Hypotheek Overnemen Na Scheiding Berekenen

Hypotheek Overnemen Na Scheiding Berekenen
Hypotheek overnemen na scheiding of breuk – Voorheen betaalden jullie waarschijnlijk de hypotheeklasten van jullie beide inkomens. Als je alleen in de woning blijft en de hypotheek dus over zet op één naam, drukken deze lasten alleen op jouw inkomen. Daarnaast heeft je partner recht op de helft van de waarde van het huis. Is er sprake van overwaarde, dan moet je je partner uitkopen.

Kan ik de hypotheek overnemen na scheiding?

Wat gebeurt er met de gezamenlijke hypotheek als ik en mijn partner uit elkaar gaan? Hebben u en uw partner een gezamenlijke hypotheek en gaat u uit elkaar? Dan moet u beslissen wat er met de hypotheek gaat gebeuren. Afhankelijk van uw situatie heeft u bepaalde opties.

Als u uit elkaar gaat, dan kan één van de partners bijvoorbeeld de hypotheek overnemen. De blijvende partner zet dan de hypotheek op zijn of haar naam. In plaats van dat u met zijn tweeën verantwoordelijk bent voor de hypotheek, betaalt de blijvende partner deze voortaan van zijn of haar eigen inkomen.

Dat betekent vaak dat de hypotheeklasten voor de blijvende partner zullen verhogen. Er valt immers een inkomen weg. Als u uit elkaar gaat en u blijft in het huis wonen, dan krijgt u waarschijnlijk ook te maken met het uitkopen van de vertrekkende partner.

 1. Uitkopen doet u met de overwaarde die op dat moment op de woning zit.
 2. Tenzij anders vastgelegd bij de notaris, heeft de vertrekkende partner recht op de helft van de overwaarde.
 3. Vaak worden de hypotheeklasten verhoogd om dit financieel te kunnen bolwerken.
 4. Het kan echter ook zo zijn dat u voldoende spaargeld heeft om het bedrag uit eigen zak te betalen.

Wilt u het bedrag meefinancieren in uw hypotheek? Dan moet uw toetsingsinkomen dit wel toelaten. De hypotheekverstrekker bepaalt uiteindelijk of u de hypotheeklasten alleen kunt dragen. Gaat u uit elkaar en wilt geen van beide de hypotheek van het huis overnemen en de ander uitkopen? Bijvoorbeeld omdat het financieel niet mogelijk blijkt te zijn dat de hypotheek op één naam wordt gezet? Dan heeft u als optie om samen eigenaar te blijven van de woning.

 • U blijft dan gezamenlijk verantwoordelijk voor de hypotheek en andere maandlasten die bij de woning komen kijken.
 • Als het voor u en uw ex-partner niet haalbaar is om samen eigenaar te blijven van de woning, dan zult u de woning moeten verkopen.
 • Het bedrag dat vervolgens vrijkomt (inclusief overwaarde) wordt vervolgens eerlijk verdeeld over allebei de partners, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt bij de notaris.

Gaat u uit elkaar en heeft u een gezamenlijke hypotheek, dan doet u er in ieder geval altijd verstandig aan om een hypotheekadviseur in te schakelen. De hypotheekadviseur geeft u eerlijk advies vanuit een onafhankelijke positie en helpt u duidelijke afspraken te maken.

Hoe bereken je hypotheek bij scheiding?

Je kunt berekenen of je de hypotheek van je ex-partner kunt overnemen. De huidige woningwaarde laat zien of er overwaarde of onderwaarde op het pand zit. Bij overwaarde moet de persoon die de hypotheek gaat overnemen de ander uitkopen. In het geval van onderwaarde is dit andersom.

Hoe bereken je iemand uitkopen?

Uitkopen van de ex-partner – De ex-partner die in de woning blijft wonen, betaald de andere een vergoeding voor zijn/haar deel van de woning. De berekening van de vergoeding gebeurt door middel van de woningwaarde minus de openstaande hypotheek. Het bedrag dat overblijft is voor de helft van beide ex-partners.

Een taxatie bij scheiding kan een belangrijke stap zijn als u er niet in onderling overleg uitkomt wat de waarde van de woning is. Bij een overwaarde op de woning kan er aardig wat kosten komen kijken bij het uitkopen. Met behulp van een nieuwe hypotheek afsluiten op de woning, kunt u de uitkoopsom van uw ex-partner meefinancieren.

Echter moet u hiervoor wel voldoende inkomen hebben. Een hypotheekadviseur kan voor u een berekening maken aan de hand van uw inkomen en eventuele schulden. Uit deze berekening komt naar voren of u de volledige hypotheek zelf kunt dragen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan zal de woning verkocht moeten worden.

You might be interested:  Berekenen Duur Ww Uitkering 2016

Hoe duur is iemand uitkopen?

