Maandelijkse Kosten Alleen Wonen Berekenen

Maandelijkse Kosten Alleen Wonen Berekenen
Alleen gaan wonen: Vaste kosten – Ook maandelijks en jaarlijks heb je een aantal vaste kosten:

 • Water (gemiddeld € 20 per maand)
 • Elektriciteit en gas (gemiddeld € 180 per maand)
 • Huur (gemiddeld € 700 per maand)
 • Tv en internet (gemiddeld € 60 per maand)
 • Boodschappen (gemiddeld € 180 per maand)

Alles bij elkaar opgeteld kom je dan aan zo’n € 1140.

Wat kost op jezelf wonen per maand?

Op jezelf wonen kost in totaal € 1.042,- – Al met al ben je dus gemiddeld minimaal € 1.042,- per maand kwijt aan het op jezelf wonen. De kosten van het op jezelf wonen kun je drukken door toeslagen als zorgtoeslag en huurtoeslag aan te vragen. De meeste studenten hebben door hun lage inkomsten hier volop recht op.

Hoeveel geld heb je nodig als je op jezelf gaat wonen?

Eigen huis – Voordat een huis een thuis is ben je een stuk verder. Het Nibud berekent zelfs dat je een bedrag tussen de 7000 en 12.000 euro opzij moet zetten, Ook hier kun je proberen de kosten te drukken door op zoek te gaan naar tweedehands meubels. Ook kun je bij familie en vrienden navragen of ze nog spullen over hebben.

Wat geeft een gemiddeld persoon uit per maand?

Gemiddeld gezin geeft 2.748 euro per maand uit Het gemiddelde Belgische gezin consumeerde in 2008 bijna 33.000 euro. Gezinnen met veertigers aan het hoofd hebben de grootste uitgaven, zo blijkt uit het jaarlijkse huishoudbudgetonderzoek van de FOD Economie.

Het onderzoek brengt in kaart wat de diverse kostenposten zijn van Belgische gezinnen. Op de eerste plaats staan de woning en alles wat daarbij komt kijken: gemiddeld kostte die ons 8.068 euro, of 672 euro per maand. Daarin zit ruim 6.100 euro huur (de afbetaling van een woonlening wordt niet als consumptie-uitgave geteld) en ruim 1.900 euro (158 euro per maand) voor nutsvoorzieningen.

Vervoer is de tweede grote kostenpost, goed voor een jaarlijks budget van 4.519 euro of 14% van de gezinsbestedingen. Aankoop en onderhoud van vervoermiddelen kosten het gemiddelde gezin zowat 2.000 euro, het verbruik nog eens 2.296 euro. Het openbaar vervoer slorpt gemidddeld maar een tiende van dat bedrag op (222 euro).

 1. Een sterke klimmer in het budgetonderzoek zijn reizen.
 2. In 2008 waren die goed voor 1.521 euro per gezin, 80% meer dan in het jaar 2000.
 3. Liefst 86% van ons reisbudget besteden we aan reizen in het buitenland.
 4. De totale gezinsuitgaven bedroegen in 2008 gemiddeld 32.986 euro of 2.748 euro per maand, zowat 16% meer dan in het jaar 2000.

Gezinnen waar de referentiepersoon 40 tot 49 jaar is, gaven het meest uit (bijna 38.000 euro of 3.160 euro per maand. Twintigersgezinnen gaven een kleine 29.000 euro uit (2.411 euro per maand). Zestigplusgezinnen consumeren het minste: gemiddeld 27.715 euro per jaar of 2.310 euro per maand.

Reken je echter de bedragen om per gezinslid, dan draait de situatie om. Zestigplussers blijken dan wél de big spenders, met een gemiddeld jaarbudget van 17.108 euro (1.426 euro per maand). In veertigersgezinnen bedraagt het gemiddelde budget dan maar 12.124 euro per persoon (1.010 euro per maand). Het verschil is te verklaren door de kinderlast, die verhoudingsgewijs het grootst is bij de veertigers.

: Gemiddeld gezin geeft 2.748 euro per maand uit

Wat kost huishouden 1 persoon?

