Kosten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zzp Berekenen

Kosten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zzp Berekenen
Premie AOV in vergelijking met premie van werknemers in loondienst – Een zelfstandig ondernemer betaalt voor een AOV gemiddeld zo’n € 3.000,- bruto premie per jaar. Dat is veel geld. Maar werkt u 40 uur per week, met 4 weken vakantie per jaar, dan komt het neer op € 1,56 per gewerkt uur.

Hiermee kunt u rekening houden in uw uurtarief. En dit bedrag is ook nog eens bruto. Dit betekent dat u de kosten kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting, Vergelijk de kosten ook eens met de premies die een werknemer in loondienst betaalt: in totaal ruim 14% van het bruto inkomen. Dit zijn premies voor de Ziektewet en WIA.

Voor de meeste ondernemers bedraagt de AOV-premie 5 tot 10% van het bruto inkomen. Dit is dus vaak een stuk lager. Wel zijn de kosten van een AOV ‘zichtbaarder’ dan de premies die u in loondienst betaalt. In loondienst worden de premies immers al ingehouden voordat u uw salaris krijgt.

Wat kost arbeidsongeschiktheidsverzekering per maand?

Meer vragen over de AOV voor ondernemers –

 • Wat is een AOV? AOV staat voor arbeidsongeschiktheids­verzekering, Deze verzekering is bedoeld voor ondernemers die zeker willen zijn van een goed inkomen als ze door ziekte niet kunnen werken.
 • Hoe hoog is een AOV-uitkering? De hoogte van de AOV-uitkering kun je samen met je verzekeraar vooraf bepalen. Het is gangbaar dat je 80 of 90 procent van je normale inkomen uitbetaald krijgt tijdens je arbeidsongeschiktheid.
 • Wat kost een arbeidsongeschiktheids­verzekering? Een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) kost gemiddeld 156 euro netto per maand. De exacte kosten van een AOV verschillen per beroep en hangen ook af van jouw wensen als ondernemer. De premie wordt samengesteld op basis van looptijd, beroep, het verzekerde bedrag en het eigen risico.
 • Hoe zit het met de AOV-premie en belasting? De premie die je betaalt voor een AOV is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit scheelt flink in de kosten: 37,3% of 49,5%, afhankelijk van de belastingschijf voor jouw inkomen.
 • Wanneer is een medische keuring nodig? Bij het aanvragen van een AOV is een keuring niet standaard nodig. Alleen als je gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft, kan een (gerichte) keuring verplicht worden. Ook als je ziek wordt en een beroep doet op je verzekering is er vaak een keuring nodig. Lees meer over de medische acceptatie AOV,
 • Hoe bespaar ik op mijn AOV-premie? Je kunt op verschillende manieren besparen op je AOV-premie, Bijvoorbeeld door je eindleeftijd aan te passen, je eigen risico te verhogen of het verzekerde bedrag te verlagen. Je betaalt dan minder voor je AOV. Maar zorg er wel voor dat je genoeg inkomen behoudt of dat je spaargeld voldoende is om een inkomensgat te dichten.

Eerste versie: 08 april 2019

Hoe bereken je AOV?

De volgende berekening wordt gehanteerd: –

Arbeidsongeschiktheid Percentage van verzekerde bedrag
80% – 100% 100%
65% – 80% 75%
55% – 65% 60%
45% – 55% 50%
35% – 45% 40%
25% – 35% 30%
0% – 25% geen uitkering

Heb jij een gemiddeld jaarinkomen van € 30.000 over 3 jaar? Dan mag je maximaal 90% verzekeren. Dit verzekerde bedrag komt neer op € 27.000. Aan de hand van dit bedrag wordt je uitkering berekend. Wij berekenen de hoogte van de AOV-uitkering per dag. Daarvoor delen we het verzekerde bedrag door 365 dagen en het bedrag dat daaruit volgt, vermenigvuldigen we met het aantal dagen dat je arbeidsongeschikt bent en met het uitkeringspercentage.

Is je verzekerde bedrag bijvoorbeeld € 60.000 per jaar en ben je voor 50% arbeidsongeschikt? Dan krijg je bruto (€ 60.000/365) x 30 x 0,5 = € 2.465,75 per maand. Vervolgens wordt er loonheffingen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet op ingehouden en krijg je een netto bedrag op je rekening gestort.

