Mijl Naar Kilometer Berekenen

Mijl Naar Kilometer Berekenen

Hoe bereken je mijl naar km?

Hoeveel is 5 miles in km? – Mijl naar kilometer – Wanneer je een afstand in mijlen ziet kan je dit eigenlijk heel eenvoudig berekenen. Je hoeft deze afstand eigenlijk alleen maar te vermenigvuldigen met 1,6 om ongeveer het aantal kilometers te weten. Toch is er een nog makkelijkere manier.

Hoe bereken je van kilometer naar mijl?

1km is gelijk aan 0.6214 mijl.

Hoe veel mijl is een km?

Omrekentabel van mijl naar kilometers (km) – Met de onderstaande omrekentabel van mijl naar kilometer (km) heb je snel gevonden hoeveel kilometer jouw aantal mijlen zijn.

Mijl Kilometer Mijl Kilometer Mijl Kilometer
1 mi 1,61 km 10 mi 16,09 km 60 mi 96,56 km
2 mi 3,22 km 15 mi 24,14 km 70 mi 112,65 km
3 mi 4,83 km 20 mi 31,19 km 80 mi 128,75 km
4 mi 6,44 km 25 mi 40,23 km 90 mi 144,84 km
5 mi 8,05 km 30 mi 48,28 km 100 mi 160,93 km
6 mi 9,66 km 35 mi 56,33 km 250 mi 402,34 km
7 mi 11,27 km 40 mi 64,37 km 500 mi 804,67 km
8 mi 12,87 km 45 mi 72,42 km 1.000 mi 1.609,34 km
9 mi 14,48 km 50 mi 80,47 km 2.500 mi 4023,36 km

Hoeveel is 200.000 mijl?

Vervolgens werden modellen met een laag verkoopvolume eruit gefilterd, en daarna werd onderzocht welke van deze auto’s minimaal 200.000 mijl hadden gereden, oftewel 321.869 kilometer.

Hoe ver is 10 mijl in km?

10 Engelse Mijl ( 16,1 km )

Hoeveel kilometer is 100 mijl?

Wat is het verschil tussen miles en km?

Miles Kilometer
80 miles 128,748 kilometer
90 miles 144,841 kilometer
95 miles 152,888 kilometer
100 miles 160,934 kilometer

Hoever is 5 mijl?

Mijlen naar Kilometers tabel

Mijlen Kilometers
5 mi 8.05 km
6 mi 9.66 km
7 mi 11.27 km
8 mi 12.87 km

Hoeveel mijl is 1 km per uur?

Converteert kilometer per uur naar Mijlen per uur – Deze eenheid van snelheid wordt gebruikt in metriche landen. De snelheidslimiet wordt aangegeven in kilometerts per uur, afgekort km/h. Deze eenheid van snelheid wordt gebruikt in landen van het imperiaal stelsel zoals VS.

0 kph 0.00 mph
1 kph 0.62 mph
2 kph 1.24 mph
3 kph 1.86 mph
4 kph 2.49 mph
5 kph 3.11 mph
6 kph 3.73 mph
7 kph 4.35 mph
8 kph 4.97 mph
9 kph 5.59 mph
10 kph 6.21 mph
11 kph 6.84 mph
12 kph 7.46 mph
13 kph 8.08 mph
14 kph 8.70 mph
15 kph 9.32 mph
16 kph 9.94 mph
17 kph 10.56 mph
18 kph 11.18 mph
19 kph 11.81 mph

table>

20 kph 12.43 mph 21 kph 13.05 mph 22 kph 13.67 mph 23 kph 14.29 mph 24 kph 14.91 mph 25 kph 15.53 mph 26 kph 16.16 mph 27 kph 16.78 mph 28 kph 17.40 mph 29 kph 18.02 mph 30 kph 18.64 mph 31 kph 19.26 mph 32 kph 19.88 mph 33 kph 20.51 mph 34 kph 21.13 mph 35 kph 21.75 mph 36 kph 22.37 mph 37 kph 22.99 mph 38 kph 23.61 mph 39 kph 24.23 mph

table>

40 kph 24.85 mph 41 kph 25.48 mph 42 kph 26.10 mph 43 kph 26.72 mph 44 kph 27.34 mph 45 kph 27.96 mph 46 kph 28.58 mph 47 kph 29.20 mph 48 kph 29.83 mph 49 kph 30.45 mph 50 kph 31.07 mph 51 kph 31.69 mph 52 kph 32.31 mph 53 kph 32.93 mph 54 kph 33.55 mph 55 kph 34.18 mph 56 kph 34.80 mph 57 kph 35.42 mph 58 kph 36.04 mph 59 kph 36.66 mph

Kilometers per uur naar Mijlen per uur

Hoeveel is 20 mijl omgezet naar kilometers?

