Loon 2023 Berekenen

Loon 2023 Berekenen

Wat is modaal inkomen 2023 netto per maand?

FAQ – Wat is een modaal inkomen? Dat is wat de doorsnee werkende Nederlander verdient. Het is dus het inkomen dat het meest voorkomt in ons land. Verwar dit niet met het gemiddelde inkomen. Is 3.000 euro per maand veel? Dit ligt eraan hoe je het bekijkt.

Bruto komt dit ongeveer overeen met het modaal inkomen in 2023. Wil je meer verdienen? Onderhandel met je werkgever of switch van baan en ga een bedrijf waar het inkomen hoger is. Hoe hoog is een modaal salaris in 2023? We draaien er niet omheen. Het bruto modaal inkomen in 2023 is € 40.000. Door belastingen houd je netto van het modaal salaris in 2023 wat minder over, namelijk € 32.164.

Wat is een modaal inkomen netto per maand? Het netto modaal inkomen in 2023 per maand hangt af van wanneer je vakantiegeld krijgt. Als je vakantiegeld per maand uitbetaald wordt, is het modaal inkomen € 2.680. Krijg je het eens per jaar? Ga dan uit van € 2.550 netto per maand.

Wat is het netto minimumloon 2023?

Per maand, week en dag

Leeftijd Per maand Per dag
21 jaar en ouder € 1.934,40 € 89,28
20 jaar € 1.547,50 € 71,42
19 jaar € 1.160,65 € 53,57
18 jaar € 967,20 € 44,64

Welke sectoren loonsverhoging 2023?

Cao-loonstijging in horeca 8,0 procent

Bedrijfstakken 1 e kwartaal 2023* (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 1 e kwartaal 2022* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Informatie en communicatie 3,9 3,1
Financiële dienstverlening 3,7 2,4
Onderwijs 3,7 3,3
Bouwnijverheid 3,5 2,8

Hoeveel is de Index 2023?

Update december 2021 –

Sectoren waar het loon éénmaal per jaar indexeert (vaak vanaf januari), stevenen af op een historisch hoge indexering van meer dan 10% in januari 2023. Dat blijkt uit de maandelijkse inschatting op basis van de macro-economische inflatiecijfers van HR dienstverlener SD Worx, die meer dan een derde van alle lonen in de privésector in België berekent.

Een prognose biedt geen zekerheid maar het is al duidelijk dat de hoge inflatie van de laatste én de komende maanden zorgt voor ongezien snelle en hoge loonindexeringen. In vergelijking met de laatste 10 à 15 jaren lag het ‘normale’ indexeringstempo gemiddeld lager dan 2% op jaarbasis. Ook in sectoren waar de lonen indexeren bij het overschrijden van een spil, merkt SD Worx dat de snelle opeenvolgende indexeringen blijven aanhouden.

Zo zullen de lonen van werknemers in de gezondheidssector (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, ) vermoedelijk vijf keer met 2% indexeren. Na een zeer lichte daling in juli, stijgt de inflatie deze maand opnieuw fors. Uitgedrukt in de zogenaamde gezondheidsindex (zonder rekening te houden met de prijs van alcohol, tabak, benzine en diesel), stijgt de inflatie van 9,07% in juli, naar 9,70% in augustus.

 1. We bevinden ons op het hoogste niveau sinds maart 1976 Geert Vermeir, Juridisch Expert, SD Worx “Als gevolg hiervan blijft het niveau van loonindexering zeer hoog.
 2. Het loon van honderdduizenden werknemers in een sector of paritair comité met jaarlijks indexmoment in januari 2023 zal vermoedelijk met meer dan 10% indexeren.
You might be interested:  Lening Met Rente Berekenen

Dat is onder meer het geval in het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200), de horeca (PC 302), de voedingsnijverheid (PC 118 en 220), het wegvervoer voor rekening van derden (PC 140.03), en de internationale handel, vervoer en logistiek (PC 226).”

Hoeveel loonsverhoging 2024?

23 juni 2022 – Na pittige onderhandelingen hebben de werkgever en de bonden een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Rijk. Daarin gaan met name de lage en middeninkomens er flink op vooruit. Grootste verhoging voor laagste inkomens Gedurende de cao gaan de salarissen in drie stappen omhoog.

De eerste stap, per 1 juli 2022, is afhankelijk van de salarisschaal en varieert van 3,2 procent in schaal 19 tot en met 16,2 procent onderin schaal 1. Daarna volgen nog een verhoging van 3 procent per 1 april 2023 en 1,5 procent per 1 januari 2024. Het minimumuurloon gaat naar 14 euro per uur. Daarmee komt het bodembedrag voor het salaris in 2022 op 2.016 euro per maand.

De gemaakte afspraken zijn het gunstigst voor de laagste salarisschalen. Zo krijgt een medewerker onderin schaal 1 een salarisverhoging van ruim 20 procent gedurende de looptijd van de cao. Ambtenaren in schaal 6 krijgen er in totaal 9,5 procent bij, in schaal 8 komt er ruim 9 procent bij en voor een ambtenaar in schaal 11 komen de verhogingen neer op 8,5 procent meer salaris.

