Inhoud Woning Berekenen Funda

Inhoud Woning Berekenen Funda
3. Inhoud – De inhoud van een huis is het aantal kubieke meters (m 3 – lengte x breedte x hoogte) van een woning. De inhoud wordt buitenmaats gemeten. Dit betekent dat je mag meten van buitenmuur tot buitenmuur en van bovenkant dak tot onderkant begane grond vloer.

Hoe bereken je gebruiksoppervlakte wonen?

Hoe wordt het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning bepaald? – Het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) wordt bepaald door de binnenzijde van uw woning op te meten. De meting gaat van binnenzijde buitenmuur naar binnenzijde buitenmuur.

Hierbij worden alle verdiepingen gemeten en wordt alles bij elkaar opgeteld. Als er delen van uw woning zijn waarbij de stahoogte minder dan 1,5 meter is (bijvoorbeeld onder een schuine kap) dan telt die oppervlakte niet mee. Wat wel meetelt zijn alle aangebouwde delen die dicht zijn. Voorbeelden hiervan zijn een aangebouwde garage, een aanbouw, een bijkeuken, een erker, een dakkapel of een aangebouwde berging.

Ook bergingen, garages en kelders, zowel in als onder uw woning, behoren tot de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van uw woning. Onderstaand ziet u twee voorbeelden waarin de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning zijn bepaald. Hierbij zijn zowel een eenvoudige als een uitgebreide woning weergegeven: Voorbeeld 1: Vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning (eenvoudig) Voorbeeld 2: Vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning (uitgebreid)

Hoeveel m3 is een huis?

De bouwkosten per m³ 2022 : Krijg vroegtijdig zicht op de bouwkosten, weg van je twijfel en onzekerheid. – 20 maart 2022 – 16:00 uur – 3 minuten lezen Wanneer je rond zoekt op Google zul je al snel ontdekken dat de bouwkosten per m³ in 2022 lastig te vinden zijn.

Verschillende aannemers, bouwbedrijven en architecten spreken erover. Toch krijg je niet zo snel een duidelijk getal naar boven. Bij Silverwonen zijn we bekend met deze vraag en geven we je ook graag een helder antwoord. U wilt immers precies weten waar u aan toe bent en dat de Bouwkosten worden berekend aan de hand van een betrouwbare bouwkostenbegroting.

In onze vorige blog spraken we over maar in de oriëntatiefase / ontwerpfase beperken wij ons tot de bouwkosten per m³. Al meer dan 25 jaar houd ik mij bezig met het ontwerpen en begeleiden van exclusieve villabouw. Silverwonen Architecten is op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen de markt.

 • Onze jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat budgetbewaking en cost-control belangrijke aspecten zijn gedurende het bouwproces.
 • Ostenbegeleiding zie ik dan ook als een belangrijk punt om mee te nemen in een individueel persoonlijk gesprek, afgestemd op uw wensen en al uw bouwvragen.
 • Wij maken het inzichtelijk hoe het bouwen van uw luxe villa verloopt en geven een beeld grootste investeringen die u gaat doen.

Het is dan belangrijk om grip te krijgen op het totale kostenplaatje. Geen twijfel, geen onduidelijkheden en geen stress dat de kosten hoger uitvallen dan verwacht. Nieuwsgierig naar de m³ prijzen dan wel m² prijzen? Lees hieronder verder. Zoals gezegd beperken wij ons tot de bouwkosten per m³ in de oriëntatie- en ontwerpfase. Het is zeker ook mogelijk om bouwkosten per m² te berekenen maar daarbij is het dan de vraag welke m² reken je mee en welke niet. Zo zijn de m²-bouwkosten van een woning met plat dak heel anders dan een woning met een schuine kap.

De m² vloeroppervlak onder een schuine kap en onder de 150+ vloerlijn maken geen onderdeel uit van het GBO (gebruiksoppervlak) en worden ook niet meegewogen in de m²-prijs. Om bovenstaande reden is het gebruik van m³ kengetallen te verkiezen boven m²-kentallen. Laten we naar de prijzen gaan kijken wanneer we het hebben over de bouwkosten.

Om dit te bepalen is een goed en degelijk kengetal voor de bouwkosten per m³ in 2022 van belang. Hieronder vind u de meest recente en betrouwbare data. Een gemiddelde woning heeft de volgende ca. kengetallen:

Inhoud gemiddelde woning: ca.650 M3 Vloeroppervlak gebruiksoppervlak (GBO): ca.150 M2 Verblijfsruimte oppervlak: ca.100 M2 Bijgebouw gemiddeld: ca.50 M2

Bij deze kengetallen tellen we de bijgebouw m² niet mee óf benoemen wij deze onder de noemer ‘overige gebruiksruimte’. Een luxe woning heeft al snel de volgende kengetallen:

Inhoud luxe woning: ca.850 M3 Vloeroppervlak gebruiksoppervlak (GBO): ca.200 M2 Verblijfsruimte oppervlaken: ca.150 M2 Bijgebouw gemiddeld: ca.70 M2

Bij deze kengetallen tellen we de bijgebouw m² niet mee óf benoemen wij deze onder de noemer ‘overige gebruiksruimte’. Wil je nu weten wat de van je luxe woning gaan worden dan zul je de inhoud van de woning moeten vermenigvuldigen met de gemiddelde bouwkosten per m³ 2022.

 1. Silverwonen Architecten hanteert een reëel m³ – prijs voor luxe woningbouw.
 2. De gemiddelde bouwkosten per m³ 2022 bedraagt vanaf ca.
 3. € 650,00 m³ per tot €775,00 per m³.
 4. Deze prijzen zijn in 2021 sterk beïnvloedt door o.a.
 5. Het gekozen installatieconcept én de aanscherpende overheidsmaatregelen waarbij vanaf 2021 de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) verplicht is voorgeschreven.

Deze ontwikkeling zal zich verder in absolute zin doorzetten waarbij de krapte op de arbeidsmarkt van met name de installatiebranche een prijsverhogend effect zal teweegbrengen. Informatie over bijkomende kosten – geen onzekerheid – geen twijfel – geen onrust ! In de bouwkosten zijn o.a.

Is zolder gebruiksoppervlakte?

