Lijfrente Komt Vrij Berekenen

Lijfrente Komt Vrij Berekenen

Wat kan ik het beste doen als mijn lijfrente vrijkomt?

Mijn lijfrente komt vrij, wat nu? – Heb jij een vrijkomende lijfrente dan kun je twee dingen doen met deze pot geld. De eerste optie is om het direct om te zetten in een uitkering (lijfrente uitkeren). Daarnaast kan je het geld nog een periode laten staan (lijfrente uitstellen).

 • Bij beide opties heb je de keuze tussen een lijfrente op rentebasis of een lijfrente op basis van een beleggingsrekening.
 • De keuze die je maakt is afhankelijk van je persoonlijk situatie en risicoprofiel.
 • Blijf je bijvoorbeeld doorwerken of komt de einddatum op je polis niet overeen met je AOW-gerechtigde leeftijd? Dan kan het aantrekkelijk zijn om je lijfrente uit te stellen.

Zodra je je AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en/of stopt met werken kun je je lijfrente laten uitkeren (minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar). Een belangrijke vraag die je jezelf hierbij kan stellen is; hoeveel inkomen wil ik en hoeveel inkomen heb ik? Met andere woorden, wanneer is de beste timing om mijn lijfrente te laten uitkeren? Wat je doet met je lijfrente is dus afhankelijk van je financiële planning en je risicoprofiel.

Kan ik mijn lijfrente in een keer opnemen?

Wat houdt in één keer uitkeren in en wat zijn de spelregels? – Wil je je opgebouwde kapitaal in één keer laten uitkeren? Dat kan als je lijfrente nog onder het ‘oude regime’ valt. Je krijgt dan meteen je geld, maar je betaalt er wel belasting over. Onder het ‘nieuw regime’ kun je het geld ook in één keer laten uitkeren.

 • Maar dat is fiscaal meestal ongunstig.
 • Heb je een lijfrentekapitaal tot bruto € 4.898,- (2023)? Dan kun je dit bedrag in één keer laten uitkeren.
 • Je moet er dan wel inkomstenbelasting over betalen.
 • Is het bedrag hoger? Dan moet je naast je inkomstenbelasting ook nog (maximaal) 20% revisierente betalen.

Soms hoef je die niet te betalen, bijvoorbeeld als je arbeidsongeschikt bent. Check hiervoor de website van de Belastingdienst, Kies op tijd tussen je lijfrente laten uitkeren of doorsparen. Zo voorkom je dat je teveel belasting betaalt.

Hoeveel is de uitkering van lijfrente?

Mogelijkheden Nieuw Regime: – Met een vrijkomende nieuw regime lijfrente uitkering heeft u twee mogelijkheden, lijfrente uitkeren en het uitstellen van de lijfrente. U kunt kiezen voor één van deze opties, maar u mag het ook combineren. Zo kunt u een deel van uw lijfrente laten uitkeren en het restant tot een later moment uitstellen.

Het uitstellen van een nieuw regime lijfrente mag uiterlijk tot in het kalenderjaar waarin u de aow-gerechtigde leeftijd bereikt. Gebruikt u de nieuw regime lijfrente voor de aankoop van een direct ingaande lijfrente dan bent u conform artikel 3.125 Wet IB 2001 verplicht één van de limitatief voorgeschreven lijfrentevormen, of een combinatie van meerdere vormen, te gebruiken.

De voorgeschreven lijfrentevormen zijn: Een overbruggingslijfrente is een direct ingaande lijfrente die eindigt in het kalenderjaar waarin u de 65-jarige leeftijd bereikt, het kalenderjaar van de Aow-ingangsdatum of het kalenderjaar waarin u een uitkering op grond van een pensioenregeling gaat genieten.

