Kinderalimentatie Berekenen Co-Ouderschap

Kinderalimentatie Berekenen Co-Ouderschap

Hoe bereken je kinderalimentatie bij co-ouderschap?

Drie verschillende zorgkortingen – De volgende zorgkorting wordt gehanteerd:

 • 15% in geval van één dag per week, zoals bijvoorbeeld het geval is als één ouder de kinderen één weekend per twee weken ziet
 • 25% bij twee dagen zorg per week
 • 35% bij co-ouderschap (beiden minimaal 3 dagen per week de zorg)

Heeft co-ouderschap invloed op alimentatie?

Kinderalimentatie bij co-ouderschap Ook bij co-ouderschap is er sprake van kinderalimentatie. Degene met het hoogste inkomen zal nog altijd een bijdrage moeten betalen aan degene met het laagste inkomen. Dit om de financiële situaties bij beide ouders zo min mogelijk te laten verschillen.

Welke kosten vallen onder kinderalimentatie bij co-ouderschap?

Wat valt onder de alimentatie Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Wat is een normaal bedrag voor partner alimentatie?

Berekening van alimentatie – Op het moment dat u of uw ex-partner onvoldoende inkomsten heeft om in het levensonderhoud te kunnen voorzien en hij deze inkomsten in redelijkheid ook niet kan verwerven, zal de rechter beoordelen of u en hoeveel alimentatie er moet worden betaald.

 • De rechter zal bij de vraag of iemand wel of niet in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien niet alleen maar naar het inkomen van de partij de alimentatie verzoekt kijken.
 • De rechter zal ook aanknopen bij de welstand van partijen tijdens het huwelijk.
 • Het berekenen van de behoefte, draagkracht en de juiste alimentatie is vrij ingewikkeld.

U kunt hiervoor het beste contact opnemen met een in echtscheidingen gespecialiseerde mediator. Hij of zij kan u precies vertellen met welke inkomsten en uitgaven in uw specifieke geval rekening gehouden zal worden. Een voorbeeld De vrouw verdient 4.000 euro per maand tijdens het huwelijk, de man verdient 25.000 euro per maand tijdens het huwelijk.

 1. De vrouw kan in haar levensonderhoud voorzien, maar zal toch behoefte kunnen hebben aan een alimentatiebedrag, omdat zij er in welstand op achteruit gaat als zij van haar inkomen van 4.000 euro per maand moet rondkomen.
 2. Om de hoogte van de partneralimentatie vast te stellen, doorloopt de rechter de volgende stappen: Wat was het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk? De partner die behoefte heeft aan alimentatie heeft in principe recht op 60% van het netto gezinsinkomen zoals dat gold tijdens het huwelijk.

Er wordt dus gekeken naar de financiële welstand van partijen tijdens het huwelijk. Aangezien leven in gezinsverband goedkoper is dan als alleenstaande, neemt de rechter aan dat 60% van het netto gezinsinkomen voldoende is om op hetzelfde welstandsniveau te blijven.

 • Dit betekent niet dat de partij die alimentatie moet voldoen, uiteindelijk slechts 40% van het netto gezinsinkomen te besteden heeft na de echtscheiding.
 • Bij de volgens stap zal de rechter moeten vaststellen in hoeverre de partij die alimentatie moet betalen ook daadwerkelijk in staat is om aan deze norm te voldoen.

Kan de betalende partner deze norm ook daadwerkelijk betalen? Het gaat bij het beantwoorden van deze vraag om de zogenaamde draagkracht van de alimentatieplichtige. Een voorbeeld Pieter en Manon zijn gescheiden. Het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk van Pieter en Manon bedroeg 1.800 euro per maand.

 • Manon wil alimentatie van Pieter.
 • Volgens de hoofdregel zou Manon in elk geval over een bedrag van 1.080 euro (60% van 1.800 euro) netto per maand moeten beschikken.
 • Manon werkt parttime en verdient 700 euro netto per maand.
 • De alimentatiebehoefte van Manon is dan 380 euro netto per maand.
 • Op het moment dat de rechter de behoefte van Manon (380 euro netto per maand) gaat de rechter kijken of dit bedrag ook daadwerkelijk door Pieter betaald moet worden.