Een bergzolder kwalificeert zich als gebruiksoppervlakte ove- rige inpandige ruimte.14. Is sprake van gebruiksoppervlakte wonen als er zich op een zolder die met een niet-vaste trap te bereiken is, Nee.

Is een trap gebruiksoppervlakte?

gebruiksoppervlakte gebruiksoppervlakte (voor woningen: wonen, overige inpandige ruimte, externe bergruimte, gebouwgebonden buitenruimte) Bij de benoeming van ruimten in een gebouw wordt in het Bouwbesluit in algemene termen gesproken van bijvoorbeeld gebruiksoppervlakte, verblijfsruimte en verkeersruimte, Voordeel hiervan is dat een interne verbouwing op de benoeming geen invloed heeft, bijvoorbeeld als de woonkamer wordt uitgebreid met een slaapkamer. De omschrijving van wat de gebruiksoppervlakte exact is, is helaas niet geheel eenduidig en daarom alleen te benoemen zoals in de norm vermeld is. De gebruiksoppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, binnen de buitenste of woningscheidende muren (dragende muren, vaak als begrenzing van de woning), die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen, inclusief binnenwanden (zowel dragend als niet-dragend). Er wordt gemeten langs de muur, op de vloer (voor zover mogelijk), Radiatoren, leidingen, kabelgoten, wandgoten, kozijnen, vensterbanken, keukenkastjes, open haard e.d. kunnen bij meting worden genegeerd, d.w.z. bij het opmeten spelen ze geen rol omdat langs de muren wordt gemeten. De overheid spreekt (ook) over gebruiksvloeroppervlakte (GVO). “De gebruiksvloeroppervlakte wordt vastgesteld conform de NEN 2580. Het is de oppervlakte van een ruimte gemeten op vloerniveau langs de binnenomtrek van de opgaande scheidingswanden.” Let op: – De bruto vloeroppervlakte (BVO) is “de som van de buitenwerks gemeten vloeroppervlakte van alle bouwlagen”. De gebruiksoppervlakte waar het in dit artikel om gaat, is dus meestal (veel) kleiner dan de bruto vloeroppervlakte. – Basis voor de meetinstructie van de gebruiksoppervlakte is artikel 1 van het Bouwbesluit, waarin verwezen wordt naar NEN 2580, Er zijn verschillen tussen de meetinstructie en NEN 2580: de meetinstructie kent gebruiksoppervlakte wonen en gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte (in de NEN niet) en een dragende binnen muur wordt bij de meetinstructie ook tot de gebruiksoppervlakte gerekend (in de NEN niet). – Indien van toepassing wordt voor de dikte van vloer, wand en dak bij de begane grond en de kelder gerekend met 40 cm en bij de overige vloer-, wand- en dakconstructies met een dikte van 30 cm. – In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen ( BAG ) wordt de totale inpandige gebruiksoppervlakte vastgelegd, dus de som van gebruiksoppervlakte wonen en overige inpandige ruimte. De oppervlakte in de BAG volgt NEN 2580. – De toegestane foutmarge tussen gemeten waarden en werkelijke waarden bij gebouwen kleiner dan 200 m2 gebruiksoppervlakte is 1 m2. Bij grotere gebouwen mag de fout bij de oppervlakte max.0,5% zijn (gemeten in m2) en bij de lengte of breedte mag de fout max.0,25% zijn (gemeten in m). gebruiksoppervlakte wonen (aangepast wat betreft meenemen “inpandige” dragende muur in de makelaardij en niet meerekenen van een inspringend bouwdeel > 0,5 m2); klik voor groter : Gebruiksoppervlakte wonen (GOW, GO of GBO) Uitsluitend verwarmde gebieden met een hoogte van 2,0 m of meer tellen mee in de berekening van gebruiksoppervlakte wonen (al of niet indirect verwarmd zoals bij een toilet). Bij de bepaling van de gebruiksoppervlakte wonen worden niet meegerekend: – de oppervlakte van de delen van vloeren, waarboven de nettohoogte kleiner is dan 1,50 m (met uitzondering van vloeren onder trappen, hellingbanen e.d., die tellen weer wel mee); denk hierbij aan de vloeren onder schuine daken, vloeren bij een benedenwoning onder de trap naar een bovenwoning; dit is de zogenoemde oppervlakte beperkte stahoogte (OBS) – de oppervlakte van ruimten die niet voor mensen toegankelijk zijn – een trapgat of een vide (het deel van de vide op de bovenverdieping althans), indien de oppervlakte groter is dan 4 m2 (gemeten langs binnenzijde open gedeelte van trapgat/schalmgat/vide) – een lift schacht (de “liftoppervlakte” telt dus nooit mee) – een leidingschacht, inspringend bouwdeel of vrijstaande bouwconstructie (niet zijnde een trap, leidingschacht e.d., bijvoorbeeld een kolom) indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m2 – een nis met een oppervlakte kleiner dan 0,5 m2 – inspringende gebouwdelen met een oppervlakte groter dan 0,5 m2.

Twijfelgevallen zijn toch gebruiksoppervlakte “wonen” In twijfelgevallen tussen gebruiksoppervlakte wonen en overige inpandige ruimte is sprake van gebruiksoppervlakte wonen. Bijvoorbeeld: gang, keuken, vaste kast, trapkast, meterkast en badkamer worden gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen. Tot gebruiksoppervlakte wonen worden ook gerekend, mits die ruimte zich binnen de woning bevindt n verwarmd/gesoleerd is : bijkeuken, pantry, wasmachineruimte, cv-ruimte of overige ruimte binnen de woning,

Er zijn uitzonderingen mogelijk en er zijn specifieke gevallen, bijvoorbeeld: – een woning die geheel bestaat uit een souterrain met een plafondhoogte van (net) geen 2,0 m is aan te merken als gebruiksoppervlakte wonen (voorwaarde is dat de woning in redelijkheid werkelijk voor bewoning geschikt is) – een erker met een hoogte van 1,9 m aan een woonkamer met een hoogte van 2,0 m of meer is toch aan te merken als gebruiksoppervlakte wonen – bepaalde ruimten die kortdurend gebruikt worden (toilet, badkamer, trapkast) hoeven geen 2,0 m hoogte te hebben om toch tot de gebruiksoppervlakte wonen te behoren, mits normaal gebruik redelijkerwijs mogelijk is (aardig wat badkamers hebben een verlaagd plafond ) – de oppervlakte “onder de wand” (muur) tussen gebruiksoppervlakte wonen en gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte wordt gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen.

