Inkomen Voor Hypotheek Berekenen

Inkomen Voor Hypotheek Berekenen
1. Loan to income – Voor het berekenen van je maximale hypotheek wordt er gekeken naar je bruto jaarinkomen. Je salaris wordt gebruikt om in verhouding te zetten tot je hypotheek, dit wordt ook wel loan to income genoemd. Zo mag je hypotheek maximaal 4,5 keer je inkomen zijn.

Welk Loon op loonstrook voor hypotheek?

Aan deze richtlijnen moet een ingevulde werkgeversverklaring voldoen. – Algemeen

De verklaring dient ingevuld te zijn door één persoon. Dit is ook degene die het formulier ondertekent. Wij verzoeken u de verklaring te ondertekenen met een en dezelfde blauwe pen. Een andere kleur dan blauw, of twee verschillende kleuren blauw, wordt in niet alle gevallen geaccepteerd. Correcties, zoals doorhalingen en tipp-ex, zijn niet toegestaan. Als u een fout heeft gemaakt bij de invulling is er dus helaas geen andere mogelijkheid dan een nieuw formulier in te vullen. Alle vragen moeten ingevuld/aangekruist zijn.

Gegevens werkgever

Bij naam werkgever vult u de volledige naam in van de organisatie waarmee de medewerker de arbeidsovereenkomst heeft, dus niet de eventuele handelsnaam. Bij adres werkgever mag u zowel het vestigingsadres als een eventueel postbusnummer invullen. De postcode moet horen bij het adres. We zien geregeld dat het vestigingsadres wordt ingevuld met de postcode van de postbus. Het telefoonnummer moet een vast nummer zijn.

Gegevens werknemer

Bij naam werknemer vult u ook de meisjesnaam in als daar sprake van is. De datum indiensttreding moet overeenkomen met de datum die in de arbeidsovereenkomst staat en die op de salarisstrook staat. De functie moet exact overeenkomen met de functie die op de salarisstrook staat. Het is dus niet voldoende dat voor iedereen duidelijk is dat hetzelfde bedoeld wordt, zoals bijvoorbeeld “logistiek medewerker” en “medewerker magazijn”, of dat functies in dezelfde salarisschaal zitten.

You might be interested:  Draagkracht Schuin Dak Berekenen

Aard van het dienstverband

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband is van belang dat de vermelde begin- en einddatum overeenkomen met de data in de arbeidsovereenkomst. Alle vragen moeten ingevuld/aangekruist worden. Dit geldt ook voor het veld Directeur/aandeelhouder. Het is voor veel medewerkers vanzelfsprekend dat ze geen directeur of aandeelhouder zijn, maar toch verzoeken we u dat in dit veld echt aan te vinken.

Verklaring voortzetting dienstverband Deze rubriek moet u invullen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband.

de rubriek moet volledig ingevuld zijn; de rubriek moet apart ondertekend worden door dezelfde persoon die ook de werkgeversverklaring ondertekent.

Inkomen

Het Bruto jaarsalaris moet gelijk zijn aan 12 maal het salaris dat vermeld staat op de ingeleverde salarisstrook, of 13 maal als sprake is van een vierwekelijks salaris.Een veelvoorkomende situatie is dat op de werkgeversverklaring alvast rekening is gehouden met een toekomstige salarisstijging. Als dit het geval is, verzoeken we u op briefpapier van de firma te verklaren per wanneer de stijging ingaat en dat de stijging onherroepelijk is. Een ander aandachtspunt is dat het werkelijke salaris ingevuld moet worden, dus bij parttimers niet het salaris op basis van full time. De vakantietoeslag wordt berekend zoals in de arbeidsovereenkomst staat vermeld, dus bijvoorbeeld als 8% van het Bruto jaarsalaris. Bij vakantiebonnen moet de totale waarde van de bonnen ingevuld worden over de afgelopen 12 maanden. Als structureel sprake is van een, provisie en/of overwerk, dan vult u in de totale uitkering van de afgelopen 12 maanden in.Er zijn banken die toestaan dat met een groter aantal maanden gerekend mag worden. Uw medewerker of de hypotheekadviseur zal dat dan aan u moeten aangeven. “Structureel” wil overigens zeggen dat algemeen bekend is dat onregelmatigheid, provisie of overwerk bij de functie hoort. Een vaste uitkering, zoals een 13e maand of eindejaarsuitkering, is vast als die onvoorwaardelijk in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Als punt 8. wordt ingevuld, moet achter de omschrijving ook 4) vermeld worden (zie voetnoot 4).

You might be interested:  Vakantie Uren Berekenen

Leningen/loonbeslag

Van een onderhandse lening of loonbeslag zal meestal geen sprake zijn. Toch verzoeken we u ook deze rubriek volledig in te vullen.

: Werkgeversverklaring hypotheek richtlijnen

Welk deel van inkomen aan hypotheek?