In elk geval hoeft Pieter nooit meer te betalen dan de behoeft die voor Manon is vastgesteld. Wel is het mogelijk dat het inkomen van Pieter (onder aftrek van bepaalde kosten) zo laag is, dat Pieter niet in staat moet worden geacht om 380 euro netto per maand te betalen.

Is 60 40 co-ouderschap?

Wat houdt co-ouderschap in – Bij wordt de zorg- en opvoeding in principe 50-50 verdeeld tussen beide ouders. Dit geldt ook voor de kosten. Hoe de tijd tussen u en uw ex-partner verdeeld wordt, bepaalt u samen. Maar de kinderen zijn dus evenveel bij de vader als bij de moeder.

Dit kan bijvoorbeeld zijn week om week, maar een week kan ook opgedeeld worden door de helft. Bij een 60-40 verdeling wordt er ook nog steeds over co-ouderschap gesproken. Co-ouderschap wordt steeds populairder in ons land. Voor de kinderen is het fijn dat ze evenveel tijd doorbrengen met beide ouders, voor de ouders geldt dit net zo.

Beiden bent u net zo betrokken bij (en verantwoordelijk voor) de opvoeding van de kinderen. Een kleine voorwaardelijkheid: ouders moeten wel bij elkaar in de buurt blijven wonen om het praktisch goed uitvoerbaar te laten zijn. De kinderen moeten wel naar hun eigen school, sport, vriendjes enzovoort kunnen blijven gaan.

Wat is een redelijke kinderalimentatie?

Stap 1 – de behoefte van de alimentatieontvanger wordt vastgesteld – Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca.60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kinderalimentatie wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Een voorbeeld. Cynthia en Harry hebben twee kinderen en gaan scheiden. Cynthia verdient 900 euro netto per maand, Harry verdient 1.600 euro netto per maand. Op basis van de leeftijd van de kinderen en de tabel worden de kosten voor de kinderen vastgesteld op 400 euro. De behoefte van Cynthia is nu gelijk aan 60% van (1.600 + 900 – 400) = 1.260 euro.

Aangezien zij zelf een inkomen heeft van 900 euro, is haar uiteindelijke behoefte nog 360 euro netto per maand.

Wat is de beste verdeling bij co-ouderschap?

Wie krijgt het kindergeld bij co-ouderschap? – Ook bij co-ouderschap is er sprake van kinderalimentatie. Degene met het hoogste inkomen betaalt een bijdrage aan degene met het laagste inkomen. Ook krijgen jullie nog steeds kinderbijslag voor je kind en hebben jullie misschien recht op toeslagen (kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget).

Om te zorgen voor een eerlijke financiële verdeling, kiezen veel co-ouders voor een kinderrekening. Dit is een en/of rekening waar beide ouders toegang toe hebben en die ze gebruiken voor uitgaven voor de kinderen. Denk aan schoolkosten, kleding en sport. Veel ouders vinden dit prettig werken, omdat ze allebei uitgaven kunnen doen voor de kinderen.

Ook is een kinderrekening heel transparant: je ziet precies welke uitgaven er zijn. Maak in het ouderschapsplan duidelijke afspraken over de kinderrekening. Welk bedrag storten jullie erop? Welke kosten betalen jullie van de kinderrekening? Welke uitgaven willen jullie vooraf overleggen? En wat doen jullie als er geld overblijft of juist tekort is op de kinderrekening? Je mediator van Zorgzaam Scheiden neemt al deze zaken en nog veel meer op in het ouderschapsplan.

You might be interested:  Hypotheek Berekenen 30 Jaar Vast

Hoe verdeel je de kosten bij co-ouderschap?

