Koopkracht 2023 Berekenen

Koopkracht 2023 Berekenen
De koopkracht berekenen – De koopkracht wordt met indexcijfers berekend. Om je reële inkomen te berekenen wordt het indexcijfer voor je nominale inkomen gedeeld door de indexcijfer van de prijsstijging of daling. Deze indexcijfers bereken je door je nieuwe inkomen door je oude inkomen te delen en daarna te vermenigvuldigen met 100. Dit doe je ook met de verschillende prijzen.

Wat is de koopkracht 2023?

Raming maart 2023 (CEP 2023), cijfers De koopkracht blijft dit jaar in doorsnee ongeveer gelijk, en stijgt volgend jaar met 2,0%. Tegelijkertijd neemt de armoede volgend jaar juist toe.

Hoe wordt de koopkracht berekend?

Berekening koopkracht door het Centraal Planbureau – Het Centraal Planbureau (CPB) berekent de koopkracht met:

inflatie (waardevermindering van geld); de gemiddelde stijging van lonen; de hoogte van belastingen en toeslagen waar recht op is.

De koopkrachtcijfers helpen de regering om de gevolgen van voorgenomen beleid in te schatten. De koopkracht verandert ook door persoonlijke omstandigheden: mensen wisselen bijvoorbeeld van baan, gaan samenwonen, krijgen kinderen of gaan verhuizen. Deze effecten worden niet meegenomen.

Wie gaan er op vooruit?

Nibud: huishoudens gaan erop vooruit, 2023 wordt jaar van herstel NOS | Vincent Jannink NOS Nieuws • zaterdag 21 januari, 21:08 • Aangepast zondag 22 januari, 06:34 Veel huishoudens gaan er dit jaar financieel op vooruit vergeleken met 2022. Dat komt onder meer door het compensatiepakket van het kabinet. Het komende jaar staat dan ook in het teken van het herstel na de prijsverhogingen van vorig jaar.

 1. Tegelijkertijd hangt er onzekerheid boven de markt vanwege de energiekosten en de inflatie, stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).
 2. Het Nibud gaat bij de berekeningen van de koopkrachtcijfers uit van een inflatie van 3,5 procent.
 3. Dat niveau werd eerder berekend door het Centraal Planbureau.

Op basis daarvan neemt de koopkracht van huishoudens tussen de 0,5 procent tot 8,1 procent toe, afhankelijk van de gezinssamenstelling en het inkomen. De koopkracht geeft aan hoeveel een gemiddeld huishouden kan kopen met het beschikbare inkomen, verrekend met de inflatie.

Het Nibud baseert de cijfers op 117 voorbeeldhuishoudens. “Gezien de vele betalingsachterstanden die mensen het afgelopen jaar hebben opgelopen is het goed om te zien dat de portemonnee er dit jaar een stuk beter uitziet”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Werkenden houden volgens het Nibud dit jaar meer salaris over omdat ze meer arbeidskorting krijgen en dus minder belasting hoeven af te dragen.

You might be interested:  Watt Per Kg Berekenen

Daarnaast ontvangen veel mensen met een baan een cao-loonsverhoging. Wie kinderen heeft, krijgt dit jaar bovendien meer kinderbijslag en kindgebonden budget. Voor niet-werkenden geldt dat de uitkeringen en bijstand zijn verhoogd. Ook is de zorgtoeslag gestegen, waardoor alleenstaanden met de laagste inkomens 3 euro per maand kwijt zijn aan hun zorgverzekering.

“Al deze maatregelen zorgen voor wat financiële ademruimte die de meesten hard nodig hebben, want in 2022 heeft iedereen flink moeten inleveren en de prijzen in de supermarkt blijven hoog”, stelt het Nibud. Desondanks blijven de gestegen energieprijzen en de inflatie nog wel voelbaar in de portemonnee.

