het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaren.
 • Indien er nog niet 3 jaar aan cijfers aantoonbaar zijn, dan zijn er beperkte mogelijkheden.

Niet iedere bank is namelijk bereid om jouw als startende DGA een hypotheek te verstrekken. Onze adviseurs weten precies wat de voorwaarden van de verschillende hypotheekverstrekkers zijn. Met minimaal 12 maanden aan jaarcijfers kunnen we jou al helpen.

Hoeveel mag je lenen uit je bv?

Excessief lenen van bv beperkt vanaf 2023 – Als u meer dan € 700.000 van uw bv leent, wordt het meerdere belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2). Lees meer over excessief lenen van bv beperkt vanaf 2023,

Kan ik met bv een hypotheek krijgen?

DGA hypotheek een uitdaging? Veel mensen denken dat een hypotheek krijgen als (startende) ondernemer met een bv of nv onmogelijk of veel gedoe is. Dat is onterecht en klopt niet. Wanneer u over een goede administratie beschikt en uw zaken goed op orde heeft, is het mogelijk om zonder ‘gedoe’ voor een hypotheek in aanmerking te komen.

 1. Ook als startende DGA zonder jaarcijfers kunt u namelijk bij ons terecht.
 2. Wanneer u minimaal 6 maanden als DGA werkt en in loondienstverband hetzelfde beroep uitoefende, kunt u bij Bliss gewoon een hypotheek krijgen.
 3. Veel banken en hypotheekadviseurs begrijpen de geldstromen en het inkomen van een DGA ondernemer niet.
You might be interested:  Ww Recht Berekenen

Dat zorgt ervoor dat veel DGA’s een lagere hypotheek krijgen of eindigen met een onterechte afwijzing van de geldverstrekker. In dit artikel zetten we voor u op een rij wat uw kansen zijn, hoe het mogelijk is om de slagingskans te vergroten en welke documenten u bij uw hypotheekaanvraag nodig heeft.

Hoeveel procent eigen vermogen voor een zakelijke hypotheek?

Hoogte van de risico-opslag – De bank beoordeelt of u de hypotheek kunt betalen. Hierbij kijkt de geldverstrekker naar uw kennis en ervaring als ondernemer, het aantal jaren dat uw bedrijf bestaat en de financiële buffer die u heeft. De bank berekent op basis van de beoordeling hoeveel risico-opslag u betaalt over de basisrente.

Een goedlopend en winstgevend bedrijf dat al een tijd meegaat, betaalt bijvoorbeeld minder rente dan een startende ondernemer. De meeste banken financieren maximaal 70% van de marktwaarde (ook wel economische waarde genoemd) van een bedrijfspand. De marktwaarde is de waarde van het pand waarvoor het verkocht zou worden in een vrije markt.

Met een zakelijke hypotheek heeft u dus niet het volledige aankoopbedrag bij elkaar om het bedrijfspand te kopen. U heeft ook eigen geld nodig. Een voorbeeld: voor de koop van een bedrijfspand van € 250.000 moet u zelf minimaal € 75.000 inleggen. U kunt ook op andere manieren financiering regelen voor de hypotheek op uw bedrijfspand.

 • Zoals, en,
 • Met alleen de aankoopprijs bent u er nog niet als u een bedrijfspand wilt kopen.
 • U krijgt ook te maken met een aantal eenmalige kosten.
 • Zoals de kosten voor het bepalen van de waarde van het pand (taxatie), overdrachtsbelasting en het vastleggen van de koop bij de notaris.
 • De overdrachtsbelasting voor is vanaf 1 januari 2023 10,4%.

Tot die tijd is het 8%. Let hierbij op de uitzonderingen. Denk ook aan de jaarlijks terugkerende kosten, bijvoorbeeld voor onroerendezaakbelasting (ozb), opstalverzekering en onderhoud. Houd rekening met deze kostenposten, voordat u een bedrijfshypotheek afsluit.

Hoeveel rente moet een DGA betalen?

Lenen als werknemer – De rente die een werkgever aan een werknemer moet rekenen is vastgesteld door de wetgever. De rente is gelijk aan de heffingsrente, deze bedraagt thans 2,5%. Dit is een stuk goedkoper dan de rente die banken en creditcardmaatschappijen rekenen als rente. Een lening voor de eigen woning van de werknemer (aankoop of verbouwing) mag tegen 0% worden verstrekt.

Hoeveel lenen DGA?

Update 17 juni 2020 – Het wetsvoorstel ligt sinds 17 juni 2020 bij de tweede kamer Vanaf 2023 worden DGA’s (AB houders) beperkt in het geld lenen van hun BV (tot maximaal € 500.000), met uitzondering van bestaande eigenwoning schulden. Het gaat om 11.000 DGA’s die iets moeten veranderen in de afspraken met hun BV.

Hoeveel jaar ondernemer voor hypotheek?

Hypotheekverstrekkers kijken naar de laatste drie jaar als zelfstandig ondernemer om de maximale hypotheek bepalen. Maar ook als je nog geen drie jaarcijfers kunt overleggen is er meer mogelijk dan je denkt. Bij veel hypotheekverstrekkers kun je al terecht na een jaar zelfstandigheid.

Kan een bv een huis kopen?

Een BV is een rechtspersoon en kan alles kopen, geen enkel probleem. Dat is anders bij eenmanszaken, maatschappen, firma’s, e.d. Daar kan een woning alleen op de zaak als het een bedrijfswoning is die dienstbaar is aan de zaak (bijvoorbeeld vaak bij agrarische bedrijven).

Kan ik geld lenen aan mijn bv?

Zakelijk handelen en leningsovereenkomst – Wanneer je een zakelijke rente lening aangaat met je bv, moet je aan kunnen tonen dat je zakelijk handelt. Leg de afspraken vast in een zakelijke overeenkomst; een leningsovereenkomst. Dit is de schriftelijke overeenkomst tussen de dga en zijn bv.