Hypotheekrente Aftrek 2022 Berekenen

Hypotheekrente Aftrek 2022 Berekenen

Hoeveel hypotheek rente aftrek 2022?

Beperking hypotheekrenteaftrek als u een hoog inkomen hebt Is uw in 2023 hoger dan € 73.031? Of in 2022 hoger dan € 69.398? Dan krijgt u minder aftrek voor de rente en kosten van uw eigen woning. Dat komt door de ‘tariefsaanpassing’ in de hoogste belastingschijf.

 1. Het percentage van de tariefsaanpassing is in 2023 12,57%.
 2. Door de aanpassing wordt in 2023 in de hoogste belastingschijf de aftrek van de hypotheekrente beperkt tot 36,93%.
 3. Hiermee is het aftrektarief gelijk aan de 1e belastingschijf.
 4. In 2022 was de aftrek beperkt tot 40%.
 5. De tariefsaanpassing geldt niet alleen voor de hypotheekrente.

Maar ook voor alle andere aftrekbare kosten voor uw eigen woning. Zoals periodieke betalingen voor erfpacht en notaris- en advieskosten voor het afsluiten van de hypotheek.

Hoe bereken je de aftrekbare hypotheekrente?

De betaalde hypotheekrente mag je na verrekening van het eigenwoningforfait aftrekken van je inkomen. Het eigenwoningforfait is in dit geval € 630 (0,35 procent van € 180.000 euro). Trek daar € 8.935 rente vanaf en je hebt een aftrekpost van € 8.305 euro (€ 630 – € 8.935).

Heeft iedereen recht op hypotheekrenteaftrek?

Hypotheekrenteaftrek: hoe werkt dat? Als je een eigen woning koopt kun je de jaarlijkse rente die je betaalt gedeeltelijk terugvragen aan de belastingdienst bij je aangifte inkomstenbelasting. Dit noemen we de hypotheekrenteaftrek. De rente die je betaalt aan de geldverstrekker is de hypotheekrente.

Deze rente kun je aftrekken van je inkomen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting, waardoor je belastbaar inkomen lager wordt. Dit heet de hypotheekrenteaftrek. Aangezien je de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen waarover je inkomstenbelasting betaalt, hoef je minder belasting te betalen.

In feite subsidieert de Belastingdienst hiermee het eigenwoningbezit. Krijgt iedereen hypotheekrenteaftrek? Iedereen die inkomstenbelasting betaalt en eigenaar is van een eigen woning kan gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2013 is hypotheekrenteaftrek alleen toegestaan voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek is.

 1. Hypotheekrente aftrek voor andere types hypotheken die voor 2013 zijn afgesloten is nog wel toegestaan.
 2. Rijg je over alle rente hypotheekrenteaftrek? Nee, je krijgt bijvoorbeeld geen hypotheekrenteaftrek voor hypotheken die zijn afgesloten voor het kopen van een auto of om op vacantie te gaan.
 3. De hypotheek wordt dan namelijk niet aan de woning besteed.

Tevens is het van belang om als je gaat verhuizen rekening te houden met een eventuele overwaarde op de verkoop van je woning. Dit noemen we de eigen woning reserve. Deze moet je in mindering brengen op de nieuwe hypotheek en verhoudingsgewijs ook op je betaalde rente.

 1. Rijgt iedereen dezelfde hypotheekrenteaftrek? Iedereen die inkomstenbelasting betaalt krijgt aftrek van hypotheekrente, maar het bedrag aan hypotheekrente aftrek wordt bepaald door de rente die je betaalt en het belastingtarief waarin je valt.
 2. In het Nederlandse belastingstelsel wordt gebruik gemaakt van progressieve belasting: hoe hoger je inkomen, des te hoger het belastingtarief.

Dus hoe meer je verdient, hoe groter het bedrag aan aftrek van hypotheekrente. Maar vanaf 2013 wordt de hypotheekrenteaftrek voor de hoogste belastingschijf jaarlijks met 0,5% afgebouwd naar 38%. Andersom geldt het ook: hoe lager je inkomen, hoe kleiner het effect van aftrek van hypotheekrente.

Ook het rentepercentage van de hypothecaire lening heeft effect op de aftrek van hypotheekrente: Hoe meer rente je betaalt, hoe hoger de aftrek van hypotheekrente. Waarom mag je hypotheekrente aftrekken? Na de Tweede Wereldoorlog hebben achtereenvolgende kabinetten besloten om de hypotheekrenteaftrek in te zetten als middel om het eigenwoningbezit te stimuleren.

You might be interested:  Schenking Vrij Van Recht Berekenen

Inmiddels wordt de eigen woning niet meer gezien als een deel van het eigen vermogen. Wel wordt tegenwoordig een woonwaardeforfait toegepast bij de bepaling van de hypotheekrente aftrek. Het woonwaardeforfait is een percentage van de WOZ waarde van de eigen woning.

