Loonbelasting 2023 Berekenen

Loonbelasting 2023 Berekenen
Hoeveel minder box 1 belasting gaat u betalen in 2023? Gaat u er in 2023 op vooruit? In 2023 daalt het tarief van de eerste schijf van de box 1 inkomstenbelasting van 37,07% naar 36,93%. Het hoge tarief blijft 49,5%. Tegelijk stijgen de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Iedereen gaat daardoor (iets) minder belasting betalen in box 1.

 1. Een onderdeel van het plan om de belasting op inkomen uit arbeid, ondernemen en vermogen meer gelijk te trekken.
 2. U kunt het verschil berekenen als u werkt in loondienst, een uitkering heeft, met (pre)pensioen bent, zzp’ers / IB-ondernemer of DGA bent.
 3. Daarnaast kunt u ook de eigen woning en auto (en/of fiets) van de zaak meenemen in de berekening.

Bereken hier zelf hoe uw te betalen inkomstenbelasting verandert in 2023 t.o.v.2022. Om welk soort inkomen gaat het? Kies:

 • in loondienst – Als u in loondienst bent bij een werkgever.
 • uitkering (WW / WIA / bijstand) – Als u een uitkering ontvangt, zoals WW, WIA (of WAO), bijstand, etc. U bent nog niet met pensioen.
 • AOW / pensioen – Als u met pensioen bent en AOW en/of pensioen ontvangt.
 • VUT / prepensioen – Als u een VUT en/of prepensioen uitkering ontvangt.
 • zzp’er / ib-ondernemer – Als u zzp’er bent of ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • DGA (directeur eigen bv) – Als u als DGA inkomen ontvangt uit uw eigen bv.

Opmerkingen:

 1. De berekening gaat ervan uit dat u de AOW-leeftijd nog niet bereikt (heeft) in 2022 en 2023, tenzij u ‘AOW / pensioen’ kiest. Dan gaat de berekening ervan uit dat u in 2022 en 2023 de AOW-leeftijd al gepasseerd bent.
 2. Het soort inkomen bepaalt ook welke inkomensafhankelijke heffingskortingen van toepassing zijn. Deze worden meegenomen in de berekening.

Samenstelling van uw huishouden Dit bepaalt of u recht heeft op de alleenstaande ouderenkorting. Volgens de definities voor de AOW:

 1. Gehuwd of samenwonend = personen die getrouwd zijn, maar ook personen die ongehuwd zijn, maar de kosten van het huishouden delen of voor elkaar zorgen.
 2. Alleenstaand = alleenstaanden.

Bruto jaarinkomen uit werk of uitkering(en), inclusief vakantiegeld, eventuele 13e maand, eindejaarsuitkering, bonus, etc. Met de – knop kunt u het jaarinkomen berekenen. Recht op mkb-winstvrijstelling U heeft recht op de mkb-winstvrijstelling als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

 • Geld en tijd investeren in de onderneming.
 • Zelfstandig beslissen hoe en of u bepaalde werkzaamheden uitvoert.
 • Meerdere opdrachtgevers hebben.
 • Winst maken of daar vooruitzicht op hebben.
 • Ondernemersrisico lopen, zoals klanten die niet betalen en meer of minder vraag.
 • Zich als ondernemer presenteren aan de buitenwereld met een website, briefpapier, etc.

Zie ook www.belastingdienst.nl, Voldoet u aan het urencriterium U voldoet meestal aan het urencriterium als:

 • U minimaal 1.225 uren besteedt aan uw onderneming(en). NB Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 • U meer tijd besteedt aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden, zoals arbeid in loondienst. NB Als u recht heeft op een startersaftrek, hoeft u hieraan niet te voldoen.

Als u niet voldoet aan het urencriterium, heeft u geen recht op zelfstandigenaftrek (en startersaftrek). Zie ook belastingdienst.nl, Heeft u recht op de startersaftrek U heeft normaal de eerste drie jaar recht op een startersaftrek. De formele voorwaarden zijn:

 • U heeft recht op de zelfstandigenaftrek.
 • U had in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
 • U heeft in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.
You might be interested:  Bijtelling Elektrische Auto 2023 Berekenen

Heeft u een auto van de zaak? Auto en/of fiets van de zaak Heeft u een auto en/of fiets van de zaak? Gaat het om een elektrische auto? Bij een elektrische auto geldt er (van 2019 t/m 2025) een lage bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde. Voor het deel van de cataloguswaarde daarboven geldt als bijtelling het standaard (hoge) tarief.