Te verdelen kosten – Te verdelen kosten zijn uitgaven voor het kind die één ouder doet. Denk aan verzekeringen, abonnementen, contributies en schoolkosten. Je kunt deze kosten op drie manieren verdelen.

Naar draagkracht. Hiervoor is het nodig om regelmatig te overleggen. Verandering jouw inkomen of dat van je ex-partner heeft gevolgen voor de verdeling. Ook moet je ieder jaar je inkomensgegevens delen met je ex-partner. Naar het aantal dagen dat het kind in elk van de huishoudens verblijft. Of je verrekent de kosten op basis van een vast bedrag per periode. Beide ouders betalen de helft van de kosten. Deze regeling is overzichtelijk. Ook blijf je financieel onafhankelijk van je ex-partner. Het nadeel is dat de ouders die het minst verdient, dit in de praktijk mogelijk als oneerlijk zal ervaren.

Hoeveel partneralimentatie bij co-ouderschap?

Co-ouderschap en alimentatie Hulp nodig bij een draagkrachtberekening? Onze financieël adviseur helpt je graag verder. Neem vrijblijvend met ons op voor meer informatie. Zijn jullie inkomens gelijk en is de omgangsregeling echt 50/50 verdeeld, dan hoeft er geen alimentatie betaald te worden.

Waar heb je recht op bij co-ouderschap?

U hoeft niets aan ons door te geven – De SVB geeft uw wijzigingen voor de kinderbijslag aan ons door. U krijgt van ons binnen 5 weken een beschikking in Mijn toeslagen. Daarna betalen we het kindgebonden budget uit. Tip Hebt u meer kinderen? Dan kunt u 1 ouder kiezen als aanvrager van de kinderbijslag, maar u kunt ook allebei voor verschillende kinderen kinderbijslag aanvragen. U kunt dan allebei kindgebonden budget krijgen als u aan de voorwaarden voldoet.

Is partner alimentatie verplicht?

Alimentatie is een wettelijke onderhoudsplicht. Zie het als een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud van je kinderen en je ex-partner na een echtscheiding. Hoe wordt de hoogte van de alimentatie betaald? En wat moet je regelen?

Wat is een redelijke partneralimentatie?

Wat is een redelijke partneralimentatie? – Een redelijke partneralimentatie houdt rekening met de behoefte aan alimentatie van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Uitgangspunt voor de berekening van de behoefte is 60% van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk.

Is 30 70 co-ouderschap?

Co-ouderschap in het kort – Als ouders de zorg- en opvoedingstaken na de scheiding – nagenoeg – gelijk verdelen, wordt er gesproken van co-ouderschap. Kinderen brengen bij deze vorm van ouderschap ongeveer evenveel tijd door bij iedere ouder. Dat is niet alleen voor de kinderen meestal fijn, ook voor beide ouders is dat zo.

 1. Zij krijgen namelijk veel mee van het dagelijks leven van de kinderen.
 2. Maar, ook met elkaar houden ouders veel contact bij deze vorm van zorg.
 3. Het is daarom belangrijk dat zij na de scheiding in staat zijn tot goed overleg.
 4. In de praktijk is een co-ouderschap niet per definitie een 50/50-verdeling.
 5. De kinderen kunnen bijvoorbeeld drie dagen bij de ene ouder, en vier dagen bij de andere ouder verblijven.

Het is aan de ouders om te bekijken wat haalbaar en reëel is. Als één van hen fulltime werkt (van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat) wordt een gelijke verdeling al lastiger. Als ouders om die reden een 30/70-verdeling overeenkomen, kan dat echter ook co-ouderschap zijn.

Hoeveel km uit elkaar bij co-ouderschap?

Wanneer kan een omgangsregeling gewijzigd worden? – Er zijn verschillende situaties waarin een omgangsregeling gewijzigd kan worden. Allereerst kan de omgangsregeling gewijzigd worden als één van de ouders zich niet aan de omgangsregeling houdt. Hier moeten dan wel bewijzen voor zijn.