Een inpandig zwembad behoort tot gebruiksoppervlakte wonen – een serre kan tot gebruiksoppervlakte wonen behoren indien er een dichte vloerconstructie is en de ruimte verwarmd wordt (“wonen” mede afhankelijk van het feit of de ruimte tot het verblijfsobject behoort). Overige inpandige ruimte (OIR, GOOI) Sommige ruimten of delen van ruimten worden niet benoemd bij gebruiksoppervlakte wonen, maar bij gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte : – het hoogste punt van de ruimte is tussen 1,5 meter en 2,0 meter hoog – het hoogste punt is weliswaar boven de 2,0 meter, maar het aaneengesloten deel hoger dan 2,0 m is kleiner dan 4,0 m2 (alleen van toepassing wanneer er ook sprake is van een gedeelte van de ruimte met een hoogte van minder dan 2,0 m) – de ruimte is bouwkundig slechts geschikt als bergruimte (bijvoorbeeld fietsenstalling, garage, kelder of niet te belopen zolder ) – er is sprake van een bergzolder of vliering, d.w.z.

een voor mensen toegankelijke zolder die alleen geschikt is voor incidenteel gebruik ; bijvoorbeeld toegankelijk met een niet-vaste trap (o.m. vlizo-trap) of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan 0,5 m2; met raamoppervlakte wordt bedoeld de totale oppervlakte van het transparant glasdeel van alle ramen van die zolder; tot 1-1-2016 gold een raamoppervlakte kleiner dan 1 m2 maar dat was te streng).

Opmerkingen: – een niet betreedbare zolder (zolder bereikbaar via luik of losse trap en zonder te belopen vloer) wordt niet meegeteld in de gebruiksoppervlakte ( ook niet overig inpandig o.d.) – wanneer de zolder niet benoemd is als overige inpandige ruimte en de zolder is ook geen bergzolder, dan is het waarschijnlijk een woonzolder (vaste trap, voldoende lichttoetreding, verwarmd/gesoleerd e.d.) en wordt de oppervlakte gerekend tot gebruiksoppervlakte wonen.

You might be interested:  Mijl Naar Kilometer Berekenen

– De afkorting GOOI betekent: GebruiksOppervlakte Overige Inpandige ruimte. Externe bergruimte (EB, GOEB) Een ruimte wordt als externe bergruimte gezien, wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden: – de ruimte heeft geen woonfunctie – de ruimte is gelegen buiten de woning (de ruimte is alleen bereikbaar door de woning te verlaten, dus via de open lucht) n de ruimte is bij de bouw niet als exclusief ondersteunend aan de woning gebouwd ( er is geen gedeelde muur met de woning ) – de ruimte is afsluitbaar – de ruimte wordt volgens de afbakeningsregels uit de BAG als afzonderlijke pand gezien.” Voorbeelden zijn van externe buitenruimte zijn: schuur, garage (buiten de woning), tuinhuisje ( prieel ), berging, eigen parkeerplaats (behorend bij de woning, ook in een overdekt complex e.d.).

 • De afkorting GOEB betekent: GebruiksOppervlakte Externe Bergruimte.
 • In brochures van woningen gebruiken makelaars soms de term externe buiten ruimte in plaats van externe berg ruimte.
 • Gebouwgebonden buitenruimte (GGB, GOGB) “Een ruimte is gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft.

Er is alleen sprake van gebouwgebonden buitenruimte voor zover het gedeelte naast, op, tegen of aan het hoofdgebouw (de woning) is gelegen,” Voorbeelden van gebouwgebonden buitenruimte zijn: balkon, loggia, overkapping, carport, veranda, patio (binnentuin), dakterras,

 • De oppervlakte van een carport telt alleen mee in de gebouwgebonden buitenruimte als de dakconstructie van de carport verbonden is aan de woning; vuistregel: afstand tussen carport en hoofdobject moet niet meer zijn dan 0,1 m.
 • Ook een Frans balkonnetje, hoe klein ook, behoort tot de gebouwgebonden buitenruimte.) Voorbeelden van ruimten die niet tot de gebouwgebonden buitenruimte behoren: open brand- of vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw, een gewoon terras bij een woning (let wel op de opmerking hieronder).

“Bij een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voor zover dit terras rust op een drager die gentegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN 2580.” Bij het meten van de gebouwgebonden buitenruimte is onderscheid gemaakt tussen een overdekte en een niet-overdekte ruimte: – bij overdekt wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping (wanneer een gewoon terras verder doorloopt dan de overkapping dan behoort uitsluitend het overkapte gedeelte tot de gebouwgebonden buitenruimte) – bij niet-overdekt wordt gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie (hek, dakopstand, rand van de vloerconstructie e.d.).

Een klein deel overdekt bij een groot dakterras wordt door makelaars meestal gerekend bij het niet-overdekte gedeelte.) De afkorting GOGB betekent: GebruiksOppervlakte Gebouwgebonden Buitenruimte. Zie eventueel (de hierbij niet gebruikelijke term) ingesloten buitenruimte (afbeeldingen van overkapping, loggia en patio/binnentuin).

Belangrijke opmerkingen – De vloeroppervlakte onder een trap of hellingbaan telt wonderlijk genoeg altijd mee (ongeacht de hoogte, maar alleen als de oppervlakte onder de trap niet groter is dan 4 m2). – De oppervlakte van een dragende binnenwand telt niet mee in NEN 2580, maar gelukkig gemakshalve wel in de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte van de makelaars (het is soms moeilijk onderscheid te maken in dragend en niet-dragend).

 1. Een onverwarmde berging, een garage, balkon en terras worden (meestal) niet meegerekend in de gebruiksoppervlakte wonen, maar in overige inpandige ruimte of in gebouwgebonden buitenruimte of externe buitenruimte.
 2. Een terras op de begane grond dat rust op een drager die gentegreerd is in de bouwconstructie, behoort tot de gebouwgebonden buitenruimte van het appartement waar dit terras bij behoort (voorbeeld: een terras op een ondergrondse parkeerruimte; het terras wordt hier beschouwd als dakterras ).

Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN 2580. – “Open brand- of vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw moeten bij de bepaling van de bruto-vloeroppervlakte van gebouwgebonden buitenruimten niet worden meegerekend.” – In woongebouwen worden (meestal) de gemeenschappelijke ruimten niet meer meegerekend (officieel worden met NEN 2580 de gemeenschappelijke ruimten als toegangshal e.d.

Evenredig verdeeld over de woningen, hoewel deze ruimten bij woningen niet echt als voor bewoning te benutten gebruiksoppervlakte zijn te beschouwen); ook wordt bijvoorbeeld een carport uiteraard niet meegeteld in de berekening. – Bij de afronding van de gebruiksoppervlakte wordt er (hooguit) gerekend met n plaats achter de komma (niet 82,25 m2 maar 82,3 m2).

– Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel inspringend bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2, d.w.z. de berekening neemt een de ruimte inspringende nis (bijvoorbeeld een schacht) wel mee en een naar buiten uitspringende nis niet (mits kleiner dan 0,5 m2); zie de tekening boven.

 1. Een standaard woning heeft tussen de 100 130 m2 gebruiksoppervlakte; een flat ligt meestal tussen 80 100 m2.
 2. De gebruiksoppervlakte wordt per gebruiksfunctie benoemd, dus niet opgeteld voor alle gebruiksfuncties.
 3. Een vrijstaand gastenverblijf, kantoortje of mantelzorgwoning ( WMO -woning) zijn afzonderlijke objecten en de gebruiksoppervlakten worden in principe apart vermeld (let op, voor het vrijstaande gastenverblijf en kantoor geldt: “op webpublicaties van makelaars kan de oppervlakte van het bijgebouw zowel apart, als opgeteld bij de oppervlakte van het hoofdgebouw, vermeld worden”) – Op een bouwaanvraag moeten verschillende oppervlakten worden vermeld, die volgens NEN 2580 bepaald moeten worden.

– Bij vergelijken van de gebruiksoppervlakte uit de meetinstructie met de oppervlakte in de BAG moet er rekening mee gehouden worden dat de BAG de onderverdeling in vier soorten gebruiksoppervlakte niet kent. Documentatie – Meetinstructie Gebruiksoppervlakte (GO woningen), voor o.m.

 • Makelaars – Uniforme Meetstaat Gebruiksoppervlakte (GO woningen), voor o.m.
 • Makelaars – Opnameformulier Gebruiksoppervlakte (GO woningen) voor o.m.
 • Makelaars – Meetinstructie Bruto inhoud (BI woningen), voor o.m.
 • Makelaars – Opnameformulier Bruto inhoud (BI woningen) voor o.m.
 • Makelaars – Lijst met veel gestelde vragen over gebruiksoppervlakte en bruto inhoud – Aanduiding oppervlakten bvo, nvo, go, vvo, gno, fno, wo (in een duidelijke afbeelding) Tekst goeddeels van de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte (woningen), voor o.m.

Makelaars en het Verdiepingsdocument Geometrie en Oppervlakte van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM). Met dank aan Object&Co, Kijk ook eens op Kadastrale kaart (geen gebruikersoppervlakte maar kavelgroottes e.d.). Zie vooral, voor een goed begrip: Aanduiding oppervlakten bvo, nvo, go, vvo, gno, fno, wo (in een duidelijke afbeelding), Eng. usable area

Wat is het verschil tussen souterrain en kelder?

Het belangrijkste verschil tussen een kelder en souterrain bouwen is de positie van de extra ruimte. Een souterrain ligt gedeeltelijk onder de grond, terwijl een kelder volledig onder de grond ligt.

Waarom worden er geen kelders meer gebouwd?

Huizen hebben geen kelders meer Huizen hebben geen kelders meer Vooroorlogse woningen en huizen die zijn gebouwd in de jaren 50, 60 en 70 hebben nog vaak een volwassen kelderverdieping onder de hele oppervlakte van het huis. Wanneer je de trap afdaalde, merkte je direct het verschil in temperatuur met de rest van de woning.

Een prima opslagruimte. Nieuwbouwhuizen hebben geen kelders meer, terwijl de behoefte aan opslagruimte alleen maar groeit. Omdat in kelders vaak een constante, lage temperatuur heerste, was het destijds de ideale plek om bederfelijk voedsel voor langere tijd op te slaan. Bovendien konden de relatief grote gezinnen in die tijd de extra bergruimte goed gebruiken.

Met de komst van de koelkast en vriezer werd een kelderruimte steeds vaker overbodig. Daarbij zorgden kelders met niet goed geïmpregneerde muren vaak voor ongewenste vochtproblemen op de bovengelegen verdieping. Nieuwbouw zonder complete kelderverdieping is natuurlijk een stuk goedkoper.

 1. De meerprijs voor een complete kelder is gemiddeld 20 tot 30.000 euro.
 2. In het waterrijke Nederland ligt een kelder immers al snel op grondwaterniveau.
 3. Er is een relatief dure constructie nodig om te voorkomen dat deze gaat ‘drijven’.
 4. Tegenwoordig is er dus hooguit een vaak nogal vochtige, lage kruipruimte onder de meeste huizen te vinden.

Geen ideale plek om spullen op te bergen. Opslagbehoefte stijgt Toch is de behoefte aan extra opslagruimte zeker niet minder geworden. Met het stijgen van de welvaart hebben we met z’n allen steeds meer spullen gekregen. Die hebben we lang niet elke dag nodig.

 1. Dus daar zoeken we graag een veilige en droge opslagplek voor waar het niet in de weg ligt.
 2. Sinds de COVID-19 pandemie, met veel meer thuiswerken tot gevolg, is die opslagbehoefte alleen maar verder gegroeid.
 3. Alle reden dus voor storage bedrijven om actief in te spelen op die nog steeds groeiende opslagbehoefte.