Hoeveel huishoudgeld voor 1 persoon? – Iedereen moet eten, en volgens het Nibud geeft de gemiddelde alleenstaande ongeveer € 180 tot € 210 per maand aan boodschappen uit. Dit bedrag kan afhankelijk van jouw leeftijd, inkomen, geslacht, eetgewoonten en waar jij woont, variëren.

Hoeveel geld heb je nodig om als alleenstaande te leven?

Minimum leefgeld bij bewindvoering – Voor leefgeld is er geen wettelijk minimum vastgesteld. Hoeveel leefgeld je krijgt per week, hangt af van je persoonlijke- en woonsituatie. Onderstaande speelt hierin een belangrijke rol.

You might be interested:  Cijfer Berekenen Met Weging

Heb je bijvoorbeeld schulden? Hoge of lage vaste lasten? Woonsituatie

Bij De Bewindvoerster houden we rekening met de richtlijnen van het Nibud. De richtlijnen helpt ons om te bepalen wat een passend bedrag aan leefgeld per week per persoon is. Als je op jezelf woont en alleenstaand bent, dan is het wenselijk dat je minimaal €40,- per week aan leefgeld krijgt.

Voor elke extra persoon in het huishouden, komt er €10,- bij. Woon je samen, dan is het wenselijk dat je minimaal €50,- per week hebt. Als er nog twee kinderen bij het huishouden horen, dan werken wij er naar toe dat je minimaal €70,- per week hebt. Het is steeds lastiger om met leefgeld rond te komen, omdat alles veel duurder geworden is.

Als je dit lastig vindt en er geen ruimte is om het leefgeld te verhogen, dan kan er onderzocht worden of je in aanmerking komt voor de voedselbank of andere fondsen.

Hoeveel kost alleen wonen 2023?

Kosten voor zelfstandig wonen – Ga je een zelfstandige woning huren, dan zijn dit je maandelijkse kosten ongeveer:

Huur € 450 – 1200
Gas/water/licht € 130
Gemeentelijke belastingen € 24 – 48
Zorgverzekering € 0 – 100
Inboedel- en WA-verzekering € 10
TV/internet € 60
Boodschappen € 150 – 200
Overige kosten € 320
Totaal € 1144 – 2068

Ga je een zelfstandige woning huren, dan kun je rekenen op kosten tussen de 1144 en 2068 euro per maand. Let op: deze kosten zijn een ruime inschatting. Natuurlijk hangen de exacte kosten af van jouw persoonlijke situatie. Maak dus vooral een lijstje met de kosten waarmee jij te maken hebt, en zorg dat je niets vergeet! Zo heb je hopelijk alvast een idee wat het voor jou gaat kosten om op jezelf te wonen.

Hoeveel kost eten per maand voor 1 persoon?

Hoeveel kost eten per maand voor 1 persoon? – Iedereen moet eten, en volgens het Nibud geeft de gemiddelde alleenstaande ongeveer € 180 tot € 210 per maand aan boodschappen uit. Dit bedrag kan afhankelijk van jouw leeftijd, inkomen, geslacht, eetgewoonten en waar jij woont, variëren.

Hoeveel sparen per maand als alleenstaande?

Hoeveel spaar je als alleenstaande? – Als alleenstaande heb je vrijwel altijd lagere lasten, Dit heeft natuurlijk ook direct een invloed op de hoogte van je buffer. Ook heb je als alleenstaande (zonder kinderen) vaak andere spaardoelen. Zo hoef je geen geld opzij te zetten voor de studie van een kind.

Wat is de maximale huurprijs van een sociale huurwoning per maand?

Huurcontract voor zelfstandige woningen: sociale huurwoning of vrijesectorwoning – Uw huurcontract voor uw zelfstandige woning is in 2022 ingegaan. Is de kale huur € 763,47 of lager? Of is uw huurcontract ingegaan in 2023 en is de kale huur € 808,06 of lager? Dan huurt u een sociale huurwoning.

