Km Vergoeding Berekenen Anwb

Km Vergoeding Berekenen Anwb

Hoe bereken je kosten per kilometer?

Handmatig brandstofkosten berekenen – Liever handmatig de brandstofkosten berekenen? Ook dat is eigenlijk heel eenvoudig. Als je de afstand weet – of via een navigatieapp opzoekt – en je kent het gemiddelde brandstofverbruik van je auto, dan is het niet zo moeilijk om op basis van de literprijs de brandstofkosten te berekenen.

 • Neem bijvoorbeeld de reis van Zaandam naar Utrecht, een afstand van 60 kilometer.
 • Stel dat je auto een verbruik heeft van 1 liter op 15 km en de Euro 95 kost € 1,83* per liter.
 • Dan ziet de rekensom er als volgt uit: Eerst deel je de afstand door het verbruik per kilometer.
 • Deze uitkomst vermenigvuldig je met de brandstofprijs en dat levert de totale kosten per rit op.

In cijfers: 60:15 = 4 liter verbruikte brandstof. Dit vermenigvuldig je met de literprijs, € 1,83 in ons geval. Dan kom je uit op € 7,32 aan brandstofkosten. Het verbruik van je auto kun je ondere andere terugvinden in de technische gegevens, bijvoorbeeld door je auto op te zoeken op onze Test & Specificatie-pagina’s,

Wat is de prijs per km vergoeding?

Wat is de maximale reiskostenvergoeding die ik van mijn werkgever kan ontvangen? Bij reizen met eigen vervoer, carpoolen of openbaar vervoer kan uw werkgever maximaal € 0,21 kilometervergoeding geven. Bij reizen met openbaar vervoer kan uw werkgever ook de werkelijk gemaakte reiskosten vergoeden.

 1. Reist u met eigen vervoer naar uw werk? Dan kan uw werkgever u maximaal € 0,21 per kilometer vergoeden, zonder dat u hierover belasting betaalt.
 2. Voor deze maximale kilometervergoeding maakt het niet uit welk vervoermiddel u gebruikt.
 3. Als uw werkgever een hogere reiskostenvergoeding vergoedt, geldt het deel boven de € 0,21 per kilometer als loon.
You might be interested:  Part Time Salaris Berekenen

Uw werkgever moet hierover loonheffingen inhouden.

Hoeveel vragen per kilometer?

Forfaitaire kilometervergoeding – Gaat je werknemer pakweg op bezoek bij een klant met zijn privéwagen? Dan moet je hem of haar als werkgever vergoeden voor die verplaatsing. De nieuwe forfaitaire, maximale kilometervergoeding hiervoor bedraagt sinds 1 juli 2021 0,3707 euro per kilometer.

ofwel betaal je het juiste bedrag terug, aan de hand van stukken die je werknemer voorlegt; ofwel ken je een forfaitair bedrag toe per kilometer.

Wat is een eerlijke kilometervergoeding?

Kilometervergoeding moet gemiddeld € 0,31 zijn Datum: 19-01-2023 Kilometervergoeding moet gemiddeld € 0,31 zijn VZR publiceert jaarlijks normbedragen voor een reële kilometervergoeding als je met een privéauto zakelijke kilometers maakt. Deze is voor een middenklasse auto minimaal €0,31 per kilometer.

 • Opnieuw vastgesteld
 • Flinke verhoging van gemiddeld € 0,05 per kilometer
 • Normbedrag

De VZR norm voor de kilometervergoeding wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en breed gebruikt. Enerzijds door zelfstandigen om een juiste en objectieve bron te hebben voor de door te belasten kilometervergoeding. Anderzijds door werknemers die een vergoeding krijgen van hun werkgever.

Ten opzichte van 2022 is het gemiddelde normbedrag per kilometer met € 0,05 verhoogd. Dit is een logisch gevolg van een verdere toename van diverse kosten; verhoging in autoprijzen, reparatie- en onderhoudskosten, brandstofprijzen en toenemende inflatie. Al deze factoren zijn meegenomen in de berekening.

Het normbedrag wordt bepaald aan de hand van een “mandje” met auto’s waarbij de kilometerkostprijs, zoals gepubliceerd door de ANWB, het uitgangspunt vormt. Op deze manier ontstaat het normbedrag, helder en objectief.

2023
Cataloguswaarde Kilometer kosten Kilometer kosten Normbedrag
Exclusief Afschrijving Inclusief afschrijving Inclusief beschikbaarheidsvergoeding 50%
Tot € 20.000,- € 0,21 € 0,27 € 0,24
€ 20.000,- tot € 40.000,- € 0,27 € 0,36 € 0,31
Boven € 40.000,- € 0,38 € 0,55 € 0,46
You might be interested:  Kabeldikte Berekenen 3 Fase

ol>

 • Onbelaste kilometervergoeding dekt de lading niet
 • Werknemers komen vaak tekort
 • Benieuwd naar de gehele onderbouwing? Klik dan
 • De onbelaste kilometervergoeding is in 2023 na 17 jaar wettelijk verhoogt van € 0,19 naar € 0,21. Dit dekt echter bij lange na de kosten niet die een werknemer heeft voor het gebruik van de eigen auto. Zelfs voor een auto uit de kleinste categorie kost deze auto de werknemer al € 0,24 per kilometer.

  Voor een auto boven de € 40.000,- is de gemiddelde kilometerkostprijs zelfs € 0,46. Werknemers die zakelijke kilometers met de privéauto declareren, ontvangen regelmatig te weinig vergoeding om de kosten te kunnen betalen. De onbelaste vergoeding van € 0,21 wordt vaak gebruikt als maatstaf voor de vergoeding die een werknemer krijgt, maar deze is niet toereikend.

  VZR adviseert werkgevers en werknemers de vandaag gepubliceerde normbedragen te hanteren. Jan van Delft Voorzitter van VZR : “Autorijden is duur. Het is niet meer dan redelijk dat er tussen partijen eerlijke tarieven worden vergoed of doorberekend. VZR geeft in een zorgvuldige berekening op basis van objectieve en controleerbare data jaarlijks een norm voor af.

  Hoe bereken je de afstand voor kilometervergoeding?

  214 werkdagen – Voor de berekening van de vaste onbelaste vergoeding gaat u uit van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is al rekening gehouden met korte afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. Als u aannemelijk kunt maken dat het aantal dagen ten minste 25% hoger is dan 214 dagen (dus ten minste 268 reisdagen naar een vaste plek), mag u uitgaan van het hogere aantal dagen.

  You might be interested:  Het Oude Totaal Berekenen Procenten

  Hoe bereken je 1 op km?

  Brandstofverbruik auto berekenen –

  Zet direct na het tanken de teller van je trip computer op nul. Zo weet je bij de volgende tankbeurt precies hoeveel kilometer je in de tussentijd hebt gereden. Kijk op de pomp of je bon hoeveel liter benzine of diesel je vervolgens hebt bijgetankt. Belangrijk is dat je de tank vult tot het moment waarop de pomp zelf automatisch stopt. Vermenigvuldig het aantal getankte liters met 100 en deel het resultaat door de gereden kilometers. Het resultaat is je brandstofverbruik in liter per 100 kilometer. Wil je weten hoeveel kilometer je met één liter benzine of diesel kan rijden? Dan deel je het aantal kilometers uit de vorige stap door het aantal liter wat je bijgetankt hebt. De brandstofprijs per kilometer krijg je door de prijs per liter vervolgens door het aantal kilometer per liter te delen.