Kleine Ondernemersregeling 2017 Berekenen

Kleine Ondernemersregeling 2017 Berekenen

Welke omzet telt mee voor de KOR?

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw. U kunt gebruik maken van de KOR als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in 1 kalenderjaar hebt.

Hoeveel omzet mag je maken zonder KVK?

Als u wilt meedoen met de KOR, moet u voldoen aan deze voorwaarden: U bent btw-ondernemer. Uw omzet is niet meer dan € 20.000 per kalenderjaar. Uw onderneming is gevestigd in Nederland.

Wat gebeurt er na 3 jaar KOR?

Wat gebeurt er na 3 jaar? – Uw deelname is voor een periode van ten minste 3 jaar. Wilt u ook na die 3 jaar gebruik blijven maken van de KOR? Dan hoeft u niets te doen. : Aanmelden voor de kleineondernemersregeling (KOR)

Hoe kan ik zien of ik in de KOR zit?

Op de internetsite van de Belastingdienst vind je een handig hulpmiddel. Daarmee zie je direct of je jaaromzet minder dan € 20.000 is, of je mee kunt doen met de KOR en waar je dan rekening mee moet houden. Ook vind je op de internetsite van de Belastingdienst een uitgebreide toelichting.

Hoe controleert Belastingdienst KOR?

– Elk jaar moet je aangifte inkomstenbelasting doen. Hierin geef je aan hoeveel omzet je hebt. De Belastingdienst controleert steekproefsgewijs of je inderdaad 1225 uur of meer aan je bedrijf hebt gewerkt. Soms vraagt de Belastingdienst om extra informatie bij je aangifte.

Hoeveel inkomstenbelasting betaal je bij KOR?

Voor de kleine & startende ondernemer – Heeft u minder dan €20.000 euro omzet per kalenderjaar? Dan komt u in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling (KOR). De KOR is echter een vrijstelling voor de btw en niet voor de inkomstenbelasting. Ook als kleine ondernemer betaalt u dus gewoon inkomstenbelasting.

Wat gebeurd er als je niks met je KVK doet?

Als je niets doet, dan wordt je onderneming na 4 weken uitgeschreven. Dit proces heet deregistratie. Het is soms lastig te bepalen wanneer er precies sprake is van een onderneming. KVK gebruikt een aantal criteria om te bepalen of je een onderneming hebt.

Kan je zzp er zijn zonder KVK?

Waar moet je aan voldoen als beginnende freelancer? Een freelancer, wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? Een freelancer is voor de Belastingdienst niet hetzelfde als een zzp’er. De Belastingdienst ziet de freelancer meer als een met inkomen buiten dienstbetrekking en geen recht op fiscale ondernemersfaciliteiten, terwijl de zzp’er als zelfstandig ondernemer hier juist wel recht op heeft.

 1. De term ‘freelancer’ is geen officiële term, want het is geen rechtsvorm.
 2. Net als de term zzp’er overigens.
 3. Toch noemen veel mensen die een eenmanszaak hebben zichzelf freelancer.
 4. De term wordt vooral gebruikt in de zorg, journalistiek, communicatie en vormgeving.
 5. Mensen in de bouw, metaal en de zakelijke dienstverlening noemen zichzelf vaker een zzp’er.

Freelancers werken vaak via payrollbedrijven, uitzendbureaus en platformen. Ze hebben vaak te weinig opdrachtgevers om te voldoen aan de eisen van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. Een van die eisen is het hebben van meerdere opdrachtgevers. Freelancers werken vaak weliswaar voor meerdere opdrachtgevers, maar dan wel via bijvoorbeeld een en hetzelfde uitzendbureau.

Voor de Belastingdienst ben je freelancer als je wel geld verdient met je werkzaamheden waar belasting over betaald moet worden, maar als je niet voldoet aan alle, De Belastingdienst heeft een tool op haar website staan waarmee je kunt inschatten of jij wel of geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Is de uitslag dat je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, dan ben je zeer waarschijnlijk een freelancer, of zoals de belastingdienst dat noemt, een resultaatgenieter. Je kunt ook als freelancer werken zonder officiële inschrijving bij de KvK.