 • De rechter kan vervolgens een nieuwe omgangsregeling vast stellen.
 • Ook als één van de ouders naar de andere kant van het land verhuist, kan dat reden zijn om de omgangsregeling te wijzigen.
 • Het is dan bijvoorbeeld niet reëel om op doordeweeks dagen te switchen tussen twee huizen.
 • In het geval van co-ouderschap, waarbij beide ouders de helft van de zorg voor de kinderen dragen, wordt een maximale afstand van ongeveer 7 kilometer hemelsbreed als richtlijn genomen.

Een grotere afstand maakt het vaak lastig om het co-ouderschap in stand te houden. Het is dan verstandiger om de omgangsregeling opnieuw op papier te zetten. Daarnaast speelt ook de mening van de kinderen een rol. Kinderen kunnen uit hun doen raken als ze vaak van omgeving moeten wisselen.

 • Zeker bij het co-ouderschap, waar kinderen letterlijk in twee huizen wonen.
 • Dit is niet voor alle kinderen geschikt en kan reden zijn om de omgangsregeling te herzien.
 • Tot slot veranderen de behoeften van de kinderen naar mate ze ouder worden.
 • Ze worden zelfstandiger en mobieler en hebben wellicht om voorkeur om meer tijd bij de ene ouder door te brengen dan bij de ander.

Vanaf dat kinderen 12 jaar oud zijn, neemt de rechter hun mening mee in zijn overwegingen. Voor ieder situatie geldt dat wanneer je op korte termijn een besluit van de rechter wilt hebben, je een kort geding zal moeten aanspannen. Dit is een versnelde procedure waarin de rechter een voorlopige uitspraak doet.

Wie heeft er recht op kindgebonden budget bij co-ouderschap?

U bent co -ouder en heeft met uw ex-partner 1 kind Wij geven dan aan de Belastingdienst door wie de aanvrager is van de kinderbijslag. Deze aanvrager van de kinderbijslag kan kindgebonden budget van de Belastingdienst krijgen. Maar alleen als de aanvrager aan de voorwaarden voldoet.

Wat is het minimum alimentatie per kind?

Minimale hoogte kinderalimentatie – Het minimum aan kinderalimentatie is 25 euro per kind per maand. Dit bedrag kan alleen worden toegepast als de betaler een minimum inkomen heeft.

Waarom alimentatie bij co-ouderschap?

Hoezo geen kinderalimentatie bij co-ouderschap? – Kroonen Verdult & Menheere Advocaten Een veelgehoorde misvatting bij een co-ouderschap is dat geen kinderalimentatie betaald hoeft te worden. Je deelt immers de zorg, dus ook de kosten van de kinderen bij helfte.

Waarom zou er dan nog aan de andere ouder betaald moeten worden, zou luidt de redenatie in dat geval. De reden waarom er in veel gevallen bij een co-ouderschap tóch kinderalimentatie dient te worden voldaan is eenvoudig. Het uitgangspunt bij kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat de levensstandaard van een kind er door de scheiding van zijn/haar ouders niet, of zo min mogelijk, op achteruitgaat.

Voor het kind moet de situatie bij beide ouders ongeveer gelijk zijn. Het zou immers heel erg gek zijn als een kind bij één ouder alleen maar boterhammen te eten krijgt omdat er geen geld is voor meer, en bij de andere ouder biefstuk omdat die ouder nu éénmaal meer verdient.

Doorgaans hebben beide ouders immers geen gelijk inkomen.Denk heel overdreven aan een miljonair en een ex-partner (niet zijnde een ex-echtgenoot die recht heeft op partneralimentatie) die tijdens de relatie niet werkte en nu aanspraak moeten maken op een bijstandsuitkering. Als in die situatie geen kinderalimentatie betaald zou moeten worden, zou het kind bij de ene ouder een totaal andere levensstandaard hebben dan bij de andere ouder.

