Inkomstenbelasting 2023 Berekenen

Inkomstenbelasting 2023 Berekenen
Hoeveel minder box 1 belasting gaat u betalen in 2023? Gaat u er in 2023 op vooruit? In 2023 daalt het tarief van de eerste schijf van de box 1 inkomstenbelasting van 37,07% naar 36,93%. Het hoge tarief blijft 49,5%. Tegelijk stijgen de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Iedereen gaat daardoor (iets) minder belasting betalen in box 1.

Een onderdeel van het plan om de belasting op inkomen uit arbeid, ondernemen en vermogen meer gelijk te trekken. U kunt het verschil berekenen als u werkt in loondienst, een uitkering heeft, met (pre)pensioen bent, zzp’ers / IB-ondernemer of DGA bent. Daarnaast kunt u ook de eigen woning en auto (en/of fiets) van de zaak meenemen in de berekening.

Bereken hier zelf hoe uw te betalen inkomstenbelasting verandert in 2023 t.o.v.2022. Om welk soort inkomen gaat het? Kies:

 • in loondienst – Als u in loondienst bent bij een werkgever.
 • uitkering (WW / WIA / bijstand) – Als u een uitkering ontvangt, zoals WW, WIA (of WAO), bijstand, etc. U bent nog niet met pensioen.
 • AOW / pensioen – Als u met pensioen bent en AOW en/of pensioen ontvangt.
 • VUT / prepensioen – Als u een VUT en/of prepensioen uitkering ontvangt.
 • zzp’er / ib-ondernemer – Als u zzp’er bent of ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • DGA (directeur eigen bv) – Als u als DGA inkomen ontvangt uit uw eigen bv.

Opmerkingen:

 1. De berekening gaat ervan uit dat u de AOW-leeftijd nog niet bereikt (heeft) in 2022 en 2023, tenzij u ‘AOW / pensioen’ kiest. Dan gaat de berekening ervan uit dat u in 2022 en 2023 de AOW-leeftijd al gepasseerd bent.
 2. Het soort inkomen bepaalt ook welke inkomensafhankelijke heffingskortingen van toepassing zijn. Deze worden meegenomen in de berekening.

Samenstelling van uw huishouden Dit bepaalt of u recht heeft op de alleenstaande ouderenkorting. Volgens de definities voor de AOW:

 1. Gehuwd of samenwonend = personen die getrouwd zijn, maar ook personen die ongehuwd zijn, maar de kosten van het huishouden delen of voor elkaar zorgen.
 2. Alleenstaand = alleenstaanden.

Bruto jaarinkomen uit werk of uitkering(en), inclusief vakantiegeld, eventuele 13e maand, eindejaarsuitkering, bonus, etc. Met de – knop kunt u het jaarinkomen berekenen. Recht op mkb-winstvrijstelling U heeft recht op de mkb-winstvrijstelling als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

 • Geld en tijd investeren in de onderneming.
 • Zelfstandig beslissen hoe en of u bepaalde werkzaamheden uitvoert.
 • Meerdere opdrachtgevers hebben.
 • Winst maken of daar vooruitzicht op hebben.
 • Ondernemersrisico lopen, zoals klanten die niet betalen en meer of minder vraag.
 • Zich als ondernemer presenteren aan de buitenwereld met een website, briefpapier, etc.

Zie ook www.belastingdienst.nl, Voldoet u aan het urencriterium U voldoet meestal aan het urencriterium als:

 • U minimaal 1.225 uren besteedt aan uw onderneming(en). NB Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 • U meer tijd besteedt aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden, zoals arbeid in loondienst. NB Als u recht heeft op een startersaftrek, hoeft u hieraan niet te voldoen.

Als u niet voldoet aan het urencriterium, heeft u geen recht op zelfstandigenaftrek (en startersaftrek). Zie ook belastingdienst.nl, Heeft u recht op de startersaftrek U heeft normaal de eerste drie jaar recht op een startersaftrek. De formele voorwaarden zijn:

 • U heeft recht op de zelfstandigenaftrek.
 • U had in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
 • U heeft in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Heeft u een auto van de zaak? Auto en/of fiets van de zaak Heeft u een auto en/of fiets van de zaak? Gaat het om een elektrische auto? Bij een elektrische auto geldt er (van 2019 t/m 2025) een lage bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde. Voor het deel van de cataloguswaarde daarboven geldt als bijtelling het standaard (hoge) tarief.

