Marge Berekenen Inkoop Verkoop

Marge Berekenen Inkoop Verkoop
Hoe bereken je 40% marge? – Marge berekenen kun je doen per product: Verkoopprijs -/- inkoopprijs = wat je verdient per product (minus overige kosten). Maar je kunt de marge ook berekenen over de inkoopprijs van je product. Rekenvoorbeeld: Fietsenmaker Janssen koopt elektrische damesfietsen in voor € 800,- (exclusief btw-tarief) per fiets.

Hoe bereken je marge inkoop verkoop?

Winstmarge over de inkoopprijs = (verkoopprijs – inkoopprijs) / inkoopprijs.

Hoe marge op verkoopprijs berekenen?

(Netto Verkoopprijs minus de Vaste verrekenprijs, gedeeld door de Vaste verrekenprijs) * 100 = de opslag (Marge %).

Hoe bepaal je een marge?

Hoe bereken je de commerciële marge? – De berekening van de commerciële marge is gebaseerd op het verschil tussen de verkoopprijs (product of dienst) en de kostprijs (aankoop of productie). Je kan dit berekenen voor één product of voor álle verkopen. Commerciële marge = Verkoopprijs exclusief btw – aankoopkosten exclusief btw.

Hoe bereken ik inkoop verkoop?

KAARTPRIJS – 22.06.2015 Na de zomertijd komt uw wijnleverancier op de proppen met een lucratieve partij Beaujolais Primeur. U zet deze wijn meteen op de kaart, inkoopprijs ‘3 x over de kop’ en klaar is Kees. Waarom kunt u zich zo snel ook tekortdoen? Factormethode? De horeca kent de zogenaamde ‘over de kop’-methode ofwel de ‘factormethode’.

 • Deze methode is zeer geliefd omdat die zo makkelijk toepasbaar is.
 • Er zitten echter enkele addertjes onder het gras als met die kostprijsmethode niet zorgvuldig wordt omgegaan.
 • U kunt dan écht ‘over de kop’ gaan, zullen we maar eens zeggen.
 • Waarom is deze methode op de ‘keeper’ beschouwd niet altijd betrouwbaar? Voorbeeld.

U koopt een fles Primeur in voor € 7,-. U calculeert dat u ‘3 x over de kop’ wilt met de prijs. U berekent dus € 21,-. U zet de wijn voor € 21,- per fles op de wijnkaart. Gevolg. ‘3 x over de kop’ gaan betekent uiteindelijk 200% winst maken en niet 300%. Na verloop van tijd rekent u alles nog een keer na en komt u slechts uit op een marge van 152%.

U had toch driemaal de inkoopprijs (= 200% winstmarge) ingecalculeerd? Waar ligt de oorzaak van uw tekort? Oorzaak 1. Doordat u uit de omzet van € 21,- nog 21% btw moet halen en u die niet heeft ingecalculeerd, komt u slechts uit op een omzet van € 17,36 i.p.v. € 21,-. Oorzaak 2. Als u driemaal de inkoop wilt verdienen, dan is de eindprijs driemaal de inkoop plus de inkoop zelf, dus 3 x € 7,- + € 7,- = € 28,- + 21% btw = € 33,88.

Kaartprijs (afgerond) € 33,90. Conclusie. Dat is dus € 12,88 hoger dan de foutieve manier uit ons voorbeeld. Ongewild heeft u zichzelf tekort gedaan. In de praktijk worden dit soort fouten nog regelmatig gemaakt. Tip. Bewaar dus altijd prijslijsten, prijsberekeningen, etc., zodat u achteraf kunt aantonen wat een mogelijke oorzaak is geweest als de fiscus weer eens komt met ongegronde veronderstellingen.

 • Hoe kunt u dat handig onthouden? Uitgelegd.
 • Onthoud de stelregel: als u de inkoop maal een x-factor wilt terugverdienen, moet u de inkoop met een extra factor verhogen en daarna de btw pas berekenen. Formule.
 • Een handige formule is dan dus: (winstfactor x inkoopprijs) + inkoopprijs + btw = verkoopprijs inclusief btw.

Andersom als de omzet is gemaakt? Is uw omzet eenmaal gemaakt, dan geldt een andere regel. Dan wacht u met de btw niet tot op het laatst. Om uw winstmarge dan te berekenen, moet u altijd eerst de btw uit uw kaartprijs halen. Dat kan heel handig. Etenswaren, koffie en frisdranken.

Betreft het omzet uit het 6%-tarief, dan deelt u de kaartprijs door factor 1,06 of vermenigvuldigt u die met 100/106. De uitkomst is dan de verkoopprijs exclusief 6% btw. Alcoholische dranken. Betreft het omzet uit het 21%-tarief, dan deelt u de kaartprijs door factor 1,21 of vermenigvuldigt u die met 100/121.