Wat moet er dan betaald worden? Om de alimentatie te kunnen berekenen moet eerst bekeken worden wat de behoefte van het kind is, dus in feite welk bedrag het kind nodig heeft om dezelfde levensstandaard te behouden. Deze behoefte wordt gebaseerd op de gezamenlijke inkomens van de ouders ten tijde van de relatie.Vervolgens wordt bekeken in hoeverre beide ouders in staat zijn om op basis van hun huidige inkomens in die behoefte te voorzien.

You might be interested:  Snelste Route Berekenen Meerdere Adressen

Dat wordt de draagkracht van de oudersgenoemd. De ouders dienen naar rato van hun aandeel in de gezamenlijke draagkracht van ouders bij te dragen in de behoefte van het kind. Tot slot wordt gekeken naar de zorgregeling en het aantal dagen dat een ouder zelf voor het kind zorgt. Immers, voor de dagen dat een ouder zelf voor zijn/haar kind zorgt hoeft deze geen bijdrage aan de andere ouder te betalen.

Die heeft die dagen immers geen zgn. verblijfskosten voor het kind. Regel en uitzondering Normaliter ontvangt de ouder waar een kind zijn/haar hoofdverblijf heeft de kinderalimentatie van de andere (zgn. niet-verzorgende) ouder. De ouder die de alimentatie ontvangt wordt – zo vermelden de Alimentatierichtlijnen – geacht om naast de kosten van het kind in zijn/haar eigen huishouding ook de zgn.

Vaste (verblijfsoverstijgende) kosten voor zijn haar rekening te nemen. Denk daarbij aan: kleding, schoeisel, contributies etc. Uit de jurisprudentie blijkt inmiddels echter dat rechters kunnen afwijken van deze hoofdregel dat de ouder waar het kind niet ingeschreven staat/geen hoofdverblijf heeft betaald aan de andere ouder.

Juist in die situaties, waarin een groot verschil in inkomen tussen de ouders bestaat, komt het met enige regelmaat voor dat de ouder bij wie een kind ingeschreven staat (en die dus volgens de ‘regel’ de kinderalimentatie zou moeten ontvangen) tóch aan de andere ouder kinderalimentatie moet betalen.

 1. Reden daarvoor is dan dat de andere ouder gewoonweg onvoldoende draagkracht heeft om de kosten van het kind in zijn of haar huishouding te voldoen en die situatie zonder correctie zou leiden tot een wezenlijk verschil in levensstandaard van het kind bij de ene of de andere ouder.
 2. Praktijk voorbeeld Een dergelijke situatie deed zich onlangs voor bij de rechtbank Amsterdam.In deze procedure had de rechtbank bepaald dat de minderjarige voorlopig aan de vrouw werd toevertrouwd en werd een zorgregeling vastgesteld, waarbij de minderjarige van donderdag 10.00 uur tot zondag 19.00 uur bij de vrouw en vanaf zondag 19.00 uur tot donderdag 10.00 uur bij de man verbleef.

Vanwege de toevertrouwing van de minderjarige aan haar was de vrouw in beginsel gerechtigd tot de ontvangst van kinderalimentatie.De man had echter een lager inkomen dan de vrouw en er was bovendien ook nog beslag op zijn inkomen gelegd zodat hij niet over zijn volledige inkomen kon beschikken.

 • Onder die omstandigheden achtte de rechtbank het redelijk om te berekenen of de vrouw in staat was een bijdrage te voldoen in de kosten die de man in zijn eigen huishouding moest maken voor de minderjarige ter uitvoering van de zorgregeling.
 • Zoals gebruikelijk werd eerst de behoefte van de minderjarige berekend die neerkwam op een bedrag van € 580,00 per maand.

Vervolgens werd de draagkracht van beide ouders berekend. Die van de vrouw werd becijferd op een bedrag van € 731,00 per maand; de man had in het geheel geen draagkracht.De rechtbank overwoog voorts dat de man wel de mogelijkheid moest hebben om contact te hebben met zijn kind en het tekort aan financiële middelen aan de zijde van de man hier niet aan in de weg zou moeten staan.