Iedereen mag tenslotte een opdracht voor een klant doen en een kwitantie versturen. Een kwitantie is feitelijk een rekening, maar dan zonder btw en kvk-nummer. Dit kan naast je baan in loondienst. De inkomsten vallen dan voor de belasting onder ‘resultaat uit overig werk’. Als de Belastingdienst je ziet als resultaatgenieter, en niet als ondernemer, dan wordt het werk dat je doet beschouwd als een bijbaan.

Je vult je dan niet in als ondernemer. Je inkomsten uit je eigen bedrijf vallen dan onder ‘resultaat uit overig werk’. Daardoor heb je geen recht op de speciale aftrekposten en fiscale regelingen voor ondernemers en loop je bijvoorbeeld de en de investeringsaftrek mis.

 1. Een voordeel wanneer je als resultaatgenieter opereert, is dat je geen uitgebreide administratie hoeft bij te houden, maar alleen de gegevens moet bewaren.
 2. Denk aan bonnetjes, facturen, kwitanties en rekeningoverzichten.
 3. Als resultaatgenieter kan je gebruikmaken van de opting-in regeling via de Belastingdienst.

Dit is eigenlijk een tussenvorm van werken als zelfstandige en werken in loondienst. Wij raden dit vooral aan wanneer je normaal gesproken geen kosten maakt voor je bedrijf en je veelal voor één opdrachtgever werkt. Als je van deze regeling gebruikt wilt maken, dan moet je dit per opdracht samen met de opdrachtgever aanvragen bij de Belastingdienst.

You might be interested:  Rc-Waarde Berekenen Excel

Bij de opting-in regeling word je als opdrachtnemer vaak een pseudowerknemer genoemd. De opdrachtgever is dan namelijk verantwoordelijk voor de heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies. Dit bespaart je een hoop administratieve handelingen en tijd. Een ander voordeel is dat de opdrachtgever jou onbelast bepaalde vergoedingen kan verstrekken, zoals een reiskostenvergoeding of een computer.

De opting-in regeling geldt niet voor de werknemersverzekeringen. Je kunt door deze regeling dus geen aanspraak maken op uitkeringen uit werknemersverzekeringen. Ook is de werkgever niet verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te vergoeden, zoals dat bij ‘gewone’ werknemers wel moet.

Kun je btw terugvragen als je geen omzet draait?

Als er geen omzet is, dan vul je in de aangifte in dat je € 0 aan omzet hebt behaald. De voorbelasting kan je dan op de btw-aangifte terugvragen. Let op, dit kan alleen als je zelf goederen of diensten gaat leveren die met btw belast zijn.

Heeft KOR invloed op inkomstenbelasting?

Kleineondernemersregeling (KOR): dit moet je weten | KVK De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de omzetbelasting. Omzetbelasting wordt ook wel btw genoemd. Je mag de KOR in elke rechtsvorm gebruiken als je omzet onder de 20.000 euro per jaar blijft.

Is KOR verstandig?

– Of gebruikmaken van de KOR voordelen oplevert hangt af van jouw situatie. De KOR is waarschijnlijk een minder goede keuze als je vooral voor bedrijven werkt en de komende jaren veel kosten maakt. Ook als je recent grote investeringen deed en hiervoor btw terug kreeg, is deelname aan de KOR misschien op dit moment onverstandig.

Hoelang mag je in de KOR blijven?

Hebt u een sterk wisselende omzet? – Het kan zijn dat u te maken hebt met een sterk wisselende omzet, die het ene jaar onder de drempel van €20.000 zit en het andere jaar erboven. Dan is deelname op sommige momenten misschien wel mogelijk. Maar waarschijnlijk niet wenselijk.

Is de KOR gunstig voor mij?

Alles over de kleineondernemersregeling (KOR) De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) is in 2020 ingegaan en is een belangrijke regeling voor zzp’ers! Zeker als je een ondernemer bent die relatief gezien niet veel omzet maakt. Met deze regeling betaal je minder of helemaal geen omzetbelasting (=btw).

De kleineondernemersregeling (KOR) stelt bepaalde zelfstandigen vrij van btw. ‘Kleine’ ondernemers hoeven namelijk in sommige gevallen geen omzetbelasting te betalen en dat scheelt een hoop administratie! Je hoeft dan ook geen btw-aangifte meer te doen. Je kunt hiervoor kiezen als je een omzet hebt van maximaal € 20.000.

