Loonheffing Berekenen Belastingdienst

Loonheffing Berekenen Belastingdienst

Hoe kan ik mijn loonheffing berekenen?

Vragen over loonbelasting –

 • Wat is loonheffing? Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die van het bruto salaris worden ingehouden. Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Die betaal je vervolgens aan de Belastingdienst.
 • Welke loonheffingen zijn er? Er zijn een aantal loonheffingen waar je rekening mee moet houden. Namelijk: Loonbelasting en premie volks­verzekeringen, premies werknemers­verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet.
 • Hoe bereken je de grondslag voor loonheffingen? De grondslag voor loonheffingen bereken je door een optelsom van het brutoloon en het loon in natura (bijv. auto van de zaak). Je hebt ook enkele aftrekposten voor de loonheffingen (bijv. het werknemersdeel van de pensioenpremie en de inleg voor een levensloopregeling).
 • Wie betaalt de loonbelasting? Jij als werkgever betaalt de loonbelasting van je personeel aan de Belastingdienst. De loonbelasting en premies gaan deels af van het brutoloon van je werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor een deel van de loonbelasting.
 • Hoe kun je besparen op loonbelasting? Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je minder loonbelasting betaalt. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen (LKV) voor ondernemers met personeel.
 • Wat zijn de kosten van personeel? Goed personeel is heel kostbaar voor jou als ondernemer. Het is misschien wel de belangrijkste investering die je zult doen. Met een goed team van gemotiveerde werknemers kun je je bedrijf laten groeien. Maar wat kost dat? Bekijk een overzicht van de kosten van personeel,

Eerste versie: 09 september 2013

Hoeveel loonheffing gaat er van je salaris af?

De Belastingdienst bepaalt het belastingtarief aan de hand van twee belastingschijven. Het tarief tot een inkomen van 68.507 euro is 37,35 procent. Voor het deel van het inkomen boven de 68.507 euro is het tarief 49,50 procent.

Hoeveel procent loonheffing ingehouden?

Als je in 2023 tot €73.031,- verdient, betaal je 36,93% belasting. Dit wordt ingehouden op je inkomsten bijzonder tarief. Als je meer dan €73.031 euro verdient, betaal je 49,50% loonheffing.

Hoeveel belasting betaal je op je loon?

Hoeveel betaal je als belasting op je loon en andere extralegale voordelen? Over België wordt weleens gezegd dat het een land is met een hoge belastingdruk. Maar hoeveel belasting betaal je op je loon? En betaal je belasting op extralegale voordelen? Wij helpen je alvast op weg om jouw belastingen te berekenen. Bright Plus 3 min. leestijd Je zal ongetwijfeld al gemerkt hebben dat jouw brutoloon niet gelijk is aan jouw nettoloon. Maar welke impact hebben die belastingen precies op wat je netto overhoudt van je loon? En hebben ze ook een invloed op je jaarlijkse vakantiegeld of die welverdiende bonus? We geven je een woordje uitleg.

 1. Je brutoloon is niet gelijk aan het loon dat je maandelijks op je rekening ziet verschijnen.
 2. Er is namelijk een verschil tussen je netto – en brutoloon.
 3. Je brutoloon is jouw loon voor er de bijdrage voor sociale zekerheid is afgehouden.
 4. Jouw werkgever mag deze bijdrage rechtstreeks van je brutoloon afhouden, zodat jij je daar geen zorgen over hoeft te maken.
You might be interested:  Verbruik Hybride Auto Berekenen

Je brutoloon is je salaris waar sociale bijdragen of belastingen werden afgehouden. Die sociale bijdrage of RSZ-bijdrage wordt gebruikt om mensen die door ziekte niet meer kunnen werken, werklozen en mensen die met pensioen zijn een vervangingsinkomen te geven, en om de kinderbijslag en de verzekering voor gezondheidszorgen te financieren.

 • Het bedrag dat je bijdraagt is een vast percentage van je brutoloon, namelijk 13,07 procent.
 • Wat je overhoudt van je brutosalaris na de afhouding van de RSZ, noemt men het belastbaar loon.
 • En dit behoort tot het belastbare inkomen.
 • Van het belastbaar loon worden belastingen of een bedrijfsvoorheffing en een bijzondere sociale bijdrage afgehouden.

De bedrijfsvoorheffing wordt berekend in schijven: het percentage (tussen 25 en 50 procent) stijgt dus naarmate je inkomen hoger ligt. Bij die berekening wordt ook rekening gehouden met de gezinslast. De bijzondere sociale bijdrage is afhankelijk van het jaarlijkse gezinsinkomen.

