Hypotheek Teruggave Berekenen

Hypotheek Teruggave Berekenen

Hoeveel krijg je terug van belasting bij hypotheek?

De hypotheekrenteaftrek in 2023 bedraagt voor bijna alle inkomens 36,93% (bij AOW-gerechtigden kan dit percentage lager uitvallen). Je mag de betaalde hypotheekrente aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit betekent dus dat je ongeveer 37% van je betaalde hypotheekrente terugkrijgt van de Belastingdienst.

Hoe bereken je rente aftrek?

De betaalde hypotheekrente mag je na verrekening van het eigenwoningforfait aftrekken van je inkomen. Het eigenwoningforfait is in dit geval € 630 (0,35 procent van € 180.000 euro). Trek daar € 8.935 rente vanaf en je hebt een aftrekpost van € 8.305 euro (€ 630 – € 8.935).

Hoever gaat de belasting terug?

De fiscus kan in principe drie jaar teruggaan bij een controle en bij fraude zelfs zeven jaar. Maar wanneer vangt die termijn aan en is er sprake van fraude als u iets vergeet aan te geven? In principe bedraagt de termijn waarin de fiscus uw aangifte kan onderzoeken en wijzigen drie jaar.

Waarom krijg ik geen hypotheek teruggave meer?

Uitkering en loon – Het lijkt erop dat de nieuwe selectieregel zorgt voor een flinke stijging van het aantal stopgezette teruggaven. De regel schrijft kort gezegd voor dat de voorlopige teruggave in 2020 wordt stopgezet als er in 2018 een samenloop was van inkomen uit werk en een uitkering zoals AOW, pensioen, WW of een transitievergoeding.

 • De Belastingdienst kan dan namelijk moeilijk schatten hoe de huidige inkomenssituatie is.
 • Het idee daarachter is dat mensen op die manier geen geld krijgen waar ze achteraf eigenlijk geen recht op bleken te hebben.
 • Het probleem is dat de selectieregel op een andere manier ook voor vervelende verrassingen kan zorgen.

Hij kan ertoe leiden dat je opeens in 2020 geen teruggave meer krijgt, terwijl je heel 2019 terecht een voorlopige teruggave kreeg, en dat alles op basis van verouderde gegevens uit de aangifte over 2018.

Hoe groot is de kans dat de belasting je controleert?

Door een sterke daling van het aantal belastingcontroleurs worden fors minder aangiftes grondig onderzocht. ‘Dit is ronduit alarmerend.’ Hoe groot is de kans dat uw belastingaangifte grondig gecontroleerd wordt? Even rekenen. De fiscus voerde in 2016 57.854 grondige controles op de personenbelasting uit.

 1. In datzelfde jaar waren er 6,9 miljoen belastingplichtigen.
 2. Dat geeft dus een kans van 0,8 procent op een grondige controle.
 3. Dat cijfer moet meteen genuanceerd worden.
 4. De fiscus vult immers 2,2 miljoen aangiftes zelf in, het zogenaamde voorstel van vereenvoudigde aangifte.
 5. Het is logisch dat de fiscus die aangiftes zelf niet opnieuw hoeft te controleren.

Daarenboven doet de fiscus ook een snelle screening op 2,2 miljoen aangiftes. Bovendien is de controle niet willekeurig. Wie bijvoorbeeld zijn beroepskosten bewijst, loopt een grotere kans op een controle. Maar opvallend is wel dat het aantal grondige controles de afgelopen jaren sterk gedaald is.

In 2013 waren er nog 111.582 grondige controles op de personenbelasting, of dus bijna dubbel zo veel. De cijfers van de vennootschapsbelasting zijn gelijkaardig. De kans op controle ligt daar weliswaar gevoelig hoger (14 procent), maar het aantal controles is in drie jaar tijd met een derde. De belangrijkste oorzaak voor die dalingen ligt voor de hand.

Het aantal controlerende ambtenaren is gevoelig gedaald. Voor de personenbelasting was er in 2013 nog een controlecapaciteit van 502 voltijdse mensen. Twee jaar later waren dat er nog maar 314. De kans dat dit cijfer sindsdien toegenomen is, is klein. Jaarlijks zijn er 1.400 vertrekkers bij de Fod Financiën.

Daarvan worden er maar 600 à 800 vervangen. Alarmerend ‘De situatie is ronduit alarmerend’, zegt vakbondsman Marc Nijs (ACV). ‘De mensen hebben geen tijd meer om iets uit te zoeken, en daardoor wordt te weinig belastingen betaald. Terwijl elke ambtenaar – mits begeleiding en opleiding – veel meer binnenbrengt dan hij kost.’ De cijfers lijken dat ook te bevestigen.

