Hypotheek Zakelijk Pand Berekenen

Hypotheek Zakelijk Pand Berekenen

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen voor een bedrijfspand?

Hoogte van de risico-opslag – De bank beoordeelt of u de hypotheek kunt betalen. Hierbij kijkt de geldverstrekker naar uw kennis en ervaring als ondernemer, het aantal jaren dat uw bedrijf bestaat en de financiële buffer die u heeft. De bank berekent op basis van de beoordeling hoeveel risico-opslag u betaalt over de basisrente.

Een goedlopend en winstgevend bedrijf dat al een tijd meegaat, betaalt bijvoorbeeld minder rente dan een startende ondernemer. De meeste banken financieren maximaal 70% van de marktwaarde (ook wel economische waarde genoemd) van een bedrijfspand. De marktwaarde is de waarde van het pand waarvoor het verkocht zou worden in een vrije markt.

Met een zakelijke hypotheek heeft u dus niet het volledige aankoopbedrag bij elkaar om het bedrijfspand te kopen. U heeft ook eigen geld nodig. Een voorbeeld: voor de koop van een bedrijfspand van € 250.000 moet u zelf minimaal € 75.000 inleggen. U kunt ook op andere manieren financiering regelen voor de hypotheek op uw bedrijfspand.

  1. Zoals, en,
  2. Met alleen de aankoopprijs bent u er nog niet als u een bedrijfspand wilt kopen.
  3. U krijgt ook te maken met een aantal eenmalige kosten.
  4. Zoals de kosten voor het bepalen van de waarde van het pand (taxatie), overdrachtsbelasting en het vastleggen van de koop bij de notaris.
  5. De overdrachtsbelasting voor is vanaf 1 januari 2023 10,4%.
You might be interested:  Wortel Berekenen Op Rekenmachine

Tot die tijd is het 8%. Let hierbij op de uitzonderingen. Denk ook aan de jaarlijks terugkerende kosten, bijvoorbeeld voor onroerendezaakbelasting (ozb), opstalverzekering en onderhoud. Houd rekening met deze kostenposten, voordat u een bedrijfshypotheek afsluit.

Hoe hoog is de rente voor een zakelijke hypotheek?

Een zakelijke hypotheek is een lening die u afsluit voor de financiering van de aankoop of verbouwing van een bedrijfspand. Geldverstrekkers lenen u niet altijd 100% van de getaxeerde waarde van het pand. Een hypotheek voor zakelijk vastgoed heeft meestal een looptijd van 25 jaar.

Basisrente

Het tarief waarvoor de geldverstrekker geld inkoopt. Meestal wordt de EURIBOR gebruikt.

Variabele rente De kosten die de geldverstrekker maakt voor bijvoorbeeld personeel. Risico-opslag De geldverstrekker loopt het risico dat u niet meer kunt voldoen aan de betaling. Hoe risicovoller de lening is, hoe meer risico-opslag er gerekend wordt.

Hoe financier je een bedrijfspand?

Vijf alternatieve financieringsvormen – Als een bedrijfspand kopen met een niet lukt, zijn crowdfunding, een lening van Qredits, leasing, business angels en geld lenen van familie en vrienden een alternatief. Maar er zijn verschillen. In vergelijking met een zakelijke hypotheek is de looptijd korter.

Wat is een redelijke zakelijke rente?

Gebruik een marktconforme, redelijke rente – Met een marktconforme rente voorkom je problemen. Je bepaalt de hoogte van de rente van de lening aan de hand van de financiële markt van het moment. Een rente is redelijk als die hetzelfde is als de rente die een commerciële kredietverstrekker zoals een bank zou vragen voor een vergelijkbare lening.

Het rentepercentage van de lening mag niet meer dan zijn. De rentepercentages vind je op de websites van kredietverstrekkers. In de rechtspraak is bepaald dat een redelijke of zakelijke rente maximaal 25% hoger of lager is dan de rente die een bank zou vragen. Stel: een bank vraagt 6% rente op de lening.

Dan ligt de redelijke rente voor jou als je geld gaat lenen van familie of vrienden tussen 4,5% en 7,5%.

You might be interested:  Onroerend Goed Belasting Berekenen

Welk inkomen ZZP voor hypotheek?

Hypotheek berekenen als zzp’er – Een hypotheek voor zzp’ers wordt meestal berekend door een gemiddelde te nemen van je netto inkomen (winst) uit het bedrijf over de afgelopen drie jaar. Hypotheekverstrekkers nemen het gemiddelde van deze cijfers als jaarinkomen, om op basis hiervan de maximale hypotheek te berekenen.

Hoeveel kapitaal nodig voor een eigen zaak?

Kies een vennootschapsvorm zonder startkapitaal – Kan je geen groot kapitaal investeren bij de opstart van je zaak? Kies dan voor een ondernemingsvorm waarbij dat niet nodig is. Bij een eenmanszaak is een startkapitaal bijvoorbeeld geen vereiste. Zie je het groter of ga je niet alleen ondernemen, dan richt je beter een vennootschap op.

de besloten vennootschap (BV) de naamloze vennootschap (NV) de coöperatieve vennootschap (CV) de maatschap

Voor een NV moet je sowieso het stevige bedrag van 61.500 euro kunnen inbrengen. Voor de BV en de CV daarentegen volstaat het dat de aandeelhouders bij oprichting een voldoende groot vermogen inbrengen, zodat de BV of CV minstens de volgende drie jaren operationeel kan blijven.

Afhankelijk van het soort activiteit dat je met je BV of CV wil uitoefenen, kan dat ‘voldoende groot vermogen’ dus groot of klein zijn. Ook voor de maatschap moet er een inbreng gebeuren, maar je hoeft niet aan te tonen dat je ingebracht vermogen voldoende groot is om de eerste drie jaar te kunnen overbruggen.

Pas wel op, want er kunnen nog andere vereisten zijn die kosten met zich meebrengen. De oprichting van sommige vennootschappen (BV, NV en CV) kan bijvoorbeeld enkel via notariële akte, waarbij je dan ook nog een gedetailleerd financieel plan moet voorleggen.

You might be interested:  Verbruik Elektrische Auto Berekenen

Hoeveel eigen geld voor bedrijfspand?

Een zakelijke hypotheek dekt maximaal 70% van de aankoop. Dat betekent dat je 30% eigen geld nodig hebt voor de aankoop van je bedrijfspand. Een onderhandse lening, crowdfunding of angel investors kunnen helpen om het overige financieringsbedrag binnen te halen.