Dergelijke vraag naar opslag noemen wij intern ook wel een opslagbehoefte met een permanent karakter. De klant heeft voor onbepaalde tijd behoefte aan opslagruimte, omdat de schuur, garage of kelder simpelweg niet aanwezig is. Laat potentiële klanten weten dat u begrijpt in welke situatie ze zitten. Contact Wilt u ook inspelen op de groeiende self storage markt? Uw opslagcapaciteit snel uitbreiden of heeft u een eigen terrein dat geschikt is voor self storage?, Dan maken we samen een plan. Meer informatie over onze Z-Boxen? : Huizen hebben geen kelders meer

Is een kelder altijd onder de grond?

Vraag 364 | Veelgestelde vragen Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik Is voor het bouwen van een kelder een omgevingsvergunning vereist? Is dit anders indien de kelder niet onder een bestaand bouwwerk wordt gebouwd of wanneer deze direct onder een vergunningvrije aanbouw of bijgebouw wordt gebouwd? Het bouwen van een kelder is altijd omgevingsvergunningplichtig.

 1. Daarbij maakt het niet uit of deze kelder al dan niet onder een bouwwerk wordt gebouwd.
 2. Een kelder is geen ‘op de grond staand’ bijbehorend bouwwerk,
 3. Een kelder wordt namelijk in de grond gebouwd.
 4. Ook wordt de kelder niet op andere wijze genoemd in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht ( Bor ).
 5. Op het moment dat een bouwwerk niet in bijlage II bij het Bor wordt genoemd, is dat bouwwerk altijd vergunningplichtig.

Door het realiseren van de kelder onder een bijbehorend bouwwerk (bijgebouw, uitbouw of aanbouw) staat het bijbehorend bouwwerk niet meer op, maar deels in de grond. Daarmee is niet meer aan de voorwaarden voldaan voor het vergunningsvrij mogen bouwen van een bijbehorend bouwwerk.

Hoeveel is 80m3 in m2?

Johan: Om m3 naar m2 te berekenen dien je de m3 te delen door de factor 3,5.

Hoeveel vierkante meter is een eengezinswoning?

Landelijk komt het gemiddelde uit op 119 vierkante meter. Hoewel het aandeel kleine huizen rap stijgt, komen huizen tussen de 100 en 150 vierkante meter nog altijd het vaakst voor.

Hoeveel m3 is een gemiddelde tussenwoning?

Inhoud van de woning – Alhoewel deze gemiddeldes altijd kunnen afwijken, is het wel een handig handvat om te kunnen gebruiken. De hoeveelheid liter per kuub blijft ongeacht de inhoud (water, zand of beton) altijd 1000 liter.1 kuub staat vervolgens gelijk aan 1 kubieke meter. Vanuit hier is het mogelijk om door te kunnen rekenen. Als we ervan uitgaan dat een gemiddelde tussenwoning een inhoud heeft van 1300-1400 kubieke meter, dan weten we ook dat diezelfde hoeveelheid in kuub kan uitgedrukt worden. Het is natuurlijk niet realistisch dat ook dit gehele aantal wordt behaald, aangezien het gehele huis dan gevuld zou zijn met spullen. Onderstaand overzicht geeft een realistischer beeld qua inhoud:

Een gezin met 2 kinderen heeft gemiddeld 40 tot 45 kubieke meter Een stel zonder kinderen heeft 25 tot 30 kubieke meter Een alleenstaande heeft 15 tot 20 kubieke meter

Wat is de inhoud van een gemiddeld huis?

Gemiddelde bouwkosten, richtprijs per m2 en per m3 – Onderstaand hebben we een tabel met gemiddelde prijzen per m2 en per m3 weergegeven. Deze bouwkosten voor een woning zijn gebaseerd op onze ervaringen door de jaren heen. Het betreft puur de bouwprijs van de woning. Daar komen de bijkomende kosten nog bovenop. Denk bijvoorbeeld aan kosten zoals:

bouwleges kosten grondverwerving aansluitkosten (op riool gemeente) honorarium architect en constructeur bodemonderzoek

De bijkomende kosten bedragen al snel 10 to 15% van de bouwkosten. In veel kostenopzetjes worden deze bijkomende kosten heel gemakkelijk vergeten. Uiteindelijk moeten ze helaas wel betaald worden. Daarom adviseren wij om in het voortraject een stichtingskostenopzet te maken. De QuickScan Bouwkosten van iTX BouwConsult kan hierin snel duidelijkheid verschaffen.

Nr. Omschrijving Kosten per m³ kosten per m²
1 rijtjeswoning 2 lagen + kap € 484,- € 1.804,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 9,70 m Totaal : € 225.544,-
Breedte : 6,30 m
Inhoud : 466 m³
Oppervlakte : 125 m²

/td>

Genoemde prijs is inclusief BTW
Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

2 eindwoning 2 lagen + kap € 522,- € 1.927,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 9,70 m Totaal : € 256.302,-
Breedte : 6,65 m
Inhoud : 491 m³
Oppervlakte : 133 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

3 2-onder-1 kap 2 lagen + kap € 596,- € 2.393,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 10,80 m Totaal : € 308.728,-
Breedte : 6,00 m
Inhoud : 518 m³
Oppervlakte : 129 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

4 2-onder-1 kap 2 lagen + kap met platte garage € 579,- € 1.881,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 10,80 m Lengte : 6,00 m Totaal : € 333.378,-
Breedte : 6,20 m Breedte : 3,00 m
Inhoud : 518 m³ Inhoud : 58 m³
Oppervlakte : 129 m² Oppervlakte : 18 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

5 2-onder-1 kap 2 lagen + kap met garage + kap € 586,- € 2.174,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 10,80 m Lengte : 6,00 m Totaal : € 343.918,-
Breedte : 6,20 m Breedte : 3,00 m
Inhoud : 518 m³ Inhoud : 69 m³
Oppervlakte : 129 m² Oppervlakte : 18 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

6 geschakeld 1 laag + kap € 671,- € 2.454,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Totaal : € 328.790,-
Breedte : 6,00 m
Inhoud : 490 m³
Oppervlakte : 134 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

7 geschakeld 1 laag + met platte garage € 644,- € 2.175,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Lengte : 6,50 m Totaal : € 359.118,-
Breedte : 6,00 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 490 m³ Inhoud : 68 m³
Oppervlakte : 134 m² Oppervlakte : 16 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

8 geschakeld 1 laag + kap met garage + kap € 644,- € 2.363,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Lengte : 6,50 m Totaal : € 378.770,-
Breedte : 6,00 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 490 m³ Inhoud : 98 m³
Oppervlakte : 134 m² Oppervlakte : 22 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

