Km Per Uur Berekenen

Km Per Uur Berekenen

Hoe bereken je hoeveel kilometer per uur?

Maar hoe kun je hier precies mee rekenen? – De snelheid van voorwerpen wordt in m/s of in km/h berekend. Om uit te kunnen rekenen wat de snelheid van een voorwerp is, moet je weten hoever de auto gereden heeft en hoelang hij daar over gedaan heeft. Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld: Een auto rijdt 180 kilometer. Als je de snelheid in meters per seconde wil berekenen, dan doe je precies hetzelfde. Het is dan belangrijk dat de afstand in meters wordt gemeten en de tijd in seconden. Omrekenen Soms heb je nog niet de juiste eenheden om de snelheid in m/s of km/h uit te kunnen rekenen. Van m/s naar km/h en van km/h naar m/s Het is niet heel erg lastig om van m/s naar km/h te gaan en weer terug, maar je moet wel even weten hoe dit moet natuurlijk. Om van kilometer per uur naar meter per seconde te gaan, heb je eigenlijk twee stapjes. Je kunt dus van kilometer per uur naar meter per seconde door te delen door 3,6. Om van m/s naar km/h te gaan doe je het omgekeerde, dus dan vermenigvuldig je met 3,6. Oefenen

10 km/h = m/s Een auto rijdt 600 meter in 4 minuten. Hoeveel m/s rijdt hij?

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Hoe stel je de formule van de raaklijn op? Liters berekenen Hoe reken je eenheden om?

Hoe reken je km per uur naar minuten?

Rekenen met km/u met kilometers en minuten De leerlingen leren rekenen met km/u met kilometers en minuten. Het is handig om te kunnen rekenen met kilometers en minuten, omdat je zo kunt bepalen hoelang je onderweg bent, welke afstand je hebt afgelegd of met welke snelheid je hebt gereden.

Laat de leerlingen de tabel afmaken door de afstand, tijd en snelheid te berekenen met behulp van km/u. Bespreek het belang van het kunnen rekenen met km/u met kilometers en minuten. Leg uit dat snelheid wordt aangegeven in kilometers per uur. Afgekort wordt kilometer per uur opgeschreven als km/u. Om te rekenen met kilometer minder dan een uur deel je het uur (60) minuten op.

Zo leg je in 30 minuten de helft van de afstand af. In een kwartier een kwart van de afstand. Op deze manier kun je ook 10 minuten berekenen. In dit geval deel je 60 : 6 op om op 10 minuten uit te komen. Je deelt dus ook de snelheid door 6 om te weten welke afstand is afgelegd binnen 10 minuten.

Laat de som met de auto die 90 km/u rijdt zien. Leg uit dat een handige manier om 20 minuten uit te kunnen rekenen is door eerst 10 minuten uit te rekenen. Om 10 minuten uit te rekenen deel je door 6. Nu deel je het aantal kilometer ook door 6 (90 : 6 = 15). In 10 minuten rijdt de auto dus 15 km. In de volgende stap vermenigvuldig je met 2 om op 20 minuten uit te komen.

Het aantal kilometer vermenigvuldig je ook met 2. In 20 minuten rijdt de auto dus 30 km. Vervolgens maak je samen met de leerlingen de volgende som. Leg uit hoe je de tijdsduur kunt uitrekenen aan de hand van de afstand. Als je de snelheid weet, in dit geval 20 km/u, dan weet je dat de fietser 20 kilometer aflegt in 60 minuten.

 • De helft van de afstand leg je af in de helft van de tijd.5 km is een kwart van de afstand, dus leg je die afstand ook af in een kwart van de tijd.
 • Vervolgens maken de leerlingen de som in een tabel.
 • Leg bij de verhaalsom uit dat je 80 km in 60 minuten gaat omrekenen naar 15 minuten.
 • Door 60 te delen door 4 kom je op 15 minuten uit.

Nu deel je ook het aantal kilometers door 4. Gerda heeft dus 20 km afgelegd in 15 minuten. Laat de leerlingen nu de sommen zelfstandig maken. Vertel dat Bert naar de supermarkt rijdt. Tussendoor heeft hij een pauze van 10 minuten. Leg uit dat je eerst uitrekent hoeveel tijd het kost om die afstand af te leggen.

 • Zo deel je 80 handig door 10 om op 8 km uit te komen.
 • Nu deel je de tijd ook door 10 (60 : 10 = 6).
 • Bert legt dus 8 km af in 6 minuten.
 • Maar Bert neemt ook nog 10 minuten pauze.
 • Dit aantal minuten tel je erbij op (6 + 10 = 16).
 • Bert is dus 16 minuten onderweg.
 • Daarna maken de leerlingen weer een som.Controleer of de leerlingen kunnen rekenen met km/u met kilometers en minuten, door de volgende vraag te stellen:- Hoe weet je hoeveel minuten een bepaalde afstand duurt als je de km/u weet? In de eerste opgave rekenen de leerlingen uit hoelang Tim heeft gereden.

Bij de tweede opgave rekenen de leerlingen uit hoeveel kilometer er is afgelegd. In de derde opgave rekenen ze het aantal minuten uit. Bespreek nogmaals het belang van het kunnen rekenen met km/u met kilometers en minuten. Als afsluiting kun je de leerlingen in groepjes laten werken om uit te rekenen of de rode, blauwe en grijze auto moeten stoppen voor het stoplicht, omdat hij op rood (en oranje staat) of mag doorrijden omdat het stoplicht op groen staat.