Je uitkering wordt gezien als belastbaar inkomen net zoals je winst uit onderneming. De uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn belast in box 1. Een deel van je uitkering gaat dus rechtstreeks naar de Belastingdienst. Hoeveel dit is, hangt af van hoeveel belasting je moet betalen.

 1. In het eerste jaar dat je arbeidsongeschikt bent blijf je premie betalen.
 2. Heb je gekozen voor premievrijstelling in het eerste jaar? Dan betaal je in het eerste jaar dat je arbeidsongeschikt raakt premie tot het einde van de door jouw gekozen eigen risico.
 3. En daarna voor het deel dat je niet arbeidsongeschikt bent.

Ben je langer dan een jaar arbeidsongeschikt en je hebt niet gekozen voor premievrijstelling in het eerste jaar? Dan ga je na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid alleen premie betalen voor het deel dat je niet arbeidsongeschikt bent. Dus ben je bijvoorbeeld voor 60% arbeidsongeschikt? Dan betaal je maar 40% van je premie.

 1. En die 40% van je premie, dus het resterende deel van je uitkering, blijft aftrekbaar van de Inkomstenbelasting.
 2. Op onze pagina Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering lees je meer over de kosten van een AOV.
 3. Ben je arbeidsongeschikt en beoordeeld door ons team van deskundigen? Dan kun je een uitkering verwachten wanneer de eigen-risicoperiode verstreken is (het aantal dagen dat je zonder uitkering kan).

Dit geef je op zodra je een AOV afsluit. Bij a.s.r. heb je de keuze uit: 14, 30, 60, 90, 180 dagen en 1, 1,5, 2 en 3 jaar. De eigen risico wordt berekend vanaf de dag dat jij je meldt bij een arts, en de arts vaststelt dat je niet kan werken. Wanneer de eigen-risicoperiode verstreken is en de andere punten zijn gecheckt dan krijg je een AOV-uitkering.

 • Lees ook hoe de beoordeling van een AOV-uitkering verloopt.
 • In de periode dat je verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid kan er van alles wijzigen.
 • Je werkzaamheden en inkomsten kunnen veranderen.
 • Of er verandert iets in de wetgeving.
 • Past de huidige verzekeringsoplossing nog steeds bij jouw situatie? Op het moment van afsluiten kun je het ene bedrag betalen, 3 jaar later kan dat heel anders zijn.

Daarom vragen we eenmaal in de drie jaar je jaarinkomen door te geven en vragen we om veranderingen in je werkzaamheden aan ons door te geven. Bij de Flexibele AOV moet je zelf in de gaten houden of je verzekerd bedrag nog past bij je inkomen of verzekeringsbehoefte.

Hoe hoog is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een rekenvoorbeeld van een uitkkering bij een beperkte AOV – U raakt op 1 oktober arbeidsongeschikt. U heeft een Beperkte AOV afgesloten met een verzekerd bedrag van € 50.000,- en een eigen-risicotermijn van 14 dagen. Uw arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op 65%.

Bij een arbeidsongeschiktheid van 65% ontvangt u 75% van het verzekerd bedrag. € 50.000,- / 365 = € 137,- uitkering per dag bij een uitkering van 100%. Bij 65% geldt: € 137,- x 65% = € 89,05 per dag. De maand oktober heeft 31 dagen. Het eigen-risicotermijn is 14 dagen, dus u ontvangt over de maand oktober 17 x € 89,05 = € 1513,85. In november ontvangt u 30 dagen x € 89,05 = € 2671,50,-. De AOV-verzekeraar houdt nog belasting in op deze bedragen en draagt dit af aan de Belastingdienst.

: Hoe hoog is een AOV-uitkering?

Wat kost het afsluiten van een AOV?

Afsluitkosten – Er worden ook kosten in rekening gebracht voor het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzekeraars en adviseurs rekenen voor het advies en afsluiten samen een bedrag van tussen de € 100 en € 900. Dit bedrag verschilt dus per verzekeraar.

Hoeveel ZZP ers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Hoeveel ondernemers hebben een AOV? – Uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid van TNO en het CBS bleek dat in 2021 ongeveer 4 op de 5 zzp’ers op dit moment nog géén arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hadden. Hoeveel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en zelfstandigen met personeel (zmp’ers) hebben dan wél een AOV? In de tabel hieronder is in het in kaart gebracht.

