Hypotheek Senioren Berekenen

Hypotheek Senioren Berekenen
Pensioeninkomen vanaf 57 jaar – Banken houden rekening met je toekomstige pensioeninkomen bij de berekening van het maximale hypotheekbedrag. Dat doen ze al 10 jaar voor de pensioendatum. Hier krijg je dus mee te maken zodra je 57 jaar of ouder bent. Een alleenstaande 55-jarige met een bruto-inkomen van €60.000 kan op de normen van 2023 een hypotheek van €267.000 afsluiten.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen 65 Plus?

De maximale hypotheek na 65 jaar hangt voor een deel af van het pensioen dat je krijgt. Bij het afsluiten van een seniorenhypotheek kijkt men bijvoorbeeld naar de potentiële maandlasten die je in staat bent om te dragen. In de meeste gevallen zal dit iets lager liggen dan op het moment dat je nog werkzaam bent of was.

Kan ik met 60 jaar nog een hypotheek krijgen?

Tot welke leeftijd kunt u een hypotheek krijgen? – Het goede nieuws is dat er geen maximale leeftijd verbonden is aan het aanvragen van een hypotheek. Dit betekent in de praktijk helaas niet dat u altijd een hypotheek krijgt. Er is een aantal voorwaarden waar hypotheekverstrekkers naar kijken. Bijvoorbeeld het moment dat u met pensioen gaat of ging. Of wat uw inkomen is tot aan uw pensioendatum.

Wat is de seniorenregeling?

Voorwaarden – De voorwaarden van de seniorenregeling zijn onder andere:

De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen. De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Groen Grond en Infrastructuur. De maximale looptijd van de regeling is 8 jaar. De werknemer gaat 20% minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. De pensioenopbouw vindt plaats over het nieuwe loon van de werknemer.

Kijk voor de voorwaarden in het verstrekkingen reglement seniorenregeling Groen, Grond en Infrastructuur,

Uitgebreide seniorenregeling De voorwaarden van de uitgebreide seniorenregeling zijn onder andere:

De werknemer kan vanaf drie jaar voorafgaand aan zijn individuele AOW leeftijd tot zijn individuele AOW leeftijd gebruik maken van de uitgebreide regeling. De werknemer gaat 60% werken met behoud van 85% van het (oorspronkelijke) brutoloon. De pensioenopbouw vindt plaats over het nieuwe loon van de werknemer. Kijk voor de de volledige voorwaarden in het verstrekkingen reglement seniorenregeling Groen, Grond en Infrastructuur,

You might be interested:  Diameter Rookkanaal Houtkachel Berekenen

Kan je nog een hypotheek krijgen als je met pensioen bent?

Kan ik na mijn pensioenleeftijd een hypotheek afsluiten? Ja, dit is vaak mogelijk. Als je met pensioen bent, heb je waarschijnlijk een inkomen uit je AOW en je pensioenregelingen. Als je met dit inkomen in staat bent om je hypotheeklasten te betalen, dan is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten.

Hoe oud mag je zijn voor hypotheek?

Tot welke leeftijd kan ik een hypotheek krijgen?

Tot welke leeftijd kan ik hypotheek krijgen

Er is geen maximum leeftijd voor het afsluiten van een hypotheek. Om te bepalen of een hypotheekaanvraag mogelijk is, wordt er allereerst naar jouw (pensioen)inkomsten gekeken. Deze moeten stabiel zijn. Hierdoor krijgt de bank zekerheid dat jij jouw hypotheek kan blijven betalen.

Kan ik nog lenen op 61 jaar?

De wet is duidelijk: er staat geen leeftijd op een hypothecaire lening. Iedereen heeft er recht op.

Hoe worden seniorendagen berekend?

Seniorendagen in de CAO Metaal en Techniek Door Nettie Alkema, salaris- en cao-expert Nettie Alkema Het zal je toch maar gebeuren. Werk je al geruime tijd bij je werkgever, kun je ineens een deel van je vrije dagen inleveren. Dat kan toch niet waar zijn? Wat is het verhaal? Een werknemer, laat ik hem Willem noemen, werkt bij een werkgever die onder de werkingssfeer van de cao Metaal en Techniek valt.

Willem werkt al sinds begin 2000 naar volle tevredenheid bij deze werkgever en wil daar ook graag zijn werkzame leven afronden. Hij is geboren in december 1956 en heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 66 jaar bereikt. Net terug van een korte vakantie in verband met de feestdagen wordt Willem op kantoor van de baas geroepen.

Hij verwacht een felicitatie met zijn verjaardag, misschien zelfs een klein cadeautje nu hij al zo lang voor dezelfde baas werkt. Maar dat pakt helaas anders uit. In plaats van een felicitatie krijgt hij bericht dat hij met ingang van het nieuwe jaar geen recht meer heeft op de extra vakantie-uren voor oudere werknemers.

En dat is wel een behoorlijke domper op de feestvreugde, nu hij gezien zijn leeftijd gerekend had op 12,5 dagen extra per jaar. De vraag is natuurlijk: klopt dit wel? Om dit te kunnen beoordelen heb ik de cao Metaal en Techniek er bij gepakt. In artikel 51 van deze cao zouden we het antwoord moeten kunnen vinden.

