Middelen Belastingdienst Berekenen

Middelen Belastingdienst Berekenen

Welke jaren mag je middelen?

De voorwaarden voor teruggaaf door middeling –

Middelen kan alleen over 3 aaneengesloten jaren. U mag een jaar maar 1 keer gebruiken. Vraagt u middeling aan, dan mag er geen overlap zijn met jaren uit een eerdere aanvraag. Er geldt een drempelbedrag van € 545. U kunt middeling pas aanvragen als u van alle 3 de jaren een definitieve aanslag hebt ontvangen.

Vraag middeling op tijd aan: uiterlijk 36 maanden nadat de laatste definitieve aanslag van de 3 middelingsjaren vaststaat. Een definitieve aanslag staat vast als de bezwaartermijn van 6 weken verstreken is. Voorbeeld Wanneer bent u op tijd? U wilt uw inkomen middelen over 2019, 2020 en 2021.

Hoe werkt middeling inkomstenbelasting?

Hoe werkt middeling? – Bij middeling kijkt de Belastingdienst naar uw gemiddelde inkomsten. Het gaat om uw inkomen uit 3 jaar achter elkaar. Over dit gemiddelde berekent de Belastingdienst hoeveel belasting u moet betalen. Is dit bedrag lager dan de belasting die u eerder moest betalen? Dan heeft u mogelijk recht op teruggaaf.

Heeft middelen zin?

Middeling: belasting berekenen over het gemiddelde inkomen van 3 jaar – Middeling kan voordelig zijn als de belasting over het gemiddelde van 3 jaar lager is dan de belasting over de 3 losse jaarinkomens. Als u niet weet welke 3 jaren u het best kunt middelen, maakt u de berekening voor verschillende periodes van 3 jaar en kijkt u welke het voordeligst uitpakt.

You might be interested:  Indexering Alimentatie 2023 Berekenen

Hoe vaak mag je middelen Belastingdienst?

Hoe vaak kan ik belasting middelen? – Je kunt meerdere keren gebruik maken van de middelingsregeling, maar de jaren van de middelingstijdvakken mogen elkaar niet overlappen. Dus als je bijvoorbeeld over 2008, 2009 en 2010 middeling hebt toegepast, kun je niet meer over de jaren 2010, 2011 en 2012 belasting middelen.

Hoe meer je werkt hoe meer belasting?

Box 1: tarief inkomstenbelasting – Elke box heeft een ander belastingtarief. In box 1 geldt: hoe meer je verdient, hoe meer belasting en sociale premies je betaalt. Afhankelijk van je inkomen betaal je een percentage belasting over (dat deel van) je inkomen.

Belastingschijf Inkomen Percentage belasting
Eerste schijf Tot € 73.031 36,93 procent
Tweede schijf Vanaf € 73.031 49,5 procent

Vanaf de AOW-leeftijd gelden andere percentages. Op de website van de Belastingdienst staan de regels en de tarieven. Van je inkomsten kun je bepaalde bedragen aftrekken: aftrekposten. Dat zorgt ervoor dat je minder inkomstenbelasting betaalt en het totale bedrag aan belastingen wordt verminderd met heffingskortingen.

Waarom krijg ik geen toeslagen meer?

Hoe komen jullie aan het nieuwe maandbedrag? – Wij berekenen uw toeslag opnieuw voor het hele jaar. Van dit jaarbedrag trekken we de bedragen af die u al hebt gekregen. Het bedrag dat overblijft, verdelen we over de rest van het jaar. Het kan ook zijn dat u al te veel hebt gekregen.

Dan krijgt u de rest van het jaar geen toeslag meer. Het bedrag dat u te veel hebt gekregen, moet u terugbetalen. Voorbeeld 1: u krijgt minder Voor januari en februari kreeg u € 100 toeslag per maand. U had toen nog recht op € 1200 toeslag voor het hele jaar. Maar vanaf maart gaat u meer verdienen waardoor u nog maar recht hebt op € 600.

Van dit nieuwe jaarbedrag trekken we de toeslag af die u al hebt gekregen (2 x € 100). Voor de overgebleven maanden gaan we dus uit van € 400. Dit betekent dat u vanaf maart € 40 toeslag per maand krijgt (€ 400 : 10). De maandelijkse betalingen zien er dan zo uit:

voor januari: € 100 (u krijgt dit al in december) voor februari: € 100 voor maart tot en met december: € 40

Voorbeeld 2: u krijgt niets meer en moet terugbetalen Voor januari tot en met augustus kreeg u € 100 toeslag per maand. In totaal € 800. U had toen nog recht op € 1200 toeslag voor het hele jaar. Maar vanaf september gaat u meer verdienen waardoor u nog maar recht hebt op € 600 voor het hele jaar.

voor januari tot en met augustus: € 100 (krijgt de toeslag steeds rond de 20e in de maand ervoor) voor september tot en met december: € 0 daarna moet u nog € 200 terugbetalen

Het nieuwe maandbedrag staat in Mijn toeslagen bij uw toeslag voor dit jaar. Inloggen op Mijn toeslagen Wij hebben uw toeslag berekend met nieuwe gegevens Soms krijgen wij gegevens door van anderen. Bijvoorbeeld over uw inkomen, het inkomen van uw partner of uw verhuizing. Daarmee passen wij uw toeslag aan, zodat de hoogte van uw toeslag beter past bij uw huidige situatie. In Mijn toeslagen kunt u altijd zien op welke gegevens uw toeslag gebaseerd is. Kloppen deze gegevens niet? Dan kunt u ze meteen aanpassen. Inloggen op Mijn toeslagen

Heeft inkomen invloed op zorgtoeslag?

U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw jaarinkomen niet boven de grens van € 38.520 uitkomt. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het inkomen van u allebei samen niet meer dan € 48.224 zijn. Verdient u meer, dan krijgt u geen zorgtoeslag. Bekijk hoeveel inkomen u in 2022 of eerder mocht hebben voor zorgtoeslag