 • In 2022 is € 763,47 de maximale huur bij nieuwe verhuring van een sociale huurwoning.
 • En in 2023 is dat € 808,06.
 • Dat heet liberalisatiegrens.
 • Uw huurcontract voor uw zelfstandige woning is in 2022 ingegaan.
 • Is de kale huur hoger dan € 763,47? Of is uw huurcontract ingegeaan in 2023 en is de kale huur hoger dan € 808,06? Dan heeft u een vrijesectorwoning.

Voor een vrijesectorwoning is er geen maximale huur. De verhuurder mag vragen wat hij wil. Is uw huur vóór 2022 ingegaan? Doe dan een check om te weten of u in een sociale huurwoning woont, Of juist in de vrije sector.

Hoeveel kost gas water en licht voor 1 persoon?

Gemiddelde gas water licht kosten per maand – De gemiddelde kosten van gas, water en licht zijn afhankelijk van je woonsituatie. Hoe groter je huis, hoe hoger de kosten zullen uitvallen. Daarnaast is het aantal bewoners dat in je huis woont ook van invloed op de gemiddelde kosten voor gas, water en licht.

Als je in een flat of 1-persoonsappartement woont dan ben je gemiddeld tussen de €125,85 en €152,40 per maand kwijt. Terwijl de kosten voor een vrijstaand huis al snel kunnen oplopen tot gemiddeld €266,73. De afgelopen jaren zijn de kosten voor gas, water en licht zowel gestegen als gedaald. Energiekosten zijn voor veel huishoudens toch nog steeds een van de belangrijkste kostenposten.

Bekijk in de onderstaande tabel de gemiddelde gas, water en licht kosten per maand.

Flat Tussenwoning Hoekwoning 2 onder 2 kap Vrijstaand Gemiddeld
1 bewoner € 97,50 € 119,75 € 134,75 € 150,75 € 182,75 € 170,65
2 bewoners € 121,50 € 143,50 € 158,50 € 174,50 € 206,50 € 197,86
3 bewoners € 135,85 € 157,85 € 172,85 € 188,85 € 220,85 € 212,12
4 bewoners € 146,10 € 168,10 € 183,10 € 199,10 € 231,10 € 223,60
5 bewoners € 157,65 € 179,65 € 194,65 € 210,65 € 242,65 € 236,10
6 bewoners € 197,30 € 220,30 € 239,30 € 258,30 € 295,30 € 242,10

Bron: Nibud. *Bij een gemiddeld gastarief (tarief na 1 oktober 2020) 1,04673 euro per m³ en gemiddeld vastrecht van € 21,65 per maand (incl.21% btw). Afgeronde bedragen.

Hoeveel betaal je per maand aan gas water en licht?

Wat kost gas water licht per maand? – Kijkend naar alle losse componenten dan kunnen we concluderen dat de kosten voor gas, water en licht flink kunnen oplopen. Een gemiddeld Nederlands huishouden in maandelijks ongeveer €92,00 kwijt aan gas, €40,00 kwijt aan stroom en €14,50 kwijt aan kosten voor water.

Kun je van 1000 euro in de maand leven?

Geld en Werk 27 mei 2015 14:03 Aangepast 17 januari 2019 16:28 Onsbasisinkomen.nl heeft haar doel van 12.000 euro crowdfunding gehaald. Met dit bedrag gaat Groninger Frans Kerver een jaar lang leven op een basisinkomen van 1000 euro per maand. Hij hoeft daar niets voor te doen.

Bijna 500 mensen ondersteunden het plan van Onsbasisinkomen.nl, dat is opgezet door stichting Maatschappij voor Innovatie van Economie en Samenleving (MIES). MIES experimenteert met nieuwe manieren om de samenleving en economie te organiseren. Nu dus door mensen een tijd lang een basisinkomen te geven: een vast bedrag per maand waar ze – sober – van kunnen leven.

De eerste geluksvogel is geselecteerd: Frans Kerver, Het idee achter het basisinkomen is dat alle uitkeringen, toeslagen en aftrekposten afgeschaft zouden kunnen worden als iedereen hetzelfde basisinkomen heeft. Ongeacht het inkomen, vermogen of de woonsituatie, en zonder verplichting tot tegenprestatie.