9 vrijstaand 3 lagen € 745,- € 2.848,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Totaal : € 401.555,-
Breedte : 6,50 m
Inhoud : 539 m³
Oppervlakte : 141 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

10 vrijstaand 3 lagen met platte garage € 709,- € 2.103,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 434.113,-
Breedte : 6,50 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 539 m³ Inhoud : 73 m³
Oppervlakte : 141 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

11 vrijstaand 3 lagen met garage + kap € 707,- € 2.540,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 455.105,-
Breedte : 6,50 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 539 m³ Inhoud : 105 m³
Oppervlakte : 141 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

12 vrijstaand 2 lagen + zolder € 820,- € 2.921,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Totaal : € 446.900,-
Breedte : 7,00 m
Inhoud : 545 m³
Oppervlakte : 153 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

13 vrijstaand 2 lagen + zolder met platte garage € 776,- € 2.139,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 479.458,-
Breedte : 7,00 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 545 m³ Inhoud : 73 m³
Oppervlakte : 153 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

14 vrijstaand 2 lagen + zolder met garage met kap € 770,- € 2.576,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 500.450,-
Breedte : 7,00 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 545 m³ Inhoud : 105 m³
Oppervlakte : 153 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

15 vrijstaand 1 laag + kap € 834,- € 2.425,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,50 m Totaal : € 422.004,-
Breedte : 7,50 m
Inhoud : 506 m³
Oppervlakte : 174 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

16 vrijstaand 1 laag + kap met platte garage € 785,- € 1.891,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,50 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 454.562,-
Breedte : 7,50 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 506 m³ Inhoud : 73 m³
Oppervlakte : 174 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

17 vrijstaand 1 laag + kap met garage met kap € 778,- € 2.328,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,50 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 475.554,-
Breedte : 7,50 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 506 m³ Inhoud : 105 m³
Oppervlakte : 174 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

18 notariswoning 1 laag + kap € 857,- € 3.261,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,50 m Totaal : € 567.334,-
Breedte : 7,50 m
Inhoud : 662 m³
Oppervlakte : 174 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

19 notariswoning 1 laag + kap met platte garage € 816,- € 2.309,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,50 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 599.892,-
Breedte : 7,50 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 662 m³ Inhoud : 73 m³
Oppervlakte : 174 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

20 notariswoning 1 + kap laag met garage met kap € 809,- € 2.757,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,50 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 621.394,-
Breedte : 7,50 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 662 m³ Inhoud : 106 m³
Oppervlakte : 174 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

21 landhuis 1 laag + kap + vliering met garage + kap € 873,- € 3.358,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 12,50 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 1.192.996,-
Breedte : 8,50 m Breedte : 7,00 m
Inhoud : 966 m³ Inhoud : 400 m³
Oppervlakte : 218 m² Oppervlakte : 98 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

22 landhuis 1 laag + kap + vliering met dubbele garage + kap € 849,- € 3.351,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 12,50 m Lengte : 9,00 m Totaal : € 1.254.379,-
Breedte : 8,50 m Breedte : 7,00 m
Inhoud : 966 m³ Inhoud : 511 m³
Oppervlakte : 218 m² Oppervlakte : 126 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

23 bungalow € 857,- € 2.742,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 10,00 m Totaal : € 329.088,-
Breedte : 12,00 m
Inhoud : 384 m³
Oppervlakte : 120 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

24 bungalow met garage € 776,- € 2.090,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 10,00 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 366.488,-
Breedte : 12,00 m Breedte : 3,50 m
Inhoud : 384 m³ Inhoud : 88 m³
Oppervlakte : 120 m² Oppervlakte : 26 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

25 kubus woning € 820,- € 1.790,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 8,50 m Totaal : € 420.660,-
Breedte : 12,00 m
Inhoud : 513 m³
Oppervlakte : 235 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

26 kubus woning met garage € 768,- € 1.768,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 8,50 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 453.810,-
Breedte : 12,00 m Breedte : 3,50 m
Inhoud : 513 m³ Inhoud : 78 m³
Oppervlakte : 235 m² Oppervlakte : 19 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

27 recreatiewoning (250 m3) € 559,- € 1.456,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 8,50 m Totaal : € 139.750,-
Breedte : 5,84 m
Inhoud : 250 m³
Oppervlakte : 96 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

29 ruime recreatiewoning (300 m3) € 559,- € 1.458,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 10,00 m Totaal : € 167.700,-
Breedte : 5,84 m
Inhoud : 300 m³
Oppervlakte : 115 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

Bouwkosten per m2 en m3, prijzen incl. BTW, Prijspeil 2023, Bron: iTX BouwConsult

In bovenstaand overzicht dient u rekening te houden met het volgende: woning behangklaar opgeleverd, voorzien van dubbele beglazing, EPC conform bouwbesluit, hardhouten buitenkozijnen, baksteen € 350,- per 1.000 st. dakbedekking van gebakken dakpan voor zover het een schuin dak betreft, zinken dakgoot, aanleg riolering tot 1 meter buiten de gevel.

Hoeveel m3 is een gemiddelde verhuizing?

Hoeveel m3 is mijn inboedel? – Wanneer u gaat verhuizen is het belangrijk om te weten hoeveel inboedel u heeft. Inboedel wordt gemeten in kubieke meters en dit is hoeveel volume uw inboedel bedraagt: Iedere inboedel is anders. De ene persoon heeft in zijn eentje 100m3 in een flatje staan de andere met z’n vijven maar 20 m3 in een villa. Onderstaand wat gemiddelden:

gemiddelde inboedel gezin met 2 kinderen: 40 /45 m3gemiddelde inboedel stel zonder kinderen: 25/ 30 m3gemiddelde inboedel alleenstaande: 15/ 20 m3

Wanneer u het niet zeker weet kunt u een afspraak maken met onze adviseur, Die komt dan persoonlijk langs en maakt een inschatting van het volume van uw inboedel. Dit kunt u eenvoudig en snel doen via onze website. Is uw nieuwe woning nog niet klaar, maar moet u uw oude woning alweer uit? Gaat u verbouwen en heeft u daarvoor meer ruimte nodig of wilt u uw huis leegmaken om de verkoop te bevorderen? Bij M&M Verhuizingen kunt u uw inboedel veilig en verwarmd opslaan.