Artikel 51 cao Metaal en Techniek, Extra vakantie-uren voor oudere werknemers. Tot 1 januari 2023 gold het volgende lid 1: Cao Metaal en Techniek, artikel 51, lid 1, geldend tot 1 januari 2023 De bijbehorende tabel met extra vakantie-uren zag er als volgt uit: Cao Metaal en Techniek, artikel 51, tabel extra vakantie-uren oudere werknemers, geldend tot 1 januari 2023 In de cao-tekst is aangegeven dat er een rekentool beschikbaar is op de websites van de cao-partijen en ook bij de Vakraad. Met de Vakraad wordt de Stichting Vakraad Metaal en Techniek bedoeld. Cao Metaal en Techniek, artikel 51, lid 1, geldend per 1 januari 2023 De oplettende lezer zal zien dat het verschil zit in de leeftijd vanaf wanneer er recht is op extra vakantiedagen. In 2022 was dit vanaf 54 jaar, in 2023 is dat vanaf 55 jaar. Uit de tabel blijkt dat het aantal vakantiedagen waarop men recht heeft, voor enkele leeftijdsgroepen is uitgebreid: Cao Metaal en Techniek, tabel extra vakantie-uren oudere werknemers, geldend per 1 januari 2023 Ben je 56 of 57 jaar, dan heb je in 2023 recht op 2 * 4 uur extra vakantie. Voor de oudere werknemers verandert er qua aantal uren/dagen niets; de werknemer van 65 jaar heeft nog steeds recht op 2 * 6,25 = 12,5 dagen extra per jaar.

Rekentool Zoals hierboven al aangegeven kan men voor de berekening van de extra vakantiedagen een beroep doen op de rekentool. Als men googelt op rekentool extra vakantie uren, dan kun je zowel naar de website van de FNV als naar die van de Vakraad doorklikken. Ik heb beide versies geprobeerd met Willem in het achterhoofd.

Dus geboortedatum 1 december 1956 en in dienst sinds 1 januari 2000. Het resultaat is op beide webpagina’s hetzelfde, namelijk: Cao Metaal en Techniek, rekentool seniorenverlofuren Uit de rekentool blijkt het principe van tweemaal recht hebben op een bepaald aantal uren. Helaas staat 31-12-2022 er niet bij en daar ontstaat nu ook de discussie. Op 31 december 2022 is Willem namelijk 66 jaar.

En 66 jaar komt niet in de rekentool voor. En dus heeft zijn werkgever vastgesteld dat er per december 2022 geen recht meer is op de extra vakantiedagen. Natuurlijk is Willem teleurgesteld en vraagt zich af of dit wel kan? De cao zelf maar ook de rekentool geven hier wat mij betreft niet een eenduidig antwoord op.

Men zou verwachten dat als er met ingang van 66 jaar geen recht meer is op extra dagen, dit expliciet benoemd zou worden, of dat er tenminste een nul in de tabel zou staan. Wat zeggen de Vakraad en de cao-partijen? Gevoelsmatig kan ik me niet voorstellen dat Willem ineens 12,5 dagen per jaar meer moet gaan werken.

Maar goed, mijn gevoel in deze doet niet ter zake en dus heb ik contact gezocht met de Vakraad. En daar kwam men met het onthutsende bericht dat de interpretatie van de werkgever van Willem correct is. Op het moment dat een werknemer 66 jaar is geworden verliest hij het recht op de extra seniorenverlofuren.

En natuurlijk heb ik naar de achterliggende idee hierbij gevraagd. Het antwoord was eigenlijk voor de hand liggend: het is een onderhandelingsresultaat tussen partijen. Voor de volledigheid heb ik ook contact gezocht met de FNV en met Koninklijke Metaalunie, beiden partij bij de totstandkoming van deze cao.

You might be interested:  Aangifte Inkomstenbelasting 2021 Berekenen

De Koninklijke Metaalunie bevestigt dat er geen sprake meer is van extra verlof bij 66 jaar en ouder en verwijst daarbij ook naar de onderhandelingen. De FNV blijkt helaas niet bereikbaar. Wellicht dat iemand van hen wil reageren naar aanleiding van dit blog. Een werkgever mág wel de extra verlofdagen hanteren De CAO Metaal en Techniek is een minimum cao, wat betekent dat een werkgever af mag wijken van de opgenomen afspraken, zolang dit ten gunste is van de werknemer.

En laten we hopen dat de meerderheid van de werkgevers dit ook doet. Uit respect voor de oudere werknemer en diens kennis en ervaring. Maar ook uit het besef dat er in tijden van tekorten op de arbeidsmarkt goed gezorgd moet worden voor de werknemers die er voor gekozen hebben om zich aan de betreffende werkgever te binden.

Heb ik recht op seniorendagen?

Doorbetaalde, uitbetaalde en onbetaalde vrije tijd –

Werknemers die in 2016 60 jaar oud waren, hebben t/m 2021 recht op 10 doorbetaalde seniorendagen en 2 niet op te nemen maar uitbetaalde dagen. Vanaf 1 januari 2022 hebben ze alleen nog recht op 12 onbetaalde seniorendagen. Werknemers die in 2016 tussen de 55 en 60 jaar waren, hebben t/m 2021 recht op 5 doorbetaalde senioerendagen en, afhandelijk van hun leeftijd, tussen de 2 en 6 niet op te nemen maar uitbetaalde dagen. Vanaf 1 januari 2022 hebben ze alleen nog recht op een aantal onbetaalde seniorendagen. Zie onderstaande tabel voor het aantal dagen.

Hoeveel minder hypotheek door rente?

,Ruim 9 procent minder lenen’, Bij een rente van 5 procent zakt hun maximale hypotheek zelfs terug tot minder dan 374.000 euro. Dat is ruim 9 procent minder dan wat ze met hun lagere inkomen maar ook lagere rente konden lenen in 2022.’

You might be interested:  Gordijnen Berekenen Kwantum

Wat kost het om overwaarde op te nemen?

Wat zijn je plannen? De advies- en bemiddelingskosten betaal je aan je financieel adviseur voor het oversluiten van de hypotheek. De kosten hiervoor liggen meestal tussen de € 2.500 en € 3.500.