Daarom achtte de rechtbank het redelijk om – aldus in afwijking van de hoofdregel – een door de vrouw aan de man te betalen kinderbijdrage vast te stellen nu duidelijk was dat de vrouw over draagkracht beschikte om een bedrag aan de man te voldoen. Voor de bepaling van de hoogte van dit bedrag sloot de rechtbank aan bij de hoogte van de zorgkorting waar de man aanspraak op kon maken, in dit geval een percentage van 35% van € 580,00 (behoefte van het kind), aldus een bedrag van € 203,00 per maand.

De rechtbank ging er hierbij van uit dat dit het bedrag is dat de man aan het kind zou besteden tijdens de zorgregeling. Zowel kinder- als partneralimentatie wordt berekend aan de hand van wettelijke uitgangspunten (behoefte en draagkracht) en de richtlijnen zoals vastgelegd in de jaarlijks bijgewerkte Alimentatienormen Hoewel rechters deze richtlijnen doorgaans strikt volgen, bestaat er altijd mogelijkheid de rechter te verzoeken van de Alimentatienormen af te wijken.

Richtlijnen geven tot op zekere hoogte immers ruimte voor interpretatie. Soms is er meer mogelijk dan waar in eerste instantie aan wordt gedacht.Heb je vragen over dit onderwerp of andere vragen over alimentatie? Bel of mail ons gerust. Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten staan klaar om je vragen te beantwoorden.

Benieuwd naar de volledige uitspraak? Lees : Hoezo geen kinderalimentatie bij co-ouderschap? – Kroonen Verdult & Menheere Advocaten

Welke bedragen tellen mee voor kinderalimentatie?

welk inkomen telt mee voor de alimentatieberekening? – In principe telt elk redelijkerwijs te verdienen inkomen mee in de draagkrachtberekening die de basis vormt voor een alimentatieberekening. Dus ook fooi, inkomsten uit een handeltje op marktplaats, overwerkvergoeding, dividend, huurinkomsten, rente op vermogen etcetera.

Een enkele loonspecificatie is niet altijd genoeg om het inkomen vast te stellen. Het inkomen kan fluctueren, bijvoorbeeld met de seizoenen. In sommige branches is overwerk beperkt tot de zomermaanden. De extra vergoedingen kunnen structureel zijn maar ook incidenteel. Het gaat erom vast te stellen wat het inkomen naar schatting in de nabije toekomst zal zijn en om die schatting te maken wordt geput uit gegevens uit het verleden.

In de jaaropgave zit het inkomen dat over het gehele jaar is genoten, maar soms is het nodig daar weer bedragen uit te filteren. Een tegoed aan vakantiedagen dat is uitbetaald bijvoorbeeld. Vakantiedagen zijn bedoeld om van te genieten maar wanneer het tegoed door de jaren heen te hoog is opgelopen kan ervoor worden gekozen om een gedeelte in één keer uit te betalen.

 1. Hetzelfde geld voor de tijd-voor-tijd-regeling.
 2. Als dit eenmalig gebeurd, hoort het niet structureel tot het inkomen en kan het ook niet maatgevend zijn voor de toekomst.
 3. Alimentatie wordt voor de toekomt vastgesteld, dus hoort een dergelijke eenmalige uitkering uit de jaaropgave te worden gehaald.
 4. Het vakantiegeld zit ook in de jaaropgave en wordt standaard wel meegenomen in de alimentatieberekening, omdat het een vast percentage is van het inkomen dat jaarlijks wordt uitbetaald.
You might be interested:  Albumine/Creatinine Ratio Berekenen

De eindejaarsuitkering en 13e maand zijn vaak ook een vast onderdeel van het overeengekomen salaris. Een bonus kan een vast onderdeel zijn, maar als deze afhankelijk is van de prestaties zal worden uitgegaan van een gemiddelde tenzij er reden is om aan te nemen dat de bonus tot het verleden behoort.