Deelname aan de KOR geldt voor een periode van minimaal 3 jaar of zolang de omzet per kalenderjaar dus niet boven de € 20.000 (ex. btw) uitkomt. Je komt voor de KOR in aanmerking wanneer:

je een btw-ondernemer bent; je omzet maximaal € 20.000 per kalenderjaar is; je onderneming is gevestigd in Nederland (of hier een vaste inrichting hebt).

Met deze regeling kan je vanaf kiezen voor een vrijstelling van de omzetbelasting. Dit betekent dat je geen btw in rekening brengt bij klanten en dus ook geen btw meer mag vermelden op je facturen. Bovendien hoef je ook geen btw-aangiften meer te doen en word je vrijgesteld van de bijbehorende administratieve verplichtingen.

 1. Hier staat wel tegenover dat je de btw die andere ondernemers bij jou in rekening brengen, niet kan aftrekken.
 2. Als ondernemer moet je voor een periode van minimaal drie jaar of langer meedoen aan de KOR, tenzij je omzet per kalenderjaar boven de € 20.000 uitkomt.
 3. Dan moet je direct stoppen.
 4. In de KOR mogen bedragen inclusief btw afgetrokken worden op de inkomstenbelasting omdat er geen verrekening mogelijk is via de omzetbelasting.

Let op : de kleineondernemersregeling is dus niet een verplichte regeling, je kan zelf kiezen of je hier wel of niet aan meedoet!

Minder administratie: je hoeft niet meer ieder kwartaal btw-aangifte te doen; Een scherpere prijs voor je klanten: er komt geen btw meer op je tarief, waardoor je goedkoper bent voor particuliere klanten

Geen btw terugvragen aan de Belastingdienst Geen btw over investeringen en zakelijke kosten aftrekken

De kleineondernemersregeling hoeft dus niet altijd voordelig te zijn: bijvoorbeeld als je nu ieder jaar btw terugkrijgt van de Belastingdienst of wanneer je de komende 3 jaar een grote investering gaat doen voor je bedrijf, want dan kan je de btw over die investering niet aftrekken.

 1. De Belastingdienst heeft een hulpmiddel gemaakt waarin je makkelijk checkt of je mee kan doen aan de nieuwe KOR.
 2. Met maak je ook makkelijk een schatting van je omzet.
 3. Er zijn verschillende factoren die invloed kunnen hebben op deze keuze.
 4. Rijgt een ondernemer bijvoorbeeld jaarlijks btw terug? Moet er de komende tijd veel worden geïnvesteerd? Heeft de ondernemer voornamelijk particuliere of zakelijke klanten? Al deze factoren kunnen ertoe leiden dat twee ondernemers met een vergelijkbare onderneming en omzet uiteindelijk tóch een andere keuze maken.

Doorloop daarom deze 4 tips om te checken of jij gebruik moet maken van de KOR. Met het van de Belastingdienst ga je eenvoudig na of je in aanmerking komt voor de vernieuwde kleineondernemersregeling. Maak een inschatting of je de komende jaren btw moet betalen.

 • Als je jaarlijks btw terugkrijgt, lijkt deelname aan de KOR in eerste instantie financieel nadelig.
 • Maar het is ook belangrijk om rekening te houden met besparingen, zoals de tijd en/of kosten voor het doen van de btw-aangifte.
 • Particuliere klanten kunnen vaak geen btw aftrekken.
 • De berekende btw op een factuur verhoogt de prijs voor hen.
You might be interested:  Weight Watchers Points Berekenen

Als je vooral particuliere klanten hebt, kan dat reden zijn om deel te nemen aan de KOR, omdat je dan geen btw in rekening hoeft te brengen. Als je kiest voor de vernieuwde KOR doe je mee voor een periode van minimaal 3 jaar. Dat betekent dat je 3 jaar geen btw meer in rekening brengt, maar ook geen btw mag aftrekken van zakelijke kosten en investeringen.

Als je van plan bent de komende tijd zakelijke investeringen te doen, kan dat reden zijn om vooralsnog niet deel te nemen aan de KOR. Als je mee wilt doen met de KOR, dan moet je aanmelding uiterlijk 4 weken voor het einde van een kwartaal bij de Belastingdienst binnen zijn. Ondernemers die per 1 april gebruik willen maken van de KOR dienen zich dus eind februari aangemeld te hebben bij de Belastingdienst.