Voor lijfrentes waar na 31 december 2005 nog premies voor zijn voldaan is de overbruggingslijfrente afgeschaft. Maximale uitkering per jaar € 63.288 (2023). Kapitalen die voor deze datum zijn opgebouwd kunnen nog wel worden aangewend voor een overbruggingslijfrente. Indien u twijfelt over de mogelijkheden met uw lijfrente nemen wij dit uiteraard graag met u door.

Tijdelijke oudedagslijfrente. Een tijdelijke oudedagslijfrente is een direct ingaande lijfrente met een tijdelijke looptijd en een maximale uitkering van € 24.168,- per jaar (2023). De minimale looptijd bedraagt 5 jaar. De tijdelijke oudedagslijfrente mag ingaan vanaf het kalenderjaar waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt.

 1. Zijn er na 31 december 2013 nog premies betaald voor de lijfrente dan mag de tijdelijke oudedagslijfrente niet eerder ingaan dan op de Aow-ingangsdatum.
 2. De lijfrente mag ook na de 65-jarige leeftijd ingaan, echter nooit later dan 5 jaar na de Aow-ingangsdatum.
 3. Levenslange oudedagslijfrente.
 4. Een levenslange oudedagslijfsrente is een direct ingaande levenslange lijfrente waarvan de ingangsdatum vrij te bepalen is, echter nooit later dan 5 jaar na de aow-ingangsdatum.

Benieuwd naar de opbrengsten voor uw eigen expirerende lijfrente en direct vergelijken? Direct vergelijken Mogelijkheden Oud Regime: Met een vrijkomende oud regime lijfrente heeft u maar liefst vier mogelijkheden. Naast het uitkeren en het uitstellen van de lijfrente kunt u er ook voor kiezen het kapitaal ineens uit te keren of te schenken.

 • Net als bij het nieuwe regime kunt u kiezen voor één van deze opties, maar u mag het ook combineren.
 • Indien u kiest voor de uitkering ineens dan wordt het gehele kapitaal direct progressief belast in Box I.
 • Iest voor het schenken van een oud regime lijfrentekapitaal dan is schenkbelasting verschuldigd.
You might be interested:  Calorieen Per Dag Man Berekenen

De ontvanger behoudt alle mogelijkheden van het oude regime zoals hierboven omschreven. Op enig moment wordt de lijfrente uitgekeerd en zijn de uitkeringen belast in Box I. Er is ook een constructie mogelijk waarbij niet het kapitaal maar de periodieke uitkeringen van een oud regime lijfrente worden geschonken.

 • Op dat moment betaalt de ontvanger uitsluitend inkomstenbelasting en is er geen sprake van schenkbelasting.
 • Meer informatie over het schenken van oud regime lijfrentes leest u hier,
 • Bij aankoop van een direct ingaande lijfrente hoeft u bij het oude regime niet te voldoen aan veel eisen zoals bij het nieuwe regime wel het geval is.

De enige beperking is de minimale looptijd die afhankelijk is van de leeftijd van de verzekerde(n). Kiest u er voor om uw oud regime lijfrente nog verder uit te stellen dan mag dit onbeperkt. Veel verzekeraars hanteren echter een maximale eindleeftijd van 75 of 80 jaar.

Direct Ingaande Lijfrente. Bij de aankoop van een uitkerende (direct ingaande) lijfrente kunt u kiezen uit producten van zowel verzekeraars als banken (banksparen). Op de volgende pagina’s leest u in welke gevallen de bancaire lijfrente een goed alternatief is voor de traditionele verzekerde lijfrentes: -Wanneer kan ik banksparen? -Wat zijn de verschillen tussen banksparen en een lijfrenteverzekering? Bent u benieuwd naar de opbrengsten van zowel de bancaire als de verzekerde lijfrente? Bereken hier uw lijfrente en ontvang gratis en vrijblijvend de offerte per e-mail.

Offerte aanvragen

Wie krijgt lijfrente bij overlijden?

1. Check of je recht hebt op het opgebouwde bedrag – De persoon die volgens de wet erfgenaam is, heeft recht op het opgebouwde bedrag of een deel daarvan. Vaak is de erfgenaam de partner of het kind van de overleden persoon. Als er iemand anders in het testament is genoemd, heeft diegene recht op het geld.

Wat keert een lijfrente uit?

U ontvangt nog geen AOW – Als u nog geen AOW ontvangt dan heeft u 2 opties. Uw lijfrente nog even laten doorgroeien, of uw lijfrente laten uitkeren als aanvulling op het inkomen. Lijfrente laten doorgroeien Als u uw lijfrente nog niet als inkomen nodig heeft, dan laat u het kapitaal doorgroeien.

 1. Via onze lijfrentehulp vindt u snel en gemakkelijk de bank die de hoogste rente geeft.
 2. Lijfrente laten uitkeren Omdat u de AOW gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, dan kunt u kiezen voor een overbruggingslijfrente.
 3. De lijfrente keert dan uit tot uw AOW-gerechtigde leeftijd en u ‘overbrugt’ dus de periode tot uw pensioen.

Een overbruggingslijfrente kunt u alleen bij verzekeraars sluiten. Onze lijfrentehulp laat u de beste aanbieders zien.

Wat is een kleine lijfrente?

Kleine pensioenen of kleine lijfrentes kunnen worden afgekocht op de pensioendatum. Een klein pensioen is een pensioen dat minder is dan € 594,84 per jaar. Een kleine lijfrente is een lijfrente met een kapitaal dat kleiner is dan € 4.898,-. Afkoop klein pensioen of kleine lijfrente mag alleen plaatsvinden op de pensioendatum.

Is lijfrente een kanscontract?

13 De verkoop op lijfrente is een verkoop waarbij de koper zich verbindt levenslang of voor een vastgestelde maximumtermijn aan de verkopers of aan de langstlevende van hen, maandelijks een geldsom te betalen. Dit bedrag kan al dan niet geïndexeerd worden.

 1. Gewoonlijk betaalt de koper een gedeelte van de koopsom contant bij het verlijden van de akte (wat we het ‘boeket’ noemen), en de rest wordt omgezet in een periodieke ‘lijfrente’.
 2. De verkoper-rentegenieter heeft zo een vast en zeker inkomen.
 3. Hier zijn geen belastingen op verschuldigd, want de rente is een manier om de verkoopprijs te betalen,

De verkoopprijs wordt dus als het ware in schijven betaald. De verplichting om de rente betalen, vervalt bij overlijden van de rentegenieter of bij het verstrijken van de vastgestelde termijn. Wanneer dat is, weet niemand. Daarom is een verkoop op lijfrente ook een ‘kanscontract’,

Hoe lang loopt lijfrente?

Mijn lijfrentepolis valt vrij. Wat kan ik daarmee doen? – Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering die is bedoeld als (aanvullende) pensioenvoorziening. Op de einddatum komt de verzekering tot uitkering. Pas als de lijfrenteverzekering vrijkomt gaat u inkomstenbelasting betalen.

Omdat veel mensen tijdens hun pensioen in een lager belastingtarief vallen, kan dat voordelig zijn. U kunt de lijfrentepolis: In termijnen laten uitkeren Wilt u het vrijkomende bedrag gebruiken als aanvulling op uw inkomen? Dan kunt u een direct ingaande lijfrente bij een verzekeraar of bij een bank afsluiten.

Het hele bedrag wordt dan overgemaakt naar de bank of verzekeraar van uw keuze en die betaalt u per maand een uitkering. Deze uitkering wordt belast als inkomen. U kunt ook kiezen voor een uitkering per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Alles ineens laten uitkeren Wilt u direct over het geld beschikken? Dan kunt u ervoor kiezen het hele bedrag ineens uit te laten keren.

 • Houdt u er rekening mee dat u dan over het hele bedrag inkomstenbelasting betaalt.
 • Bij lijfrentes die zijn gestart na 1 januari 1992 (nieuw regime) is dit waarschijnlijk niet zo’n goed idee: u moet dan naast de inkomstenbelasting nog een extra boete van 20% betalen.
 • Zo blijft er weinig over van uw appeltje voor de dorst.
You might be interested:  Salaris Exclusief Vakantiegeld Berekenen

Bij oudere polissen (oud regime) betaalt u deze extra boete niet. Laten doorgroeien Heeft u het geld nog niet nodig? Dan kunt u uw huidige lijfrente laten doorlopen. Dat kan ook bij een andere verzekeraar of bank dan waar u nu het geld heeft staan. Het loont de moeite om bij meerdere aanbieders een offerte aan te vragen.

Checklist bij vrijkomen van uw lijfrente Bij uw overweging om het bedrag tot uitkering te laten komen of dit uit te stellen, kunt u zichzelf de volgende vragen stellen: 1. Valt de lijfrente onder het nieuwe of oude regime? 2. Hoe lang wil ik een uitkering hebben? 3. Wil ik een uitkering voor mijn nabestaanden? 4.

Heeft u meer vrijkomende lijfrenteverzekeringen? 5. Waar wilt u de lijfrente onderbrengen? 1. Oud en nieuw fiscaal regime Voor het oude en nieuwe fiscaal regime gelden verschillende spelregels. Uw lijfrente valt onder het oude fiscaal regime als de ingangsdatum van uw lijfrenteverzekering voor 1 januari 1992 ligt bij een éénmalige storting, of voor 16 oktober 1990 ligt als u periodiek premies heeft betaald.

Na de genoemde data zijn de nieuwe fiscale spelregels van toepassing. Binnen het oude regime kunt u kiezen voor: a. Een lijfrente als aanvullend inkomen b. Een lijfrente schenken aan uw (klein)kind.c. In één keer het vrijkomende bedrag ontvangen Valt uw verzekering in het nieuwe regime, dan gelden strengere regels.

U kunt kiezen voor een: (Tijdelijke) oudedagslijfrente Overbruggingslijfrente tot AOW-gerechtigde leeftijd Lijfrente voor nabestaanden 2. De duur van uw uitkering: banksparen of verzekeren? Wanneer uw lijfrente tot uitkering komt, kunt u ervoor kiezen om de uitkering via een bank of via een verzekeraar te krijgen.

 • De bancaire variant kent een aantal belangrijke verschillen met de verzekeringsvariant.
 • Een bancaire lijfrente kent bijvoorbeeld een maximale looptijd (vanaf AOW-gerechtigde leeftijd) van 20 jaar.
 • Dus is een levenslange uitkering bij een bank niet mogelijk.
 • Wilt u dus een lijfrente uitkering die, loopt zolang u leeft, en langer duurt dan 20 jaar? Kies dan voor een lijfrenteverzekering.

Wilt u een tijdelijke uitkering voor bijvoorbeeld 5 jaar, dan is een uitkering via banksparen een goede mogelijkheid.3. Regelen van uitkering bij overlijden van verzekerde Bij een lijfrenteverzekering kunt u de uitkering na overlijden laten doorlopen om zo de zorg voor uw nabestaanden regelen.4.

Samenvoegen vrijkomende lijfrenteverzekeringen Heeft u nog andere lijfrenteverzekeringen die binnen een jaar vrijkomen? Dan kan het voordelig zijn om de lijfrente-uitkeringen samen te voegen. U betaalt lagere kosten en krijgt daarmee een hogere lijfrente-uitkering.5. Waar wilt u de lijfrente onderbrengen? U bent niet verplicht om de lijfrente te kopen bij de financiële instelling waar het kapitaal gaandeweg is opgebouwd.

