Kilometervergoeding Berekenen Vrienden

Kilometervergoeding Berekenen Vrienden
Kilometerprijs bepalen – De kilometerprijs is vooral afhankelijk van de prijs van je brandstof en het verbruik van je auto. Je berekent dit eenvoudig door de prijs van een liter brandstof te delen door het verbruik. Als de prijs van een liter benzine € 1,44 is en het verbruik van de auto gemiddeld 1 op 18, kost een kilometer rijden 8 cent. Met een volle auto gaat je verbruik natuurlijk nog een beetje omhoog. Misschien wil je –naast de brandstof kosten- ook andere kosten meenemen in de kilometerprijs. Als steeds dezelfde auto gebruikt wordt, kun je de kilometerprijs iets verhogen ter compensatie van de kosten voor wegenbelasting en onderhoud.

  1. Vooral de onderhoudskosten zijn natuurlijk moeilijk in te schatten.
  2. Stel dat je per jaar ongeveer 1.000 euro kwijt bent aan het onderhoud, de belasting en verzekering van de auto en je rijdt 20.000 kilometer per jaar, zouden de kosten hiervan 5 cent per kilometer zijn.
  3. Dit is natuurlijk maar een voorbeeld en misschien zijn de kosten voor jou iets hoger of lager.

Als steeds dezelfde auto gebruikt wordt en er worden veel kilometers gereden zijn de kosten voor onderhoud en belasting e.d. wel iets om rekening mee te houden.

Hoe deel je benzinekosten?

Handmatig brandstofkosten berekenen – Liever handmatig de brandstofkosten berekenen? Ook dat is eigenlijk heel eenvoudig. Als je de afstand weet – of via een navigatieapp opzoekt – en je kent het gemiddelde brandstofverbruik van je auto, dan is het niet zo moeilijk om op basis van de literprijs de brandstofkosten te berekenen.

Neem bijvoorbeeld de reis van Zaandam naar Utrecht, een afstand van 60 kilometer. Stel dat je auto een verbruik heeft van 1 liter op 15 km en de Euro 95 kost € 1,83* per liter. Dan ziet de rekensom er als volgt uit: Eerst deel je de afstand door het verbruik per kilometer. Deze uitkomst vermenigvuldig je met de brandstofprijs en dat levert de totale kosten per rit op.

In cijfers: 60:15 = 4 liter verbruikte brandstof. Dit vermenigvuldig je met de literprijs, € 1,83 in ons geval. Dan kom je uit op € 7,32 aan brandstofkosten. Het verbruik van je auto kun je ondere andere terugvinden in de technische gegevens, bijvoorbeeld door je auto op te zoeken op onze Test & Specificatie-pagina’s,

You might be interested:  Customer Lifetime Value Berekenen

Waar is 19 cent per kilometer op gebaseerd?

27 februari 2009 Het kabinet vindt € 0,19 per kilometer een reële, kostendekkende vergoeding voor het gebruik van een auto én voor de kosten van het woon-werkverkeer. Een verhoging van de belastingvrije kilometervergoeding wordt niet overwogen. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris De Jager van Financiën op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer meegedeeld dat € 0,19 per kilometer een reële, kostendekkende vergoeding is voor het gebruik van een auto. De belastingvrije vergoeding heeft uitsluitend betrekking op de variabele kosten, en met € 0,19 per kilometer kan een werkgever die kosten volledig belastingvrij vergoeden.

Ter onderbouwing van zijn standpunt draagt de staatssecretaris een groot aantal berekeningen aan, met variabele kosten die verschillen per type en per leeftijdsklasse auto. Van januari 2004 tot augustus 2008 zijn de prijzen van benzine, diesel en LPG gestegen met respectievelijk 35,4%, 66,5% en 56,8%. Uit berekeningen van het Nibud, het Nederlands Instituut voor Budgettering, en de Consumentenbond blijkt dat de variabele kosten voor een standaard personenauto in de middenklasse personenauto, rijdend op benzine, uitkomen op € 0,16 per kilometer. Zie ook www.nibud.nl,

In 2004 was dat – door de veel lagere brandstofprijzen – nog € 0,12 per kilometer. De € 0,19 per kilometer geldt ook als maximale belastingvrije vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer. Ook deze vergoeding is volgens de staatssecretaris reëel. Daarbij overweegt hij dat de vergoeding van € 0,19 niet alleen van toepassing is op het woon-werkverkeer per auto, maar ook voor de te voet, per fiets of per openbaar vervoer afgelegde kilometers.

In 5 stappen uw importkosten berekenen

Voor deze laatste vervoermodaliteiten is € 0,19 per kilometer ruim voldoende. Het kabinet zal de gestegen brandstofprijzen niet compenseren door een verhoging van de maximale belastingvrije vergoeding voor autokosten. De werkgever staat het uiteraard vrij om een hogere (belaste) vergoeding aan de werknemer te geven.

You might be interested:  Vermogen Hydraulische Pomp Berekenen
bij een kilometrage van 16.000 per jaar en een benzineprijs van € 1,58 per liter is de gemiddelde kilometerprijs voor

table>

– een compacte auto € 0,129 – een kleine middenklasse auto € 0,139 – een reguliere middenklasse auto € 0,154

table>

– bij een kilometrage van 16.000 per jaar en een benzineprijs van € 1,29 per liter is de gemiddelde kilometerprijs voor

table>

– een compacte auto € 0,110 – een kleine middenklasse auto € 0,118 – een reguliere middenklasse auto € 0.130

Commentaar Dit antwoord was te verwachten, maar het blijft onbevredigend. Uit de door de staatssecretaris aangehaalde berekeningen van de Consumentenbond blijkt dat – gemeten naar de toestand per december 2008 – de totale kilometerprijs (dus inclusief vaste kosten) voor een reguliere middenklasser uitkomt op € 0,45.

Waarom geen reiskostenvergoeding onder 10 km?

Maximale reisafstand – Er is geen regel over de maximale reisafstand die je vergoed kunt krijgen. De werkgever bepaalt zelf wat het maximale aantal kilometers is dat wordt vergoed. De eerste tien kilometers zijn vaak voor eigen rekening. Meestal is het zo dat conform de cao reiskostenvergoeding wordt verstrekt.

  • Iets meer doen is echter niet verboden.
  • De afdeling P&O van het bedrijf werkt vervolgens de details uit voor het bedrijf (de maximale afstand, de berekening bij deeltijd, of er tijdens ziekte wel of geen vergoeding wordt doorbetaald, etc.).
  • Je kunt proberen, al dan niet via de OR, om die eerste tien kilometers wel vergoed te krijgen zolang de brandstofprijzen zo hoog zijn.
You might be interested:  Gas Water Licht Kosten Berekenen

Wil je precies weten hoeveel kilometers jij vergoed kunt krijgen? Vraag dat aan de afdeling P&O van je werkgever.

Hoeveel betaald per km?

Sinds 1 juli 2021 bedraagt de kilometervergoeding € 0,3707 per kilometer. Dat is een lichte stijging: tot 30 juni 2021 was het bedrag € 0,3542 per kilometer. Deze forfaitaire kilometervergoeding mag je werkgever je betalen tot 24.000 km per jaar.