 1. Het stoplicht gaat in 5 minuten van groen naar rood.
 2. De eerste 2 minuten staat hij op groen, de derde minuut staat hij op oranje en de 4de en 5de minuut staat hij op rood.
 3. Benadruk dat het stoplicht de 6de en 7de minuut dus weer op groen staat enzovoorts.
 4. Als een auto dus bijvoorbeeld in 12 minuten de afstand (15 km) heeft afgelegd, dan staat het stoplicht op de 12de minuut nog op groen.

Laat leerlingen die moeite hebben met het rekenen met km/u met kilometers en minuten eerst oefenen met het begrip kilometer per uur. Laat zien dat het gaat om de afstand die je per uur aflegt uitgedrukt in kilometers. Oefen door middel van dubbelen en halveren het berekenen van km/u.

Hoe reken je uit hoelang je over een afstand doet?

Snelheid Snelheid Op veel Nederlandse snelwegen mag een auto 130 km/u rijden. Dat betekent dat de auto 130 kilometer aflegt in 1 uur. Een voorbeeld: Een auto rijdt van Haarlem naar Groningen, een afstand van 200 km. De auto rijdt gemiddeld 100 km/u. Hoelang duurt de autorit? Je kunt dit uitrekenen met een verhoudingstabel:

afstand 100 km 200 km
tijd 1 uur 2 uur
x 2

Veel rekensommen over snelheid werken zoals het voorbeeld hierboven. Je hebt een snelheid en een afstand. Welke tijdsduur hoort daarbij? Meestal kom je met een verhoudingstabel snel bij de juiste oplossing.

 • Snelheid, afstand en tijd
 • Er is een verband tussen snelheid, afstand en tijd.
 • Als je sneller gaat, leg je in dezelfde tijd een grotere afstand af.
 • Als je sneller rijdt, leg je dezelfde afstand in minder tijd af.
 • snelheid = afstand : tijd
 • Immers: snelheid druk je bijvoorbeeld uit in km/u of m/s
 • km/uur = km : uur
 • m/s = meters : seconde
 • snelheid = afstand : tijd
 • Het gemiddelde van twee snelheden
 • Als je het gemiddelde van twee snelheden moet berekenen, mag je niet zomaar de twee snelheden optellen en door 2 delen. Een voorbeeld:
 • Als iemand een afstand van 120 km rijdt met 60 km/u, doet hij daar 2 uur over.
 • Als hij dezelfde afstand terugrijdt met 120 km/u, doet hij daar 1 uur over.
 • Wat is de gemiddelde snelheid?
 • FOUT:

Het ligt voor de hand om het gemiddelde van 60 en 120 te berekenen. Dat is 90. Maar het juiste antwoord is niet 90 km/u. Dit antwoord is fout, omdat de lage snelheid gedurende meer minuten gereden wordt dan de hoge snelheid. De lage snelheid heeft daardoor meer invloed op de gemiddelde snelheid.

 1. GOED:
 2. Het juiste antwoord is 80 km/u. Kijk maar:
 3. In totaal heeft hij 240 km afgelegd in 3 uur.
 4. De gemiddelde snelheid is 240 : 3 km/u = 80 km/u.
 5. Meters per seconde

Snelheid wordt ook vaak uitgedrukt in meters per seconde. Vooral als het een beweging is op een korte afstand. Zo kan bijvoorbeeld een liftfabrikant zeggen dat zijn liften omhoog gaan met een snelheid van 1 m/s. Hoe snel is dat dan in km/u? Even omrekenen met een verhoudingstabel:

You might be interested:  Dagwaarde Scooter Berekenen
afstand 1 m 60 m 3600 m 3,6 km
tijd 1 sec 1 minuut 1 uur
x 60 x 60

ul>

 • Je ziet: 1 m/s = 3,6 km/u
 • Trucje
 • Er is een trucje voor het omrekenen van m/s naar km/u :
 • Vermenigvuldig het aantal m/s met 4 en trek er dan 10% van af.
 • Bijvoorbeeld:
 • 10 m/s =, km/u10 x 4 = 4040 – 10% = 40 – 4 = 36 10 m/s = 36 km/u

  1. Andersom, omrekenen van km/u naar m/s :
  2. Tel 1/9 deel van het aantal km/u erbij op en deel het resultaat door 4.
  3. Bijvoorbeeld:

  90 km/u =, m/s90 x 1/9 = 1090 + 10 = 100100 : 4 = 25 90 km/u = 25 m/s

  • Knopen
  • In de lucht- en scheepvaart wordt snelheid uitgedrukt in knopen (afgekort ‘kt’, van het Engelse ‘knot’).
  • 1 knoop = 1 zeemijl per uur
  • 1 zeemijl = 1852 meter
  • 1 knoop = 1,852 km/u
  • Lichtsnelheid
  • De snelheid van het licht (in vacuüm) is afgerond:

  300.000.000 m/s (meter per seconde), oftewel 300.000 km/s, oftewel 300 km/ms (kilometer per milliseconde)

  Hoe hard loop ik per km?

  Hoeveel km per uur hardlopen is normaal? – Een gemiddelde hardloper loopt 11 kilometer per uur. Maar als je begint met hardlopen dan is het normaal dat jouw tempo rond de 10 kilometer per uur ligt. Als doorgewinterde hardloper zal je al snel de 14 a 15 km per uur aantikken.