Rekenvoorbeeld partner uitkopen Dan zal je de helft daarvan aan je ex-partner moeten betalen. In dit rekenvoorbeeld leggen we je uit hoe dat werkt. Bij een overwaarde van € 150.000 heeft de vertrekkende partner recht op de helft hiervan. De uitkoopsom is dus € 75.000.

Welke kosten bij uitkopen partner?

De “miserietaks” – Aan een relatiebreuk hangt helaas vaak een prijskaartje vast. De partners verdelen immers hun eigendomsrechten en hun verbintenissen bij de bank worden herzien. Wanneer een partner de andere ‘uitkoopt’ is dat prijskaartje de zogenaamde ‘miserietaks’.

 • Dat zijn registratierechten die verschuldigd zijn bij de verdeling van de eigendom.
 • Voor feitelijk samenwonende partners bedragen deze rechten altijd 2,5% van overeengekomen waarde van het goed, zoals blijkt uit de akte.
 • Opgelet: als de reële verkoopwaarde hoger is dan de waarde vermeld in de akte, zullen de registratierechten op de reële verkoopwaarde van het goed geheven worden.

Gehuwden en wettelijk samenwonenden “genieten” van 1% registratierechten. Let wel: voor wettelijk samenwonenden gelden een aantal voorwaarden om onder de 1% registratierecht te vallen: het wettelijk samenwonen moet minstens één jaar geduurd hebben en bovendien moet de verdeling van het onroerend goed gebeuren binnen de drie jaar na de beëindiging van de wettelijk samenwoning.

Hoeveel moet ik betalen voor een akte van verdeling?

De kosten voor een akte van verdeling verschillen per notaris. Iedere notaris bepaalt zijn eigen tarieven, De kosten voor een akte van verdeling (scheiding) lopen in heel Nederland uiteen van € 520,- tot € 1645,-.

Hoe wordt overwaarde berekend bij scheiding?

Uitkopen of verkopen – Als jij graag in de woning wilt blijven wonen en volledig eigenaar wilt zijn, dan zul je de hypotheek moeten overnemen. Om de hypotheek op jouw naam te kunnen zetten, dien je natuurlijk voldoende inkomsten te hebben. In het geval van een overwaarde, dien jij jouw vertrekkende ex-partner bovendien een uitkoopsom te betalen.

Wat als ik mijn ex niet kan uitkopen?

Mogelijkheden – Er kunnen meerdere wegen bewandeld worden om uw ex te dwingen mee te werken aan verkoop of overdracht van de woning:

 1. Boete €500,- per dag Als in de echtscheidingsstukken is vastgelegd dat de ex moet meewerken aan de verkoop, dan kunt u in kort geding nakoming vorderen in combinatie met een boete van bijvoorbeeld €500,- per dag dat de medewerking geweigerd wordt. Deze maatregel blijkt zeer effectief en is zeer lucratief als de ander blijft weigeren.
 2. Zelf verkopen U kunt via de rechter vragen om een zogenaamde ‘machtiging tegeldemaking’ ex artikel 3:174 BW. Met deze machtiging kunt u zonder de medewerking van de ander, zelf de woning verkopen. Meestal wordt deze machtiging via een kort geding gevorderd, zodat u snel verder kunt.
 3. Zelf overnemen Als uw ex de woning blijkbaar niet overneemt, kunt u deze alsnog ook zelf overnemen. Deze ‘toedeling aan uzelf’ ex artikel 3:185 BW verloopt via een normale rechtbankprocedure. U kunt dan ook door de rechter de overname prijs laten bepalen, geheel zonder medewerking van uw ex.

Wat als je je partner niet kan uitkopen?

Kan dit proces zonder uitkopen? – Kun je of wil je je partner niet uitkopen? Dan kun je de koopwoning in gezamenlijk eigendom aanhouden. Dat kan voor maximaal 5 jaar. Je moet dan wel duidelijke afspraken maken wie er mag wonen en wie de hypotheek en de gebruikerslasten betaalt.

Hoe werkt uitkopen na scheiding?

Na een scheiding is het niet altijd nodig het huis te verkopen. De een kan de ander uitkopen en eigenaar van de woning blijven. Degene die in de woning blijft wonen na een scheiding, kan de ander ‘uitkopen’. Dit betekent dat de een aan de ander hiervoor geld betaalt.

  U bent degene die weggaat Verkoopt u uw aandeel in de woning aan uw ex-partner? Dan gelden bij een echtscheiding of als u uit elkaar gaat, dezelfde regels als wanneer u samen de woning verkoopt.

  Is taxatie verplicht bij echtscheiding?

  Wanneer is taxatie nodig? – Als een van beide partners wél de woning wenst over te kopen van de ander, dan kunt u discussie over het uitkoopbedrag voorkomen, door een deskundige taxateur een taxatie te laten maken. Meestal kost dit taxatierapport tussen 200,- en 1.000,- euro. Vervolgens kan deze waarde vaststelling ook worden gebruikt bij de aanvraag van een nieuwe hypotheek.

  Hoeveel belasting over uitkoopsom?

  Geen belasting betalen bij gemeenschap van goederen – Uitkopen partner hoeft geen probleem te zijn. Degene die wordt uitgekocht, kan in één keer een grote hoeveelheid geld krijgen. Je zou daarom zeggen dat je hierover belasting moet betalen. Dit is echter niet het geval.

  Omdat dit geld eigenlijk ook van de vertrekkende partner is, telt dit niet als inkomstenbron. De uitkoopsom is dus als het ware ‘eigen geld’, waardoor er geen belasting over betaald hoeft te worden. Let op: dit is alleen het geval als je in gemeenschap van goederen was getrouwd. Hou er verder rekening mee dat degene die de ander uitkoopt misschien overdrachtsbelasting moet betalen.

  terug naar boven

  Wie betaalt kosten notaris bij scheiding?

  Wat als de partners samen eigenaar zijn van een woning of een ander onroerend goed? – Als één van de ex-partners een woning of een ander onroerend goed overneemt, of als de huwelijkspartners dat onroerend goed verkopen, dan is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk.

  Wie heeft het meeste recht op de woning bij scheiding?

  Je hebt, als je getrouwd bent, namelijk allebei evenveel recht op de woning. Het maakt dan niet uit of je getrouwd bent in (beperkte) gemeenschap van goederen, op huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Let op: Wist je dat jullie allebei evenveel recht hebben om in de woning te blijven.

  Hoe huis overnemen na scheiding?

  Bij echtscheiding gaat de koopwoning naar de eigenaar. Wie dat is, hangt af van uw situatie. Bent u allebei eigenaar, dan moet u de woning verdelen of verkopen. U kunt ook in het echtscheidingsconvenant afspreken wie er blijft wonen.

  Is er altijd een akte van verdeling nodig?

  Wat staat er in een akte van verdeling? – In de akte zelf staat o.a.: “Het doel van deze akte is het verdelen en leveren van het registergoed en de daarmee verbonden rechten en schulden ter uitvoering van de tussen partijen mondeling overeengekomen verdeling, wat vermeld staat in de beschikking van de rechtbank”.

  Hoe geld wegsluizen voor scheiding?

  Wanneer is sprake van benadeling? – In principe vallen uitgaven en schulden binnen de gemeenschap, ongeacht in welke periode van het huwelijk ze gedaan zijn (aan het begin, of juist tegen het einde). Gelukkig geldt dit niet bij benadeling. Hiervan is sprake als een van beide partners met het oog op de scheiding moedwillig de andere partner benadeelt door schulden te maken of geld uit te geven.

   Het moet dan gaan om ofwel het ‘ lichtvaardig maken van schulden’ ofwel het ‘ verspillen van goederen van de gemeenschap’, waaronder dus ook spaargeld valt.Verspilling van goederen is bijvoorbeeld het wegsluizen van spaargeld naar een andere rekening of geld van de spaarrekening afhalen.Geld van de spaarrekening afhalen voor het betalen van gezamenlijke (woon)lasten of lasten om zelf van te leven wordt niet beschouwd als verspilling.

  Hoe vermogen verdelen bij scheiding?

  Erfenissen en schenkingen verdelen bij echtscheiding – Heeft u erfenissen of schenkingen ontvangen voor en tijdens het geregistreerd partnerschap/huwelijk, dan blijven deze van u. Tenzij dit anders is bepaalt door de schenker of nabestaande, deze kunnen een uitsluitingsclausule laten opnemen.

  Echter moet dit wel vooraf geregeld zijn, het is niet mogelijk om achteraf nog wijzigingen aan te brengen. Tijdens een echtscheiding is het erg belangrijk om bewust te zijn van de juridische status van uw huwelijk. Zo kunt u een hoop misverstanden en vervelende verrassingen voorkomen. Onze scheidingsbemiddelaar heeft veel financiële kennis in huis en kan u bijstaan bij het regelen van complexe vermogensverdelingen.

  Hiermee kunt u voorkomen dat u zichzelf benadeelt en dat de conflicten met uw ex-partner uitlopen op een vechtscheiding. Het vermogen verdelen bij een echtscheiding kan zelfs als er huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn opgenomen nog complex zijn.

  Al heeft u opgenomen dat het vermogen niet gemeenschappelijk is, er komen altijd punten naar voren die gemeenschappelijk blijken te zijn en verdeeld moeten worden, zoals de inboedel. Deze blijft zelden strikt gescheiden en kan de nodige wrijving opleveren bij de verdeling. Beiden partners willen hun leven zo goed mogelijk voortzetten en moeten wennen aan een nieuwe financiële toekomst.

  Ziet deze toekomst er financieel slecht uit, dan is het soms moeilijk om een ex-partner nog iets te gunnen en komt u samen niet tot een oplossing bij het vermogen verdelen tijdens een echtscheiding. Er wordt vaak onterecht gedacht dat huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden ervoor zorgen dat een ex-partner geen recht heeft op een bepaalde vermogenszaken.

  Toch blijkt dit vaak anders in de praktijk en steken verrassingen de kop op bij het vermogen verdelen tijdens een echtscheiding. Zorg dat u belangrijke zaken niet over het hoofd ziet tijdens uw echtscheiding en laat uw complexe financiële zaken goed afwikkelen door Scheidingscenter. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen dan verdeelt u het spaargeld evenredig bij de scheiding.

  Hiervoor neemt u de echtscheidingsdatum als peildatum voor de verdeling. Als een van de partners de spaarrekening houdt, dan moet deze binnen vier weken de helft van het spaargeld overboeken naar de ex-partner. Tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt in het echtscheidingsconvenant.

  De onderlinge verdeling van het spaargeld kan een lastig punt zijn en de verstandhouding ernstig bekoelen. Twijfelt u over de juiste verdeling van het spaargeld? Overleg met onze scheidingsbemiddelaar en laat u bijstaan. Als u samen aandelen bezit dan moeten deze ook verdeeld worden tijdens de scheiding.

  Ook hiervoor houdt u de echtscheidingsdatum als peildatum aan om de waarde van de aandelen te berekenen. Gaat het om aandelen in uw eigen bedrijf dan zijn er andere regels van toepassing. Er geldt een aantal uitzonderingen op de huwelijksgemeenschap. Zo valt onderstaand vermogen niet onder het gemeenschappelijk bezit:

  Goederen die geschonken zijn met een uitsluitingsclausuleHet verzorgingsvruchtgebruik (recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren)Verknochte goederen/schuldenRechten op ouderdoms- en nabestaandenpensioenEen erfenis, waarbij de erflater een ‘uitsluitingsclausule’ heeft opgenomen in het testament.

  Is een hypotheek overdraagbaar?

  Wanneer kan ik mijn hypotheek meenemen? – Je kunt je lopende hypotheek niet zomaar meenemen. De hypotheek is namelijk gekoppeld aan je oude huis. De geldverstrekker ziet verhuizen als een nieuwe aanvraag. Dit betekent dat er opnieuw bekeken wordt of je het hypotheekbedrag op basis van je inkomen en de waarde van je nieuwe woning wel kunt lenen.

  Kun je een hypotheek overdragen?

  Je kunt bijvoorbeeld een hypotheek overnemen van iemand indien je van plan bent om te gaan scheiden, of omdat het in sommige gevallen financieel aantrekkelijk is om een hypotheek over te nemen. Nu is het wel zo dat er het nodige komt kijken bij het overnemen van een lening.

  Wat gebeurt er met je hypotheek als je gaat scheiden?

  Wanneer één van u blijft in de woning wonen – Wanneer het huis alleen op uw naam of op de naam van uw ex-partner staat, kan deze persoon alleen in het huis blijven wonen. Dat betekent ook dat wanneer u geen mede-eigenaar van het huis bent, uw partner op ieder moment kan bepalen dat u het huis moet verlaten.

  U bent immers geen mede-eigenaar van het huis en heeft in dat geval nergens recht op. Andersom geldt hetzelfde wanneer u volledig eigenaar van het koophuis bent. In de meeste gevallen zijn beide partners echter gedeeltelijk eigenaar van het huis. In dat geval is de situatie iets ingewikkelder. Wanneer één van u in het huis wil blijven wonen, zal hij of zij de ander uit moeten kopen.

  U dient dan een bedrag aan uw ex-partner te betalen om de hypotheek volledig op uw naam te krijgen. Als u beiden in het koophuis willen blijven wonen en er niet uit komen, zal de rechter beslissen wie de woning toegewezen krijgt.

  Kan ik de hypotheek overnemen?

  Hypotheek overnemen – Je wilt graag in het huis blijven wonen en wilt je ex-partner uitkopen. Hiervoor heb je een bepaald bedrag nodig. Heb je geen eigen geld om dit te betalen, dan kun je de hypotheek verhogen voor het uitkopen van je partner. Je laat het bedrag dat je nodig hebt opnemen in de hypotheek.

  Samen maken jullie afspraken over de waarde van de woning. Dit kan in overleg of via een taxateur.De partner die de hypotheek overneemt krijgt de gezamenlijke hypotheekschuld toebedeeld.De financiering van de uitkoop en overname van de hypotheek wordt geregeld.De overdracht van de woning wordt juridisch vastgelegd bij de notaris.