Loon Per Uur Berekenen

Loon Per Uur Berekenen

Hoe berekenen netto loon?

Bruto netto verschil – Het brutoloon is altijd hoger dan het nettoloon. Het brutoloon is het basisbedrag dat je iedere maand aan je werknemer beloofd hebt. Als je het nettoloon gaat berekenen trek je alle ingehouden bedragen en loonheffingen af van het brutoloon. Het bedrag dat overblijft is dus het nettoloon. Dit geldbedrag maak je over naar je werknemer.

Is $ 15 per uur goed in het VK?

Met het huidige minimumloon zou een volwassene met een werkweek van 37,5 uur ongeveer £ 17.400 per jaar verdienen. Overheidscijfers suggereren dat een tarief van £ 15 een fulltime werknemer zou plaatsen in de huidige top 40% van de inkomens in Groot-Brittannië vóór belastingen.

Hoe bereken je loonuren en -minuten?

Het enige dat u hoeft te doen, is uw minuten delen door 60. Stel dat uw werknemer doordeweeks 20 uur en 15 minuten heeft gewerkt. Deel uw totale minuten door 60 om uw decimaal te krijgen. Uw werknemer heeft over deze loonperiode 20,25 uur gewerkt.

Wat verdien ik bij 32 uur?

Salaris – Waarschijnlijk vraag je je in eerste instantie af wat je nieuwe salaris is. Stel je gaat van een werkweek van 40 uur naar 32 uur. Dan werk je dus nog 80%. Het is makkelijk om het bedrag dat je elke maand op je rekening krijgt keer 80% te doen.

 • Maar dit is je nettoloon.
 • Je werkgever past je brutoloon aan.
 • Dus daar moet je ook mee rekenen.
 • Een voorbeeld.
 • Je bruto-inkomen is € 2.500,- voor 40 uur.
 • Netto komt dat neer op € 2.112,-.
 • Ga je 32 uur werken, dan is je parttime percentage 80%.
 • Je brutosalaris wordt dan 0,8 x € 2.500,- = € 2.000,-.
 • Je netto-inkomen is dan € 1.814,-.
You might be interested:  Inhoud Woning Berekenen Woz

Met één dag minder werken ga je er in salaris dus netto € 298,- op achteruit. Had je met de brutobedragen gerekend? Dan kwam je op € 500,- uit. Dat scheelt toch weer € 200,- per maand.

Uren Brutosalaris Nettosalaris
40 € 2.500,- € 2.112,-
32 € 2.000,- € 1.814,-
Verschil € 500,- € 298,-

Let op : bovenstaande berekeningen geven een globale benadering weer. Vraag je werkgever om je nieuwe nettosalaris te berekenen. Dan weet je zeker dat je met de juiste bedragen rekent.

Hoe loon per dag berekenen?

Dagloon – Een jaar heeft 260, 261 of 262 loondagen. Daarnaast zijn er maanden met 20, 21, 22 en 23 loondagen. U kunt daarom het dagloon op de volgende manieren berekenen: Dagloon op basis van loondagen per jaar Formule: dagloon = maandloon x 12 : loondagen per jaar.

Daarbij kan loondagen per jaar 260, 261 of 262 zijn. Dit lijkt een eenvoudige en goede berekeningswijze maar hier kan het vreselijk mis gaan. Stel u kiest voor 261 dagen, dat is de gemiddelde methode. Stel het maandloon is 3000. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een dag onbetaald verlof neemt in een maand met 23 dagen.

Dan wordt de berekening van het maandloon: Loon = 3000 x 12 : 261 x 22 = 3034,28. U ziet: de werknemer neemt een dag onbetaald verlof en het loon stijgt. Dat komt natuurlijk omdat we hier uitgaan van een maand met 23 dagen en een werknemer die er 22 werkt.

 1. Dit zal zelden voorkomen maar u ziet op deze manier wel de consequenties.
 2. Dagloon op basis van loondagen per maand Formule: Dagloon = maandloon : loondagen deze maand.
 3. Dit is naar onze mening de beste methode om het dagloon te berekenen.
 4. Maar het nadeel is ook hier dat het dagloon elke maand anders is.

U kunt rekenen op de wijze die u wilt. U kunt dit instellen in LogiSal bij Werkgever tab Diversen.