Kind Ratio Kdv Berekenen

Kind Ratio Kdv Berekenen
Aantal pedagogisch medewerkers per kind – Er geldt een maximaal aantal kinderen waar 1 pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor is. Dit heet wel de beroepskracht-kindratio (BKR). Oudere kinderen zijn minder afhankelijk en hebben minder begeleiding nodig van een pedagogisch medewerker.

maximaal 3 baby’s; maximaal 5 kinderen van 1 tot 2 jaar; maximaal 8 kinderen van 2 tot 4 jaar; maximaal 10 kinderen van 4 tot en met 6 jaar; maximaal 12 kinderen van 7 en ouder.

Met de rekentool beroepskracht-kindratio (BKR) kunnen kinderopvangorganisaties makkelijk berekenen welke groepssamenstelling mogelijk is. Vrijwilligers tellen niet mee in de berekening. Pedagogisch beleidsmedewerkers tellen alleen mee als zij tijdens het coachen ook de werkzaamheden van de pedagogisch medewerker uitvoeren.

Hoe kan je leidster kindratio berekenen?

Bijvoorbeeld: voor baby’s (nuljarigen) geldt een beroepskracht kind ratio van 1 op 3: 1 pedagogisch medewerker mag 3 kinderen van 0 jaar opvangen. In de bso geldt voor kinderen boven de 7 jaar een beroepskracht- kind ratio van 1 op 12: 1 pedagogisch medewerker mag 12 kinderen tussen de 7 en 12 jaar opvangen.

Wat is leidster kind ratio?

Beroepskracht-kindratio (BKR) berekenen Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ± 1 min lezen Heeft u een kinderopvang? Dan moet er een verplicht aantal beroepskrachten werken op een groep kinderen. U kunt zelf berekenen hoeveel medewerkers er op de groep moeten staan (de beroepskracht-kindratio).

De beroepskracht-kindratio (BKR) is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen in de groep bij de kinderopvangorganisatie. Het doel van de BKR is dat de kinderopvang goed, Zodat er bijvoorbeeld genoeg aandacht is voor baby’s. De BKR geldt op de kinderopvanglocatie en bij uitstapjes.

Als u de beroepskracht-kindratio (of leidster-kindratio) berekent, moet u kijken naar:

de leeftijd van de kinderen in de groep.het soort opvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, of peuteropvang)

Met de van het ministerie van SZW berekent u hoeveel beroepskrachten u minimaal nodig heeft op uw kinderopvang. Lees ook de die bij de rekentool horen. De GGD gebruikt de rekentool tijdens de inspecties op de kwaliteit van uw opvang. U mag volgens de 3 uur per dag afwijken van de BKR.

Dat betekent dat u in deze periode minder pedagogisch medewerkers mag inzetten dan volgens de beroepskracht-kindratio verplicht is. U moet de afwijkende uren vastleggen in het pedagogisch beleidsplan en melden aan de ouders. U moet zich houden aan het, Dit betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht.

Dit kan een andere beroepskracht zijn, maar bijvoorbeeld ook een ouder of stagiair. Deze persoon moet (PRK). U moet de om advies vragen en ouders informeren over hoe u het vierogenprincipe invult. Het vierogenprincipe geldt niet voor de buitenschoolse opvang (bso) en de gastouderopvang.

Welke schaal zit ik pedagogisch medewerker?

Wat verdient een Pedagogisch Medewerker ? – Het brutosalaris van een Pedagogisch Medewerker ligt ongeveer tussen de €2.188,- en €2.979,-. En is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Als Pedagogisch Medewerker in de kinderopvang word je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix.

 1. Het salaris Pedagogisch Medewerker kinderopvang valt volgens de CAO Kinderopvang binnen schaal 6 (trede 9 t/m 21).
 2. Bij goed functioneren ontvang je jaarlijks een verhoging en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt.
 3. Er zijn Pedagogisch Medewerker functies met meer verantwoordelijkheden, zoals Pedagogisch Expert en Assistent Leidinggevende, waar je vervolgens hoger voor ingeschaald wordt.