  Eliud Kipchoge van het NN Running Team, de snelste marathonloper ter wereld, verbrak in 2019 het record en liep de marathon in gemiddeld 21 km per uur. Dit is natuurlijk uitmuntend, en voor bijna niemand haalbaar. Het belangrijkste tijdens het hardlopen is dat je het goed voelt in de eerste weken. Als het lekker gaat dan bouw je een basisconditie op, en je raakt gewend aan het hardlopen.

  De tijd die je loopt dat is voor later een zorg. Als je op gegeven moment wat makkelijker loopt dan kun je de gemiddelde tijd gaan verbeteren.

  Hoeveel km per uur is 4 minuten per km?

  4 min/km is 15 km/u.

  Wat gaat 1 km per uur?

  Converteert kilometer per uur naar Mijlen per uur – Deze eenheid van snelheid wordt gebruikt in metriche landen. De snelheidslimiet wordt aangegeven in kilometerts per uur, afgekort km/h. Deze eenheid van snelheid wordt gebruikt in landen van het imperiaal stelsel zoals VS.

  0 kph 0.00 mph
  1 kph 0.62 mph
  2 kph 1.24 mph
  3 kph 1.86 mph
  4 kph 2.49 mph
  5 kph 3.11 mph
  6 kph 3.73 mph
  7 kph 4.35 mph
  8 kph 4.97 mph
  9 kph 5.59 mph
  10 kph 6.21 mph
  11 kph 6.84 mph
  12 kph 7.46 mph
  13 kph 8.08 mph
  14 kph 8.70 mph
  15 kph 9.32 mph
  16 kph 9.94 mph
  17 kph 10.56 mph
  18 kph 11.18 mph
  19 kph 11.81 mph

  table>

  20 kph 12.43 mph 21 kph 13.05 mph 22 kph 13.67 mph 23 kph 14.29 mph 24 kph 14.91 mph 25 kph 15.53 mph 26 kph 16.16 mph 27 kph 16.78 mph 28 kph 17.40 mph 29 kph 18.02 mph 30 kph 18.64 mph 31 kph 19.26 mph 32 kph 19.88 mph 33 kph 20.51 mph 34 kph 21.13 mph 35 kph 21.75 mph 36 kph 22.37 mph 37 kph 22.99 mph 38 kph 23.61 mph 39 kph 24.23 mph

  table>

  40 kph 24.85 mph 41 kph 25.48 mph 42 kph 26.10 mph 43 kph 26.72 mph 44 kph 27.34 mph 45 kph 27.96 mph 46 kph 28.58 mph 47 kph 29.20 mph 48 kph 29.83 mph 49 kph 30.45 mph 50 kph 31.07 mph 51 kph 31.69 mph 52 kph 32.31 mph 53 kph 32.93 mph 54 kph 33.55 mph 55 kph 34.18 mph 56 kph 34.80 mph 57 kph 35.42 mph 58 kph 36.04 mph 59 kph 36.66 mph

  Kilometers per uur naar Mijlen per uur

  Hoeveel km per uur is 1 km per minuut?

  Converteert kilometer per uur naar kilometer per minuut – Deze eenheid van snelheid wordt gebruikt in metriche landen. De snelheidslimiet wordt aangegeven in kilometerts per uur, afgekort km/h. Start Increments Verhoging 1000 Verhoging 100 Verhoging 20 Verhoging 10 Verhoging 5 Verhoging 2 Verhoging 1 Verhoging 0.1 Verhoging 0.01 Verhoging 0.001 Breuk: 1/64 Breuk: 1/32 Breuk: 1/16 Breuk: 1/8 Breuk: 1/4 Breuk: 1/2 Accuracy Kies Resolutie 1 Aantal Cijfers 2 Aantal cijfers 3 Aantal cijfers 4 Aantal cijfers 5 Aantal cijfers 6 Aantal cijfers 7 Aantal cijfers 8 Aantal cijfers Format Decimaal Breuken

  0 kph 0.00 km/min
  1 kph 0.02 km/min
  2 kph 0.03 km/min
  3 kph 0.05 km/min
  4 kph 0.07 km/min
  5 kph 0.08 km/min
  6 kph 0.10 km/min
  7 kph 0.12 km/min
  8 kph 0.13 km/min
  9 kph 0.15 km/min
  10 kph 0.17 km/min
  11 kph 0.18 km/min
  12 kph 0.20 km/min
  13 kph 0.22 km/min
  14 kph 0.23 km/min
  15 kph 0.25 km/min
  16 kph 0.27 km/min
  17 kph 0.28 km/min
  18 kph 0.30 km/min
  19 kph 0.32 km/min

  table>

  20 kph 0.33 km/min 21 kph 0.35 km/min 22 kph 0.37 km/min 23 kph 0.38 km/min 24 kph 0.40 km/min 25 kph 0.42 km/min 26 kph 0.43 km/min 27 kph 0.45 km/min 28 kph 0.47 km/min 29 kph 0.48 km/min 30 kph 0.50 km/min 31 kph 0.52 km/min 32 kph 0.53 km/min 33 kph 0.55 km/min 34 kph 0.57 km/min 35 kph 0.58 km/min 36 kph 0.60 km/min 37 kph 0.62 km/min 38 kph 0.63 km/min 39 kph 0.65 km/min

  table>

  40 kph 0.67 km/min 41 kph 0.68 km/min 42 kph 0.70 km/min 43 kph 0.72 km/min 44 kph 0.73 km/min 45 kph 0.75 km/min 46 kph 0.77 km/min 47 kph 0.78 km/min 48 kph 0.80 km/min 49 kph 0.82 km/min 50 kph 0.83 km/min 51 kph 0.85 km/min 52 kph 0.87 km/min 53 kph 0.88 km/min 54 kph 0.90 km/min 55 kph 0.92 km/min 56 kph 0.93 km/min 57 kph 0.95 km/min 58 kph 0.97 km/min 59 kph 0.98 km/min

  Kilometers per uur naar Kilometers per minuut

  Hoe snel is 1 km per minuut?