Mijl naar kilometer – Wanneer je een afstand in mijlen ziet kan je dit eigenlijk heel eenvoudig berekenen. Je hoeft deze afstand eigenlijk alleen maar te vermenigvuldigen met 1,6 om ongeveer het aantal kilometers te weten. Toch is er een nog makkelijkere manier.

Hoe ver is 4 mijl?

De 4 mijl is een veel voorkomende afstand in de hardloop wereld voor zowel de professional, amateur en recreant. De 4 mijl is 6436 meter, dus zeg eigenlijk maar 6,4 kilometer.

Hoeveel is 1 knoop?

De kiter en de wind – Als kiter wil je natuurlijk altijd weten hoe hard het waait, of het gaat waaien en wat de actuele windmeting is. De windkracht wordt uitgelegd in windeenheden/ in een windeenheid. De meestvoorkomende windeenheid in Nederland is Beaufort maar voor ons kiters is dit te breed om nauwkeurig de windsterkte te bepalen en te beslissen of we het water op kunnen of niet Daarom gebruiken we de eenheid knopen.

Hoeveel meter is een mijl?

Mijl – Wikipedia Een mijl is een die in veel landen werd gebruikt vóór de invoering van het, Na de invoering van dit stelsel kwam de mijl in veel landen te vervallen. Een afstandsmaat kan een mijl worden genoemd als hij ligt tussen ongeveer 500 en 5000 meter, geschikt om een te reizen afstand aan te geven.

In dat opzicht is de kilometer ook een mijl. Tot heden is de (Engels: mile of statute mile ) van 1609,344 meter een belangrijke of zelfs de meest gebruikte standaard in de, het en andere landen. In de atletiek is de Engelse mijl (ook wel mijl) de laatst overgebleven officiële loopafstand met een niet- (Engelse) eenheid.

In de wordt de ook wel aangeduid als schaatsmijl. In de zee- en luchtvaart wordt de gebruikt, die gelijk is aan 1852 meter.

Wat is 60 miles in km?

Lengte in Kilometer

41 mijl 65,98 km
57 mijl 91,73 km
58 mijl 93,34 km
59 mijl 94,95 km
60 mijl 96,56 km

Hoeveel is 1 mijl per uur?

Converteert Mijlen per uur naar kilometer per uur – Deze eenheid van snelheid wordt gebruikt in landen van het imperiaal stelsel zoals VS. Imperaal stelsel wordt ook in het Verenigd Koninkrijk gebruikt ondanks de invoering van het metrisch stelsel. De snelheidslimiets onderweg worden aangegeven in mijlen per uur, afgekort mph of mi/h.

0 mph 0.00 kph
1 mph 1.61 kph
2 mph 3.22 kph
3 mph 4.83 kph
4 mph 6.44 kph
5 mph 8.05 kph
6 mph 9.66 kph
7 mph 11.27 kph
8 mph 12.87 kph
9 mph 14.48 kph
10 mph 16.09 kph
11 mph 17.70 kph
12 mph 19.31 kph
13 mph 20.92 kph
14 mph 22.53 kph
15 mph 24.14 kph
16 mph 25.75 kph
17 mph 27.36 kph
18 mph 28.97 kph
19 mph 30.58 kph

table>

20 mph 32.19 kph 21 mph 33.80 kph 22 mph 35.41 kph 23 mph 37.01 kph 24 mph 38.62 kph 25 mph 40.23 kph 26 mph 41.84 kph 27 mph 43.45 kph 28 mph 45.06 kph 29 mph 46.67 kph 30 mph 48.28 kph 31 mph 49.89 kph 32 mph 51.50 kph 33 mph 53.11 kph 34 mph 54.72 kph 35 mph 56.33 kph 36 mph 57.94 kph 37 mph 59.55 kph 38 mph 61.16 kph 39 mph 62.76 kph

table>

40 mph 64.37 kph 41 mph 65.98 kph 42 mph 67.59 kph 43 mph 69.20 kph 44 mph 70.81 kph 45 mph 72.42 kph 46 mph 74.03 kph 47 mph 75.64 kph 48 mph 77.25 kph 49 mph 78.86 kph 50 mph 80.47 kph 51 mph 82.08 kph 52 mph 83.69 kph 53 mph 85.30 kph 54 mph 86.90 kph 55 mph 88.51 kph 56 mph 90.12 kph 57 mph 91.73 kph 58 mph 93.34 kph 59 mph 94.95 kph

Mijlen per uur naar Kilometers per uur

Hoeveel mijl is een marathon?

