Hypotheek Rente Teruggave Berekenen

Hypotheek Rente Teruggave Berekenen

Hoeveel krijg je terug van de hypotheekrente?

De hypotheekrenteaftrek in 2023 bedraagt voor bijna alle inkomens 36,93% (bij AOW-gerechtigden kan dit percentage lager uitvallen). Je mag de betaalde hypotheekrente aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit betekent dus dat je ongeveer 37% van je betaalde hypotheekrente terugkrijgt van de Belastingdienst.

Hoe lang is de rente van een hypotheek aftrekbaar?

Dat hangt ervan af wanneer u uw oorspronkelijke hypotheek hebt afgesloten:

  Ik heb mijn hypotheek afgesloten vóór 1 januari 2013 Blijft uw hypotheekbedrag bij het oversluiten gelijk? Dan verandert uw hypotheekrenteaftrek niet. Dat geldt ook voor aflossingsvrije hypotheken. U mag de betaalde hypotheekrente gewoon blijven aftrekken, Hiervoor geldt een maximum van 30 jaar, die begint vanaf het moment dat de eerste hypotheek is afgesloten. Had u voor 1 januari 2001 al een hypotheek? Dan begint de termijn van 30 jaar op 1 januari 2001.

  Hoe werkt hypotheekrenteaftrek voorbeeld?

  Hoeveel hypotheekrenteaftrek in 2022? – Heel leuk al die theoretische informatie, maar waarschijnlijk wil je graag weten wat dat voor jou specifiek betekent. Daarvoor kun je jouw hypotheekrenteaftrek berekenen aan de hand van onderstaande voorbeeld. Bepaal eerst welke uitgangspunten er gelden:

  De WOZ waarde van je woning € 300.000,-
  De hypotheek bedraagt € 300.000,-
  De rente op je hypotheek is 3%
  Hypotheekvorm Annuïtair
  Het bedraagt 0,45% van de WOZ-waarde

  Om de hypotheekrenteaftrek te berekenen, bepaal je jouw bruto rentelasten en trek je daar het eigenwoningforfait vanaf.

  Bruto rentelasten(3% x € 300.000) € 9.000
  Eigenwoningforfait(0,45% x € 300.000) – € 1.350
  De hypotheekrenteaftrek bedraagt € 7.650

  Dit bedrag mag je aftrekken van je inkomen. Daardoor wordt het inkomen waarover je belasting betaalt lager. Ook hiervoor nemen we enkele uitgangspunten. Zonder hypotheekrenteaftrek zou je aan inkomstenbelasting betalen:

  Bruto jaarinkomen € 50.000
  Inkomstenbelasting 37,07%
  Betaalde inkomstenbelasting € 18.535

  Door de hypotheekrenteaftrek mag je dus jouw inkomen verlagen met € 7.650. Hierdoor wordt jouw belastbaar inkomen € 50.000 – € 7.650 = € 42.350. Hiermee komt de verschuldigde inkomstenbelasting op € 42.350 * 37,07% = € 15.699. Je hebt dus recht op een belastingteruggave.

  Betaalde inkomstenbelasting € 18.535
  Verschuldige inkomstenbelasting € 15.699
  Belastingteruggave € 2.836

  Hoeveel krijg je terug van de belasting bij oversluiten van de hypotheek?

  Kostenoverzicht bij hypotheek oversluiten In het jaar dat u uw hypotheek oversluit, kunt u dit kostenoverzicht gebruiken als u de vragen invult bij ‘Woningen en andere onroerende zaken’ en ‘Hypotheken en andere schulden’ in uw aangifte inkomstenbelasting.

  Kostenoverzicht bij veranderingen in de hypotheek

  Kosten Aftrekbaar of niet Toelichting en uitleg Online aangifte Onderdeel:’Woningen en andere onroerende zaken’ of ‘Hypotheken en andere schulden’
  Taxatiekosten voor het krijgen van de hypotheek(lening)

  Aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Dan moet u de schuld in de aangifte splitsen. Dit gedeelte van de schuld valt in box 3. De rente hierover is niet aftrekbaar.

  • Hypotheken en andere schulden
  • Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, Taxatiekosten hypotheek
  • Notariskosten voor de hypotheekinclusief btw
  • Aftrekbaar

  Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Dan moet u de schuld in de aangifte splitsen. Dit gedeelte van de schuld valt in box 3. De rente hierover is niet aftrekbaar.

  1. Hypotheken en andere schulden
  2. Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, Notariskosten hypotheek
  3. Bemiddelingskosten voor het krijgen
  4. van uw hypotheek of lening
  5. Aftrekbaar

  Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Dan moet u de schuld in de aangifte splitsen. Dit gedeelte van de schuld valt in box 3. De rente hierover is niet aftrekbaar.

  • Hypotheken en andere schulden
  • Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, bemiddelingskosten tussenpersoon
  • De kosten voor deNationale Hypotheek Garantie
  • Aftrekbaar

  Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan moet u de schuld in de aangifte splitsen. Dit gedeelte van de schuld valt in box 3. De rente hierover is niet aftrekbaar.

  1. Hypotheken en andere schulden
  2. Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, aanvraag Nationale Hypotheek Garantie
  3. Royementsaktekosten
  4. Aftrekbaar

  Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan moet u de schuld in de aangifte splitsen. Dit gedeelte van de schuld valt in box 3. De rente hierover is niet aftrekbaar.

  • Hypotheken en andere schulden
  • Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, andere kosten
  • Boeterente in verbandmet vervroegd aflossen
  • Aftrekbaar

  Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Dan moet u de schuld in de aangifte splitsen. Dit gedeelte van de schuld valt in box 3. De rente hierover is niet aftrekbaar.

  1. Hypotheken en andere schulden
  2. Vraag: Betaalde rente
  3. Boeterente in verband metvervroegd aflossen.U betaalt de boeterente
  4. via rentemiddeling
  5. Aftrekbaar
  6. De schuld inclusief boeterente valt in box 1.
  7. Hypotheken en andere schulden
  8. Vraag: Betaalde rente

  Voorbeeld 1 U sluit uw eigenwoningschuld van € 100.000 over tegen een lagere rente. De oversluitkosten zijn € 4.000 en de boeterente is € 6.000. Met oversluitkosten bedoelen wij taxatiekosten, notariskosten, bemiddelingskosten voor uw hypotheek. De boeterente betaalt u aan uw hypotheekverstrekker omdat u uw rentevaste periode wijzigt.

  Om de oversluitkosten en de boeterente te betalen, verhoogt u uw hypotheek met € 10.000. Dit bedrag valt niet onder uw eigenwoningschuld, omdat u het niet gebruikt voor de financiering van uw eigen woning. De verhoging van € 10.000 valt in box 3. De rente over deze extra lening is niet aftrekbaar in box 1.

  De oversluitkosten van € 4.000 zijn eenmalig gedeeltelijk aftrekbaar in box 1. Het gaat hier om het deel van de kosten voor uw eigenwoningschuld. Het bedrag dat u mag aftrekken, is € 3.636. Dat berekent u zo: € 100.000 : € 110.000 x € 4.000 = € 3.636 De boeterente van € 6.000 is wél volledig aftrekbaar in box 1.

  Lees bij wat dat betekent voor uw belastingaangifte. Voorbeeld 2 U sluit uw eigenwoningschuld van € 100.000 over tegen een lagere rente. U verhoogt die schuld met € 20.000 om de oversluitkosten van € 5.000 te betalen en om een auto te kopen (€ 15.000). Met oversluitkosten bedoelen wij taxatiekosten, notariskosten en bemiddelingskosten voor uw hypotheek.

  De verhoging van € 20.000 valt in box 3. De rente over deze extra lening is niet aftrekbaar in box 1. De oversluitkosten van € 5.000 zijn eenmalig gedeeltelijk aftrekbaar in box 1. Het gaat hier om het deel van de kosten voor uw eigenwoningschuld. Het bedrag dat u mag aftrekken, is € 4.167.

  Waarom krijg ik geen hypotheekrente aftrek?

  Lage rente beïnvloed hypotheekrenteaftrek – De lage rente van de afgelopen jaren zorgt ervoor dat je minder hypotheekrenteaftrek krijgt. Is jouw rentevaste periode verlopen of heb je je hypotheek overgesloten, dan krijg je waarschijnlijk fors minder hypotheekaftrek teruggestort.

  • Aan de andere kant profiteer je ook van veel lagere maandlasten voor je hypotheek.
  • Doordat er niet veel belastingaftrek meer is bij deze lage rentes, zien we steeds vaker dat huizenkopers niet meer kiezen voor hypotheekrenteaftrek, maar voor de laagste lasten.
  • Zij kiezen bijvoorbeeld voor een hypotheekvorm (aflossingsvrij) waar je geen aftrek meer krijgt.

  Doordat je niet aflost op je hypotheek, krijg je veel lagere maandlasten. Je kunt maximaal 50% van de waarde van je woning aflossingsvrij lenen. De andere 50% moet je wel aflossen, dit kun je dan doen met een annuïteiten of lineaire hypotheek. Maar let wel op: loopt je hypotheek na 30 jaar af? Dan heb je nog wel 50% schuld open staan die je moet aflossen.

  Is het verstandig om een hypotheek af te lossen?

  Een kleine hypotheek aflossen loont bijna altijd. Zeker wanneer de hypotheekrente lager is dan het eigenwoningforfait. Je profiteert dan namelijk niet meer van de hypotheekrenteaftrek. Bij eigen vermogen boven de vrijstellingsgrens in box 3 kan extra aflossen een positief effect hebben op de vermogensrendementsheffing.