Omdat we in de kinderopvangbranche werken met een CAO, betekent dit dat alle kinderopvangorganisaties zich moeten houden aan de salarisschalen die hierin vastgesteld zijn. Het is dus niet mogelijk om bij een andere organisatie in dezelfde functie een veel hoger salaris te krijgen.

Wat is het 4 ogen principe kinderopvang?

Vierogenprincipe: altijd 2 ogen óf 2 oren – Kinderdagverblijven moeten bij de dagopvang werken volgens het vierogenprincipe. Dat betekent dat er altijd 1 volwassene moet meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerker. De precieze invulling van deze eis kan op ieder kinderdagverblijf anders zijn.

Hoeveel personeel kinderopvang?

Mochten er dus vier kinderen van tot 1 jaar zijn, dan moeten er twee leiders op een groep worden ingezet. Bij kinderen van 1 tot 2 jaar mag één pedagogisch medewerker vijf kinderen opvangen, en bij peuters tussen de 2 en 4 jaar oud mag één pedagogisch medewerker maximaal acht kinderen opvangen.

Hoeveel procent omhoog kinderopvang?

Nieuwe cao Kinderopvang: ruim 11 procent meer loon en langer doorgroeien – Kinderopvangtotaal Vakbonden FNV en CNV en branchepartijen BK en BMK hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao Kinderopvang. Verdeeld over 18 maanden stijgen de lonen van professionals in de kinderopvang gemiddeld met 11,86 procent.

Dennis van Elk, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: ‘Per 1 april worden de salarissen in de kinderopvang fors verhoogd, medewerkers gaan dit direct voelen in de portemonnee.’ Foto: Clker-Free-Vector-via Pixabay De onderhandelingen voor een nieuwe cao Kinderopvang liepen in november 2022 stuk omdat werkgeverspartijen en vakbonden het niet eens werden over de loonstijging.

Werkgevers van ruim 10 procent loonstijging over twee jaar verspreid. FNV was het daar niet mee eens en trok de stekker uit de onderhandelingen. Eind januari gingen de partijen toch weer met elkaar om de tafel en werd gehoopt ‘harde acties’ te voorkomen.

Hoeveel pauze bij 8 uur werken kinderopvang?

Wat zijn de wettelijke regels voor pauzes tijdens mijn werk? Er zijn regels voor uw pauzes en rusttijden. Zo heeft u recht op pauze als u langer dan 5,5 uur werkt. In uw cao kunnen afwijkende regels staan, bijvoorbeeld over doorbetaling tijdens uw pauze. Voor uw pauzes gelden de volgende regels:

Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier. Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op 45 minuten pauze. De pauze mag u splitsen in meer pauzes van minimaal een kwartier. Heeft u een cao (of bedrijfsregeling) waarin iets is geregeld over pauzes? Dan mag er in die cao van de wet worden afgeweken. Maar geldt nog steeds: minimaal 1 pauze van 15 minuten na 5,5 uur werken. U mag een werkdag niet beginnen of eindigen met een pauze. Een pauze is bedoeld als onderbreking van de werktijd.

You might be interested:  Rendementsgrondslag Box 3 Berekenen

Hoe kom je in schaal 7 kinderopvang?

Wij investeren extra in onze pedagogisch medewerkers Groei nu door naar schaal 7 bij Kindergarden Kom jij als pedagogisch medewerker bij Kindergarden werken? Dan hebben we goed nieuws. Bij Kindergarden kun je vanaf nu doorgroeien naar schaal 7 als je aan het einde van je schaal zit. Je bent dan senior pedagogisch medewerker, een nieuwe functie binnen Kindergarden.