 • Deze verlaagt vervolgens het bedrag van de aftrekbare hypotheekrente.
 • Dus niet het gehele bedrag aan hypotheekrente valt onder hypotheekrente aftrek.
 • Hoe lang geldt hypotheekrenteaftrek? De hypotheekrenteaftrek geldt maximaal 30 jaar.
 • Dat betekent in de praktijk dat de geldverstrekkers bij het afsluiten van een hypothecaire lening ervan uitgaan dat deze lening na 30 jaar is afgelost.

Aftrek van hypotheekrente per type hypotheek Er zijn twee soorten hypotheek tegenwoordig toegestaan onder het regime van de hypotheekrente aftrek: annuïteitshypotheken en lineaire hypotheken. Het kenmerk van annuïteitshypotheken is dat elke maand, gedurende de looptijd van 30 jaar, een gelijk bedrag aan hypotheekrente en aflossing moet worden betaald.

 1. In de begintijd bestaat het grootste deel van het maandbedrag uit rente en is het bedrag aan hypotheekrenteaftrek voor een langere periode relatief hoog.
 2. Het kenmerk van een lineaire hypotheek is dat elke maand, gedurende de looptijd van de lening, een vast bedrag aan aflossing wordt betaald en dat de betaalde rente snel afneemt.

Hierdoor heb je aan het begin van de looptijd veel hypotheekrente aftrek, maar neemt deze aftrek van hypotheekrente snel af, omdat ook de verschuldigde rente snel afneemt. Doordat de rente niet elk jaar hetzelfde is, is het van belang dat je rekening houdt met een afname van je hypotheekrenteaftrek.

 • Hoe kun je hypotheekrenteaftrek aanvragen? Je kunt maandelijks de hypotheekrenteaftrek als voorschot ontvangen door bij de Belastingdienst een voorlopige teruggave aan te vragen.
 • Bij de jaarlijkse aangifte van de de inkomstenbelasting wordt het juiste bedrag aan hypotheekrenteaftrek berekend.
 • Zorg er daarom voor dat je voorlopige teruggave niet te hoog is! Dan moet je namelijk het teveel ontvangen bedrag terugbetalen.

Wil je meer weten over jouw hypotheek en de hypotheekrenteaftrek? Maak een afspraak met Van Soest Advies. : Hypotheekrenteaftrek: hoe werkt dat?

Is de hypotheekrenteaftrek inkomensafhankelijk?

Hoeveel belastingvoordeel levert de hypotheekrenteaftrek op? – Hoeveel belastingvoordeel je hebt van de hypotheekrenteaftrek is afhankelijk van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe meer belastingvoordeel. Je trekt de hypotheekrente af tegen hetzelfde tarief als waartegen je inkomen wordt belast.

Hoe bereken je de aftrekposten?

Hoe reken je met een heffingskorting – Een heffingskorting trek je af van het belastingbedrag. Als iemand met een inkomen van € 40.000 een heffingskorting van € 1.000 heeft, betaalt die persoon € 1.000 minder belasting. In plaats van € 10.000 wordt er nu € 9.000 aan belasting betaald. Het besteedbaar inkomen wordt dan 40.000 – 9.000 = € 31.000.

Hoe krijg ik mijn hypotheekrente per maand terug?

Hypotheekrenteaftrek berekenen Heb je een eigen woning met een hypotheek? Dan is de hypotheekrente aftrekbaar bij de belasting. Wil je graag weten hoe hoog je hypotheekrenteaftrek nu en in de toekomst is? Met onze handig tool kun je zelf de hypotheekrenteaftrek berekenen.

Op deze pagina leggen we je precies uit wat deze fiscale aftrekpost inhoudt en hoe je er gebruik van kunt maken. Over een hypotheek wordt altijd rente betaald. Als huisbezitter maakt deze hypotheekrente het duurder om een huis te bezitten. Je betaalt namelijk niet alleen je hypotheek, maar betaalt ook extra aan de bank om deze hypotheek te hebben (je rente).

Ondanks dat er veel voordelen zitten aan het kopen van je eigen huis, werd dit ook door veel mensen als een groot nadeel gezien. Daarom heeft de overheid de hypotheekrenteaftrek ingezet om mensen te stimuleren om een huis te kopen. De hypotheekrenteaftrek is dus een fiscale regeling.