Tegenstanders van het basisinkomen – waaronder premier Rutte – vrezen dat mensen er lui van zouden worden en dat de herverdeeleffecten te groot zijn. De organisatoren van Onsbasisinkomen.nl hopen het tegendeel te bewijzen. “Er wordt veel gesproken over het onderwerp, maar het is vooral een hypothetisch debat.

Op jezelf wonen // wat ik heb ontdekt

We dénken dat mensen minder gaan werken, eerder een eigen bedrijf starten en gelukkiger worden, op basis van wat we onder andere in Duitsland zien. Dit is een micro-experiment om erachter te komen wat er écht gebeurt”, legt initiator Ronald Mulder uit.

Geen walhalla Frans Kerver gaat komend jaar bloggen en twitteren over zijn ervaringen met het basisinkomen. Als zelfstandige tekstschrijver met het sociaal project Tuin in de stad onder zijn hoede, hoopt hij tijd te hebben om na te denken en energie te steken in de dingen die hij de moeite waard vindt.

“Met het basisinkomen heeft ons gezin een bodem, waardoor we ons geen zorgen hoeven te maken over brood op de plank. Ik wil mijn sociale project winstgevend gaan maken, en me inzetten om meer mensen aan een basisinkomen te helpen.” Het project sluit aan op een gevoel dat bij veel mensen leeft, denkt Kerver.

De economie is geen rekensom, maar een som van wat we belangrijk vinden in de maatschappij: hoe willen we samen werken en leven? Als je kijkt naar de reacties op Onsbasisinkomen.nl, zie je dat mensen verlangen naar meer contact en weg willen van de drang naar perfectie”, vat hij samen. “We hebben niet het idee dat het basisinkomen het walhalla voor iedereen brengt, maar we willen graag experimenteren om te zien of mensen zich echt anders gaan gedragen.

Geldzorgen wegnemen bij mensen zorgt voor rust.” Duits voorbeeld Het idee is niet nieuw: in Duitsland draait een soortgelijk project al een jaar en daar is onlangs het twaalfde basisinkomen uitgereikt. In Nederland willen de organisatoren ook meteen door na deze eerste mijlpaal met het bij elkaar halen van nog 4 of 5 basisinkomens.

Liefhebbers die willen meedoen met het experiment kunnen zich aanmelden op de site door aan te geven wat zíj zouden doen met het basisinkomen. De reacties, inmiddels meer dan 400, lopen ver uiteen: de een wil meer tijd besteden aan de kinderen, de ander zou vrijwilligerswerk gaan doen en nog een ander zou zijn ziektewetuitkering stopzetten.

Politieke voorstanders Groenlinks, D66 en PvdA hebben interesse getoond in het basisinkomen; zij hebben opgeroepen om ermee te experimenteren. Daarnaast wordt in tien gemeenten al experimenten voorbereid, zoals in Zutphen en Nijmegen. Niet alleen in Nederland staat het onderwerp in de aandacht: in Spanje heeft de politieke partij Podemos het in haar verkiezingsprogramma opgenomen, in Finland is een meerderheid van het parlement voorstander en in Zwitserland wordt in 2016 een referendum gehouden over invoering van het basisinkomen.

Wat is een redelijk bedrag voor kostgeld?

Wat is het gemiddelde bedrag aan kostgeld? – Ben je benieuwd hoeveel kostgeld jij aan je kind kunt vragen? Dan is het fijn om te weten wat andere ouders vragen. Helaas is er geen standaardberekening voor kostgeld. Dit is namelijk afhankelijk van je eigen situatie: jullie inkomens, vaste lasten, verbruik en afspraken die je hebt gemaakt.

Wat moet je allemaal betalen als je op jezelf woont?

Op jezelf wonen Op jezelf wonen geeft je veel vrijheid, maar kost ook veel geld. Denk aan de huur of hypotheek, energiekosten en een internetaansluiting. Heb je een huurhuis? Check of je recht hebt op huurtoeslag. Zorg dat je spullen goed zijn verzekerd.