De uitkomst is dan de kaartprijs exclusief 21% btw. Tip. De meeste kassasystemen bieden de mogelijkheid om de omzet ook exclusief btw uit te lezen. U hoeft dan voor een margeberekening per omzetgroep niet al die berekeningen uit te voeren. Vergeet u een omrekenfactor of de btw, dan is uw kaartprijs ongewild te laag.

You might be interested:  P Waarde Berekenen

Wat is inkoop marge?

1. Wat is de winstmarge? – Als je producten verkoopt in een winkel of webshop, dan zal je eerst iets moeten inkopen. Elk product heeft hierbij een bepaalde inkoopprijs. Jij verkoopt dit vervolgens aan jouw klanten voor een hogere verkoopprijs, plus btw.

Hoeveel procent bovenop inkoopprijs?

Percentage winst over de inkoopprijs – Stel dat de inkoopprijs van jouw product (een broek) € 100 bedraagt. Je wilt een percentage winst van 30% hanteren. Wanneer je dit percentage over de inkoopprijs berekent, dan is jouw verkoopprijs € 100 + 30% = € 130.

Hoe bereken je de nettowinst marge?

Nettowinstmarge berekenen – Het berekenen van je brutowinst is een belangrijk onderdeel van je winstberekening, maar je hebt alleen nog maar berekend hoeveel je overhoudt nadat je de inkoopkosten hebt betaald. Je kunt nog een stap verder gaan. Om erachter te komen wat je als ondernemer of aandeelhouder daadwerkelijk onder aan de streep overhoudt, is het zaak om de brutowinst om te zetten naar nettowinst.

Wat is de formule van de verkoopprijs?

De verkoopprijs is opgebouwd uit de netto inkoop- of productieprijs + de kosten + de nettowinst + de btw. Om van een bepaald artikel de verkoopprijs te bepalen beginnen we dus bij de netto inkoopprijs van een product. De netto inkoopprijs is de prijs exclusief btw.

Wat is de gemiddelde marge?

Wat is een goede winstmarge voor je bedrijf? – Als je een ondernemer bent vraag jij je af wat een goede winstmarge is. Een goede marge verschilt aanzienlijk per bedrijfstak, maar als algemene vuistregel geldt dat een nettowinstmarge van 10% als gemiddeld wordt beschouwd, een marge van 20% als hoog of goed en een marge van 5% als laag.

Wat is mijn winstmarge?

Voorbeeld winstmarge berekenen – Je kunt de winstmarge berekenen aan de hand van een voorbeeld. Hiervoor heb je in ieder geval de volgende gegevens nodig:

Inkooprijs Verkoopprijs Btw-tarief

Je kunt hiermee op twee verschillende manieren de winstmarge berekenen. Je kunt dit doen als percentage van de verkoopprijs of ten opzichte van de inkoopprijs. Wil je jouw producten inkopen en die bijvoorbeeld met een winstmarge van 10% verkopen of ben je benieuwd welk deel van de verkoopprijs eigenlijk de winstmarge bedraagt? Je kunt de beide berekeningen online maken, we zorgen hieronder voor een voorbeeld.

Stel dat je een product bijvoorbeeld kunt inkopen voor €3,24 (exclusief btw) en dat je het vervolgens voor €5,95 (inclusief btw) aan je klanten weet te verkopen. Er is dan sprake van een winstmarge van 27,4% in de verkoopprijs of 37,7% ten opzichte van de inkoopprijs. Zoals je merkt is het van belang om aan te geven of de bedragen die je gebruikt inclusief of exclusief de btw zijn.

De inkoop zal je over het algemeen doen exclusief te btw, omdat het gaat om een zakelijke aankoop. Verkoop je aan particulieren? Dan is je verkoopprijs waarschijnlijk inclusief btw. Indien je verkoopt aan zakelijke klanten kun je ook gemakkelijk rekenen met de verkoopprijs exclusief btw.

Hoeveel marge op retail?

Gemiddelde marge retail – De marge voor retail ligt uiteen en is afhankelijk van hoe jij je bedrijf runt. Je kunt een winstgevende business hebben met een marge van 1,5 of een verlieslatende business met een factor 4. Er is geen harde richtlijn hierin, het is puur een uitgangspunt.

Is marge met of zonder btw?

Bent u handelaar in margegoederen? U mag dan de margeregeling toepassen. U berekent de btw dan niet over uw omzet, maar over het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs, de winstmarge. Verkoopt u met winst, dan is uw winstmarge positief en moet u hierover btw betalen.