  Converteert kilometer per minuut naar kilometer per uur – Deze eenheid van snelheid wordt gebruikt in metriche landen. De snelheidslimiet wordt aangegeven in kilometerts per uur, afgekort km/h. Start Increments Verhoging 1000 Verhoging 100 Verhoging 20 Verhoging 10 Verhoging 5 Verhoging 2 Verhoging 1 Verhoging 0.1 Verhoging 0.01 Verhoging 0.001 Breuk: 1/64 Breuk: 1/32 Breuk: 1/16 Breuk: 1/8 Breuk: 1/4 Breuk: 1/2 Accuracy Kies Resolutie 1 Aantal Cijfers 2 Aantal cijfers 3 Aantal cijfers 4 Aantal cijfers 5 Aantal cijfers 6 Aantal cijfers 7 Aantal cijfers 8 Aantal cijfers Format Decimaal Breuken

  0 km/min 0.00 kph
  1 km/min 60.00 kph
  2 km/min 120.00 kph
  3 km/min 180.00 kph
  4 km/min 240.00 kph
  5 km/min 300.00 kph
  6 km/min 360.00 kph
  7 km/min 420.00 kph
  8 km/min 480.00 kph
  9 km/min 540.00 kph
  10 km/min 600.00 kph
  11 km/min 660.00 kph
  12 km/min 720.00 kph
  13 km/min 780.00 kph
  14 km/min 840.00 kph
  15 km/min 900.00 kph
  16 km/min 960.00 kph
  17 km/min 1020.00 kph
  18 km/min 1080.00 kph
  19 km/min 1140.00 kph

  table>

  20 km/min 1200.00 kph 21 km/min 1260.00 kph 22 km/min 1320.00 kph 23 km/min 1380.00 kph 24 km/min 1440.00 kph 25 km/min 1500.00 kph 26 km/min 1560.00 kph 27 km/min 1620.00 kph 28 km/min 1680.00 kph 29 km/min 1740.00 kph 30 km/min 1800.00 kph 31 km/min 1860.00 kph 32 km/min 1920.00 kph 33 km/min 1980.00 kph 34 km/min 2040.00 kph 35 km/min 2100.00 kph 36 km/min 2160.00 kph 37 km/min 2220.00 kph 38 km/min 2280.00 kph 39 km/min 2340.00 kph

  table>

  40 km/min 2400.00 kph 41 km/min 2460.00 kph 42 km/min 2520.00 kph 43 km/min 2580.00 kph 44 km/min 2640.00 kph 45 km/min 2700.00 kph 46 km/min 2760.00 kph 47 km/min 2820.00 kph 48 km/min 2880.00 kph 49 km/min 2940.00 kph 50 km/min 3000.00 kph 51 km/min 3060.00 kph 52 km/min 3120.00 kph 53 km/min 3180.00 kph 54 km/min 3240.00 kph 55 km/min 3300.00 kph 56 km/min 3360.00 kph 57 km/min 3420.00 kph 58 km/min 3480.00 kph 59 km/min 3540.00 kph

  Kilometers per minuut naar Kilometers per uur

  Hoe lang is 75 km rijden?

  Methode – Het aantal minuten onderweg kan worden berekend als de snelheid en afstand bekend zijn. De snelheid kan worden gegeven in kilometer per uur. Bijvoorbeeld 96 km/uur, dit betekent dat er 96 km in 1 uur wordt afgelegd.

  De afstand kan bijvoorbeeld in km worden gegeven.Bekijk het volgende voorbeeld:

  De auto rijdt met een snelheid van 25 km/uur. De auto legt een afstand van 75 km af in totaal. Hoeveel minuten is de auto onderweg geweest? In 1 uur wordt 25 km afgelegd. Na 75 km is de afstand75 km : 25 km = 3 keer zo lang gewordenDe tijd is dan ook 3 keer zo lang geworden.

  Hoe lang is 80 km rijden?

  Snelheid, afstand en tijd Als een auto in één uur een afstand van 80 km aflegt, dan is de snelheid 80 kilometer per uur. Afgekort tot 80 km/u. De snelheid is een maat voor hoe snel de auto zich voortbeweegt. Hoe langer de auto rijdt, hoe groter de afstand die wordt afgelegd.

  Hoe kun je een snelheid in km h snel omrekenen naar M S?

  Hoe bereken je de gemiddelde snelheid in m s? – Snelheid omrekenen van KM/U naar meter /seconde » » Snelheid omrekenen van KM/U naar meter /seconde Om te weten hoeveel meter je per seconde aflegt moet je de snelheid vermenigvuldigen met 1000. Je hebt dan het aantal meter per uur.1 uur heeft 3600 seconden.