2021 2019 2016
Aantal zzp’ers 1.100.000 1.100.000 895.000
% zzp’ers met een AOV 21,5% 23,6% 19%
Aantal zmp’ers 367.000 344.000 289.000
% zmp’ers met een AOV 43,1% 43,1% 32%

Bron: CBS, TNO

Wat kost een verzekering voor ZZP?

4. Rechtsbijstandsverzekering – zakelijk en privé – Niemand hoopt natuurlijk op een juridisch conflict, maar het kan altijd gebeuren dat de opdrachtgever het niet met je geleverde werk eens is en de rekening niet betaalt. Een rechtsbijstandverzekering zorgt voor juridische hulp bij een conflict, maar ook voor advies om te voorkomen dat er een conflict ontstaat.

Is arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor ZZP?

Update 3 april 2023 Ben je IB-ondernemer (zzp’er, ondernemer met personeel of meewerkend echtgenoot)? Dan word je straks wettelijk verplicht om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit de ‘Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket’ die minister Van Gennip (SZW) op 3 april 2023 naar de Tweede Kamer stuurde.

 • Directeur-grootaandeelhouders (Dga’s) en ‘resultaatgenieters’ vallen niet onder de regeling.
 • De agrarische sector valt er daarentegen wél onder; eerder was sprake van een uitzonderingspositie voor de sector.
 • De planning is om de wetgeving in 2024 naar de Tweede Kamer te sturen, zodat deze in januari 2025 kan worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De organisatie van de uitvoering vraagt tijd, waardoor de daadwerkelijke invoering van de wetgeving later zal zijn. Ook komt er waarschijnlijk de mogelijkheid van ‘opt-out’: wie onder de verplichting gaat vallen kan op dat moment ook kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeraar.

Voorwaarde voor zo’n opt-out is wel dat die uitvoerbaar, betaalbaar en uitlegbaar is, en tijdig kan worden ingevoerd. Ook moet die private verzekering gelijke dekking en premie hebben als de verplichte wettelijke publieke verzekering. Laten we eerlijk zijn: je inkomen verzeker je omdat het de juiste keuze is voor jezelf, je gezin en je bedrijf, niet omdat het moet van de overheid.

Wacht dus niet tot de verplichte AOV ingaat en regel zelf een verzekering naar je eigen wensen. De AOV die je nu afsluit kun je aanpassen of opzeggen zodra de nieuwe regels ingaan. Daar zorgen wij voor.

Waarom arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst?

Bent u in loondienst, dan is een echte arbeidsongeschiktheidsverzekering niet noodzakelijk. U bent immers verzekerd voor de WIA via uw werkgever. Wel kan een inkomensverzekering met een arbeidsongeschiktheidsdekking een goed idee zijn. Arbeidsongeschikt bent u pas na twee jaar ziekte.

Tot die tijd moet uw werkgever u doorbetalen, al is die verplichting niet twee jaar lang 100% van uw loon. Daarna volgt een WIA-uitkering. Dat kan een flinke teruggang in inkomen betekenen. Op dat moment is een aanvulling van dat inkomen vanuit een inkomensverzekering vaak bijzonder welkom maar niet verplicht.

Een voorbeeld hiervan is een woonlastenverzekering, Centraal Verzekerings Bedrijf kan u inlichten over de mogelijkheden en adviseren of het noodzakelijk is binnen uw persoonlijke situatie.

Heb je een AOV nodig?

Heb ik een AOV nodig? Ontdek hier of jij een AOV nodig hebt | a.s.r. Cookies De maken gebruik van cookies. Sommige cookies plaatsen we altijd, bijvoorbeeld om de websites goed te laten werken en om het gedrag erop volledig anoniem, te kunnen analyseren.

 1. Daarnaast plaatsen we cookies zodat jij feedback kunt geven, voor social media of om relevante advertenties op websites van derden te plaatsen.
 2. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze websites.
 3. Door op ‘Akkoord’ te klikken ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.
 4. Ga je akkoord met onze cookies, dan kunnen we jouw online gedrag, nadat je bent ingelogd, combineren met (persoons)gegevens die je online achter laat of eerder aan ons hebt verstrekt.

Wil je zelf aangeven voor welke cookies je toestemming geeft, klik dan op ‘Wijzig mijn instellingen’. Meer weten?, Ad Blocker Het lijkt er op dat je een ad blocker hebt. Je kunt daardoor niet kiezen welke cookies wij plaatsen. Daarom plaatsen wij alleen de functionele cookies.