 • Elektrische auto (EV) :
  • 2017 en 2018 – 4%.
  • 2019 t/m 2025 – kies hierboven ‘ja’ bij ‘Elektrische auto (EV)’ en zie dan de tabel bij ‘Lage bijtellingspercentage’.
  • vanaf 2026 – 22%.
 • Auto’s (deels) op benzine, diesel of LPG – 22%, het normale bijtellingspercentage.
 • Youngtimers – 17% als er geen CO 2 -uitstoot is, anders 35%
 • Waterstofauto – Kies en zie ‘Elektrische auto (EV)’, maar dan zonder cap (begrenzing).
 • Zonnecelauto – Kies en zie ‘Elektrische auto (EV)’, maar dan zonder cap (begrenzing).

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor. – lage bijtellingspercentage, zie Voor elektrische auto’s geldt er vanaf 2019 een lagere bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde, zie onderstaande tabel.

Bijtellingspercentages auto v/d zaak – elektrische auto
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling 4% 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Tot (cap) € 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 30.000 30.000 n.v.t.
Daarboven 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor. – fiscale waarde van de auto De fiscale waarde komt meestal overeen met de oorspronkelijke cataloguswaarde,

Maar denk aan de regels voor het vaststellen hiervan betreffende accessoires en oude auto’s. Rijdt u per jaar aantoonbaar minder dan 500 kilometers privé met deze auto, dan heeft u geen bijtelling. Vul dan 0 in. – eigen bijdrage voor privé gebruik van de auto De eigen bijdrage die u per jaar betaalt voor privé gebruik van de auto van de zaak.

Deze bijdrage gaat van de bijtelling af. – consumentenadviesprijs van de fiets – eigen bijdrage voor de fiets De eigen bijdrage die u per jaar betaalt voor de fiets van de zaak. Deze bijdrage gaat van de bijtelling af. – aftrekbare hypotheekrente Hoeveel hypotheekrente kunt u jaarlijks aftrekken.

 1. Als u niet aflost tijdens de looptijd is dit de hoogte van de lening x de hypotheekrente.
 2. Lost u wel af tijdens de looptijd, bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek, dan is de hypotheekrenteaftrek afhankelijk van de looptijd en de rente.
 3. Als globale schatting zou u de hoogte van de resterende lening x de hypotheekrente kunnen invullen.

– WOZ-waarde van de eigen woning Wat is de WOZ-waarde van de woning? Andere aftrekposten in box 1 Eventuele andere aftrekposten in box 1, zoals betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen, zorgkosten, studiekosten, giften aan goede doelen, etc.

Hoeveel loonbelasting in 2023 betalen?

Plannen kabinet minder belasting op inkomen voor werkenden Het kabinet wil in 2023 de belasting op een inkomen uit werk (box1) tot € 73.071 verlagen van 37,07% naar 36,93%. Door deze verlaging houden werkenden maximaal € 102 per jaar meer over. Het kabinet wil werken meer lonend maken.

Wat zijn de belastingtarieven 2023?

U hebt vóór 2023 de AOW-leeftijd bereikt

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 tot € 37.150 19,03%
2 vanaf € 37.150 tot € 73.032 36,93%
3 vanaf € 73.032 49,50%

Hoeveel loonheffing gaat er af?

De Belastingdienst bepaalt het belastingtarief aan de hand van twee belastingschijven. Het tarief tot een inkomen van 68.507 euro is 37,35 procent. Voor het deel van het inkomen boven de 68.507 euro is het tarief 49,50 procent.

Wat verandert er in 2023 aan je loon?

In dit nieuwsbericht lees je wat er vanaf 1 januari 2023 is veranderd. Vanaf 2023 gelden de volgende belastingtarieven; 36,93% bij een jaarinkomen tot € 73.032, 49,50% vanaf € 73.032.

Wat verandert er in 2023 op mijn loonstrook?

Minimumloon stijgt – Het wettelijk minimumloon stijgt in 2023 met 10,15% en komt uit op € 1.934,40. De hieraan gekoppelde sociale verzekeringen en uitkeringen, zoals de WW en de WIA, stijgen mee.

Wat verandert er op 1 juni 2023?

Het unitair octrooi gaat in werking vanaf 1 juni 2023 Vanaf 1 juni 2023 gaat het Europees octrooi met eenheidswerking – kortweg unitair octrooi of eenheidsoctrooi genoemd – in werking. Dit systeem zal goedkoper en administratief eenvoudiger zijn. Het officiële startschot voor het unitair octrooi is gegeven en het treedt op 1 juni dan ook effectief in werking. Tot nu toe was octrooibescherming nog steeds nationaal geregeld, dat betekent dat je ook bij internationale bescherming nationale octrooien per land moet laten valideren of laten verlenen.