You might be interested:  Wet Hillen Berekenen

Wat is het verschil tussen marge en winst?

Wat is een Marge? – Online Marketing Agency Ook wel: margin De marge is het verschil tussen inkoop- en, De marge kan worden uitgedrukt als een percentage en als een bedrag per artikel. Van dit deel van de kunnen de kosten voor onder meer personeel, huisvesting en marketing worden betaald.

Wat is een marge goed?

Margegoederen zijn gebruikte goederen die u hebt ingekocht zonder btw. Onder voorwaarden zijn ook als margegoederen aan te merken: kunst, antiek en verzamelvoorwerpen die u met btw koopt of invoert. Meer daarover leest u bij Btw berekenen als u kunst koopt van een kunstenaar en bij invoer buiten de EU,

Wat is een goed Inslagpercentage?

Wat was nu ook al weer verbruik, inslag, inkoop? –

Voor verbruik geldt de volgende formule: Beginvoorraad + inkoop – eindvoorraad = verbruikBreng hierop in mindering: Personeelsmaaltijden, representatie, privé gebruik derf en breuk en je hebt de totale inslag. Inslag : de inkoopwaarde van alles wat je hebt gebruikt bij het bereiden van een gerecht

Je kunt dus gemakkelijk denken dat inslag hetzelfde is als inkoop, maar daar zit verschil in. Bijvoorbeeld een pot peper zal niet bij een gerecht worden opgemaakt. Ook kopen we producten in die niet tot omzet leiden, bijvoorbeeld keukenpapier. Inkoop : alles wat is ingekocht, dus ook producten die worden opgeslagen voor later gebruik of waar geen omzet tegenover staat.

 1. Als u bezig bent met het berekenen van de inslag kunt u helemaal verdwalen in (mili-) grammen peper, zout en de gebruikte materialen die niet tot de omzet leiden.
 2. Ook kunnen schommelingen optreden bij het schoonmaken of snijverlies.
 3. Daarom gebruiken we de ‘5% regel’, we verhogen de grondstoffen met 5%.

Nu we dat weten, wat kunnen we er dan mee? Als u nu uw inslag hebt berekend, dus hebt gekeken wat er nu precies op het bord ligt in euro’s, weet u wat u verbruikt en wat u minimaal terug moet verdienen per gerecht. Belangrijk is om dit samen met die gepassioneerde kok te doen.

 1. Maak hem of haar bewust van de prijs die op het bord komt te liggen, dus ook van de kosten van dat extra toefje Chinese bieslook.
 2. Zo kan deze professional meedenken om op creatieve wijze de prijs te drukken zonder dat het de kwaliteit en kwantiteit aantast.
 3. Als we dit bij alle gerechten hebben berekend, dan weten we voor onze eigen zaak precies hoe het staat met de inslag en welke gerechten de meeste winst opleveren en door de collega’s van de bediening het beste verkocht kunnen worden.

Echter als men de inslag wil vergelijken met collega horeca ondernemers zegt het bedrag niet zoveel, want elke zaak is anders qua grootte. Vandaar dat de inslag in percentage van de omzet wordt uitgedrukt. Inslag maaltijden gedeeld door de omzet maaltijden X 100 = Inslagpercentage (Let wel op dat u of beide getallen zonder of juist met BTW berekent!) Bijvoorbeeld Bij Brasserie ‘het zonnige Kengetal’ hebben de horeca ondernemer en de gepassioneerde kok de inslag uitgerekend en komt men op € 40.000.

De omzet van ‘het zonnige Kengetal’ is € 160.000 (beiden zonder BTW). Inslagpercentage: 40.000: 160.000 x 100% = 25% Met dit percentage kunt u nu vergelijkend onderzoek doen. De horeca kent echter een gouden vuistregel: het inslagpercentage mag niet meer dan 30% zijn. ‘Het zonnige Kengetal’ doet het dus aardig.

Er is wel een verschil tussen de werkelijke inslag en de normatieve inslag (een van tevoren vastgesteld bedrag wat u aan inslag wilt uitgeven). Dit verschil noemen we lekkage en wordt vaak veroorzaakt door personeelsmaaltijden, representatie, privé gebruik, derf en breuk.

Het is dus verstandig deze lekkage bij te houden. Bij kassasystemen kan dit aangeslagen worden (en kunt u dit ook monitoren). De lekkage zou dus in theorie 0% moeten zijn. Wanneer dit te veel afwijkt, moet dit nader bekeken te worden. Bijvoorbeeld Bij de Brasserie ‘het zonnige Kengetal’ heeft de kok alle recepturen uitgewerkt en de juiste hoeveelheden ingrediënten aangegeven.