U kunt een lijfrente ook bij een andere verzekeraar of bank onderbrengen. Het kan zeker de moeite lonen een aantal aanbieders te vergelijken. De websites van verschillende aanbieders geven veelal de actuele rentestanden en u kunt er een berekening laten maken van de uitkering. Betaal ik teveel voor mijn verzekeringen? Heb ik mijn verzekeringen goed geregeld? Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een lijfrente? Ben ik voldoende verzekerd? Welke verzekeringen moet ik minimaal hebben?

Hoeveel geld apart zetten voor pensioen?

Het sommetje: Een vuistregel – De antwoorden op bovenstaande 3 vragen geven je heel veel informatie. Niet voldoende om met 100% zekerheid te kunnen zeggen wat je te doen staat en waar je dan uitkomt, maar meer dan voldoende om stappen te zetten en tenminste de juiste richting op te varen.

Je weet globaal wat je hebt per maand (vraag 1) En je weet globaal wat je nodig hebt per maand (vraag 2) En je weet hoeveel jaar je nog hebt om het verschil bij elkaar te sparen (vraag 3)

Trek om te beginnen de antwoorden op vraag 1 en 2 eens van elkaar af. Voorbeeld: Stel je hebt al € 1.500; Je hebt € 2.500 per maand nodig. Het verschil is € 1.000 per maand of € 12.000 per jaar. Dit bedrag X het aantal jaar wat je nog leeft na je 67e moet je dus bij elkaar sparen.

 • Bereken nu het aantal jaar dat je nog hebt tot pensioenleeftijd.
 • Dat is het antwoord op vraag 3 minus je huidige leeftijd.
 • Vervolg voorbeeld: Je wilt met 67 met pensioen en je bent nu 35.
 • Je hebt nog 32 jaar de tijd.
 • Nu kun je al snel moedeloos worden wanneer je probeert om erachter te komen hoeveel je dan nu bij elkaar moet sparen.

Dat heeft namelijk alles te maken met rendement, maar ook met de vraag hoelang je eigenlijk leeft. Beide vragen zijn onmogelijk te beantwoorden. Maar laat je daardoor niet tegenhouden. Het gaat er nu niet om dat we een wiskundig perfecte berekening maken, het gaat er om dat we bij benadering weten wat ons te doen staat.

 • Een mooie vuistregel die je kunt hanteren om uit te rekenen hoeveel je nog moet sparen is de volgende: Bedrag wat je per jaar nodig hebt x 20.
 • Heel kort door de bocht gaan we er dan vanuit dat je na je 67e nog 20 jaar leeft en dat we niet te maken hebben met rendement of inflatie.
 • Nogmaals: Het is een vuistregel, zodat je een een getal hebt om mee te werken.) Terug naar ons voorbeeld: We hadden ontdekt dat we vanaf pensionering € 1.000 per maand tekort komen.
You might be interested:  Diesel Of Benzine Berekenen

€ 1.000 X 12 + € 12.000 per jaar € 12.000 x 20 jaar (zie vuistregel) = € 240.000 Met andere woorden – je moet in dit voorbeeld nog € 240.000 in totaal bij elkaar sparen. Stel je bent nu 35 jaar oud; dan heb je nog 32 jaar om te sparen. € 240.000 geldeeld door 32 = € 7.500 per jaar € 7.500 gedeeld door 12 maanden = € 625 per maand.

Hoeveel spaargeld moet je hebben als je met pensioen gaat?

Hoeveel sparen voor je pensioen? – Het onderzoek neemt Amsterdam als maatstaf van Nederland. Met een gemiddelde levensverwachting van 82.1 jaar en maandelijkse kosten van gemiddeld zo’n 1200 euro, zou je 244.000 euro moeten sparen. Het onderzoek gaat uit van een gemiddeld brutojaarsalaris van 34.500 euro per jaar in Nederland.