Dit kan via verschillende eengemaakte procedures zoals de Europese procedure (centrale aanvraag, centrale verlening en nationale validatie) of internationale procedure (centrale aanvraag en nationale verlening). Na jarenlang wachten bestaat er nu dus eindelijk ook één octrooiprocedure waar het Europees octrooi automatisch werking zal hebben in verschillende landen van de EU, zonder dat het uit elkaar valt in nationale octrooien waar aparte validatie vereist is.

Deze extra beschermingsoptie noemt men het Europees octrooi met eenheidswerking, of korter: het unitair octrooi. Dit unitair octrooi zal in de toekomst geldig zijn in alle EU-lidstaten die aansluiten op het systeem, momenteel zijn dat 17 landen, met name België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden.

Het unitair octrooi is geen “nieuw” octrooi op zich, maar een Europees octrooi dat onmiddellijk van kracht is in alle deelnemende landen. De aanvraag zal nog steeds bij het ingediend worden (geen EU-instelling), en door het EOB verleend worden zoals het geval is bij het Europees octrooi. De nationale, internationale en Europese octrooien blijven ook nog steeds bestaan.

Er ontstaat een extra optie: wanneer het Europees octrooi verleend wordt, kan je nog steeds kiezen voor een ‘klassiek’ Europees octrooi met nationale validaties, of kan je kiezen om een unitair octrooi te verkrijgen met werking in de 17 EU lidstaten.

 1. Ook is er een nieuwe rechtbank opgericht, waar enkel octrooien behandeld worden.
 2. Onder de bevoegdheid van dit (UPC) vallen zowel ‘klassieke’ Europese octrooien als unitaire octrooien.
 3. De uitspraken van het UPC zijn onmiddellijk geldig in bovenstaande 17 EU-lidstaten.
 4. Ben je eigenaar van een ‘klassiek’ Europees octrooi en onderneem je geen actie, dan is deze nieuwe rechtbank dus ook automatisch bevoegd voor jouw bestaande Europese octrooien.

Wens je niet onder de bevoegdheid van het UPC te vallen voor deze octrooien, dan moet je een zogenaamde indienen. Unitaire octrooien vallen altijd onder de bevoegdheid van het UPC. Het unitair octrooi zal een stuk goedkoper zijn dan nu het geval is. De octrooitaksen per land en de vereiste vertalingen worden namelijk vervangen door 1 octrooitaks en door veel beperktere vertalingsvereisten.

Verder wordt de administratieve complexiteit verlaagd, en zal je onmiddellijk bescherming krijgen in een groot deel van de EU (17 lidstaten). Ook de procedures inzake inbreuken en de geldigheid van octrooien moeten niet meer land per land gevoerd worden. Er wordt namelijk een nieuwe rechtbank opgericht: het Unified Patent Court (UPC).

De beschermingsomvang van het unitair octrooi zal ook dezelfde draagwijdte hebben in de verschillende deelnemende landen (wat vroeger niet altijd het geval was). Een unitair octrooi blijft duur en wanneer het unitair octrooi succesvol aangevochten wordt, verdwijnt dit onmiddellijk overal.

 • De instandhoudingskosten blijven ook vast, je kan deze niet verminderen door het octrooi te beperken in enkele landen (wat wel mogelijk is bij bv.
 • Het Europees octrooi wanneer je voor bepaalde landen geen taksen meer betaalt).
 • Het unitair octrooi heeft territoriale werking in alle lidstaten van de EU, met uitzondering van Spanje en Kroatië.

Van deze 25 lidstaten zijn er voorlopig 17 lidstaten (waaronder België) die alle nodige overeenkomsten hebben geratificeerd en waar het eenheidsoctrooi van toepassing zal gaan vanaf de start van het eenheidsoctrooi. De overige 16 landen zijn Oostenrijk, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovenië en Zweden.

Wat gebeurt er op 5 januari 2023?

De ‘Driekoningenoptocht’ (Cabalgata de Reyes Magos) is een optocht die elk jaar op 5 januari wordt gehouden in Spanje. Het feest wordt gevierd op de vooravond van Driekoningen, twaalf dagen na Kerstmis en is vooral geliefd bij kinderen omdat ze cadeautjes krijgen.