En we maken het nog aantrekkelijker Heb je MBO niveau 3? Dan bieden we de mogelijkheid om je bij te scholen naar MBO niveau 4. Deze doorgroeimogelijkheid verzorgen én betalen wij. Hoe gaaf is dat! Een voorbeeld: stel je zit in schaal 6, trede 21. Dan heb je het einde van jouw schaal bereikt en kun je in deze schaal niet meer groeien in salaris.

Omdat we een nieuwe functie hebben, kan dat nu wel. Door deze doorgroei ga je nu naar schaal 7, trede 22 en kun je de komende jaren nog drie treden omhoog. Dit geldt voor alle collega’s met vaste uren die bij ons in dienst komen. Het geldt niet voor zzp’ers en stagiairs. Ook op het gebied van reiskostenvergoeding hebben we goed nieuws. Reiskosten van het OV vergoeden we volledig. Daarnaast ontvangen medewerkers die met de auto naar het werk komen een kilometervergoeding van € 0,21 per kilometer. We vinden het belangrijk om in jou en in jouw ontwikkeling te investeren.

Daarom hebben we per jaar twee studiedagen voor iedereen die bij Kindergarden op de vestiging werkt. De studiedagen vinden plaats op doordeweeks dagen en de vestiging is dan dus ook gesloten. Hiermee creëren we voor jou onder werktijd meer ruimte voor kwaliteitsscholingen en andere ontwikkelmogelijkheden en dit vermindert de trainingsuren in de avond.

We zien dit als een investering in het allerbelangrijkste, namelijk in jou. Wij hebben de personeelskorting verhoogd voor collega’s die hun kind(eren) bij Kindergarden geplaatst hebben voor opvang. Het uurtarief is namelijk flink omlaag gegaan. Je betaalt als collega namelijk het uurtarief dat je maximaal als kinderopvangtoeslag ontvangt.

Naast je beloning investeren we ook in je op het gebied van ontwikkeling, kwaliteit en verbinding. We blijven pedagogisch assistenten en huishoudelijk medewerkers inzetten, zodat je als pedagogisch medewerker nog meer onverdeelde aandacht aan de kinderen kan geven. Elke Kindergarden functie heeft inmiddels een eigen leerlijn via Kindergarden Academie, zodat ook jouw ontwikkeling gewaarborgd is.

Onze HEART principles zorgen voor verbinding tussen alle collega’s. We maken tijd voor elkaar met bijvoorbeeld teamuitjes, een boottocht over de grachten, een kook-workshop of creatieve workshops: altijd een combinatie van fun en ontspannen contact in een andere omgeving.

Wat zijn de 3 V’s kinderopvang?

Ondersteuning als spelontwikkeling niet vanzelf gaat – Als jonge kinderen niet vanzelfsprekend tot het te verwachten spel komen, is het nodig om hen tijdelijk spelbegeleiding te bieden, met als doel hun weer de regie te geven over hun spel. Een vaak gebruikte interventie – bekend als het principe van de 3 V’s – is verkennen, verbinden en verrijken.

 1. Bij verkennen gaat het om goed te observeren wat een kind doet en zegt.
 2. Het is de bedoeling om er achter te komen wat het kind al weet en waar zijn interesse naar uit gaat.
 3. In dit verkenningsstadium kan de leerkracht bepalen in welke ontwikkelingsfase een kleuter zich bevindt, hoe zijn sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt en wat een volgende stap kan zijn.

Het maken van verbinding met de interesse van het kind kan zo’n stap zijn. Hierbij kan de leerkracht ook andere kinderen betrekken. Door het maken van verbinding ontstaat communicatie. Pas bij de derde V, verrijking, wordt het spel naar een hoger plan getild.

Blogs en wetenschappelijke artikelen (ondersteund door de Europese Unie):

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Bruno Emans (antwoordspecialist) en José van der Hoeven (kennismakelaar Kennisrotonde). Zij hebben hiertoe Elly Singer (ontwikkelingspsycholoog, pedagoog), Ruth Heuvelman-Kroon, Mehrnaz Tajik en Melissa Be (experts VVE) geconsulteerd. : Welke ondersteuning hebben kleuters nodig wanneer hun spel stagneert?