 • Elektrische auto (EV) :
  • 2017 en 2018 – 4%.
  • 2019 t/m 2025 – kies hierboven ‘ja’ bij ‘Elektrische auto (EV)’ en zie dan de tabel bij ‘Lage bijtellingspercentage’.
  • vanaf 2026 – 22%.
 • Auto’s (deels) op benzine, diesel of LPG – 22%, het normale bijtellingspercentage.
 • Youngtimers – 17% als er geen CO 2 -uitstoot is, anders 35%
 • Waterstofauto – Kies en zie ‘Elektrische auto (EV)’, maar dan zonder cap (begrenzing).
 • Zonnecelauto – Kies en zie ‘Elektrische auto (EV)’, maar dan zonder cap (begrenzing).

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor. – lage bijtellingspercentage, zie Voor elektrische auto’s geldt er vanaf 2019 een lagere bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde, zie onderstaande tabel.

You might be interested:  Energie Plafond 2023 Berekenen
Bijtellingspercentages auto v/d zaak – elektrische auto
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling 4% 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Tot (cap) € 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 30.000 30.000 n.v.t.
Daarboven 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor. – fiscale waarde van de auto De fiscale waarde komt meestal overeen met de oorspronkelijke cataloguswaarde,

 • Maar denk aan de regels voor het vaststellen hiervan betreffende accessoires en oude auto’s.
 • Rijdt u per jaar aantoonbaar minder dan 500 kilometers privé met deze auto, dan heeft u geen bijtelling.
 • Vul dan 0 in.
 • Eigen bijdrage voor privé gebruik van de auto De eigen bijdrage die u per jaar betaalt voor privé gebruik van de auto van de zaak.

Deze bijdrage gaat van de bijtelling af. – consumentenadviesprijs van de fiets – eigen bijdrage voor de fiets De eigen bijdrage die u per jaar betaalt voor de fiets van de zaak. Deze bijdrage gaat van de bijtelling af. – aftrekbare hypotheekrente Hoeveel hypotheekrente kunt u jaarlijks aftrekken.

Als u niet aflost tijdens de looptijd is dit de hoogte van de lening x de hypotheekrente. Lost u wel af tijdens de looptijd, bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek, dan is de hypotheekrenteaftrek afhankelijk van de looptijd en de rente. Als globale schatting zou u de hoogte van de resterende lening x de hypotheekrente kunnen invullen.

– WOZ-waarde van de eigen woning Wat is de WOZ-waarde van de woning? Andere aftrekposten in box 1 Eventuele andere aftrekposten in box 1, zoals betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen, zorgkosten, studiekosten, giften aan goede doelen, etc.

Hoeveel wordt inkomstenbelasting 2023?

Vergroot afbeelding Inkomstenbelasting omlaag Per 2023 betalen mensen met een jaarinkomen binnen de eerste schijf minder belasting: De eerste schijf loopt tot € 73.071 en het tarief wordt 36,93%. Bij € 73.071 houden mensen € 102 netto per jaar meer over. Bij een jaarinkomen van € 50.000 is dit € 70.

Hoeveel belastingvrij 2023?

Voorwaarden eenmalig verhoogde vrijstelling – We hebben de voorwaarden voor u op een rij gezet:

Belastingvrij schenken in 2023 voor een koopwoning

De ontvanger is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. De ontvanger heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van deze schenker. Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel. Heeft de ontvanger vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt en daarna niet meer? Lees dan of de ontvanger nog recht heeft op een belastingvrij bedrag, De ontvanger gebruikt het geld om:

een eigen woning te kopen een eigen woning te verbouwen of voor onderhoud van een eigen woning een hypotheek of restschuld van een eigen woning af te lossen de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van een eigen woning af te kopen

Lees waarvoor de ontvanger het geld nog meer mag gebruiken en waarvoor niet, De ontvanger gebruikt het geld uiterlijk in 2025 voor de eigen woning. De ontvanger van de schenking kan aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de eigen woning. De ontvanger mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier, Is de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