Het Nibud waarschuwt dat veel huishoudens meer financiële klappen niet kunnen opvangen. “De betalingsachterstanden zijn flink opgelopen en weinig huishoudens zullen nog meer prijsstijgingen kunnen verdragen.” Deel artikel: : Nibud: huishoudens gaan erop vooruit, 2023 wordt jaar van herstel

Wat is de huidige koopkracht?

De koopkracht nam in 2021 toe voor 52 procent van de bevolking en daalde voor de andere 48 procent. Voor 20 procent van de bevolking steeg de koopkracht met 12 procent of meer. Van de werknemers ging ruim 60 procent er in koopkracht op vooruit.

Hoeveel is de koopkracht gedaald?

Energieprijzen 6 december 2022 08:56 Aangepast 6 december 2022 12:03 De koopkracht van een doorsnee Nederlands huishouden daalt dit jaar en komend jaar in totaal waarschijnlijk gemiddeld met zo’n 4 procent. Het prijsplafond voor energie dat per 1 januari in moet gaan voorkomt erger, maar door de hoge inflatie en de lonen die daarbij achterblijven, krijgen we alsnog minder te besteden.

Hoe bereken je NIC uit?

Hoe reken je met de nominale en reële rente? –

 • Om het reële rentepercentage uit te rekenen maak je gebruik van de volgende formule:
 • Reëel indexcijfer = (nominaal indexcijfer / prijsindexcijfer) × 100
 • Vaak wordt deze formule als volgt afgekort:
 • RIC = (NIC / PIC) × 100

Als je rekent met rente is het nominaal indexcijfer (NIC) het van het nominaal rentepercentage. Een nominale rente van 5% wordt zo een indexcijfer van 105. Als je 5% minder geld krijgt wordt het nominaal indexcijfer 95. Je kunt het nominaal indexcijfer uitrekenen door het rentepercentage + 100 te doen.

 1. Een nominale rente van 0,1% krijgt zo een indexcijfer van 100,1.
 2. Een nominale rente van –2% krijgt een indexcijfer van 98.
 3. Het prijsindexcijfer (PIC) staat voor de inflatie die in een land plaatsvindt.
 4. Als het gewogen gemiddelde van alle prijzen met 3% stijgt, is er 3% inflatie.
 5. Het algemeen prijspeil stijgt dan met 3%.
You might be interested:  Knltb Rating Berekenen 2022

De inflatie wordt vaak aangegeven als de consumentenprijsindex (CPI). In Nederland berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het CPI. Door het gewogen gemiddelde van de prijsstijgingen en prijsdalingen in Nederland te gebruiken berekenen zij de inflatie.

Hoe hoog is de koopkracht in Nederland?

De koopkrachtontwikkeling is de jaar-op-jaar verandering in inkomen van mensen, aangepast aan prijsveranderingen. In 2020 steeg de koopkracht van de Nederlandse bevolking ten opzichte van 2019, maar niet voor iedereen.67 procent van de Nederlanders ging erop vooruit, 33 procent ging in koopkracht achteruit.

Onder jongeren en ouderen gingen relatief de meesten in koopkracht vooruit. H oe g a a t h e t m e t o n z e k o o p k r a c h t? 15 tot 25 jr 34% 66% 0 tot 15 jr 32% 68% 25 tot 45 jr 34% 66% 65+ 30% 70% 45 tot 65 jr 35% 65% L egenda Mensen met k oopk r achtdaling Mensen met k oopk r achtstijging De koopkracht van de doorsnee noot 1 Nederlander nam met 2,2 procent toe in 2020.

Dit was het zevende jaar op rij met een stijging van de koopkracht en de grootste stijging sinds 2016. De positieve koopkrachtontwikkeling was onder meer het gevolg van de grootste cao-loonstijging in ruim tien jaar (2,9 procent). Tegenover de loonstijging stond een inflatie van 1,3 procent, waarmee de reële loonontwikkeling op 1,6 procent kwam.

Daarnaast hadden diverse fiscale maatregelen een gunstig effect op de koopkracht. Vooral door de verhoging van de algemene heffingskorting en het invoeren van een tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting hielden veel huishoudens meer inkomen over. De koopkrachtstijging werd in 2020 verder beïnvloed door de effecten van de coronacrisis die voor sommige huishoudens nadelig waren, onder andere door het verlies van werk of inkomen.