Wat is het maximumtarief kinderopvang?

Hoeveel betalen ouders voor kinderopvang in uw gemeente? Vlaamse ouders betalen gemiddeld 14,16 euro per dag in opvangplaatsen waar betaald wordt volgens inkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Kind en Gezin. In Vlaams-Brabant betalen ouders met een kind in een opvang met inkomenstarief het meest: gemiddeld 15,07 per dag.

In Antwerpen is dat het minst, gemiddeld 13,21 euro. Onderaan kan u nakijken hoeveel ouders gemiddeld aan opvang betalen in uw gemeente op de plaatsen waar er betaald wordt volgens inkomen. Laten we eerst even naar het algemene plaatje kijken. In Vlaanderen gaan 7 op de 8 kinderen die nog niet naar school gaan naar één of andere vorm van opvang.

Dat blijkt uit een bevraging die Kind en Gezin liet uitvoeren bij 6.594 gezinnen met kinderen tussen 3 maanden en 3 jaar. Het gaat hierbij zowel om wat men formele en informele opvang noemt. Onder formele opvang verstaat men bijvoorbeeld kinderdagverblijven en onthaalouders.

Informele opvang is opvang door grootouders, familie, vrienden of huispersoneel. Ruim de helft van de ouders (58,2 procent) combineert beide vormen van opvang. Eén op de acht kinderen die nog niet naar school gaan, gaat dus naar geen van beide soorten opvang en wordt opgevangen door de ouders. Ruim een derde van de ouders die hun kind zelf opvangen, zegt dat ze dat doen voor het welzijn van het kind.

Een kwart zegt dat ze geen opvang gebruiken omdat ze werkloos of ziek zijn.8,6 procent van de ouders die geen opvang gebruiken, zegt dat ze dit doen omdat ze simpelweg geen geschikte vorm van formele opvang vonden. Aan de andere kant mag het ook niet verwonderen dat kinderen van wie de ouders werken het meest naar de opvang gaan: 96,9 procent van de tweeverdienersgezinnen maakt regelmatig gebruik van een vorm van kinderopvang; bij alleenstaande ouders die werken is dat 94,1 procent.

You might be interested:  Vastgoed Hypotheek Berekenen

Eén op de twintig ouders zegt dat ze het werk onderbroken hebben om voor hun kind te zorgen. Aan de andere kant kiezen de meeste ouders (86 procent) voor formele opvang omdat ze willen blijven werken. Vele ouders (54 procent) laten hun kind ook naar de opvang gaan omdat ze vinden dat het beter is voor de ontwikkeling van het kind, omdat kinderen er bijvoorbeeld kunnen spelen met andere kinderen.

En hoe zit het nu met het aanbod van kinderopvang in Vlaanderen? En hoeveel betalen ouders daar gemiddeld per dag voor? Eind vorig jaar waren er 93.363 vergunde opvangplaatsen voor baby’s en peuters. In driekwart van die plaatsen kunnen de ouders volgens hun inkomen betalen.

Kind en Gezin heeft voor het eerst gedetailleerde cijfers over de tarieven die ouders betalen bij opvangplaatsen waar het zogenoemde inkomenstarief wordt gebruikt. Het maximumtarief bedraagt 28,59 euro, het minimumtarief is 5,15 euro. Afhankelijk van het inkomen wordt berekend hoeveel men moet betalen.

In het Vlaams Gewest is dat 14,16 euro. Als we kijken naar de Vlaamse provincies, zien we dat men in Antwerpen gemiddeld zo’n 13,21 euro betaalt, daarna volgen Limburg en West-Vlaanderen met 14,36 euro. In Oost-Vlaanderen bedraagt het gemiddelde tarief 14,38 euro en in Vlaams-Brabant betalen ouders het meest: 15,07 euro per dag.