 1. Houd een overzichtelijke administratie bij en zorg voor een buffer om onverwachte kosten op te vangen.
 2. Ga je op kamers? Kijk dan,
 3. Rechts vind je een overzicht van de onderwerpen op deze pagina.
 4. Heb je een vast inkomen? Dan kun je overwegen om een huis te kopen.
 5. De keuze tussen kopen of huren hangt af van hoe lang je van plan bent op dezelfde plek te blijven wonen en hoe flexibel je wilt zijn.

Met een huurhuis ben je flexibeler dan met een koophuis. Voor een koophuis moet je ook eigen geld hebben. En de bank of verzekeraar wil weten hoeveel je verdient, of je een (vaste) arbeidsovereenkomst hebt, of (als je zelfstandige bent) wat je gemiddelde inkomsten zijn over de afgelopen jaren.

Een sociale huurwoning is bijna altijd goedkoper dan een huurwoning in de vrije sector. Voor een sociale huurwoning krijg je bovendien huurtoeslag. Er gelden wel voorwaarden voor een sociale huurwoning. Zo mag je inkomen niet te hoog zijn en mag de huur niet hoger zijn dan €808,06 (in 2023). En er zijn vaak wachtlijsten voor een sociale huurwoning.

Vooral in de grote steden kan het soms jaren duren voor je een woning krijgt. Hoe eerder je je inschrijft, hoe beter. De minimumleeftijd voor inschrijving is meestal 18. Soms kun je je ook al met 16 jaar inschrijven. Er zijn regels voor de huurprijs van woningen en kamers.

 • Een verhuurder mag niet helemaal zelf bepalen hoeveel huur hij vraagt.
 • De maximale huur van een sociale huurwoning is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de woning.
 • Dit geldt ook voor een kamer.
 • Voor een sociale huurwoning kun je vaak huurtoeslag krijgen.
 • Voor een huurwoning in de vrije sector of een kamer krijg je geen huurtoeslag.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je inkomen. Je vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. Denk eraan om je spullen goed te verzekeren. Zodra je uit huis gaat val je niet meer onder de inboedelverzekering van je ouders. Verzekeraars bieden speciale verzekeringen aan voor studenten.

Let er op dat verzekeraars bij diefstal vaak eisen dat er sporen zijn van inbraak. Het kan daarom handig zijn om een slot op de deur van je kamer te hebben. Kijk ook of je andere verzekeringen goed hebt geregeld, zoals ziektekosten en aansprakelijkheid. Als je op jezelf gaat wonen, verandert er veel in je uitgavenpatroon.

Je moet niet alleen huur en verzekeringen betalen, maar bijvoorbeeld ook boodschappen. Houd in het begin een digitaal huishoudboekje bij om te kijken hoeveel je per maand uitgeeft. Je zult ook veel meer post krijgen. Zorg voor een overzichtelijke administratie, zodat je alles snel terug kunt vinden.

 • Als je op jezelf gaat wonen, kun je te maken krijgen met onverwachte uitgaven of een daling van je inkomen.
 • De koelkast of de stofzuiger kan kapotgaan.
 • Of je kunt je baan verliezen.
 • Zorg voor een buffer om dit soort schokken op te vangen.
 • Een goede vuistregel is om twee maanden inkomen achter de hand te houden.

Als je geen of onvoldoende buffer hebt, begin dan nu om maandelijks een vast bedrag opzij te zetten op een spaarrekening. Het is slim om in te stellen dat dat spaarbedrag automatisch overgeboekt wordt. Dan kun je het niet vergeten en bouw je zonder het echt te merken een buffer op.

Wat is het goedkoopste om in te wonen?

De top vijf van de goedkoopste landen bestaat uit Aziatische en Afrikaanse landen: India kaapt de eerste plaats weg, gevolgd door Nepal, Pakistan, Tunesië en Algerije. De landen die je bankrekening het snelst zullen doen leeglopen zijn Zwitserland, Noorwegen, Venezuela, Ijsland en Denemarken.