Geschiedenis van de marathon – De discipline is verbonden aan de Slag bij Marathon uit het jaar 490 v.Chr., waarbij de Atheners (onder leiding van generaal Miltiades ) de numeriek veel sterkere Perzen versloegen, wat de Eerste Perzische Oorlog in het voordeel van de Grieken besliste.

Een Griekse soldaat zou toen van het slagveld in Marathon naar Athene gesneld zijn (ongeveer 35 km) om het goede nieuws van de overwinning te melden. Geschiedkundig is het verhaal niet betrouwbaar. Het verslag van Herodotus is weliswaar quasi-eigentijds, maar heeft een andere context: de soldaat Pheidippides werd verschillende dagen vóór de slag van Athene naar Sparta gezonden om hulp te vragen.

Na de weigering van de Spartanen liep de bode terug naar Athene, alles samen bijna 500 km. Bijna zes eeuwen later schreef Ploutarchos de klassieke versie van de legende op. Zijn boodschapper rende van Marathon naar Athene en viel dood neer na het uitbrengen van de woorden “Gegroet, we hebben gewonnen!” (χαίρετε, νικῶμεν – chairete, nikomen ).

 • Nog volgens Ploutarchos heette de loper Thersippos, maar hij vermeldt ook andere bronnen die hem Eukles noemden en in volle wapenuitrusting lieten lopen.
 • Ook zonder deze fysieke ongerijmdheid is de historiciteit van het verhaal niet aannemelijk.
 • Niettemin bood het eind 19e eeuw de inspiratie voor de naam van een afstandsloop.

Onder aanvoering van Pierre de Coubertin streefde de Olympische beweging naar de invoering van een groots internationaal sportevenement, dat tevens als een eerbetoon moest gelden aan klassieke idealen die in het oude Griekenland werden verondersteld.

Om daaraan meer cachet te geven bedacht men de invoering van passende onderdelen: het discuswerpen en ook de marathonloop: een hardloopwedstrijd over een lange afstand, die werd beschouwd als de grens van het menselijk kunnen en waarin vooral het uithoudingsvermogen van de deelnemers flink op de proef zou worden gesteld.

Op suggestie van de Franse filoloog Michel Bréal werd deze wedstrijd als marathonloop opgenomen in het programma van de eerste moderne Olympische Spelen, Die spelen van 1896 werden in Athene gehouden. De officiële afstand van de marathon zoals die tot heden geldt, werd voor het eerst gelopen bij de Olympische Zomerspelen 1908 in Londen,

 • Toen werd de oorspronkelijke afstand van 25 mijl verlengd naar 26 mijl en 385 yards, dit om louter organisatorische redenen ten gevolge van een verzoek van het Britse koningshuis.
 • De afstand kwam enigszins overeen met die tussen Marathon en Athene: 42 km en 195 meter, de afstand tussen de start op het terrein voor Windsor Castle tot de finishlijn die precies voor de koninklijke tribune in het White City Stadion in West-Londen was uitgezet.

Op de volgende Olympische Spelen werd er echter weer een andere afstand gelopen, en pas 12 jaar later werd internationaal definitief vastgelegd, dat de marathon over 42 km en 195 meter verlopen zou moeten worden.

Hoe ver is een Engelse mijl?

De Engelse mijl of mile (Engels: statute mile ) is een lengtemaat die gelijk is aan 80 chain, d.i.1760 yard ofwel 1609,344 meter, Het eenheidssymbool is mi, Hoewel het geen SI -eenheid is, wordt deze lengte onder andere in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gebruikt.

In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wordt de mijl in plaats van de kilometer gebruikt. Het woord ‘mijl’ is afkomstig van ‘mille’, Latijn voor duizend. Duizend dubbele passen van een Romeinse soldaat kwamen overeen met 1470 tot 1490 meter. (Het Latijnse woord voor een mijl is mille passuum ; pluralis : milia passuum ).

De ‘mijl’ is ook een afstand in de atletiek, de laatst overgebleven officiële loopafstand met een Engelse afstand. De 10 Engelse mijl is een veel gelopen afstand. Zowel in de atletiek als in het schaatsen wordt de 1500m wel de ‘metrische mijl’ genoemd.

Hoelang over 4 mijl?

Zeven feitjes over hoe 4 Mijl-lopers het vorig jaar deden 13 oktober 2018, 15:00 • 3 minuten leestijd © