Hypotheek Met Studieschuld Berekenen

Hypotheek Met Studieschuld Berekenen

Wat is de maximale studieschuld?

Studieschuld neemt toe – De basisbeurs voor studenten werd in 2015 afgeschaft en werd het leenstelsel ingevoerd. De totale studieschuld van alle studenten en oud-studenten bij elkaar opgeteld is sindsdien verdubbeld. De gemiddelde studieschuld per (oud-)student is sinds 2015 toegenomen met 3500 euro, tot gemiddeld 16.000 euro begin dit jaar. Lees ook: ‘Studieschuld in buitenland ontlopen? Dan blokkeert DUO je paspoort’ De pechgeneratie, daar rekent ook student Leon van der Deure (24) zich onder. Hij is net begonnen aan zijn vijfde studiejaar, een master geschiedenis aan de Universiteit van Groningen.

Hoe zwaar weegt een studieschuld?

Hoe zwaar weegt een studieschuld (DUO) bij een hypotheek? Een studieschuld van na 2015 (onder het leenstelstel) telt minder zwaar mee voor een hypotheek dan een schuld onder het oude stelsel (basisbeurs). Hypotheekverstrekkers gaan ervan uit dat je per maand 0,35% (leenstelsel) of 0,65% (basisbeurs) van jouw totale oorspronkelijke studieschuld aflost.

  • Rekenvoorbeeld: je hebt een studieschuld van na 2015 met een oorspronkelijk bedrag van € 15.000.
  • Dat betekent dat de hypotheekverstrekker ervan uitgaat dat je elke maand 0,35% van € 15.000,- aflost.
  • Dit komt neer op € 52,50 per maand.
  • Dat bedrag kun je dus niet meer aan hypotheeklasten besteden, waardoor je indicatief € 10.000,- minder hypotheek krijgt.

Betreft het lening van voor 2015 dan kun je indicatief € 20.000,- minder hypotheek krijgen. Wil je weten wat de impact van jouw studieschuld is? Maak dan vrijblijvend een afspraak. : Hoe zwaar weegt een studieschuld (DUO) bij een hypotheek?

You might be interested:  Subsidie Isolatie Berekenen

Wat gebeurt er met mijn studieschuld als ik dood ga?

Overlijden. Bij overlijden wordt uw volledige studieschuld kwijtgescholden. Uw studieschuld wordt niet verhaald op uw partner, kinderen of familie.

Hoeveel jaar heb je om je studieschuld af te betalen?

Aflosfase: maximaal 15 of 35 jaar U ontvangt bericht van DUO over de hoogte van het bedrag dat u moet betalen. De aflosfase duurt maximaal 15 jaar of maximaal 35 jaar. In hoeveel jaar u uw studieschuld moet aflossen, hangt af van uw terugbetalingsregels.