Of je als zzp’er of ondernemer een nodig hebt, hangt af van jouw situatie. Veel ondernemers hebben een financiële buffer, waarmee ze een korte periode van arbeidsongeschiktheid kunnen overbruggen. Of ze kunnen tijdelijk terugvallen op het inkomen van hun partner. Maar als de arbeidsongeschiktheid langer duurt, dan is dat vaak geen optie meer.

Het is daarom belangrijk om jezelf af te vragen of het in jouw specifieke situatie verstandig én wenselijk is om een AOV af te sluiten. Bereken hieronder jouw financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid en bekijk of je een AOV nodig hebt. Bereken je financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid Maak een snelle berekening om een indicatie te krijgen van jouw financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid.

Je ontvangt een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Wij helpen je om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Toch arbeidsongeschikt? Dan bieden we je hulp en ondersteuning.

Mogen we met je meedenken?

Heb je vragen, voor het geval dat je arbeidsongeschikt raakt? Heb je vragen over onze AOV’s? Wil je in contact komen met een adviseur?

Je hebt een berekening gemaakt en weet nu wat jouw inkomensachteruitgang is als je arbeidsongeschikt wordt en hoeveel geld je nodig hebt om de periode tot je pensioen te overbruggen. Daarmee kun je een inschatting maken of je in jouw situatie een AOV nodig hebt.

Hoe nu verder? Voordat je een AOV afsluit doorloop je een aantal stappen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende keuzes die je kunt maken wat betreft het bedrag dat je wilt verzekeren, de tijd die je zonder uitkering kan, de eindleeftijd en meer. Hier leggen we uit welke stappen je doorloopt, welke keuzes je hebt bij het samenstellen van een AOV en wat ze betekenen.

$”, “readMore”: “Lees meer”, “initInputPlaceholder”: “Typ je vraag in een paar woorden”, “inputPlaceholder”: “Typ je antwoord in een paar woorden”, “buttonText”: “versturen”, “agentDisconnected”: “Onze medewerker heeft de chat afgesloten.”, “startChat”: “Je chat nu met een a.s.r.

Waarom arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP?

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering? – Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering ben je verzekerd als je jouw werk niet meer kunt uitvoeren. Je krijgt dan een vergoeding, ter vervanging van het inkomen dat je misloopt. Het is geen goedkope verzekering, maar wel heel nuttig. Zeker als je zelfstandige bent en de zaak je enige bron van inkomsten is.

Wie betaalt arbeidsongeschiktheid?

Uw werkgever betaalt maximaal 2 jaar uw loon door als u ziek bent. Na 2 jaar ziekte heeft u misschien recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). UWV bekijkt of u hier recht op heeft.

Heeft iedereen recht op AOV?

Is een AOV verplicht? – Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers is niet verplicht. Maar het is wel verstandig. Iedereen kan ziek worden, of een blessure oplopen waardoor hij (tijdelijk) niet meer kan werken. Een korte ziekteperiode kunt u financieel soms opvangen met spaargeld of met een ander inkomen.

Hoe duur is een WA verzekering?

Gemiddeld liggen de kosten voor een aansprakelijkheidsverzekering tussen de € 5 en € 10 per maand. Ben je alleenstaand zonder kinderen? Dan liggen de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering een stuk lager. Gemiddeld liggen de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering tussen de € 3 en € 5.

Wat als je als ZZP er arbeidsongeschikt wordt?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Als zelfstandige bent u niet automatisch verzekerd voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Dit houdt in dat u zelf voor vervangend inkomen moet zorgen wanneer u arbeidsongeschikt wordt. Dat kan bijvoorbeeld met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Een uitkering van een AOV is nooit gelijk aan uw huidige inkomen. Het is over het algemeen een uitkering van maximaal tachtig procent van uw inkomen. Er zijn verschillende manieren om deze AOV in te richten. De hoogte van de verzekeringspremie hangt van veel factoren af, zoals de keuzes en afspraken die u maakt met de verzekeraar.

Dit kan bijvoorbeeld gaan over de hoogte van de uitkering of de duur van de uitkering. Vraag altijd meerdere offertes aan en vraag goed door naar alle mogelijkheden. Een verzekeringsadviseur kan u helpen om de goede keuzes te maken. Bedenk wel dat een verzekeringsadviseur zelf ook geld kost.