In 2014 leverden de grondige controles op de personenbelasting nog 444 miljoen euro op. Vorig jaar was dat 124 miljoen euro minder, een daling met 28 procent. Ook de opbrengst van de controles op de vennootschapsbelasting is in twee jaar tijd met 332 miljoen euro gedaald.

 • Hans D’Hondt, topman van de Fod Financiën, erkent dat een controleur meer opbrengt dan hij kost, maar nuanceert de cijfers.
 • Nu gebeuren er een aantal correcties met automatische filters.
 • Dat moest vroeger via een controle gebeuren, waardoor de opbrengsten toen hoger leken.
 • Het aantal controles is dus niet altijd de relevantste parameter om de pakkans te berekenen.’ Geen kostenbesparing Fiscaal expert Michel Maus (VUB) noemt de daling van het aantal controles ‘kortzichtig’.
You might be interested:  Teruglevering Zonnepanelen Berekenen

‘Minder controleurs lijkt een kostenbesparing, maar dat is het helemaal niet. Bovendien is de complexiteit gestegen. Denk maar aan de koppeling van de autokosten in de vennootschapsbelasting aan de CO2-uitstoot. Dat lijkt een goede maatregel, maar beeld je maar eens in dat je de controleur bent, die dat moet nagaan.’ Meer doelgerichtere controles via datamining kunnen het gedaald aantal controles niet compenseren, ­aldus Maus.

Wat indien fout in belastingaangifte?

Ik heb een foutje gemaakt in mijn aangifte, maar ik heb hem al verstuurd – wat nu? Dat kunt u zelf in orde maken. Ook als u de belastingaangifte al hebt verstuurd, kunt u iets aanpassen, een fout verbeteren of gegevens aanvullen. Zelfs als u al een definitieve aanslag hebt ontvangen.

Hoe krijg je rente terug?

Hypotheekrenteaftrek berekenen | De Hypotheekshop Heb je een eigen woning met een hypotheek? Dan is de hypotheekrente aftrekbaar bij de belasting. Wil je graag weten hoe hoog je hypotheekrenteaftrek nu en in de toekomst is? Met onze handig tool kun je zelf de hypotheekrenteaftrek berekenen.

 • Op deze pagina leggen we je precies uit wat deze fiscale aftrekpost inhoudt en hoe je er gebruik van kunt maken.
 • Over een hypotheek wordt altijd rente betaald.
 • Als huisbezitter maakt deze hypotheekrente het duurder om een huis te bezitten.
 • Je betaalt namelijk niet alleen je hypotheek, maar betaalt ook extra aan de bank om deze hypotheek te hebben (je rente).

Ondanks dat er veel voordelen zitten aan het kopen van je eigen huis, werd dit ook door veel mensen als een groot nadeel gezien. Daarom heeft de overheid de hypotheekrenteaftrek ingezet om mensen te stimuleren om een huis te kopen. De hypotheekrenteaftrek is dus een fiscale regeling.

You might be interested:  Stroom Berekenen 3 Fase Calculator

Wanneer je belastingaangifte doet kan je de hypotheekrente, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van het inkomen in box 1. Je betaalt daardoor minder belasting, waardoor het goedkoper is om een huis te bezitten. Als je een huis koopt, mag je de hypotheekrente aftrekken van de belasting. Je brengt je betaalde hypotheekrente dan in mindering op je bruto inkomen.

Daardoor betaal je minder inkomstenbelasting. Dankzij een vernieuwde regeling in 2013 is het mogelijk dat je je hypotheekrenteaftrek op een andere manier af moet trekken. We leggen je uit hoe dat precies werkt. Heb je jouw hypotheek na 1 januari 2013 afgesloten? Dan mag je alleen de rente voor een en een aftrekken van de belasting.

 1. Deze moet dan wel in maximaal 360 maanden (30 jaar) worden afgelost.
 2. Daarnaast moet de hypotheek gebruikt worden voor het kopen van een eigen woning of voor of onderhoud daarvan.
 3. De hypotheek mag ook gebruikt worden voor de afkoop van het recht van erfpacht om gebruik te maken van hypotheekrenteaftrek.

Heb je jouw hypotheek vóór 2013 afgesloten? Dan heb je recht op maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek. De termijn van 30 jaar gaat in op het moment van afsluiten van je hypotheek. Het maakt niet uit wat voor soort hypotheek je hebt. Kijk voor meer informatie op de,

 1. Heb je een eigen woning? Dan mag je de jaarlijkse rente – de hypotheekrente – die je over je hypotheekschuld betaalt, aftrekken van je bruto inkomen.
 2. Hierdoor betaal je uiteindelijk minder inkomstenbelasting.
 3. De hypotheekrente is maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar mits je aan bepaalde voldoet.
 4. De renteaftrek op je hypotheek is afhankelijk van de rente die je betaalt op je hypotheek én de hoogte van de hypotheeklening.