 1. Twee eenmalige uitkeringen Naast de salarisverhogingen ontvangt iedereen in december 2022 en april 2023 een eenmalige uitkering van 450 euro bruto, bij een volledig dienstverband.
 2. Nieuwe verlofregelingen De verlofregelingen gaan op de schop.
 3. Onderdeel daarvan is de uitbreiding van het IKB-verlof per 1 januari 2023 van 21,6 naar 64 uur.
You might be interested:  Zonnepanelen Kosten Berekenen

Dat verlof komt bovenop het wettelijk verlof en kan naar eigen keuze worden gebruikt voor bijvoorbeeld een sabbatical of om eerder te kunnen stoppen met werken. Leeftijdsregelingen afgeschaft Leeftijdsregelingen zoals de PAS worden afgeschaft, maar hiervoor komt een uitgebreide overgangsregeling.

Zo behoudt iedereen boven de 50 de leeftijdsdagen en het recht om van de PAS gebruik te maken. Overgangsregeling PAS Voor wie nu al gebruikmaakt van de PAS verandert er niks. Bent u aan het eind van 2022 57 jaar of ouder en maakt u (nog) geen gebruik van de PAS, dan kunt u kiezen tussen de PAS en de nieuwe regeling.

Kiest u voor de nieuwe regeling, dan krijgt u 70 extra uren bovenop de 64 uur (totaal 134 uur), Wie eind 2022 tussen de 50 en 57 jaar is, heeft dezelfde keuze, maar krijgt bij keuze voor de nieuwe regeling in totaal 114 extra uren, namelijk 50 uur bovenop de 64 uur.

Ambtenaren die eind 2022 tussen de 45 en 50 jaar zijn kunnen kiezen voor een PAS afbouwregeling of voor de nieuwe regeling. In het laatste geval ontvangt u 30 extra uur bovenop de 64 uur. Ambtenaren tussen de 40 en 45 jaar krijgen 15 extra uur bovenop de 64 uur. Voorlichting voor maken juiste keuze Na het tekenen van de cao wordt u uitgebreid verder voorgelicht over de verschillende opties zodat u voor het eind van het jaar een goede keuze kunt maken tussen de PAS en de nieuwe regeling.

Nachtdienstontheffing: 55 blijft 55 Er werd fel gereageerd op het voorstel van de werkgever om de leeftijd waarop geen nachtdiensten meer hoeven worden gedraaid te verhogen van 55 naar 58 jaar, Dat voorstel heeft dan ook geen doorgang gevonden. Wie vanaf 55 jaar wel vrijwillig nachtdiensten wil draaien ontvangt daarvoor een extra toelage van 25 procent per nachtdienstuur, bovenop de vaste TOD,

 • RVU-regeling vanaf 2023 De onderhandelaars hebben ook afspraken gemaakt over een RVU-regeling per 1 januari 2023.
 • Wie 43 of meer dienstjaren heeft, waarvan minimaal 10 jaar bij het Rijk, komt voor de regeling in aanmerking.
 • De RVU-uitkering bedraagt 1.874 euro bruto per maand.
 • Omt u nog niet aan het minimale aantal dienstjaren, dan bestaat in overleg tussen de leidinggevende en de medewerker, de mogelijkheid om een individuele afspraak te maken.
You might be interested:  Bruto Netto Salaris Berekenen

Dit is echter geen recht! Verbetering vergoedingen De nieuwe cao betekent ook een verbetering van diverse vergoedingen waaronder de verhoging van het TOD-percentage voor nachtdiensturen van 40 naar 50 procent. De berekeningen voor de TOD en beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst worden voortaan gebaseerd op het maximum van schaal 8, in plaats van schaal 7.

 • De aanvullende vaste toelage TOD wordt verhoogd van 37,50 naar 50 euro per maand.
 • Budget thuiswerkplek mag naar verduurzaming huis Het vijfjaarlijks budget van 750 euro en het fiscaalvriendelijk gebruik van het IKB-budget kan sinds de vorige cao worden gebruikt voor inrichting van de thuiswerkplek.
 • In de nieuwe cao is deze regeling verbeterd en voor meer doelen te gebruiken.

Ook kan het geld voortaan worden besteed aan woningverduurzaming, ongeacht of er wel of niet thuis wordt thuisgewerkt. Overige afspraken Tot slot zijn er onder meer afspraken gemaakt over roosteren en sociale veiligheid. De cao rijk loopt van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024.

Hoeveel procent stijgt je salaris per jaar?

Cao-lonen, definitieve cijfers 2022 – In 2022 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 3,2 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is meer dan die van 2020 (2,1 procent) en de hoogste na 2008. De grootste cao-loonstijging in 2022 deed zich op het niveau van de bedrijfstakken voor in het onderwijs (5,2 procent).