 1. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de hele branche slecht scoort.
 2. Voor bijna elke sector bestaat wel een branchevereniging en via de website van de branchevereniging kan dit soort informatie worden gevonden.
 3. Inkomsten die worden genoten bovenop het basisloon, zoals onregelmatigheidstoeslag, gevarentoeslag etcetera zijn vaak niet incidenteel maar structureel en tellen mee bij het vaststellen van het inkomen.

Onkostenvergoedingen, zoals een reiskostenvergoeding, tellen niet mee bij de vaststelling van het inkomen voor zover daar werkelijke kosten tegenover staan. Als een vergoeding belast is, is dat meestal een teken dat er geen werkelijke onkosten tegenover staan.

De auto van de zaak zit ook in de jaaropgave verwerkt omdat daarover belasting betaald moet worden. In de draagkrachtberekening wordt geen rekening gehouden met de belasting die je betaalt voor de auto van de zaak. De gedachte daarachter is dat daartegenover staat dat je kosten bespaart doordat je zelf geen auto hoeft aan te schaffen.

Inkomsten uit verhuur horen ook tot het inkomen. Kosten worden dan wel van de inkomsten uit verhuur afgetrokken. Tevens wordt rekening gehouden met rendement op vermogen. Met de huidige lage rentestand is het echter wel zaak om na te gaan of het vermogen in werkelijkheid rendeert.

Welke bedragen tellen mee voor kinderalimentatie?

welk inkomen telt mee voor de alimentatieberekening? – In principe telt elk redelijkerwijs te verdienen inkomen mee in de draagkrachtberekening die de basis vormt voor een alimentatieberekening. Dus ook fooi, inkomsten uit een handeltje op marktplaats, overwerkvergoeding, dividend, huurinkomsten, rente op vermogen etcetera.

 • Een enkele loonspecificatie is niet altijd genoeg om het inkomen vast te stellen.
 • Het inkomen kan fluctueren, bijvoorbeeld met de seizoenen.
 • In sommige branches is overwerk beperkt tot de zomermaanden.
 • De extra vergoedingen kunnen structureel zijn maar ook incidenteel.
 • Het gaat erom vast te stellen wat het inkomen naar schatting in de nabije toekomst zal zijn en om die schatting te maken wordt geput uit gegevens uit het verleden.

In de jaaropgave zit het inkomen dat over het gehele jaar is genoten, maar soms is het nodig daar weer bedragen uit te filteren. Een tegoed aan vakantiedagen dat is uitbetaald bijvoorbeeld. Vakantiedagen zijn bedoeld om van te genieten maar wanneer het tegoed door de jaren heen te hoog is opgelopen kan ervoor worden gekozen om een gedeelte in één keer uit te betalen.

Hetzelfde geld voor de tijd-voor-tijd-regeling. Als dit eenmalig gebeurd, hoort het niet structureel tot het inkomen en kan het ook niet maatgevend zijn voor de toekomst. Alimentatie wordt voor de toekomt vastgesteld, dus hoort een dergelijke eenmalige uitkering uit de jaaropgave te worden gehaald. Het vakantiegeld zit ook in de jaaropgave en wordt standaard wel meegenomen in de alimentatieberekening, omdat het een vast percentage is van het inkomen dat jaarlijks wordt uitbetaald.

De eindejaarsuitkering en 13e maand zijn vaak ook een vast onderdeel van het overeengekomen salaris. Een bonus kan een vast onderdeel zijn, maar als deze afhankelijk is van de prestaties zal worden uitgegaan van een gemiddelde tenzij er reden is om aan te nemen dat de bonus tot het verleden behoort.

 • Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de hele branche slecht scoort.
 • Voor bijna elke sector bestaat wel een branchevereniging en via de website van de branchevereniging kan dit soort informatie worden gevonden.
 • Inkomsten die worden genoten bovenop het basisloon, zoals onregelmatigheidstoeslag, gevarentoeslag etcetera zijn vaak niet incidenteel maar structureel en tellen mee bij het vaststellen van het inkomen.