Bereken hieronder de hypotheekrenteaftrek zelf en kijk hoe deze wijzigt bij het aflossen tijdens de looptijd en je pensioen. De overheid is momenteel bezig om de hypotheekrenteaftrek te verlagen voor mensen met hoge inkomens. Het percentage van deze aftrekpost wordt jaarlijks afgebouwd met drie procent tot en met 2023.

Het is dus niet zo dat de hypotheekrenteaftrek verdwijnt, zoals wel eens wordt gezegd. Deze wordt alleen verlaagd voor mensen met hoge inkomens. Mensen met een inkomen lager dan €69.398 hebben hier dan ook geen nadeel van. Naast dat je je hypotheekrente kunt aftrekken van je belasting, kan je bij het kopen van je nieuwe huis ook andere posten (eenmalig) aftrekken.

Hieronder vallen onder meer:

TaxatiekostenHypotheekadvieskostenNotariskostenKosten voor de kadastrale rechten voor de hypotheekakteKosten voor de aanvraag van de NHGBereidstellingsprovisieBoeterente

Je kunt je hypotheekrenteaftrek aanvragen via de Belastingdienst. Je kunt ervoor kiezen om deze aftrek maandelijks terug te krijgen of om jaarlijks de teruggave van je belasting te ontvangen. Wanneer je maandelijks je aftrek over de hypotheekrente aftrek terug wilt moet je een voorlopige aanslag aanvragen.

You might be interested:  Kabeldikte Berekenen 230V

Heb je een eigen woning? Dan mag je de jaarlijkse rente – de hypotheekrente – die je over je hypotheekschuld betaalt, aftrekken van je bruto inkomen. Hierdoor betaal je uiteindelijk minder inkomstenbelasting. De hypotheekrente is maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De renteaftrek op je hypotheek is afhankelijk van de rente die je betaalt op je hypotheek én de hoogte van de hypotheeklening. Bereken jouw hypotheekrenteaftrek eenvoudig en snel met onze en kijk hoe deze wijzigt bij aflossen tijdens de looptijd en je pensioen. Als je in het huis achterblijft en je ex-partner de woning heeft verlaten en je niet hebt uitgekocht, mag je niet langer de volledige hypotheekrente aftrekken van de inkomstenbelasting. Jij en je partner mogen maximaal twee jaar de zelf betaalde hypotheekrente aftrekken. Dit is een zogenaamde overgangsregeling. Na twee jaar mag degene die in het huis blijft wonen alleen de rente geheel aftrekken als hij of zij ook volledig eigenaar van de woning is en het over te nemen hypotheekdeel is omgezet naar een lineair of annuïtair af te lossen leningdeel. Is dit niet het geval? Dan vervalt de helft van de hypotheekrenteaftrek. Zorg dat je je partner binnen twee jaar uitkoopt en het huis op jouw naam zet om van de volledige hypotheekrenteaftrek te kunnen blijven profiteren. De hypotheekverstrekker zal overigens eerst nagaan of jij de hypotheek alleen kunt betalen. Na een akkoord van de hypotheekverstrekker kun je de woning bij de notaris op een naam laten zetten. Als de hypotheek voor 2013 is afgesloten, dan behoud je over ‘jouw’ deel van de hypotheekrenteaftrek over aflosvormen als aflossingsvrij en spaarhypotheek. Om een afspraak te maken met één van onze adviseurs kun je de gebruiken. Het eerste oriënterende gesprek is gratis. Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en wij nemen de kosten voor onze rekening. Je zit dus nergens aan vast. Tijdens het gesprek horen we graag van jou wat je plannen zijn. Aan de hand van dit gesprek maken wij een inschatting van wat wij voor jou kunnen betekenen en wat hier de kosten van zijn. De hoeveelheid tijd die de adviseur per stap nodig heeft, is voor iedereen anders. Daarom werken de adviseurs van De Hypotheekshop met een vast uurtarief van €150,-. Van te voren schatten we in hoeveel tijd we nodig hebben. Besluit je om met ons verder te gaan? Dan krijg je van ons eerst een uitgebreide opdrachtbevestiging en na jouw akkoord gaan wij aan de slag. Wil je graag in gesprek met één van onze adviseurs? Plan dan een gratis oriëntatiegesprek.

: Hypotheekrenteaftrek berekenen | De Hypotheekshop

Wat is het maandelijkse bedrag aan hypotheekrente?

Hypotheekrente – Een hypotheek is een geldlening – met als onderpand een huis. Voor die lening betaal je rente. Elke maand wordt berekend hoeveel rente je moet betalen: een percentage over het nog openstaande hypotheekbedrag. Bij elke aflossing op de hypotheek daalt de openstaande lening, en daarmee ook het rentebedrag in de maandlast.