Met de ondernemer hebben ze samen afgesproken dat de normatieve inslag 25% is. Afgelopen 2 maanden bleek dat de werkelijke inslag op 32% zat. Na de processen goed bekeken te hebben, bleek dat de leerling-kok de gerechten nog ‘lekkerder’ wilde maken, door iedere keer een extra grote hoeveelheid room in de sausen te verwerken! Ook bleek dat de prijs van vis om hoog gegaan is.

 1. Een goed gesprek met de leerling-kok en een aanpassing van de prijzen in de receptuur brachten de inslag weer op 25%.
 2. Bij moderne kassasystemen kunt u, als u naast de kassa gebruikt maakt van moderne keukensoftware (met een directe koppeling naar uw leveranciers) real-time de marge volgen op basis van actuele inkoopprijzen.
You might be interested:  Btw Privégebruik Auto Berekenen

U hebt in de meeste gevallen ook een signaleringsfunctie wanneer uw kaartprijs te laag is. Ook hier geldt weer: meten is weten, want ook u kunt uw euro maar een keer uitgeven. Gelukkig bestaan er goede software pakketten die u op een goede en snelle manier inzicht kunnen bieden in deze kengetallen en u waarschuwen als er iets veranderd.

Hoe bereken je de nettowinst marge?

Nettowinstmarge berekenen – Het berekenen van je brutowinst is een belangrijk onderdeel van je winstberekening, maar je hebt alleen nog maar berekend hoeveel je overhoudt nadat je de inkoopkosten hebt betaald. Je kunt nog een stap verder gaan. Om erachter te komen wat je als ondernemer of aandeelhouder daadwerkelijk onder aan de streep overhoudt, is het zaak om de brutowinst om te zetten naar nettowinst.

Hoe bereken je verkoopprijs met brutowinstmarge?

Wat is de brutowinstmarge? De brutowinstmarge betreft een percentage van de omzet dat overblijft als je alle inkopen hebt betaald. Je drukt de brutowinstmarge uit in en percentage van de inkoopprijs of inkoopwaarde. Je kunt hiervoor de volgende formule gebruiken:

Omzet – kostprijs van producten / omzet * 100%

Hoe bereken je de inkoop?

Wat is inkoopwaarde van de omzet De inkoopwaarde van de omzet staat gelijk aan de inkooprijs van alle verkochte producten. Als onderneming koop je bijvoorbeeld 100 broeken voor €50 per broek. Je verkoopt die broeken vervolgens voor €100 per broek. De inkoopwaarde van de omzet is dan €5.000.

Beginvoorraad + Inkopen – Eindvoorraad = Verkopen.

Met bovenstaande formule bereken je de voorraad. De inkoopwaarde van de omzet staat niet gelijk aan de inkopen. Je moet uitgaan van het matching-beginsel. Dit begrip houdt in dat de kosten en opbrengsten aan dezelfde periode toeschreven dienen te worden.

 1. Je koopt in een maand bijvoorbeeld 50 broeken en je verkoopt er volgens maar 40.
 2. Je mag dan ook maar de kosten nemen voor 40 broeken en niet voor de volledige inkoop van 50 broeken.
 3. Wanneer je het matching-beginsel niet zal gebruiken kan je een vertekent beeld krijgen van je onderneming.
 4. Je kan immers in een maand veel inkopen doen, zonder dat daar veel verkoop tegenover staat.

Dan zal je in die maand veel verlies lijden, terwijl je juist in de andere maanden meer verkoopt en bijna niets meer hoeft in te kopen. : Wat is inkoopwaarde van de omzet

Hoe bereken je de bruto marge?

Brutowinstmarge berekenen: zó doe je dat! – De brutowinstmarge betreft een percentage van de omzet dat overblijft als je alle inkopen hebt betaald. Je drukt de brutowinstmarge uit in een percentage van de inkoopprijs of inkoopwaarde, Je kunt hiervoor de volgende formule gebruiken: (Omzet – kostprijs van producten) / omzet * 100%.

Om de brutomarge te berekenen heb je dus zowel de verkoopprijs als de inkoopprijs nodig. Maar is de brutomarge wel echt de brutomarge? Ik zie vaak fouten voorbijkomen in het bepalen van de kostprijs. Dit betekent dat veel ondernemers ongemerkt extra kosten maken en dit vervolgens niet meenemen in de berekening van de kostprijs.

En wanneer de kostprijs niet klopt, klopt de brutowinstmarge ook niet. Klopt de brutowinstmarge niet? Dan wordt het lastig om je bedrijf succesvol te runnen. Benieuwd over welke 2 fouten ik het heb? Dat lees je in deze blog,