 • Het bedrag kan sterk variëren naargelang je gezinssituatie en het inkomen van je echtgenoot of echtgenote.
 • Als bediende krijg je van je werkgever enkel en dubbel vakantiegeld.
 • Het enkel vakantiegeld is je normale loon, dat je werkgever blijft uitbetalen wanneer je vakantie neemt.
 • Het dubbel vakantiegeld is een extra vergoeding die wordt uitbetaald tussen 2 mei en 30 juni van het jaar waarin je de vakantie opneemt.

Het wordt berekend op basis van je prestaties van het jaar voordien en bedraagt 92 procent van je brutomaandloon. Daarop betaal je een bepaald percentage belastingen of bedrijfsvoorheffing. Dat varieert tussen 19,7 en 47,44 procent, afhankelijk van de hoogte van je brutojaarsalaris en het aantal kinderen dat je ten laste hebt.

Hoe graag we ook willen zeggen dat jouw welverdiende bonus of extralegale voordelen vrijgesteld van belastingen, het is jammer genoeg niet zo. De fiscus beschouwt extralegale voordelen zoals een smartphone, firmawagen, als loon dat dus onderworpen is aan belastingen. De extralegale voordelen worden dus gezien als een belasting op loon.

Wat je betaalt, hangt af van de aard van het voordeel. Het is dus geen voordeel van alle aard. We sommen de verschillende voordelen even op.

Een loonbonus: Zolang je loonbonus in 2019 niet meer dan € 3.383 per jaar bedroeg, wordt dit voordeel niet belast. Het mag echter niet gaan om een bonus voor een individuele doelstelling, wel voor een collectieve target die meetbaar, transparant, definieerbaar en controleerbaar is. Op het brutobedrag betaal je wel nog een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent. Winstdeelname : Sommige werkgevers keren een deel van de bedrijfswinst uit in cash of aandelen. Het bedrag wordt belast, maar tegen een gunstiger tarief van 15 procent (bij kmo’s en in het kader van een investeringsplan) of 25 procent. Bedrijfswagen : de aanslag wordt berekend op basis van de cataloguswaarde, het bouwjaar en de CO2-uitstoot van de auto. Betaal je uit eigen zak een vergoeding voor het gebruik van de auto, dan wordt dat bedrag afgetrokken van het belastbaar voordeel. Dit wil zeggen dat dat gedeelte fiscaal aftrekbaar is. Abonnement openbaar vervoer : de tegemoetkoming van je werkgever is belastingvrij. Dit komt omdat het gezien wordt als een voordelig ecologisch product waarbij belastingen en sociale bijdrage niet worden gevraagd. Gsm : krijg je van je werkgever een gsm ter beschikking, dan word je enkel belast op het privégebruik. Over het algemeen hanteert men daarvoor een belastbaar bedrag van ongeveer 150 euro per jaar. Betaal je zelf een bijdrage voor je gsm, dan wordt dat bedrag afgetrokken van het belastbaar voordeel.

You might be interested:  Minder Werken Pensioen Berekenen

: Hoeveel betaal je als belasting op je loon en andere extralegale voordelen?

Welke Loonheffingstabel gebruiken?

Hoofdregel – De hoofdregel is dat men de loonheffingstabel toepast die overeenkomt met het loontijdvak. Het loontijdvak is het tijdvak waarover een werknemer loon geniet. Dit kan zijn: per dag, week, maand, vier weken en per kwartaal.

Wat houdt je over van 3000 bruto?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,0% Gemiddeld belastingtarief 37,1% Overzicht Als je € 3.000 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 1.113 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 1.887 per jaar zal zijn, of € 157 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,1% en jouw marginaal belastingtarief is 37,0%,

Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,00, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 63,00, Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 630 aan netto-inkomsten.

Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.150 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

Hoeveel belasting betaal je op je loon?

Hoeveel betaal je als belasting op je loon en andere extralegale voordelen? Over België wordt weleens gezegd dat het een land is met een hoge belastingdruk. Maar hoeveel belasting betaal je op je loon? En betaal je belasting op extralegale voordelen? Wij helpen je alvast op weg om jouw belastingen te berekenen. Bright Plus 3 min. leestijd Je zal ongetwijfeld al gemerkt hebben dat jouw brutoloon niet gelijk is aan jouw nettoloon. Maar welke impact hebben die belastingen precies op wat je netto overhoudt van je loon? En hebben ze ook een invloed op je jaarlijkse vakantiegeld of die welverdiende bonus? We geven je een woordje uitleg.