Je maakt dan vanaf het eerstvolgende btw-aangiftevak gebruik van de btw-vrijstelling. Aanmelden doe je via dit, Ik ben onlangs gestopt met mijn baan bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ik wil het namelijk wat rustiger aan doen. Bovendien verdient mijn partner voldoende.

Ik ben begonnen als loopbaancoach. Ik heb werk voor ongeveer 2 dagen per week. Mijn klanten zijn eigenlijk allemaal particulieren. Als ik meedoe met de nieuwe KOR, dan komt er geen btw bovenop mijn tarief. Daardoor ben ik goedkoper voor mijn particuliere klanten. Ik kan zo gemakkelijker nieuwe klanten binnenhalen.

Bovendien heb ik een hekel aan administratie doen en met de nieuwe KOR bespaar ik mezelf wat dat betreft veel. Daarom heb ik besloten om me aan te melden voor de nieuwe KOR. Ik ben in dienst als doktersassistent, dat doe ik 3 dagen in de week. Daarnaast heb ik mijn eigen bedrijfje: ik werk als fotografe.

 • Ik doe meestal bruiloften, maar ik word ook af en toe gevraagd om bedrijfspresentaties te fotograferen.
 • Het komende jaar ben ik van plan om een aantal investeringen te doen.
 • Ik wil een nieuwe camera aanschaffen en een computer waarop ik het nieuwste fotobewerkingsprogramma kan draaien.
 • Omdat ik de btw op deze investeringen wil kunnen aftrekken, heb ik besloten om voorlopig niet mee te doen met de nieuwe KOR.

: Alles over de kleineondernemersregeling (KOR)

Wat zet je op je factuur als je onder de KOR valt?

Als u meedoet aan de kleineondernemersregeling (KOR), betekent dat het volgende:

U berekent geen btw aan uw klanten. U draagt dus ook geen btw af. U vermeldt geen btw op uw facturen. U hoeft zelfs helemaal geen facturen te versturen voor de btw. U moet wel uw inkoopfacturen bewaren. (Als u zelf facturen wilt versturen, of als uw klanten daarom vragen, kunt u dat wel doen. U vermeldt dan op de factuur dat een vrijstelling van toepassing is.) U doet geen btw-aangifte meer. Behalve in een aantal gevallen, dan moet u toch incidentele aangifte doen, U trekt de btw over uw zakelijke kosten en investeringen niet af. Dit geldt ook voor btw die u hebt betaald in een ander EU-land. Zoals bijvoorbeeld de btw over tanken in België of Duitsland. Ook die btw kunt u niet terugvragen. Bewaar uw inkoopfacturen wel. Hebt u een bestelauto? Dan kunt u nog steeds gebruik maken van het lage bestelautotarief mrb voor ondernemers als u voldoet aan de voorwaarden voor dit tarief. In sommige gevallen moet u de btw herzien die u eerder hebt afgetrokken. U doet mee voor een periode van ten minste 3 jaar. Of tot uw omzet boven de € 20.000 komt in 1 kalenderjaar. U kunt uw deelname dus niet tussentijds beëindigen omdat u bijvoorbeeld een grote investering wil doen. Maar op het moment dat uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet u dat meteen aan ons doorgeven. Want vanaf dat moment vervalt uw deelname aan de KOR,

Welke omzet is vrijgesteld van btw?

Hoeveel btw moet u rekenen? – Het standaardtarief voor de btw is 21%. Soms rekent u een ander tarief:

Voor bepaalde diensten rekent u 9 % btw, Bijvoorbeeld als u fietsen repareert of als u kapper bent.Voor bepaalde goederen rekent u 9 % btw, Bijvoorbeeld voor voedingsmiddelen, boeken en geneesmiddelen. Diensten met 0% btw zijn bijvoorbeeld internationaal personenvervoer. Goederen met 0% btw zijn bijvoorbeeld goederen die u levert aan een ondernemer in een ander EU land.In sommige branches en bij een aantal activiteiten hoeft u geen btw in rekening te brengen. Bijvoorbeeld in het onderwijs of als u excursies en rondleidingen verzorgt. U maakt dan gebruik van een btw-vrijstelling,

Kan de Belastingdienst je bankrekening controleren?