  1. Deel de uitkomst door 3600 en je weet hoeveel meters je per seconde aflegt.
  2. Formule: Meter per Seconde =Snelheid*1000/3600.
  3. Het kan ook nog eenvoudiger! Deel de snelheid door 4.
  4. Bij deze uitkomst tel je 10 procent van deze uitkomst op.
  5. De uitkomst is niet exact hetzelfde,maar je zit er niet al te ver naast.

  Voorbeeld: je rijdt 100 km/u.100/4 = 25. Dan neem je 10 procent van 25, dat is 2,5. Je telt de 2 uitkomsten bij elkaar op: 25 + 2,5 = 27,5 meter per seconde.

  • In het onderstaande overzicht staan verschillende snelheden in km/u.
  • 2de kolom: afgerond de precieze snelheid.
  • 3de kolom: de snelheid volgens de eenvoudige berekening.
  • 4de kolom: de minimale volgafstand van 2 seconden.

  5de kolom: gemiddelde Reactieweg. Hierbij wordt er uitgegaan van 1 seconde schrikreactie van de bestuurder.

  1. 6de kolom: Gemiddelde remweg op een droog wegdek.
  2. 7de kolom: gemiddelde remweg op een nat wegdek.
  3. 8ste kolom: Stopafstand op een droog wegdek.
  4. 9ste kolom: Stopafstand op een nat wegdek.
  5. De volgende constanten werden gebruikt bij alle berekeningen:
  6. Gemiddelde remvertraging: 7,5 m/s 2
  7. Vrijwingscoefficient droog wegdek: 1,0
  8. Vrijwingscoefficient nat wegdek: 1,4
  9. Vindt je wiskunde geweldig dan kun je zelf uitrekenen hoe hoog de Botssnelheid is. De formule hiervoor is: Wortel uit :√(2*gemiddelde remvertraging)*(stopafstand gereden snelheid – stopafstand voorgeschreven snelheid)

  Voorbeeld: de toegestaande max. snelheid is 30 km/u. Je rijdt zelf 50 km/u. Nu duikt plotseling een opstakel op (overstekend kind of fietser). bij een snelheid van 30 km/u sta je stil vlak voor het opstakel. bij 50 km/u heb je geen remweg en bots je met 50 km/u tegen het opstakel op. Rijdt je nu 40 km/u dan is je botssnelhied nog 35 km/u!!

  km/u m/s snel uitgerekend m/s 2 sec volg afstand reactieweg Remweg droog Remweg nat Stop afstand droog wegdek Stopafstand nat wegdek
  10 2,8 2,75 5,5 2,78 0,51 0,72 3,29 3,50
  20 5,6 5,5 11 5,56 2,06 2,88 7,61 8,44
  30 8,3 8,25 16,5 8,33 4,63 6,48 12,96 14,81
  36 10 9,9 19,8 10,00 6,67 9,33 16,67 19,33
  40 11,1 11 22 11,11 8,23 11,52 19,34 22,63
  50 13,9 13,75 27,5 13,89 12,86 18,00 26,75 31,89
  60 16,7 16,5 33 16,67 18,52 25,93 35,19 42,59
  70 19,4 18,25 36,5 19,44 25,21 35,29 44,65 54,73
  72 20 19,8 39,6 20,00 26,67 37,33 46,67 57,33
  80 22,2 22 44 22,22 32,92 46,09 55,14 68,31
  90 25 24,75 49,5 25,00 41,67 58,33 66,67 83,33
  100 27,8 27,5 55 27,78 51,44 72,02 79,22 99,79
  108 30 29,7 59,4 30,00 60,00 84,00 90,00 114,00
  110 30,6 30,25 60,5 30,56 62,24 87,14 92,80 117,70
  120 33,3 33 66 33,33 74,07 103,70 107,41 137,04
  130 36,1 35,75 71,5 36,11 86,93 121,71 123,05 157,82
  140 38,9 38,5 77 38,89 100,82 141,15 139,71 180,04
  144 40 39,6 79,2 40,00 106,67 149,33 146,67 189,33
  150 41,7 41,25 82,5 41,67 115,74 162,04 157,41 203,70
  160 44,4 44 88 44,44 131,69 184,36 176,13 228,81
  170 47,2 46,75 93,5 47,22 148,66 208,13 195,88 255,35
  180 50 49,5 99 50,00 166,67 233,33 216,67 283,33
  190 52,8 52,25 104,5 52,78 185,70 259,98 238,48 312,76
  200 55,6 55 110 55,56 205,76 288,07 261,32 343,62

  Snelheid omrekenen van KM/U naar meter /seconde

  Hoe snel is 5 km in 25 minuten?

  5km in 25 minuten Iedere afstand heeft zo z’n magische grenzen. Bij de 5km is dat de grens van de 25 minuten. Als je daar binnen blijft loop je een snelheid van 4:59 minuut per km of harder (oftewel sneller dan 12km per uur). En dat is serieus hardlopen! Dit schema bouwt in 12 weken op naar een 5km wedstrijd binnen de 25 minuten.

  • In de eerste weken ligt de focus op volume opbouwen.
  • Vervolgens ga je meer werken aan snelheid (idealiter train je tenminste 1 keer per week op de atletiekbaan).
  • De laatste weken train je vooral op (wedstrijd)hardheid en is er onder andere een testwedstrijd.
  • Instapniveau : 5km in ca.27 minuten of 10km in ca.55/56 minuten.

