Marge Berekenen Tussen Twee Bedragen

Marge Berekenen Tussen Twee Bedragen
Margeberekening ging in de voorgaande versies uitsluitend uit van een opslag op de Vaste VerrekenPrijs (VVP). Nu is daar een tweede berekeningsmethode aan toegevoegd: Margeberekening op basis van de Verrekenprijs: Bij de berekening op basis van de Vaste Verrekenprijs als basis voor de margeberekening, gaat het in feite om een opslag op de Vaste Verrekenprijs. De berekening wordt dan als volgt: Het verschil tussen de Verkoopprijs (49,95) en de Vaste verrekenprijs (35) = 14,95. Dit bedrag wordt gedeeld door de Vaste verrekenprijs (35) en vervolgens vermenigvuldigd met 100. De uitkomst daarvan is 42,71%. Deze opslag wordt getoond in de kolom Marge %. Vult u nu in de Artikelstamgegevens bij de marge 35% in, kijkt Unit 4 Multivers of het opslagpercentage hoger is dan 35%. Zo niet, bijvoorbeeld door een regelkorting van 7%, wordt de Nettoprijs te laag en is er sprake van marge-overschrijding. Let op! Als u het margepercentage voor de verkoopprijs van dit artikel zou berekenen ten opzichte van de verrekenprijs: verkoopprijs minus de verrekenprijs = marge in geld. Marge in geld * 100 / verkoopprijs = marge in procenten, komt uit deze berekening 29,93%. Dit is dus de berekening die gevolgd wordt als u kiest voor de margeberekening op basis van de Verkoopprijs. Op zichzelf is het margebedrag bij deze berekening hetzelfde, maar wordt het percentage op een andere manier berekend. De methode selecteren: U kiest de berekeningsmethode in ‘Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsparameters’ map ‘Orderverwerking’ bij ‘Margemethode’ Let op! U kunt op elk moment in uw administratie van de ene naar de andere methode omschakelen. Wel geldt dan dat een aantal bestaande facturen die op basis van de Verrekenprijs berekend waren en binnen de margebewaking vielen, er nu buiten vallen of omgekeerd.

You might be interested:  Cpi Index Berekenen

U moet hier dan bij de verwerking rekening mee houden. Zorg ervoor dat alle facturen gefactureerd en verwerkt zijn voordat u omschakelt. Als u werkt met ‘Fiattering’ met margepercentages en u kiest voor een andere berekeningsmethode, blijven de bestaande (balie)facturen of offertes wel gewoon gefiatteerd, ook al zou het margepercentage nu te laag zijn.

Als u een dergelijke factuur of offerte heropent, kan het dan zijn dat deze niet meer aan de fiatteringslimiet van de fiatteur voldoet en door een ander (opnieuw) gefiatteerd moet worden.

Wat is een marge prijs?

Ook wel: margin De marge is het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs, De marge kan worden uitgedrukt als een percentage en als een bedrag per artikel. Van dit deel van de omzet kunnen de kosten voor onder meer personeel, huisvesting en marketing worden betaald.

Wat is het verschil tussen marge en btw?

Bent u handelaar in margegoederen? U mag dan de margeregeling toepassen. U berekent de btw dan niet over uw omzet, maar over het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs, de winstmarge. Verkoopt u met winst, dan is uw winstmarge positief en moet u hierover btw betalen.

Hoeveel marge pakt een winkel?

Gemiddelde marge retail – De marge voor retail ligt uiteen en is afhankelijk van hoe jij je bedrijf runt. Je kunt een winstgevende business hebben met een marge van 1,5 of een verlieslatende business met een factor 4. Er is geen harde richtlijn hierin, het is puur een uitgangspunt.

You might be interested:  Procent Berekenen Excel

Wat is een marge?

Ook wel: margin De marge is het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs, De marge kan worden uitgedrukt als een percentage en als een bedrag per artikel. Van dit deel van de omzet kunnen de kosten voor onder meer personeel, huisvesting en marketing worden betaald.