 1. Het kan voor u ook interessant zijn om een AOV te combineren met deelname aan een broodfonds,
 2. Een broodfonds is ingericht vóór en door ondernemers, waarbij deelnemers maandelijks een bedrag storten op hun broodfondsrekening.
 3. Bij langdurige ziekte ontvangt de deelnemer een bepaald bedrag (schenking) uit het broodfonds.

Deze schenkingen duren maximaal twee jaar. De uitkering van een AOV begint dan pas als de schenkingen uit het broodfonds stoppen. Deelname aan een broodfonds is niet altijd mogelijk en hangt af van uw beroepsgroep en de gemeente waarin u gevestigd bent.

Wat zou de reden kunnen zijn dat ZZP ers geen verzekering afsluiten?

Hoe zit het met zzp’ers en aov’s? Met de verkiezingen in zicht laait de discussie over zzp’ers en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen weer flink op. Maar hoe zit het daar nou precies mee? Hoeveel zzp’ers hebben eigenlijk een aov? En kunnen zzp’ers met medische klachten zich wel verzekeren? Graag zetten wij het voor u op een rij.

Hoeveel zzp’ers hebben een aov? Nederland telt zo’n 800.000 zzp’ers die als zelfstandige hun hoofdinkomen verdienen. Daarvan betaalt ruim een vijfde premie voor een aov, blijkt uit cijfers van het Veel zzp’ers zijn dus niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ook het Verbond vindt dat niet wenselijk.

Waarom zijn zoveel zzp’ers niet verzekerd? Zzp’ers hebben verschillende redenen om zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Ongeveer een derde verdient met het zelfstandigenbestaan een inkomen rond bijstandsniveau. Voor hen loont verzekeren niet.

 1. Sommigen hebben zelf een financiële buffer voor als het misgaat.
 2. Een andere oorzaak voor het relatief lage aantal verzekerden is dat zzp’ers het risico dat ze zelf arbeidsongeschikt raken vaak onderschatten.
 3. Ze denken: ik ben gezond en het overkomt me niet.
 4. Ook hebben ze zeker bij de start van een eigen onderneming wel andere dingen aan hun hoofd.

Toch is het een reëel risico. Een op de acht verzekerde zzp’ers raakt arbeidsongeschikt. Gemiddeld ontvangen zij zes jaar een uitkering. Het beeld dat aov’s niet uitkeren, is dus niet terecht. Kan een zzp’er met medische klachten zich verzekeren? Het overgrote deel van de zzp’ers kan bij een verzekeraar terecht voor een gewone aov.

Slechts zo’n 3 procent wordt geweigerd om medische redenen. Voor deze groep hebben verzekeraars de vangnetregeling aov ontwikkeld. Hiervoor is geen medische beoordeling nodig, de voorwaarden en premie zijn bij alle verzekeraars hetzelfde. Zzp’ers moeten de vangnet aov binnen vijftien maanden na de start als ondernemer aanvragen.

Kosten voor AOV in perspectief – sparen of verzekeren

Ondernemers die uit loondienst komen, kunnen ook bij het UWV terecht voor een vrijwillige verzekering, maar die moeten ze binnen dertien weken na de start als ondernemer aanvragen. Hoe zit het met de medische beoordeling van uitkeringsaanvragen? Verzekerden die zich arbeidsongeschikt melden, worden medisch beoordeeld.

 • Het is belangrijk dat dit op zorgvuldige en deskundige wijze plaatsvindt.
 • Daarom gebeurt de medische beoordeling altijd door een medisch adviseur.
 • Dit is een onafhankelijke arts, die de verzekeraar adviseert.
 • De verzekeraar beoordeelt een verzekerde dus niet zelf.
 • De onafhankelijke positie van de medisch adviseur wordt geborgd via het medisch tuchtrecht.

Wie het niet eens is met een beoordeling, mag overigens altijd een second opinion laten doen. In het algemeen zijn er relatief weinig klachten over het al dan niet toekennen van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid. Het aantal zaken dat bij het klachteninstituut Kifid wordt aangemeld en gegrond wordt verklaard, blijft beperkt tot ongeveer honderd per jaar.

 • Veruit de meeste uitkeringen (vorig jaar in totaal 35.000) leiden niet tot meningsverschillen of juridische procedures.
 • Sommigen pleiten voor een verplichte aov voor zzp’ers.
 • Wat vindt het Verbond? Het Verbond begrijpt dat deze discussie gevoerd wordt, omdat het belangrijk is dat meer zzp’ers een aov afsluiten.

