Makkelijk Uren Berekenen

Makkelijk Uren Berekenen
Hiervoor kan je bedenken 1 uur heeft 60 minuten of andersom 60 minuten is 1 uur. ik probeer met een formule uit te leggen hoe je dit kan berekenen. als je dus zoals gevraagd van minuten naar uren wilt rekenen zou je het aantal minuten gewoon kunnen delen door 60.

 1. De reden dat je deelt is omdat in 1 uur 60 minuten zitten.
 2. Door dus het aantal minuten te delen door 60 krijg je het aantal uren.
 3. Dus bijvoorbeeld 135 minuten/ 60 = 2,25 uur.
 4. Om nou van uur naar minuten te gaan zou je dit getal 2,25 weer kunnen vermenigvuldigen met 60.
 5. Waardoor je weer 135 minuten krijgt.

hier vermenigvuldig je omdat 1 uur bestaat uit 60 minuten. dus om het aantal uren te vermenigvuldigen met 60 krijgen we het totaal aantal minuten. indien men zegt je hebt zoals in u voorbeeld 7 uur en 25 minuten zou je simpel weg gewoon het volgende kunnen doen.7 x 60 = 420 minuten + 25 minuten welke er al waren.

Hoe bereken ik minuten naar uren?

Instructie – Bespreek het belang van het omrekenen van uren en minuten en andersom. Vraag aan de leerlingen hoe ze van 85 minuten kunnen omrekenen naar uren en minuten. Leg vervolgens uit dat je eerst de hele uren eruit gaat halen. Dus 85 splits je in 60 minuten en 25 minuten.

 1. Een heel uur is 60 minuten.
 2. Dus 85 minuten is 1 uur en 25 minuten.
 3. Vervolgens leg je uit dat je eerst alle hele uren uit de tijd haalt tot je alleen nog losse minuten overhoudt.
 4. Laat zien dat je uit 132 minuten 2 keer 60 minuten (of 2 uren) kunt halen.
 5. Je houdt nu nog 12 minuten over.
 6. De uitkomst is dus 2 uur en 12 minuten.
You might be interested:  Eigen Vermogen Berekenen Balans

Controleer met de volgende som of de leerlingen de tijden in de juiste volgorde van de kortste naar de langste tijd kunnen slepen. Vervolgens doen de leerlingen dit nog een keer maar dan van lang naar kort. Daarna volgen twee meerkeuzesommen en twee invulsommen.

Hoe worden werkuren berekend?

Hoeveel uren mag een voltijdse medewerker werken? – Een voltijdse medewerker mag maximaal 8 uur per dag en 40 uur per week werken (gemiddeld 38 uur per week op jaarbasis). Een normale werkweek kent daarmee 38 uren. Kies je als werkgever voor een 40-urige werkweek, dan moet je dit compenseren met 12 extra inhaalrustdagen om op jaarbasis toch weer op 38 uren te komen.

In sommige sectoren mag er langer gewerkt worden. Meerderjarige medewerkers mogen dan maximaal 11 uren per dag en 50 uren per week werken. Minderjarige werknemers (minimum 15 jaar en niet meer onderworpen aan de voltijdse leerplicht) mogen in geen geval meer dan 10 uren per dag en 50 uren per week werken.

Je mag je medewerkers vragen de maximale arbeidsduur te overschrijden:

op juridische basis, in situaties van buitengewone vermeerdering van werk en onvoorziene noodzakelijkheid. in het kader van het systeem van kleine flexibiliteit. in het kader van de regeling omtrent vrijwillige overuren.

Hoeveel uren is 3 5 werken?

Het gaat erom dat je als bediende – onafhankelijk van je werkregime – vier volledige weken vakantie kan opnemen. Werk je voltijds, dan zijn dat dus 20 dagen. Wie bijvoorbeeld 3/5 werkt, komt hoogstens aan 12 dagen. Je personeelsverantwoordelijke kan je er meer over vertellen.

You might be interested:  Bruto Netto Hypotheek Berekenen

Hoeveel is 0.30 uur?

Minuut naar Uur tabel

Minuten Uur
15 min 0.25 hr
16 min 0.27 hr
17 min 0.28 hr
18 min 0.30 hr

Hoe bereken je optellen?

Methode – Door grote getallen onder elkaar te schrijven kun je er makkelijk mee rekenen. In de afbeelding zie je drie voorbeelden. Optellen Het eerste voorbeeld is 846 + 133. Bij optellen begin je aan de rechterkant en tel je de getallen die onder elkaar staan bij elkaar op.

 1. Onder de streep schrijf je het getal dat hier uitkomt: 6 + 3 = 9 & 4 + 3 = 7 & 8 + 1 = 9.
 2. Samen geeft dit: 846 + 133 = 979.
 3. Als je bij zo’n tussenstap uit de som een getal gelijk of groter dan 10 krijgt, schrijf je alleen de eenheid op en het tiental gebruik je voor de volgende tussenstap.
 4. Dit is te zien in het tweede voorbeeld: 934 + 326.

De eerste som is 4 + 6 = 10. De 0 schrijf je op en de 1 schuift door naar de tweede reeks die je gaat optellen. Nu krijg je 1 + 3 + 2 = 6. Dit schrijf je onder de streep en ga vervolgens verder met de meest linkse getallen. De meest linkse getallen opgeteld geeft 9 + 3 = 12.

 1. Je schrijft 2 op en zet helemaal links de 1.934 + 326 = 1.260 Aftrekken Voor aftrekken kun je dezelfde methode gebruiken.
 2. Zet de getallen onder elkaar.
 3. Trek het onderste getal van het bovenste getal af en begin weer aan de rechterkant.
 4. Neem bijvoorbeeld 934 – 326 (zie afbeelding): Begin rechts: 4 – 6 kan niet dus ‘leen’ je 1 van het volgende getal, zodat je 14 – 6 kunt doen.

Je schrijft dus onder de streep aan de rechterkant 8. Om het ‘lenen van de 1’ te compenseren trek je bij de volgende stap 1 extra ervan af. De tweede stap wordt dan 3 – 2 – 1 = 0.

You might be interested:  Discounted Cash Flow Berekenen

Als laatstje moet je nog 9 – 3 doen, wat uitkomt op 6.Dus 934 – 326 = 608Als je een lange aftreksom wilt oplossen, maak je gebruik van een tussenstap.

Bijvoorbeeld 85 – 19 – 23 – 5. Je trekt 19, 23 én 5 van 85 af. Het is dan handig om eerst 19 + 23 + 5 = 47 te berekenen. Vervolgens los je de som op door dit in één keer 47 van 85 af te trekken: 85 – 47 = 38. : Slimleren.nl

Hoeveel is 3 minuten in een uur?

Minuut naar uur tabel

Minuten Uur
2 min 0.03 hr
3 min 0.05 hr
4 min 0.07 hr
5 min 0.08 hr

Hoeveel is 50 minuten van een uur?

Minuut naar Uur tabel

Minuten Uur
50 min 0.83 hr
51 min 0.85 hr
52 min 0.87 hr
53 min 0.88 hr