  Duur : 12 weken : 5km in 25 minuten

  Hoeveel km loop je in 30 minuten?

  Hoeveel km per uur hardlopen is normaal? – De gemiddelde snelheid bij hardlopen is 11 kilometer per uur. Ben je echt net begonnen, dan zal de gemiddelde snelheid lager liggen, waarschijnlijk rond 10 km/u. Ervaren hardlopers lopen al gauw rond de 14 – 15 km/u.

  • Er is wel veel training voor nodig om deze snelheden te halen.
  • Om de snelheden in perspectief te stellen: een normaal wandeltempo is 4 tot 5 km/u.
  • Als hardloper ga je dus al snel twee keer zo snel als een wandelaar.
  • Dit betekent dat je bij 30 minuten wandelen je 2,5 kilometer hebt afgelegd, terwijl een hardloper na een half uur al 5 kilometer heeft gerent.

  De gemiddelde snelheid ligt bij een hardloper twee keer zo hoog als bij een wandelaar.

  Hoeveel km loop je in 2 uur?

  1. Alles over wandelen –

  Hoeveel kilometer loopt een wandelaar gemiddeld per uur? Het gemiddelde wandeltempo van een volwassen persoon is 4 à 5 km per uur. Hoeveel kilometer kan ik op een dag wandelen? Dat hangt onder meer af van je ambitie en conditie. Gemiddeld lopen wandelaars tussen de 10 en 25 kilometer per dag. Sommigen vinden 8 kilometer genoeg, anderen stoppen pas na 30 kilometer. Kies het tempo en de afstand die bij je passen. Houd er wel rekening mee dat een bezoek aan een bezienswaardigheid onderweg of een uitgebreide lunch, de animo vermindert om nog lang verder te wandelen. Maak dus vooraf een goede planning! Mag ik de hond meenemen op mijn wandeling? Als je hem aan de lijn houdt, kan de hond op de meeste wandelingen mee, maar niet overal! In de gidsen staat altijd duidelijk vermeld op welke trajecten de hond niet mee mag, bijvoorbeeld over dijken en door weilanden. Meestal staat een alternatieve route voor wandelaars met hond aangegeven. Ook bij NS-wandelingen wordt vermeld op welke trajecten aangelijnde honden niet welkom zijn. Of kijk op dit overzicht. In de hotels van de tweedaagse NS-wandelingen worden honden vaak geweerd. Informeer dus vooraf om teleurstellingen te voorkomen! Bestaan er speciale hondenroutes? In Nederland zijn er volop routes waar je hond volop kan snuffelen, rennen en spelen met andere honden. In de ANWB-gids ‘Wandelen met je hond’ staan wandelingen in losloopgebieden en zwemplekken. Een overzicht van losloopgebieden met wandelroutes waar je hond lekker los mag lopen vind je hier, Ik zit in een rolstoel. Welke routes zijn voor mij goed toegankelijk? Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW’s) en Streekpaden zijn niet ontwikkeld voor rolstoelgebruik; op de meeste LAW’s kom je namelijk hekken tegen, overstapjes en smalle, onverharde paden. Je kunt wel gebruikmaken van routes die speciaal voor rolstoelgebruik zijn ontwikkeld, zoals de Koninklijke Weg en het Westerborkpad, Verder vind je op Natuur zonder Drempels informatie over ommetjes en over de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van Nederlandse natuurgebieden. Op de sites van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten staan bij de routes met een icoontje aangegeven of deze toegankelijk zijn met de rolstoel. Ik wil graag een georganiseerde wandeltocht lopen. Hoe kom ik aan informatie? Op wandel.nl vind je alle georganiseerde wandeltochten en wandelevenementen in Nederland. Mag ik trailrunnen op de routes? Lange-Afstand-Wandelpaden, Streekpaden, NS-wandelingen en klompenpaden zijn ook geschikt voor hardlopers. Waar kan ik informatie vinden over overnachtingsadressen in de nabijheid van routes? In de routegidsen van de LAW’s en Streekpaden en op de routekaarten op deze site vind je Wandelaars Welkom -adressen. Ook in de routebeschrijvingen van NS-wandelingen staan suggesties voor overnachtingsadressen. Verder verwijzen we je graag naar Vrienden op de Fiets : zij bieden 6.000 gastadressen voor fietsers én wandelaars.

  Naar boven

  Hoelang duurt 1 km?

  De kilometer (symbool km) is een van het SI afgeleide eenheid van lengte, gelijk aan 1000 meter.

  Hoeveel is 30 km per uur?

  Bij 30 kilometer per uur is die gemiddeld 19 meter, bij 50 kilometer per uur is dat 40 meter.

  Wat is een snelle tijd voor 5 km?

  Hoe lang doe je erover om 5 km te kunnen hardlopen? – Nu je weet hoe je begint en hoe je voor de 5 km traint, wil je natuurlijk ook weten hoe lang je moet trainen om 5 kilometer onafgebroken achter elkaar te kunnen lopen. Dat is afhankelijk van je basisconditie en hoeveel ervaring je al hebt met hardlopen.

  Als je net bent begonnen met hardlopen dan is in 12 weken trainen 5 km kunnen hardlopen een mooi streven. Train in ieder geval minimaal 2 keer per week en zorg voor voldoende rust tussendoor. Daardoor voorkom je blessures en zie je progressie. Ook kun je als beginner één keer in de week een andere sport beoefenen waarbij je hartslag omhoog gaat, bijvoorbeeld fietsen, zwemmen of skaten.