Onkostenvergoedingen, zoals een reiskostenvergoeding, tellen niet mee bij de vaststelling van het inkomen voor zover daar werkelijke kosten tegenover staan. Als een vergoeding belast is, is dat meestal een teken dat er geen werkelijke onkosten tegenover staan.

De auto van de zaak zit ook in de jaaropgave verwerkt omdat daarover belasting betaald moet worden. In de draagkrachtberekening wordt geen rekening gehouden met de belasting die je betaalt voor de auto van de zaak. De gedachte daarachter is dat daartegenover staat dat je kosten bespaart doordat je zelf geen auto hoeft aan te schaffen.

Inkomsten uit verhuur horen ook tot het inkomen. Kosten worden dan wel van de inkomsten uit verhuur afgetrokken. Tevens wordt rekening gehouden met rendement op vermogen. Met de huidige lage rentestand is het echter wel zaak om na te gaan of het vermogen in werkelijkheid rendeert.

Wat wordt meegenomen in berekening kinderalimentatie?

De hoogte van de kinderalimentatie is grotendeels afhankelijk van de draagkracht van de betalende ouder. Bij het berekenen hiervan wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld woonlasten, schulden uit het huwelijk en andere vaste lasten.

Wie bepaalt de hoogte van kinderalimentatie?

Alimentatie berekenen: hoe werkt dat? – Partneralimentatie en kinderalimentatie berekenen, hoe gaat dat in zijn werk? De rechter bepaalt de hoogte van de kinderalimentatie en de partneralimentatie. Rechters hebben samen normen ontwikkeld voor het berekenen van de alimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie berekenen zij in drie stappen.

 1. De rechter bepaalt wat de behoefte is van de kinderen aan kinderalimentatie.
 2. De rechter bepaalt welk bedrag degene die alimentatie moet betalen kan missen. Dit wordt draagkracht genoemd. Er wordt ook rekening gehouden met de draagkracht van degene die de kinderen verzorgt.
 3. De rechter vergelijkt de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar (punt 1 en punt 2). Vervolgens verdeelt de rechter de behoefte van de kinderen in de juiste verhouding tot de draagkracht van beide partners.

De draagkrachtruimte is in eerste instantie bedoeld voor kinderalimentatie. Als er daarna nog ruimte over is, kan de rechter ook een netto partneralimentatie berekenen en vaststellen. Het alimentatiebedrag wordt ieder jaar aangepast (indexering), zodat het meestijgt met de gemiddelde loonstijging.

Wat bepaalt de hoogte van kinderalimentatie?

Hoogte kinderalimentatie – De rechter stelt de hoogte van de kinderalimentatie vast in vier stappen:

1: Het gezinsinkomen wordt vastgesteld.2: De rechter bepaalt de behoefte van het kind.3: De draagkracht van beide ouders wordt berekend.4: Als laatste kijkt de rechter naar de omgangsregeling en het kindgebonden budget.

Let op: Eind 2015 is er veel veranderd in de manier waarop de alimentatie wordt berekend. Zo speelt vanaf dat moment het kindgebonden budget een belangrijke rol in de berekening. Hierdoor is in veel gevallen een verlaging van de kinderalimentatie mogelijk.

Is jouw alimentatie voor het laatst berekend voor 2015, dan kan het heel goed zijn dat deze verlaagd kan worden. Wij hebben de veelgestelde vragen over de alimentatie veranderingen voor je op rij gezet. Staat jouw vraag er niet bij? Of wil je weten of er in jouw situatie een herziening mogelijk is? Neem dan vrijblijvend contact op.

Onze juridische adviseurs kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn. Zij zijn bereikbaar op 088-6002803 (gebruikelijke belkosten) of laat je gegevens achter op het contactformulier.