 • Wanneer je belastingaangifte doet kan je de hypotheekrente, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van het inkomen in box 1.
 • Je betaalt daardoor minder belasting, waardoor het goedkoper is om een huis te bezitten.
 • Als je een huis koopt, mag je de hypotheekrente aftrekken van de belasting.
 • Je brengt je betaalde hypotheekrente dan in mindering op je bruto inkomen.
You might be interested:  Vermogen Berekenen 3 Fase Calculator

Daardoor betaal je minder inkomstenbelasting. Dankzij een vernieuwde regeling in 2013 is het mogelijk dat je je hypotheekrenteaftrek op een andere manier af moet trekken. We leggen je uit hoe dat precies werkt. Heb je jouw hypotheek na 1 januari 2013 afgesloten? Dan mag je alleen de rente voor een en een aftrekken van de belasting.

 1. Deze moet dan wel in maximaal 360 maanden (30 jaar) worden afgelost.
 2. Daarnaast moet de hypotheek gebruikt worden voor het kopen van een eigen woning of voor of onderhoud daarvan.
 3. De hypotheek mag ook gebruikt worden voor de afkoop van het recht van erfpacht om gebruik te maken van hypotheekrenteaftrek.

Heb je jouw hypotheek vóór 2013 afgesloten? Dan heb je recht op maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek. De termijn van 30 jaar gaat in op het moment van afsluiten van je hypotheek. Het maakt niet uit wat voor soort hypotheek je hebt. Kijk voor meer informatie op de,

 1. Heb je een eigen woning? Dan mag je de jaarlijkse rente – de hypotheekrente – die je over je hypotheekschuld betaalt, aftrekken van je bruto inkomen.
 2. Hierdoor betaal je uiteindelijk minder inkomstenbelasting.
 3. De hypotheekrente is maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar mits je aan bepaalde voldoet.
 4. De renteaftrek op je hypotheek is afhankelijk van de rente die je betaalt op je hypotheek én de hoogte van de hypotheeklening.

Bereken hieronder de hypotheekrenteaftrek zelf en kijk hoe deze wijzigt bij het aflossen tijdens de looptijd en je pensioen. De overheid is momenteel bezig om de hypotheekrenteaftrek te verlagen voor mensen met hoge inkomens. Het percentage van deze aftrekpost wordt jaarlijks afgebouwd met drie procent tot en met 2023.

Het is dus niet zo dat de hypotheekrenteaftrek verdwijnt, zoals wel eens wordt gezegd. Deze wordt alleen verlaagd voor mensen met hoge inkomens. Mensen met een inkomen lager dan €69.398 hebben hier dan ook geen nadeel van. Naast dat je je hypotheekrente kunt aftrekken van je belasting, kan je bij het kopen van je nieuwe huis ook andere posten (eenmalig) aftrekken.

Hieronder vallen onder meer:

TaxatiekostenHypotheekadvieskostenNotariskostenKosten voor de kadastrale rechten voor de hypotheekakteKosten voor de aanvraag van de NHGBereidstellingsprovisieBoeterente

Je kunt je hypotheekrenteaftrek aanvragen via de Belastingdienst. Je kunt ervoor kiezen om deze aftrek maandelijks terug te krijgen of om jaarlijks de teruggave van je belasting te ontvangen. Wanneer je maandelijks je aftrek over de hypotheekrente aftrek terug wilt moet je een voorlopige aanslag aanvragen.

Heb je een eigen woning? Dan mag je de jaarlijkse rente – de hypotheekrente – die je over je hypotheekschuld betaalt, aftrekken van je bruto inkomen. Hierdoor betaal je uiteindelijk minder inkomstenbelasting. De hypotheekrente is maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De renteaftrek op je hypotheek is afhankelijk van de rente die je betaalt op je hypotheek én de hoogte van de hypotheeklening. Bereken jouw hypotheekrenteaftrek eenvoudig en snel met onze en kijk hoe deze wijzigt bij aflossen tijdens de looptijd en je pensioen. Als je in het huis achterblijft en je ex-partner de woning heeft verlaten en je niet hebt uitgekocht, mag je niet langer de volledige hypotheekrente aftrekken van de inkomstenbelasting. Jij en je partner mogen maximaal twee jaar de zelf betaalde hypotheekrente aftrekken. Dit is een zogenaamde overgangsregeling. Na twee jaar mag degene die in het huis blijft wonen alleen de rente geheel aftrekken als hij of zij ook volledig eigenaar van de woning is en het over te nemen hypotheekdeel is omgezet naar een lineair of annuïtair af te lossen leningdeel. Is dit niet het geval? Dan vervalt de helft van de hypotheekrenteaftrek. Zorg dat je je partner binnen twee jaar uitkoopt en het huis op jouw naam zet om van de volledige hypotheekrenteaftrek te kunnen blijven profiteren. De hypotheekverstrekker zal overigens eerst nagaan of jij de hypotheek alleen kunt betalen. Na een akkoord van de hypotheekverstrekker kun je de woning bij de notaris op een naam laten zetten. Als de hypotheek voor 2013 is afgesloten, dan behoud je over ‘jouw’ deel van de hypotheekrenteaftrek over aflosvormen als aflossingsvrij en spaarhypotheek. Om een afspraak te maken met één van onze adviseurs kun je de gebruiken. Het eerste oriënterende gesprek is gratis. Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en wij nemen de kosten voor onze rekening. Je zit dus nergens aan vast. Tijdens het gesprek horen we graag van jou wat je plannen zijn. Aan de hand van dit gesprek maken wij een inschatting van wat wij voor jou kunnen betekenen en wat hier de kosten van zijn. De hoeveelheid tijd die de adviseur per stap nodig heeft, is voor iedereen anders. Daarom werken de adviseurs van De Hypotheekshop met een vast uurtarief van €150,-. Van te voren schatten we in hoeveel tijd we nodig hebben. Besluit je om met ons verder te gaan? Dan krijg je van ons eerst een uitgebreide opdrachtbevestiging en na jouw akkoord gaan wij aan de slag. Wil je graag in gesprek met één van onze adviseurs? Plan dan een gratis oriëntatiegesprek.