 • Dat de gemiddelde tarieven verschillen is ook ergens logisch.
 • Er zijn provinciale verschillen op vlak van inkomen en gezinssituatie.
 • Het gemiddeld tarief wordt ook bepaald door het aantal kinderen met laag inkomen in de opvang waar men volgens inkomsttarieven werkt (de prijs wordt bepaald naargelang het inkomen van de ouders, red.),

Kind en Gezin heeft tot slot ook gemiddelde tarieven voor kinderopvang per gemeente. Let wel: het gaat hier dus over de tarieven die ouders betalen bij opvangplaatsen waar het zogenoemde inkomenstarief van toepassing is. Het weerspiegelt dus ook onder meer wat de gemeenten zijn met de hoogste en de laagste inkomens.

In rijke Oost-Vlaamse gemeentes zoals De Pinte en Sint-Martens-Latem is het tarief respectievelijk 18,34 en 18,14 euro. In Vlaams-Brabant is Bierbeek de duurste gemeente met een gemiddelde van 18,04 euro. Helemaal onderaan zitten Anderlecht en Molenbeek met een gemiddeld tarief van respectievelijk 9,76 euro en 10,42 euro.

Vul hieronder uw gemeente in of klik op de kaart om te weten wat het gemiddelde tarief is in uw gemeente, : Hoeveel betalen ouders voor kinderopvang in uw gemeente?

Waar staat POV voor in de kinderopvang?

Peuteropvang (POV) – In het Kindcentrum heeft Kiem peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. Een paar keer per week kan jouw peuter gezellig komen spelen met leeftijdgenootjes, vriendjes maken en experimenteren met nieuwe materialen. We hebben kleine groepen en een vaste dagindeling zodat kinderen snel wennen en zich veilig en vrij in de groep voelen.

 • Spelend leren Spelend, leren peuters gemakkelijk en snel.
 • Op de peuteropvang zetten peuters een extra stapje in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek en sociale vaardigheden.
 • We bieden allerlei activiteiten en werken met dezelfde educatieve thema’s als het kinderdagverblijf en de basisschool, bijvoorbeeld: ‘dieren’, ‘herfst’, ‘gezond eten en drinken’, ‘spelen en bewegen’.

Peuteropvang is een speelse voorbereiding op de basisschool. Peuteropvang met VVE Kiem biedt ook peuteropvang met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Spelenderwijs krijgen peuters extra begeleiding bij hun (taal)ontwikkeling. Ook hier werken we met thema’s zoals ‘lente’ en ‘kleding’.

VVE is: Spelen, leren, ontdekken en groeien. Met extra aandacht voor taal en ontwikkeling. Op KC Aventurijn, KC Kidion, Kindplein ‘t Centrum, KC Marimba en KC De Vlonder werken we met dit VVE-programma. Kiem peuteropvang • voor peuters van 2 tot 4 jaar • spelenderwijs leert jouw peuter nieuwe woordjes, tellen, kleuren, sociale vaardigheden en fijne motoriek • kleine, vaste groepen en vaste dagdelen • persoonlijke aandacht • deskundige pedagogisch medewerkers • extra uitdaging en begeleiding bij (taal)ontwikkeling mogelijk • wennen aan ‘naar school gaan’ Wat is het verschil tussen peuteropvang en kinderdagverblijf? Het kinderdagverblijf richt zich op de ontwikkeling en dagopvang van kinderen van 0-4 jaar.

Opvang is mogelijk van één tot vijf dagen per week. Peuteropvang is gericht op de ontwikkeling van kinderen van 2-4 jaar. Peuteropvang wordt op vaste dagdelen aangeboden. Kijk op de locatie pagina voor het overzicht. Wil je het kinderdagverblijf en peuteropvang combineren? Combineren kan ook.

Hoe wordt het Inkomenstarief berekend?