Maar de brancheorganisatie van verzekeraars is geen voorstander van een verplichte aov, simpelweg omdat zzp’ers hier zelf niet op zitten te wachten. Het Verbond ziet meer in andere maatregelen die de verzekeringsgraad kunnen verhogen. Zo zou het goed zijn als zzp’ers meerdere soorten aov’s in overweging nemen.

Zij kiezen nu vaak voor een zeer uitgebreide dekking met uitkering gedurende de hele tijd dat ze hun beroep niet kunnen uitoefen. Maar er zijn ook goedkopere opties, bijvoorbeeld een verzekering voor behoud van inkomen tot passende arbeid beschikbaar is. Goede informatieverstrekking is hierbij belangrijk, zodat zzp’ers goed op de hoogte van de mogelijkheden zijn.

Wat het Verbond betreft moet dit een vast informatieonderdeel bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn. : Hoe zit het met zzp’ers en aov’s?

Waarom geen arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Reden 1: “Een AOV kost veel geld” – Met een AOV ben je verzekerd van een uitkering als je door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken. Bij een werknemer in loondienst wordt de premie voor een zelfde soort verzekering ingehouden op het salaris. Als ondernemer moet je die verzekering zelf regelen.

Is verzekering aftrekbaar ZZP?

Zijn verzekeringskosten belasting aftrekbaar? – De meeste kosten die je maakt voor je bedrijf zijn belasting aftrekbaar, omdat dit zakelijke kosten zijn. Ook de kosten die je maakt voor het afsluiten van je zakelijke verzekeringen en de premie kun je als aftrekpost gebruiken bij je belastingaangifte.

Welke verzekering is verplicht als ZZP?

Welke verzekeringen heb ik nodig als zzp’er? Wanneer je net begint als zelfstandige zal je je afvragen welke verzekeringen je nodig hebt als zzp’er, Zo kan je je bijvoorbeeld afvragen of je een beroeps- of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebt, hoe dat nou precies zit als je door ziekte niet meer kan werken en of jij je auto privé of zakelijk moet verzekeren.

 1. Er zijn maar weinig verzekeringen écht verplicht, maar afhankelijk van jouw werkzaamheden kan het wel verstandig zijn om jezelf te verzekeren voor bepaalde risico’s.
 2. We vertellen er je hieronder alles over.
 3. In de basis zijn er maar twee verzekeringen verplicht als zzp’er: een zorgverzekering en een WA- verzekering (als je een auto hebt).

Er zijn dus geen specifieke verplichte verzekeringen voor zzp’ers. Wel kan het zijn dat je opdrachtgever van je verlangt dat je verzekerd bent. Daarnaast kan het, afhankelijk van jouw specifieke risico’s, erg verstandig zijn om bepaalde risico’s af te dekken door middel van een verzekering.

De meest belangrijke verzekering voor zzp’ers is doorgaans de aansprakelijkheidsverzekering. Met een aansprakelijkheidsverzekering ben jij verzekerd voor schade(s) die jij toebrengt aan personen of spullen van anderen. Onder de aansprakelijkheidsverzekering vallen de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Werk je met je handen, zoals in de zorg of in de bouw? Dan heb je meestal een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Deze dekt schade aan spullen en letselschade. Ook beroepen waarbij geen echt risico op vermogensschade aanwezig is, zoals het verzorgen van muzieklessen, installatiebedrijven en yogascholen hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering nuttig?

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering? – Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering ben je verzekerd als je jouw werk niet meer kunt uitvoeren. Je krijgt dan een vergoeding, ter vervanging van het inkomen dat je misloopt. Het is geen goedkope verzekering, maar wel heel nuttig. Zeker als je zelfstandige bent en de zaak je enige bron van inkomsten is.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Het kabinet wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen invoeren. In het voorjaar van 2024 verwacht het een wetsvoorstel hiervoor in te dienen bij de Tweede Kamer. De verplichte verzekering moet zelfstandige ondernemers (inclusief zzp’ers) beter beschermen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Hoe weet ik of ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heb? Om vast te stellen of het voor u zinvol is om voorzieningen te treffen, is het raadzaam om je persoonlijke en zakelijke situatie goed op een rij te zetten. Kunt u tijdelijk terugvallen op het inkomen van uw partner of heeft u voldoende geld achter de hand? Dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering meestal niet direct nodig.