Woonquote tabel 2023

Bruto jaarinkomen Woonquote
€ 72.000 – € 77.000 28%
€ 78.000 – € 86.000 28,5%
€ 87.000 – € 96.000 29%
€ 97.000 – € 105.000 29,5%

Hoeveel procent van je inkomen mag hypotheek zijn?

Voorbeeld woonquote – Stel dat je bruto inkomen € 30.000 per jaar is en dat de woonquote bij dit inkomen 30% is. Dan is jouw maximale bruto hypotheeklast per jaar: € 30.000 x 30% = € 9.000. Je mag dus maximaal dit bedrag aan rente en aflossing per jaar betalen. Met deze maximale bruto woonlast wordt je maximale hypotheek berekend.

Hoeveel salaris voor 350.000 hypotheek?

Hoeveel moet ik verdienen voor een hypotheek van € 350.000? – Voor een hypotheek van €350.000 is een minimaal brutojaarinkomen van €75.000 nodig. Let wel, het benodigde inkomen voor de hypotheekaanvraag kan afwijken en is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, actuele rente en voorwaarden. Exact weten wat jouw mogelijkheden zijn? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Hoeveel van je salaris aan woonlasten?

Laagste inkomens hebben relatief hoge woonlasten – De woonquote neemt sterk af naarmate het inkomen van huishoudens toeneemt. In de laagste inkomensgroep bedroegen de woonlasten, zowel voor eigenaren als huurders, gemiddeld 45 procent van het inkomen.

Huurders in deze groep waren in 2021 maandelijks gemiddeld 533 euro kwijt aan woonlasten. Voor woningeigenaren was dat gemiddeld 562 euro. In de hoogste inkomensgroep lagen de woonlasten met 1 170 respectievelijk 1 246 euro ruim twee keer zo hoog, maar vormden deze lasten 18 procent van het besteedbare inkomen.

De woonsituatie van huishoudens verschilt sterk per inkomensgroep. Het aandeel huurders daalt van bijna 80 procent in de laagste inkomensgroep tot 8 procent in de hoogste inkomensgroep.

Gemiddelde woonquote per inkomensgroep, 2021

Inkomensgroep Huurders (woonquote) Woningeigenaren (woonquote)
Totaal 36,3 23,4
1e 20-procentgroep 45,5 45,5
2e 20-procentgroep 34,6 28,1
3e 20-procentgroep 29,7 24,2
4e 20-procentgroep 23,5 21,2
5e 20-procentgroep 18,2 17,5

Hoeveel moet je verdienen om een huis van 500.000 te kopen?

Hoeveel moet ik verdienen voor een hypotheek van € 500.000? – Voor een hypotheek van €500.000 is een minimaal brutojaarinkomen van €105.000 nodig. Let wel, het benodigde inkomen voor de hypotheekaanvraag kan afwijken en is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, actuele rente en voorwaarden. Exact weten wat jouw mogelijkheden zijn? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Welk loon voor werkgeversverklaring?

Let op bij het invullen van de inkomensgegevens – De inkomensgegevens moeten gelijk zijn aan het bruto jaarsalaris op de loonstrook, Vul altijd het werkelijke salaris in; dus bij parttimers niet het salaris op basis van fulltime. Gaat u op de werkgeversverklaring alvast rekening houden met een toekomstige salarisstijging? Dan vraagt de geldverstrekker u meestal om op briefpapier van uw bedrijf te verklaren per wanneer de stijging ingaat.

Welke looncomponenten tellen mee voor hypotheek?

Wie een blik op zijn loonstrook werpt, wil meestal twee dingen weten: het brutoloon (hoeveel betaalt mijn werkgever?) en het nettoloon (wat houd ik daarvan over?). Maar bij een hypotheekaanvraag moet je verder kijken. Huizenzoekers zijn al snel geneigd uit te gaan van het brutoloon als ze een snelle berekening willen maken van wat ze maximaal kunnen lenen.

Dat kan allemaal net even iets anders liggen. Bij een hypotheekaanvraag is het brutoloon het uitgangspunt voor het berekenen van de maximale hypotheek, maar wat valt daaronder? Je kunt ervan uitgaan dat geldverstrekkers een vaste eindejaarsuitkering of 13e maand, vakantietoeslagen, een vaste onregelmatigheidstoeslag meenemen in de berekening.

Dit zijn ‘zekere looncomponenten’, bedragen die de werknemer hoe dan ook krijgt uitgekeerd.

Hoeveel salaris voor hypotheek 250000?

Hoeveel moet ik verdienen voor een hypotheek van € 250.000? – Voor een hypotheek van €250.000 is een minimaal brutojaarinkomen van €59.000 nodig. Let wel, het benodigde inkomen voor de hypotheekaanvraag kan afwijken en is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, actuele rente en voorwaarden. Exact weten wat jouw mogelijkheden zijn? Neem contact op met een van onze adviseurs.