Kiezen voor een betaalbare kinderopvang: hoe pak je het aan? Een van de eerste zaken om te regelen tijdens je zwangerschap is de opvang van je kindje. Want zeker bij de beste crèches bestaan nog altijd wachtlijsten. Kies je voor een opvang dicht bij huis of dicht bij je werk, een onthaalouder of een crèche en hoe hou je de opvang betaalbaar? Dit overzicht helpt je op weg.

Naast de prijs, bepaalt ook het type opvang je keuze. Waar zal je kindje zich het best voelen? In een huiselijke en liefdevolle setting, of liever in een gezellige groep met veel sociale impulsen? Er bestaan twee types van betalende opvang: bij een onthaalouder of in een crèche. De gezinsopvang (onthaalouder) is kleinschalig met opvang door een begeleider, meestal bij de onthaalouder thuis.

De groepsopvang (crèche) is groter met meerdere begeleiders. De onthaalouder vangt gemiddeld 4 kinderen op (tot maximaal 8 in Vlaanderen en 10 in Wallonië en Brussel), in de crèche bestaan de groepen uit minimaal 9 kindjes.

Wat Inkomensgerelateerde kinderopvang Niet-inkomensgerelateerde kinderopvang
Kostprijs Gemiddeld betaal je tussen de 5,24 euro en 29,09 euro per dag Gemiddeld betaal je tussen 28 en 32 euro per opvangdag.
You might be interested:  Stroom Berekenen 3 Fase Motor

Heel wat onthaalouders en crèches werken tegen inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen). Dit soort opvang is de meest voordelige formule, in vergelijking met zelfstandige opvang die met een vaste dagprijs werken. Het inkomenstarief hangt af van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste.

Afhankelijk van je situatie, betaal je tussen de 5,24 euro en 29,09 euro per dag (tarieven 2019). In dat bedrag zitten alle kosten inbegrepen, zo kom je niet voor verrassingen te staan. Op de kan je alvast eens berekenen hoeveel jouw inkomenstarief bedraagt. Om recht te hebben op het inkomenstarief, vraag je bij een attest aan.

Het voordeel van de inkomensgerelateerde opvang is dat je over beschikt. Dat wil zeggen dat je niet moet betalen voor je afwezige kindje. Daarbovenop krijg je een fiscaal attest dat je kunt inbrengen in je belastingen. Code 1384, dan weet je dat ook meteen.

 1. Je komt neer op een belastingvermindering van 45 tot 65 procent van de uitgaven, afhankelijk van je inkomen.
 2. Ook vergunde niet-inkomensgerelateerde crèches of onthaalouders worden gecontroleerd door Kind & Gezin en moeten dus voldoen aan vergunningsvoorwaarden en kwaliteitseisen.
 3. Ies je voor een niet-inkomensgerelateerde crèche, dan kunnen de prijzen variëren naargelang het type opvang.

De prijzen liggen gemiddeld tussen 28 en 32 euro per opvangdag. In deze prijs zitten vaak niet alle kosten inbegrepen. Vraag dus zeker na wat mogelijke extra kosten zijn, zoals luiers of verzorgingsproducten. Ook handig om te weten is wat er gebeurt als je kindje langer afwezig is door ziekte.

 • Alle informatie over de prijs moet de opvang duidelijk aangeven in het huishoudelijk reglement en in jullie schriftelijke overeenkomst.
 • IdsLife komt tussen in de kosten van de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang met een Kinderopvangtoeslag.
 • Die bedraagt 3,43 euro per kind, per gepresteerde opvangdag en 1,70 voor een opvangdag van minder dan 5u.

Ook voor deze vorm van kinderopvang geniet je van een belastingvoordeel via een fiscaal attest dat je kunt inbrengen in je belastingen. Code 1384, dan weet je dat ook meteen. Woon je in Vlaanderen? Dan ontvang je automatisch de als je daar recht op hebt.