  Hierbij belast je niet dezelfde spieren als tijdens het hardlopen, maar train je wel je conditie. Met ons hardloopschema voor de 5 km train je 3 keer per week voor 12 weken. Heb je al wat meer ervaring of is je conditie goed op peil, dan kan je de afstand ook in een kortere trainingstijd behalen.

  Door regelmatig te trainen zal je in ieder geval steeds sneller worden. En als je nu eenmaal getraind bent, aan welke tijd moet je dan denken? Kortom: hoe lang loop je over 5 km? Als beginnend hardloper loop je ongeveer 10 km per uur, wat betekent dat je een half uur doet over 5 km. Een geoefend hardloper zal tussen de 20 en 25 minuten lopen over 5 km, met een training van 3 keer in de week.

  Sneller kan ook, maar dit is wel een flinke uitdaging. Kijk maar eens mee met de tijden van professionele atleten bij wegwedstrijden. Het Nederlandse record op de 5 km staat nu op 13 minuten en 27 seconden, gelopen door Richard Douma in februari 2021. En het wereldrecord 5 km hardlopen? Die staat op naam van de Oegandese atleet Joshua Cheptegei: 12 minuten en 51 seconden.

  Is 20 km per uur snel?

  Erg snel is 15 km per uur, gelijk aan 40 minuten per 10 km. Met 20 km per uur loop je supersnel, en doe je 30 minuten over 10 kilometer. En dan zit je nog niet eens op het marathontemp0 van Kipchoge – maar dan hebben we het natuurlijk wel over de snelste loper ooit.

  Waarom 100 kilometer per uur?

  In 2019 werd de maximumsnelheid op alle Nederlandse snelwegen verlaagd naar 100 kilometer per uur. De maatregel had als grootste doel het besparen van stikstofneerslag om zo belangrijke bouwprojecten door te kunnen laten gaan. Transportbeleid volgt Bert van Wee het snelheidsdossier al jaren op de voet.

  Wat is de formule van afstand?

  afgelegde weg

  Afgelegde weg. © h.hofstede ([email protected])

  /td> Het lijkt allemaal zo simpel als wat: Een auto rijdt met 80 km/uur en dat doet hij 2,5 uur lang. Hoeveel kilometer heeft hij dan afgelegd? Nou simpel: afstand = snelheid ´ tijd (natuurkundigen zeggen meestal S = v • t ), dus 80 • 2,5 = 200 km. Het probleem komt natuurlijk als de snelheid niet de hele weg door constant is, maar als de snelheid van de tijd afhangt. De oplossing is eenvoudig:

  Hak de tijd in kleine stukjes d t

  /td>

  Op een heel klein stukje d t is de snelheid bij benadering wel constant, dus is de afgelegde weg gelijk aan dS = v ( t ) • d t Wil je nu de totale afgelegde weg weten dan tel je al die kleine stukjes dS bij elkaar op. Voorbeeld. Voor de snelheid van een optrekkende auto geldt v ( t ) = 0,5 t 2 ( v in m/sec en t in sec). Bereken de afstand die de auto aflegt tussen t = 0 en t = 10. oplossing: Versnelling Kijk, al die natuurkundigen doen natuurlijk wel heel geleerd met al die mechanicaformules van ze, maar wiskundig gezien stelt het allemaal eigenlijk niet zoveel voor. ‘t Is niet meer dan een keertje primitiveren of differentiëren. Wat die Newton rechts allemaal beweert is eigenlijk precies hetzelfde als wat Leibniz links zegt! Sterker nog: dat van Leibniz is veel algemener! Dat kun je ook gebruiken als de versnelling niet constant is. Kijk maar hoe de formules van Newton vanzelf volgen uit die van Leibniz: Stel dat een voorwerp beweegt met constante versnelling a, Als a = v’ dan kun je dus v vinden door a te primitiveren: v ( t ) = at + c Maar vul voor t nu 0 in, en er staat v (0) = c dus daarmee is de constante gevonden en wordt de formule v ( t ) = v 0 + at Maar als v = s ‘ dan kun je s vinden door v te primitiveren De primitieve van v 0 + at is S( t ) = v 0 t + 1 / 2 at 2 + c Vul voor t weer 0 in, dan staat er S(0) = c en daarmee is weer de constante c gevonden, en staat er S( t ) = S 0 + v 0 t + 1 / 2 at 2 OPGAVEN

  1. Voor een fietser geldt v ( t ) = 20 t – 4 t 2 (met v in km/uur en t in uren)
  a. Bereken hoeveel km de fietser na 2 uur heeft afgelegd.
  b. Bereken de versnelling van de fietser op tijdstip t = 1,5.
  2. Stel dat voor de snelheid van een object geldt dat v ( t ) = Ö( 2 t ) met v (0) = 0 (tijd in seconden, snelheid in m/sec) Hoe lang duurt het dan voordat dat object 2000 meter heeft afgelegd?
  3. Een auto krijgt een steeds grotere versnelling. Er geldt a ( t ) = 0,5 t met a (0) = v (0) = s (0) = 0 De afstand wordt gemeten in m en de tijd in seconden.
  a. Bereken de snelheid op t = 10.
  b. Bereken de afgelegde weg op t = 20
  c. Bereken wanneer de auto 10000 m heeft afgelegd.
  4. Voor de snelheid van een fietser geldt v ( t ) = √ t + 2 t ( t in seconden, v in m/s)
  a. Hoeveel legt de fietser af tussen t = 9 en t = 16?
  b. Hoeveel procent neemt de versnelling af tussen t = 2 en t = 6?
  5. Examenvraagstuk VWO Wiskunde B, 2002,
  Een bal valt van enige hoogte in het water. Vanaf het moment dat de bal het wateroppervlak raakt wordt hij afgeremd. Door zijn snelheid zal hij nog een stuk onder het wateroppervlak komen. Vervolgens zal de bal weer opstijgen naar het wateroppervlak. Zie de figuur hiernaast. Voor de snelheid v, in meters per seconde, van een bepaalde bal die in het water valt geldt de formule: v ( t ) = 2 – 8 • e -2 t Hierbij is t de tijd in seconden vanaf het moment dat de bal in het water komt; v is positief als de bal omhoog gaat. Deze formule geldt alleen zolang de bal onder water is. Ter vereenvoudiging verwaarlozen we de diameter van de bal.