 1. Dit bedrag moet je natuurlijk hebben op je pensioenleeftijd.
 2. Dat is momenteel 66 jaar en zeven maanden.
 3. Als je dit bedrag op je veertigste hebt, kun je nog lang niet met pensioen.
 4. Daarmee is Nederland een middenmoter wat betreft het te sparen bedrag voor je pensioen.
 5. In de top twintig van gelukkigste steden ter wereld, zal je het meest moeten sparen als je in Zwitserland woont: 356.000 euro.

Een gelukje voor de Zwitsers is dat ze ook bijna twee keer zoveel verdienen als Nederlanders.

Kan ik lijfrente omzetten in banksparen?

Antwoord: Ja, dat kan. U bent niet verplicht om uw lijfrentekapitaal te laten staan in een verzekering die u niet meer wilt. Het is mogelijk om het kapitaal over te hevelen naar een bankspaarrekening.

Is lijfrente uitkering belast?

U krijgt een uitkering uit een lijfrente – Ontvangt u periodieke uitkeringen uit een lijfrente? Dan moet u deze uitkeringen in uw aangifte inkomstenbelasting aangeven bij ‘Inkomsten’ (Pensioen en andere uitkeringen). Hoeveel belasting u uiteindelijk over uw uitkering(en) betaalt, hangt af van hoeveel premies en stortingen u voor de lijfrente hebt afgetrokken:

u hebt alle betaalde premies en stortingen afgetrokken Hebt u de premies die u hebt betaald of stortingen die u hebt gedaan volledig afgetrokken ? Dan worden de uitkeringen die u ontvangt ook volledig belast. In dit geval kunt u de gegevens van uw jaaropgaaf overnemen in uw aangifte inkomstenbelasting. u hebt niet alle premies of stortingen afgetrokken Hebt u de premies die u hebt betaald of stortingen die u hebt gedaan (gedeeltelijk) niet afgetrokken? Dan zijn de uitkeringen die u ontvangt niet altijd belast. Lees hoe dat zit,

Kan ik mijn lijfrente in een keer opnemen?

Wat houdt in één keer uitkeren in en wat zijn de spelregels? – Wil je je opgebouwde kapitaal in één keer laten uitkeren? Dat kan als je lijfrente nog onder het ‘oude regime’ valt. Je krijgt dan meteen je geld, maar je betaalt er wel belasting over. Onder het ‘nieuw regime’ kun je het geld ook in één keer laten uitkeren.

 • Maar dat is fiscaal meestal ongunstig.
 • Heb je een lijfrentekapitaal tot bruto € 4.898,- (2023)? Dan kun je dit bedrag in één keer laten uitkeren.
 • Je moet er dan wel inkomstenbelasting over betalen.
 • Is het bedrag hoger? Dan moet je naast je inkomstenbelasting ook nog (maximaal) 20% revisierente betalen.

Soms hoef je die niet te betalen, bijvoorbeeld als je arbeidsongeschikt bent. Check hiervoor de website van de Belastingdienst, Kies op tijd tussen je lijfrente laten uitkeren of doorsparen. Zo voorkom je dat je teveel belasting betaalt.

Wat keert een lijfrente uit?

U ontvangt nog geen AOW – Als u nog geen AOW ontvangt dan heeft u 2 opties. Uw lijfrente nog even laten doorgroeien, of uw lijfrente laten uitkeren als aanvulling op het inkomen. Lijfrente laten doorgroeien Als u uw lijfrente nog niet als inkomen nodig heeft, dan laat u het kapitaal doorgroeien.

Via onze lijfrentehulp vindt u snel en gemakkelijk de bank die de hoogste rente geeft. Lijfrente laten uitkeren Omdat u de AOW gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, dan kunt u kiezen voor een overbruggingslijfrente. De lijfrente keert dan uit tot uw AOW-gerechtigde leeftijd en u ‘overbrugt’ dus de periode tot uw pensioen.

Een overbruggingslijfrente kunt u alleen bij verzekeraars sluiten. Onze lijfrentehulp laat u de beste aanbieders zien.