Om de nadelige economische gevolgen van de coronacrisis in 2020 te verzachten, riep de overheid tijdelijke steunmaatregelen noot 2 in het leven. Sinds 2000 daalde de koopkracht alleen in 2005 en in de jaren 2010–2013 als gevolg van de economische crisis.

Doorsnee koopkrachtontwikkeling, totale bevolking (% verandering t.o.v. een jaar eerder)

Jaar Doorsnee koopkrachtontwikkeling
2000 2,1
2001 6,3
2002 1,6
2003 0,3
2004 0,8
2005 -0,2
2006 3,1
2007 3,1
2008 1,5
2009 1,8
2010 -0,4
2011 -0,9
2012 -1,1
2013 -1,1
2014 1,9
2015 1,3
2016 3,0
2017 0,7
2018 0,6
2019 1,5
2020* 2,2
* voorlopige cijfers

Hoeveel gaan we er op vooruit volgend jaar?

Lonen – Met de beleidsveranderingen en de prijsstijgingen zijn we er nog niet. De meeste mensen die in loondienst werken, profiteren volgend jaar waarschijnlijk van de verhoging van het cao-loon. De verwachting is dat de lonen volgend jaar gemiddeld met 4,6 procent zullen stijgen.

Wat doet inflatie met koopkracht?

Koopkracht – De koopkracht verwijst naar de hoeveelheid producten die je kunt kopen van je geld. Als je inkomen stijgt en de prijzen gelijk blijven, stijgt de koopkracht van het inkomen, Je kunt dan meer producten kopen met je inkomen. Bij inflatie worden producten duurder.

Welk land heeft de hoogste koopkracht?

19 apr 2023 om 00:14 Update: 2 maanden geleden De koopkracht van de gemiddelde Nederlander is bijna de hoogste van de Europese Unie. We moesten vorig jaar alleen Luxemburg, Ierland en Denemarken voor ons dulden, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Onderaan de lijst bungelt Bulgarije. Het CBS bekeek hoeveel er in alle 27 EU-landen per inwoner is geproduceerd, het zogeheten bruto binnenlands product (bbp). Het bedrag dat daaruit komt, wordt afgezet tegen wat je met dat bedrag in een land kunt kopen. Dit geeft een idee van het welvaartsniveau. Nederland komt dan uit op de vierde plaats, met een bedrag 45.000 euro.

De koopkracht van veel Nederlanders kreeg vorig jaar weliswaar een knauw, door onder meer de hoge energieprijzen, maar we stegen toch een plek ten opzichte van een jaar eerder. Bovenaan de lijst staat Luxemburg. Dat dat land zo hoog scoort, komt onder meer doordat er veel mensen werken die er niet wonen.

Die buitenlandse medewerkers dragen dus wel bij aan de productie, maar worden niet bij de inwoners opgeteld. Ook de Ieren hebben een hoog bbp. Vermoedelijk komt dit doordat daar enkele grote techbedrijven zitten vanwege de gunstige fiscale regels. Hoewel Nederland het aflegt tegen de Luxemburgers, de Ieren en de Denen, zitten we nog altijd ruim boven het Europese gemiddelde van ongeveer 35.000 euro.

Ons land doet het ook beter dan omringende landen als België, Duitsland en Frankrijk. Bulgarije staat helemaal onderaan, net achter Roemenië en Kroatië.

Wat gaat er veranderen in 2023 NOS?

Zelfstandigenaftrek omlaag, arbeidskorting omhoog – De zelfstandigenaftrek gaat al een tijd in stapjes omlaag om de fiscale verschillen tussen zzp’ers en werknemers kleiner te maken. De aftrek daalt met 1280 euro van 6310 in 2022 naar 5030 in 2023. Zzp’ers krijgen daardoor dus minder korting op hun inkomstenbelasting.