  /td>

  In de onderste figuur hiernaast staat de grafiek van v voor de periode dat de bal onder water is. De gemiddelde versnelling (in m/s 2 ) van de bal tijdens de eerste t seconden dat hij onder water is, is gelijk aan de helling van het verbindingslijnstuk tussen de punten op de grafiek van v die horen bij de tijdstippen 0 en t, In de figuur is dit lijnstuk voor een waarde van t getekend. a. Bereken de gemiddelde versnelling in m / s 2 gedurende de eerste 2 seconden. Geef je antwoord in twee decimalen nauwkeurig.b. De bal bereikt het diepste punt na ongeveer 0,7 seconden. Bereken het exacte tijdstip waarop de bal op het diepste punt is.c.

  Hoe bereken je afstand wiskunde?

  Theorie – Bekijk de applet. Onder de afstand tussen twee objecten wordt altijd de lengte van hun kortste verbindingslijn verstaan. De afstand tussen twee objecten V 1 en V 2 noteer je als d ( V 1, V 2 ),

  De afstand tussen twee punten P ( p 1, p 2 ) en Q ( q 1, q 2 ) is: d ( P, Q ) = | P Q | = ( p 1 − q 1 ) 2 + ( p 2 − q 2 ) 2, De afstand van een punt tot een lijn is de lengte van het lijnstuk vanuit het punt en loodrecht op de lijn. De afstand van P tot l is d ( P, l ) en kun je dus berekenen door:

  de vergelijking op te stellen van de lijn m door P en loodrecht l ; de coördinaten van punt Q, het snijpunt van m en l, te berekenen; de afstand tussen de punten P en Q te berekenen.

  Je kunt met behulp van vergelijkbare methoden de afstand tussen twee lijnen, de afstand van een punt tot een cirkel of een lijn tot een cirkel, e.d., berekenen. Het is soms nuttig om te gebruiken dat de lijn m : b x − a y = d loodrecht op l : a x + b y = c staat, waarin d afhangt van het punt waar m doorheen moet gaan. Met behulp van richtingscoëfficiënten kun je dat zelf aantonen.

  Hoeveel minuten is 10 kilometer?

  Tijden en snelheid voor de 10 km –

  Normaal is 10 kilometer per uur, dus 1 uur over 10 kilometer. Snel is 12 kilometer per uur, dus 50 minuten over 10 kilometer. Supersnel is 15 kilometer per uur, dus 40 minuten over 10 kilometer. Super super snel is 20 kilometer per uur, dus 30 minuten over 10 kilometer.

  Bekijk ook de ervaring van 10 km hardlopen in

  Hoe bereken je afstand tussen 2 lijnen?

  Theorie – Afstanden in `RR^3` bereken je zo:

  De afstand tussen twee punten `A` en `B` is de lengte van hun verbindingsvector: `text(d)(A,B) = |vec(AB)|`, De afstand van een punt tot een lijn is de lengte van de loodrechte verbindingsvector van het punt `P` tot een willekeurig punt op de lijn `l`, De afstand van een punt tot een vlak bereken je door een lijn door het punt `P` loodrecht op het vlak `V` met dat vlak te snijden. De afstand van het snijpunt `S` tot punt `P` is dan de gevraagde afstand. De afstand tussen twee lijnen bereken je door een vlak `V` door lijn `l` evenwijdig met lijn `m` te maken. De afstand van een willekeurig punt op lijn `m` tot dit vlak `V` is de gevraagde afstand. De afstand van een lijn tot een vlak heeft alleen betekenis als de lijn `l` evenwijdig is met het vlak `V`, De afstand van een willekeurig punt op lijn `l` tot vlak `V` is dan de gevraagde afstand. De afstand tussen twee vlakken heeft alleen betekenis als vlak `V` evenwijdig is met het vlak `W`, De afstand van een willekeurig punt op vlak `V` tot vlak `W` is dan de gevraagde afstand.

  Hoeken in `RR^3` bereken je zo:

  De hoek tussen twee vectoren bereken je met hun inproduct. De hoek tussen twee lijnen bereken je door de hoek tussen hun richtingsvectoren te berekenen. De gevraagde hoek is dan de daarbij passende scherpe hoek. De hoek tussen een lijn en een vlak is het complement van de hoek tussen een richtingsvector van de lijn en een normaalvector van het vlak. De hoek tussen twee vlakken is gelijk aan de hoek tussen normaalvectoren van beide vlakken.