Soms vragen wij u om uw rekeningnummer aan ons door te geven. Bijvoorbeeld als u geld van ons terugkrijgt. Wij kunnen u ook vragen om uw rekeningnummer opnieuw door te geven, omdat wij het rekeningnummer dat bij ons bekend is niet mogen gebruiken. Bijvoorbeeld als u voor het eerst een belastingteruggaaf krijgt.

 1. Of omdat u op een rekeningnummer gedurende 36 maanden geen belastingteruggaaf hebt ontvangen.
 2. Zo weten wij zeker dat het geld bij de juiste persoon terechtkomt en op het juiste rekeningnummer wordt uitbetaald.
 3. Wij controleren een rekeningnummer alleen als u een bedrag van ons terugkrijgt, en niet als u een bedrag aan ons betaalt.

Hoe u een rekeningnummer doorgeeft, hangt er vanaf waarvoor u dit doet. In de meeste gevallen kunt u dit online regelen.

 • Toeslagen Wij gebruiken het rekeningnummer dat u opgeeft automatisch ook voor uw inkomstenbelasting en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). U geeft uw rekeningnummer zó door:
  1. Ga naar Mijn toeslagen en log in met uw DigiD.
  2. Ga naar het tabblad ‘Mijn huishouden’. Daar ziet u het rekeningnummer dat bij ons bekend is.
  3. Kies ‘Wijzig’ om het rekeningnummer te veranderen. Wij betalen alleen een toeslag aan u uit als die toeslag op uw naam staat. De betaalrekening (geen spaarrekening) waarop wij uitbetalen moet ook op uw naam staan. Alleen u kunt dit rekeningnummer wijzigen. Uw toeslagpartner kan dit niet.
  4. Vul de vragen in.
  5. Klik op ‘Akkoord en verzenden’.

  Inloggen op Mijn toeslagen Let op! Vanaf 1 oktober 2022 kunt u alleen nog inloggen met de DigiD app of met een sms-controle. Download de DigiD app of activeer de sms-controle in Mijn DigiD,

  Hoe groot is de kans dat de Belastingdienst controleert?

  De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de Belastingdienst klein, met 0,4% voor kleine ondernemingen en 2,5% voor middelgrote ondernemingen.

  Wat als je niet aan de 1225 uur werkt?

  Het aantal gewerkte uren bewijzen voor het urencriterium – De meeste vereisten om als ondernemer te kwalificeren voor de inkomstenbelasting zijn simpel te toetsten. Zo is het makkelijk te beoordelen of je winst maakt, ondernemersrisico neemt, als eenmanszaak of vof geregistreerd staat, je meer dan één opdrachtgever hebt en je aansprakelijk bent voor de schulden van je onderneming.

  Deze vereisten blijken al snel uit je registratie bij de Kamer van Koophandel en je financiële administratie. Het tegenovergestelde geldt voor het urencriterium. Dat is als vereiste namelijk lastig vast te stellen. Terwijl het wel een van de belangrijkste vereisten is om aan te voldoen. Kun je als ondernemer niet aannemelijk maken dat je 1225 uur aan je onderneming hebt besteed? Dan ben je voor de inkomstenbelasting geen ondernemer en vervalt je recht op diverse aftrekposten waaronder de zelfstandigenaftrek.

  En dat betekent dat je belastingvoordeel misloopt! Zonde toch? Alleen al de zelfstandigenaftrek is in 2022 € 6.310 zie onderaan dit artikel hoe dit doorwerkt in bijvoorbeeld de kortingen. Deze aftrekpost mag je als ondernemer vóór berekening van je inkomstenbelasting aftrekken van de winst van je bedrijf.

  • Hierdoor wordt je winst dus lager en daardoor ook de belasting die je moet betalen.
  • Als je niet voldoet aan het urencriterium en minder dan 1225 in een jaar werkt, heb je in dat jaar geen recht op aftrekposten als zelfstandigenaftrek en (eventueel) startersaftrek.
  • Bij controle wil de Belastingdienst inzage hebben in alles wat met jouw bedrijf te maken heeft.