Voor een indicatie van de prijs kunt u gemakkelijk en snel online een offerte aanvragen of via één van de telefoonnummers bovenaan de pagina. M&M Verhuizingen is een erkend verhuisbedrijf dat enkel werkt met de meest ervaren verhuizers. We verhuizen in de regio’s: Haarlem, Amsterdam, Zaandam, Alkmaar, Hoofddorp en Zaanstad,

Woont u niet in één van deze regio’s? Dit is geen enkel probleem. Vaak kunnen wij alsnog naar u toe komen. Anderen bekeken ook:

Amsterdam Removal Expedit vakkenkast verhuizen Instructies Auping bed verhuizen Pax kast monteren en démonteren

9.4

Hoeveel m3 zijn 30 verhuisdozen?

In het gemiddelde formaat passen. – Met de standaard afmetingen van een verhuiswagen past er ongeveer 91 kubieke meter in de wagen. Dit zijn ongeveer 33 pallets. Pallets kun je makkelijk stapelen, maar wanneer er sprake is van verschillende formaten wordt dit al wat ingewikkelder.

Hoe groot is een huis van 1000 kuub?

STAM architecten — Woning BRUY Een kleine zonevreemde woning uit de jaren vijftig moest wijken voor een meer energievriendelijke, gelijkvloerse woning. Bouwheer en architect zijn er in geslaagd een evenwicht tussen vorm en inhoud te creëren. Door het beperkte volume van 1000 kubieke meter (in dit geval 275m² bewoonbare oppervlakte), werd er specifiek gekozen voor laagbouw.

 1. Dit zorgt voor een enorm ruimtegevoel en ook letterlijk ruimtewinst, door het vermijden van trappen en overlopen.
 2. Door laagbouw zijn alle ruimtes en functies ook met elkaar en met de tuin verbonden.
 3. Naast de maximale lichtinval en aanzienlijke plafondhoogte, wenste de bouwheer een open architectuur met zo veel mogelijk doorzichten.

Foto’s: : STAM architecten — Woning BRUY

Wat is de inhoud van de woning?

3. Inhoud – De inhoud van een huis is het aantal kubieke meters (m 3 – lengte x breedte x hoogte) van een woning. De inhoud wordt buitenmaats gemeten. Dit betekent dat je mag meten van buitenmuur tot buitenmuur en van bovenkant dak tot onderkant begane grond vloer.

Wat is de inhoud van een gemiddeld huis?

Gemiddelde bouwkosten, richtprijs per m2 en per m3 – Onderstaand hebben we een tabel met gemiddelde prijzen per m2 en per m3 weergegeven. Deze bouwkosten voor een woning zijn gebaseerd op onze ervaringen door de jaren heen. Het betreft puur de bouwprijs van de woning. Daar komen de bijkomende kosten nog bovenop. Denk bijvoorbeeld aan kosten zoals:

bouwleges kosten grondverwerving aansluitkosten (op riool gemeente) honorarium architect en constructeur bodemonderzoek

De bijkomende kosten bedragen al snel 10 to 15% van de bouwkosten. In veel kostenopzetjes worden deze bijkomende kosten heel gemakkelijk vergeten. Uiteindelijk moeten ze helaas wel betaald worden. Daarom adviseren wij om in het voortraject een stichtingskostenopzet te maken. De QuickScan Bouwkosten van iTX BouwConsult kan hierin snel duidelijkheid verschaffen.

Nr. Omschrijving Kosten per m³ kosten per m²
1 rijtjeswoning 2 lagen + kap € 484,- € 1.804,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 9,70 m Totaal : € 225.544,-
Breedte : 6,30 m
Inhoud : 466 m³
Oppervlakte : 125 m²

/td>

Genoemde prijs is inclusief BTW
Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

2 eindwoning 2 lagen + kap € 522,- € 1.927,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 9,70 m Totaal : € 256.302,-
Breedte : 6,65 m
Inhoud : 491 m³
Oppervlakte : 133 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

3 2-onder-1 kap 2 lagen + kap € 596,- € 2.393,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 10,80 m Totaal : € 308.728,-
Breedte : 6,00 m
Inhoud : 518 m³
Oppervlakte : 129 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

4 2-onder-1 kap 2 lagen + kap met platte garage € 579,- € 1.881,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 10,80 m Lengte : 6,00 m Totaal : € 333.378,-
Breedte : 6,20 m Breedte : 3,00 m
Inhoud : 518 m³ Inhoud : 58 m³
Oppervlakte : 129 m² Oppervlakte : 18 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

5 2-onder-1 kap 2 lagen + kap met garage + kap € 586,- € 2.174,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 10,80 m Lengte : 6,00 m Totaal : € 343.918,-
Breedte : 6,20 m Breedte : 3,00 m
Inhoud : 518 m³ Inhoud : 69 m³
Oppervlakte : 129 m² Oppervlakte : 18 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

6 geschakeld 1 laag + kap € 671,- € 2.454,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Totaal : € 328.790,-
Breedte : 6,00 m
Inhoud : 490 m³
Oppervlakte : 134 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

7 geschakeld 1 laag + met platte garage € 644,- € 2.175,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Lengte : 6,50 m Totaal : € 359.118,-
Breedte : 6,00 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 490 m³ Inhoud : 68 m³
Oppervlakte : 134 m² Oppervlakte : 16 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

8 geschakeld 1 laag + kap met garage + kap € 644,- € 2.363,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Lengte : 6,50 m Totaal : € 378.770,-
Breedte : 6,00 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 490 m³ Inhoud : 98 m³
Oppervlakte : 134 m² Oppervlakte : 22 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

9 vrijstaand 3 lagen € 745,- € 2.848,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Totaal : € 401.555,-
Breedte : 6,50 m
Inhoud : 539 m³
Oppervlakte : 141 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

10 vrijstaand 3 lagen met platte garage € 709,- € 2.103,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 434.113,-
Breedte : 6,50 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 539 m³ Inhoud : 73 m³
Oppervlakte : 141 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

11 vrijstaand 3 lagen met garage + kap € 707,- € 2.540,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 455.105,-
Breedte : 6,50 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 539 m³ Inhoud : 105 m³
Oppervlakte : 141 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