Wilt u weten waar u rekening mee moet houden als u deze verhoogde vrijstelling wilt gebruiken? Lees dan verder bij Hoe zit het met belastingvrije schenkingen voor een koopwoning? Belastingvrij schenken in 2023 voor een dure studie

De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief het levensonderhoud. Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel. Een notaris heeft de schenking vastgelegd in een akte en daarin staat:

voor welke studie de schenking is bedoeld hoe hoog de verwachte kosten van de opleiding zijn dat de schenking vervalt als het kind het bedrag niet vóór 2026 heeft besteed aan de opleiding

De ouder(s) en het kind kunnen aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de studie. Het kind mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier, Het kind mag de schenking niet gebruiken om studieschulden af te lossen die zijn ontstaan voordat het de schenking van de ouder(s) kreeg.

Belastingvrij schenken in 2023 voor een vrij bestedingsdoel

De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel.

De ontvanger van de schenking moet aangifte schenkbelasting doen. Dat kan online op Mijn Belastingdienst. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf),

Welk Belastingvoordeel 2023?

Arbeid en inkomen – Het kabinet wil de situatie van werkenden verbeteren daarom worden er per 1 januari 2023 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt de eerste schijf van de inkomensbelasting verlaagd naar 36,93% voor belastingplichtigen met een inkomen uit werk en woning tot € 73.031.

 • Ook wordt de arbeidskorting in 2023 verhoogd voor mensen met een inkomen tussen de € 37.697 en € 115.301.
 • Werkenden houden aan de verlaging van de eerste schijf maximaal € 102 netto over en aan de verhoging van de arbeidskorting zo’n € 500 per jaar.
 • Om dit te bekostigen wordt de arbeidskorting wel sneller afgebouwd bij inkomens vanaf € 37.697, namelijk met 6,51% van het arbeidsinkomen.

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 1 januari verhoogd van 19 cent naar 21 cent per kilometer. Zo kun je een hoger bedrag (onbelast) vergoed krijgen voor reiskosten. Sommige werknemers van start-up en scale-up ontvangen aandelenopties van hun werkgever in plaats van loon.

 1. Zij kunnen vanaf 2023 kiezen wanneer zij er belasting over betalen.
 2. Als de aandelen verhandelbaar worden, of al eerder als de aandelen nog niet verhandelbaar zijn.
 3. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd, om zo het verschil in de fiscale behandeling van werknemers en ZZP’ers te verkleinen.

In 2023 wordt deze verlaagd van € 6.310 naar € 5.030. Daarnaast worden er stappen gezet om het belastingstelsel te vereenvoudigen. Zo vervallen per 1 januari 2023 de middelingsregeling en de uitzondering gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve start-ups.

Wat is de gemiddelde inkomstenbelasting?

Druk stabiel rond 38 procent – Huishoudens in Nederland betalen belasting over hun bruto inkomen als werknemer, de winst als zelfstandige, een uitkering en hun vermogen. De belasting bestaat uit de inkomstenbelasting (met daarop een voorheffing in de vorm van loonbelasting en dividendbelasting) en de premies voor de volksverzekeringen AOW, Anw en Wlz noot 1 (voorheen AWBZ).

Daarnaast drukken premies voor verzekeringen tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid en pensioenpremies op het bruto inkomen, evenals premies voor zorg- en ziektekostenverzekeringen. noot 2 In 2020 droegen huishoudens gemiddeld 37,6 procent van hun bruto inkomen af aan belastingen en premies.

Over iedere 100 euro aan bruto inkomen was gemiddeld 37,60 euro verschuldigd aan belastingen en premies en bleef 62,40 euro over om te besteden. De inkomstenbelasting en volksverzekeringen waren samen goed voor 18,3 procent druk. De premies voor werknemersverzekeringen en pensioenpremies nog eens voor 12,3 procent.

De rest kwam voor rekening van de premies voor de zorgverzekeringswet (7 procent). De belasting- en premiedruk is sinds 1985, het jaar met de hoogste druk, trendmatig gedaald. In 1985 werd een belasting- en premiedruk van 44,0 procent waargenomen. De daling van de belasting- en premiedruk sindsdien bedraagt 6,4 procentpunt.