  Zorg dus dat je aannemelijk kunt maken dat je die 1225 uren hebt gemaakt. Daarom moet je agenda’s, zakelijke e-mails en alle andere correspondentie bewaren. Ook het bijhouden van je uren in een tool of app is alleen hierom al een goede reden om te doen.

  Welke omzet is vrijgesteld van btw?

  Hoeveel btw moet u rekenen? – Het standaardtarief voor de btw is 21%. Soms rekent u een ander tarief:

  Voor bepaalde diensten rekent u 9 % btw, Bijvoorbeeld als u fietsen repareert of als u kapper bent.Voor bepaalde goederen rekent u 9 % btw, Bijvoorbeeld voor voedingsmiddelen, boeken en geneesmiddelen. Diensten met 0% btw zijn bijvoorbeeld internationaal personenvervoer. Goederen met 0% btw zijn bijvoorbeeld goederen die u levert aan een ondernemer in een ander EU land.In sommige branches en bij een aantal activiteiten hoeft u geen btw in rekening te brengen. Bijvoorbeeld in het onderwijs of als u excursies en rondleidingen verzorgt. U maakt dan gebruik van een btw-vrijstelling,

  Wat zet je op je factuur als je onder de KOR valt?

  Als u meedoet aan de kleineondernemersregeling (KOR), betekent dat het volgende:

  U berekent geen btw aan uw klanten. U draagt dus ook geen btw af. U vermeldt geen btw op uw facturen. U hoeft zelfs helemaal geen facturen te versturen voor de btw. U moet wel uw inkoopfacturen bewaren. (Als u zelf facturen wilt versturen, of als uw klanten daarom vragen, kunt u dat wel doen. U vermeldt dan op de factuur dat een vrijstelling van toepassing is.) U doet geen btw-aangifte meer. Behalve in een aantal gevallen, dan moet u toch incidentele aangifte doen, U trekt de btw over uw zakelijke kosten en investeringen niet af. Dit geldt ook voor btw die u hebt betaald in een ander EU-land. Zoals bijvoorbeeld de btw over tanken in België of Duitsland. Ook die btw kunt u niet terugvragen. Bewaar uw inkoopfacturen wel. Hebt u een bestelauto? Dan kunt u nog steeds gebruik maken van het lage bestelautotarief mrb voor ondernemers als u voldoet aan de voorwaarden voor dit tarief. In sommige gevallen moet u de btw herzien die u eerder hebt afgetrokken. U doet mee voor een periode van ten minste 3 jaar. Of tot uw omzet boven de € 20.000 komt in 1 kalenderjaar. U kunt uw deelname dus niet tussentijds beëindigen omdat u bijvoorbeeld een grote investering wil doen. Maar op het moment dat uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet u dat meteen aan ons doorgeven. Want vanaf dat moment vervalt uw deelname aan de KOR,

  Wat is je omzet ZZP?

  Omzet berekenen Deze informatie is geplaatst door: KVK ± 3 min lezen Wanneer verdient u genoeg om rond te komen? En heeft u voldoende opdrachten en klanten om die minimale omzet te kunnen behalen? Een omzetberekening geeft u duidelijkheid. De omzet van uw bedrijf is het totale bedrag aan inkomsten uit de verkoop van producten en diensten in een bepaalde periode. Dit wordt ook wel de bruto-omzet genoemd.

  Bereken hoeveel geld u nodig heeft om van te leven. Zoals privé-uitgaven voor uw woning, boodschappen, vakantie en energiekosten.Tel de inkomstenbelasting hierbij op. U heeft nu het bedrag dat minimaal uit uw bedrijf moet komen. Dat heet het bedrijfsresultaat.Bereken uw bedrijfskosten, zoals: huur bedrijfspand en personeelskosten.U heeft nu de netto-omzet.Breng per klant het btw-tarief in rekening dat voor uw product of dienst geldt.

  De netto-omzet is uw omzet min uw gemaakte kosten. Zoals huur, energiekosten, de inkoop van producten, artikelen die kapot zijn of kortingen die u aan uw klanten heeft gegeven. Er zijn verschillende rekenmethodes om een goede inschatting van uw omzet te maken.

  Wat is omzet inclusief btw?

  De winst van je bedrijf bereken je door de kosten van de opbrengsten af te trekken, we weten dat je omzet de opbrengsten inclusief de btw.