12 vrijstaand 2 lagen + zolder € 820,- € 2.921,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Totaal : € 446.900,-
Breedte : 7,00 m
Inhoud : 545 m³
Oppervlakte : 153 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

13 vrijstaand 2 lagen + zolder met platte garage € 776,- € 2.139,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 479.458,-
Breedte : 7,00 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 545 m³ Inhoud : 73 m³
Oppervlakte : 153 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

14 vrijstaand 2 lagen + zolder met garage met kap € 770,- € 2.576,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,00 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 500.450,-
Breedte : 7,00 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 545 m³ Inhoud : 105 m³
Oppervlakte : 153 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

15 vrijstaand 1 laag + kap € 834,- € 2.425,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,50 m Totaal : € 422.004,-
Breedte : 7,50 m
Inhoud : 506 m³
Oppervlakte : 174 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

16 vrijstaand 1 laag + kap met platte garage € 785,- € 1.891,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,50 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 454.562,-
Breedte : 7,50 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 506 m³ Inhoud : 73 m³
Oppervlakte : 174 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

17 vrijstaand 1 laag + kap met garage met kap € 778,- € 2.328,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,50 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 475.554,-
Breedte : 7,50 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 506 m³ Inhoud : 105 m³
Oppervlakte : 174 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

18 notariswoning 1 laag + kap € 857,- € 3.261,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,50 m Totaal : € 567.334,-
Breedte : 7,50 m
Inhoud : 662 m³
Oppervlakte : 174 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

19 notariswoning 1 laag + kap met platte garage € 816,- € 2.309,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,50 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 599.892,-
Breedte : 7,50 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 662 m³ Inhoud : 73 m³
Oppervlakte : 174 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

20 notariswoning 1 + kap laag met garage met kap € 809,- € 2.757,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 11,50 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 621.394,-
Breedte : 7,50 m Breedte : 3,25 m
Inhoud : 662 m³ Inhoud : 106 m³
Oppervlakte : 174 m² Oppervlakte : 24 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

21 landhuis 1 laag + kap + vliering met garage + kap € 873,- € 3.358,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 12,50 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 1.192.996,-
Breedte : 8,50 m Breedte : 7,00 m
Inhoud : 966 m³ Inhoud : 400 m³
Oppervlakte : 218 m² Oppervlakte : 98 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

22 landhuis 1 laag + kap + vliering met dubbele garage + kap € 849,- € 3.351,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 12,50 m Lengte : 9,00 m Totaal : € 1.254.379,-
Breedte : 8,50 m Breedte : 7,00 m
Inhoud : 966 m³ Inhoud : 511 m³
Oppervlakte : 218 m² Oppervlakte : 126 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

23 bungalow € 857,- € 2.742,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 10,00 m Totaal : € 329.088,-
Breedte : 12,00 m
Inhoud : 384 m³
Oppervlakte : 120 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

24 bungalow met garage € 776,- € 2.090,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 10,00 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 366.488,-
Breedte : 12,00 m Breedte : 3,50 m
Inhoud : 384 m³ Inhoud : 88 m³
Oppervlakte : 120 m² Oppervlakte : 26 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

25 kubus woning € 820,- € 1.790,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 8,50 m Totaal : € 420.660,-
Breedte : 12,00 m
Inhoud : 513 m³
Oppervlakte : 235 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

26 kubus woning met garage € 768,- € 1.768,-
Uitgangspunten woning: Uitgangspunten garage: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 8,50 m Lengte : 7,00 m Totaal : € 453.810,-
Breedte : 12,00 m Breedte : 3,50 m
Inhoud : 513 m³ Inhoud : 78 m³
Oppervlakte : 235 m² Oppervlakte : 19 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW en inclusief garage. Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

27 recreatiewoning (250 m3) € 559,- € 1.456,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 8,50 m Totaal : € 139.750,-
Breedte : 5,84 m
Inhoud : 250 m³
Oppervlakte : 96 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

29 ruime recreatiewoning (300 m3) € 559,- € 1.458,-
Uitgangspunten woning: Prijs voorbeeldwoning:
Lengte : 10,00 m Totaal : € 167.700,-
Breedte : 5,84 m
Inhoud : 300 m³
Oppervlakte : 115 m²

/td> Genoemde prijs is inclusief BTW Prijzen zijn indicatief! Voor een exacte prijs is een aannemersofferte noodzakelijk.

/td>

Bouwkosten per m2 en m3, prijzen incl. BTW, Prijspeil 2023, Bron: iTX BouwConsult

In bovenstaand overzicht dient u rekening te houden met het volgende: woning behangklaar opgeleverd, voorzien van dubbele beglazing, EPC conform bouwbesluit, hardhouten buitenkozijnen, baksteen € 350,- per 1.000 st. dakbedekking van gebakken dakpan voor zover het een schuin dak betreft, zinken dakgoot, aanleg riolering tot 1 meter buiten de gevel.

Hoeveel is 80m3 in m2?

Johan: Om m3 naar m2 te berekenen dien je de m3 te delen door de factor 3,5.

Hoeveel m3 is een gemiddelde tussenwoning?

Inhoud van de woning – Alhoewel deze gemiddeldes altijd kunnen afwijken, is het wel een handig handvat om te kunnen gebruiken. De hoeveelheid liter per kuub blijft ongeacht de inhoud (water, zand of beton) altijd 1000 liter.1 kuub staat vervolgens gelijk aan 1 kubieke meter. Vanuit hier is het mogelijk om door te kunnen rekenen. Als we ervan uitgaan dat een gemiddelde tussenwoning een inhoud heeft van 1300-1400 kubieke meter, dan weten we ook dat diezelfde hoeveelheid in kuub kan uitgedrukt worden. Het is natuurlijk niet realistisch dat ook dit gehele aantal wordt behaald, aangezien het gehele huis dan gevuld zou zijn met spullen. Onderstaand overzicht geeft een realistischer beeld qua inhoud:

Een gezin met 2 kinderen heeft gemiddeld 40 tot 45 kubieke meter Een stel zonder kinderen heeft 25 tot 30 kubieke meter Een alleenstaande heeft 15 tot 20 kubieke meter