Met name de premies voor de volksverzekeringen daalden sterk (9,1 procentpunt). Sinds 2015 ligt de totale druk rond de 38 procent en is in 2020 ongeveer op hetzelfde niveau als in 2001, het jaar waarin de druk het meest daalde bij de introductie van een nieuw belastingstelsel.

8.1.1 Belasting- en premiedruk huishoudens (% van bruto inkomen)

Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen (AOW, Anw, AWBZ/Wlz) Premie werknemersverzekeringen Premie pensioenverzekering (excl. AOW, Anw) Inkomensafhankelijke Zvw premie Kosten basisverzekering Zvw 1)
’77 14 11,2 6,3 5,9 2,9 1,7
’81 12,9 12,4 6,7 5,9 2,9 1,8
’85 10,9 15,8 6,9 5,3 3 2,1
’89 11,3 13,5 7,2 5,1 2,6 2,3
’90 13,6 11 6,8 5,3 2,5 2,3
’91 13,9 11,4 6,8 5,2 2,4 2,3
’92 14 12,8 7 4,9 1,9 2,1
’93 13,7 12,5 6,9 5,1 2 2,1
’94 10,1 14,9 6,1 6,1 2 2,1
’95 9,5 14,7 6,2 6 1,6 2,1
’96 9,1 13,8 5,9 6,6 2,3 2,5
’97 8,4 14,4 4,9 7,2 2,3 2,5
’98 8,3 12,2 7,3 7,3 2,3 2,5
’99 8,5 12,3 7,1 8 2,4 2,7
’00 8,5 11,8 7,5 7,6 3 2,2
’01 9,2 9,9 7 6,1 3 2,2
’02 9,1 9,6 7,1 6,6 2,9 2,4
’03 8,3 10 6,7 7,8 3,1 2,8
’04 8,4 9,6 6,9 8,3 2,9 3
’05 8,5 9,4 6,9 8,8 2,9 2,8
’06 9,4 8,7 6,3 8,7 3,7 2,5
’07 10 8,2 5,8 8 3,6 2,5
’08 10 8,4 5,9 7,4 4 2,8
’09 10,2 8,7 5 7,8 3,9 2,8
’10 10,1 8,9 5,1 8,1 4 2,8
’11 10,2 8,7 4,8 8,4 4,3 2,8
’12 10,2 8,7 5,1 8,3 4,5 2,9
’13 10,2 8,8 5 8,4 4,8 2,9
’14 10,6 8,3 5,2 7,8 4,4 2,8
’15 11,9 7,5 5,3 6,5 4,2 3
’16 11,5 7,3 5,5 6,2 4,3 3
’17 12,4 7 5,4 6,4 4,1 3,1
’18 12,1 7,1 5,6 6,3 4,3 3
’19 11,9 6,8 5,5 6,4 4,2 3
’20* 11,6 6,7 5,6 6,7 4 3
1) Incl. gebruik verplicht eigen risico en verminderd met zorgtoeslag.

Waarom heb ik meer loon in 2023?

Loonstrook 2023: werknemer houdt meer over – Uit de berekeningen van ADP blijkt ook dat het nettoloon op de loonstrook van de werknemer stijgt. Een werknemer met een modaal brutosalaris (€ 3.086) gaat er per 2023 netto met € 91 (3,70%) per maand op vooruit.

Hoeveel verdienen zonder belasting te betalen 2023?

Hoeveel inkomen belastingvrij in 2023? – Als je in loondienst werkt, kun je in 2023 tot € 8520 verdienen zonder dat je belasting hoeft te betalen. Zzp’ers mogen tot ongeveer € 30.000 winst maken voordat ze belasting moeten betalen. Voor inkomsten uit overige werk gelden mogelijk speciale regels.

Hoeveel geld belastingvrij 2023?

Belastingvrij sparen 2022/2023

Spaarbedragen onbelast Alleenstaand Fiscale partners
2022 € 50.650 € 101.300
2023 +/- € 57.000 +/- € 114.000