You might be interested:  Berekenen Diesel Of Benzine

: Hypotheekrenteaftrek berekenen

Waarom krijg ik minder hypotheekrenteaftrek?

Lage rente beïnvloed hypotheekrenteaftrek – De lage rente van de afgelopen jaren zorgt ervoor dat je minder hypotheekrenteaftrek krijgt. Is jouw rentevaste periode verlopen of heb je je hypotheek overgesloten, dan krijg je waarschijnlijk fors minder hypotheekaftrek teruggestort.

Aan de andere kant profiteer je ook van veel lagere maandlasten voor je hypotheek. Doordat er niet veel belastingaftrek meer is bij deze lage rentes, zien we steeds vaker dat huizenkopers niet meer kiezen voor hypotheekrenteaftrek, maar voor de laagste lasten. Zij kiezen bijvoorbeeld voor een hypotheekvorm (aflossingsvrij) waar je geen aftrek meer krijgt.

Doordat je niet aflost op je hypotheek, krijg je veel lagere maandlasten. Je kunt maximaal 50% van de waarde van je woning aflossingsvrij lenen. De andere 50% moet je wel aflossen, dit kun je dan doen met een annuïteiten of lineaire hypotheek. Maar let wel op: loopt je hypotheek na 30 jaar af? Dan heb je nog wel 50% schuld open staan die je moet aflossen.

Welke hypotheekvorm is de rente niet aftrekbaar?

2. Met een aflossingsvrije hypotheek heb je recht op hypotheekrenteaftrek – Als je een aflossingsvrije hypotheek vanaf 2013 hebt afgesloten dan is de betaalde rente niet aftrekbaar. Als je deze hypotheek voor 2013 hebt afgesloten dan is de rente wel aftrekbaar.

 • Als je een bestaande aflossingsvrije hypotheek (die voor 2013 is afgesloten) vanaf 2013 hebt overgesloten of meegenomen naar een nieuwe woning dan blijft de rente aftrekbaar, mits je uiterlijk in het daarop volgende jaar opnieuw een hypotheekschuld hebt.
 • Maar let op.
 • De hypotheekrenteaftrek is maar 30 jaar aftrekbaar.

Dit is in 2001 ingegaan. Als je bijvoorbeeld vóór of in 2001 een aflossingsvrije hypotheek hebt afgesloten, heb je dus tot 2031 hypotheekrenteaftrek. Doordat je na 30 jaar geen hypotheekrenteaftrek meer hebt stijgen je maandlasten. Een hoger rentepercentage of verplicht aflossen is dus niet het enige dat voor hogere maandlasten kan zorgen.

Heb je hier nog vragen over, neem dan met ons op.Jeroen Govers Senior belastingadviseur

De 2 grootste misverstanden over een aflossingsvrije hypotheek 2021-02-24 2023-03-27 https://www.bghaccountants.nl/wp-content/uploads/2021/09/bgh-logo-klein.png BGH Accountants & Adviseurs https://www.bghaccountants.nl/wp-content/uploads/2021/02/aflossingsvrije-hypotheek.jpg 200px 200px : De 2 grootste misverstanden over een aflossingsvrije hypotheek

Hoe lang is de hypotheekrente aftrekbaar?

Afbouw hypotheekrenteaftrek – De maximale hypotheekrenteaftrek wordt al jaren steeds iets lager.2023 is het laatste jaar dat het tarief daalt. In 2023 kan aftrek nog tegen maximaal 36,93%. In 2022 was dit nog 40%. Alleen met een inkomen in de hoogste belastingschijf merk je hier iets van.