Je brutoloon is niet gelijk aan het loon dat je maandelijks op je rekening ziet verschijnen. Er is namelijk een verschil tussen je netto – en brutoloon. Je brutoloon is jouw loon voor er de bijdrage voor sociale zekerheid is afgehouden. Jouw werkgever mag deze bijdrage rechtstreeks van je brutoloon afhouden, zodat jij je daar geen zorgen over hoeft te maken.

Je brutoloon is je salaris waar sociale bijdragen of belastingen werden afgehouden. Die sociale bijdrage of RSZ-bijdrage wordt gebruikt om mensen die door ziekte niet meer kunnen werken, werklozen en mensen die met pensioen zijn een vervangingsinkomen te geven, en om de kinderbijslag en de verzekering voor gezondheidszorgen te financieren.

Het bedrag dat je bijdraagt is een vast percentage van je brutoloon, namelijk 13,07 procent. Wat je overhoudt van je brutosalaris na de afhouding van de RSZ, noemt men het belastbaar loon. En dit behoort tot het belastbare inkomen. Van het belastbaar loon worden belastingen of een bedrijfsvoorheffing en een bijzondere sociale bijdrage afgehouden.

You might be interested:  Marge Berekenen Tussen Twee Bedragen

De bedrijfsvoorheffing wordt berekend in schijven: het percentage (tussen 25 en 50 procent) stijgt dus naarmate je inkomen hoger ligt. Bij die berekening wordt ook rekening gehouden met de gezinslast. De bijzondere sociale bijdrage is afhankelijk van het jaarlijkse gezinsinkomen.

 • Het bedrag kan sterk variëren naargelang je gezinssituatie en het inkomen van je echtgenoot of echtgenote.
 • Als bediende krijg je van je werkgever enkel en dubbel vakantiegeld.
 • Het enkel vakantiegeld is je normale loon, dat je werkgever blijft uitbetalen wanneer je vakantie neemt.
 • Het dubbel vakantiegeld is een extra vergoeding die wordt uitbetaald tussen 2 mei en 30 juni van het jaar waarin je de vakantie opneemt.

Het wordt berekend op basis van je prestaties van het jaar voordien en bedraagt 92 procent van je brutomaandloon. Daarop betaal je een bepaald percentage belastingen of bedrijfsvoorheffing. Dat varieert tussen 19,7 en 47,44 procent, afhankelijk van de hoogte van je brutojaarsalaris en het aantal kinderen dat je ten laste hebt.

Hoe graag we ook willen zeggen dat jouw welverdiende bonus of extralegale voordelen vrijgesteld van belastingen, het is jammer genoeg niet zo. De fiscus beschouwt extralegale voordelen zoals een smartphone, firmawagen, als loon dat dus onderworpen is aan belastingen. De extralegale voordelen worden dus gezien als een belasting op loon.

Wat je betaalt, hangt af van de aard van het voordeel. Het is dus geen voordeel van alle aard. We sommen de verschillende voordelen even op.

Een loonbonus: Zolang je loonbonus in 2019 niet meer dan € 3.383 per jaar bedroeg, wordt dit voordeel niet belast. Het mag echter niet gaan om een bonus voor een individuele doelstelling, wel voor een collectieve target die meetbaar, transparant, definieerbaar en controleerbaar is. Op het brutobedrag betaal je wel nog een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent. Winstdeelname : Sommige werkgevers keren een deel van de bedrijfswinst uit in cash of aandelen. Het bedrag wordt belast, maar tegen een gunstiger tarief van 15 procent (bij kmo’s en in het kader van een investeringsplan) of 25 procent. Bedrijfswagen : de aanslag wordt berekend op basis van de cataloguswaarde, het bouwjaar en de CO2-uitstoot van de auto. Betaal je uit eigen zak een vergoeding voor het gebruik van de auto, dan wordt dat bedrag afgetrokken van het belastbaar voordeel. Dit wil zeggen dat dat gedeelte fiscaal aftrekbaar is. Abonnement openbaar vervoer : de tegemoetkoming van je werkgever is belastingvrij. Dit komt omdat het gezien wordt als een voordelig ecologisch product waarbij belastingen en sociale bijdrage niet worden gevraagd. Gsm : krijg je van je werkgever een gsm ter beschikking, dan word je enkel belast op het privégebruik. Over het algemeen hanteert men daarvoor een belastbaar bedrag van ongeveer 150 euro per jaar. Betaal je zelf een bijdrage voor je gsm, dan wordt dat bedrag afgetrokken van het belastbaar voordeel.

: Hoeveel betaal je als belasting op je loon en andere extralegale voordelen?