Woon je niet in Vlaanderen en gaat jouw kindje naar een Nederlandstalige niet-inkomensgerelateerde kinderopvang in België? Doe dan hier een aanvraag! Er bestaan verschillende websites en kanalen met een overzicht van de opvang in je regio. Check zeker de van Kind & Gezin, daar vind je de kinderopvang met vergunning in jouw regio.

De vergunning betekent dat de opvang aan de voorwaarden en kwaliteitseisen moet voldoen en dat je recht hebt op een fiscaal attest. Op zoek naar neutrale informatie en ondersteuning tijdens je zoektocht? Dan kan je ook terecht bij het van je stad of gemeente.

OK, je bent al zover, je hebt een lijst met mogelijke opvangadressen. Wat nu? Je gaat niet blindelings een opvang kiezen, maak een afspraak om langs te gaan om te zien hoe het eraan toegaat. Soms kan je wel pas een bezoekje brengen nadat je bent ingeschreven. Stel vragen over opvanguren, voeding, dagindeling, buiten spelen, leefregels en pedagogische aanpak, zijn er vaste vakantieperiodes waarmee je rekening moet houden, communicatie naar de ouders Op de website van Kind & Gezin vind je een over hoe je keuze te maken en welke vragen je kunt stellen.

Ten slotte wil je zeker zijn van je keuze, toch? Wees gerust, je voelt heel snel of het matcht of niet. Aan het einde van de – soms lange – zoektocht weeg je alles af en volg je jouw buikgevoel. Pas wel op om blindelings je buikgevoel te volgen. Omdat je kindje niet kan vertellen hoe het zich voelt, is het een goed idee om extra info over je voorkeuropvang in te winnen bij de buurt, andere ouders, scholen,,Heb je er vertrouwen in? Ga daar op af, en dan zit het wel goed.

Vijf dagen kinderopvang betalen loopt snel op, zeker bij opvang met een vrije prijs. En ook, wil je jouw kind wel vijf dagen naar de opvang brengen? Dat is best een begrijpelijk bezwaar als kersverse ouder. Soms kan het niet anders, natuurlijk. Maar met een beetje creativiteit kan je misschien wel het aantal dagen betaalde opvang inperken.

Maak zelf eens de som:

is het een optie om of op te nemen in een stelsel van ⅕ waarbij een ouder of elke ouder instaat voor een dag opvang? Vraag gerust eens na bij de vakbond wat dit zou betekenen voor je inkomen. En vergelijk dan met de kost van voltijdse opvang. Soms komt het voordeliger uit om deeltijds te werken dan om voltijds opvang te betalen. Kan je eventueel grootouders of anderen uit je netwerk inschakelen bij de opvang? Bijvoorbeeld een vaste dag per week? Dat kost je dan helemaal niets, en grootouders staan soms te springen voor extra quality time met hun kleinkinderen. Wuif hun aanbod dus niet zomaar weg. Geloof ons, je zal met plezier de opvang af en toe eens uitbesteden!

Zo, je opvang is geregeld. Tijd voor het volgende punt van je veel te lange baby to-dolijstje. Veel succes! Wist je dat we onze niets-te-missen-mailing versturen op het ritme van jouw zwangerschap? Zo ontvang jij de juiste tips, exact op het moment dat je ze nodig hebt! Schrijf je hier in op onze maandelijkse niets-te-missen-mailing.

Maatschappelijke zetel: KidsLife Vlaanderen Sint-Clarastraat 48bis 8000 Brugge

KidsLife Brussel Rue des Ursulines 2 : Kiezen voor een betaalbare kinderopvang: hoe pak je het aan?

Wat staat er in de wet IKK?

De Wet IKK staat voor Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang. Het doel van de wet is dat de kwaliteit van de kinderopvang verbetert. Dit zie je terug in een aantal nieuwe regels, aanscherping van bestaande regels en in de nadruk die gelegd wordt op de professionaliteit van jou en je vak.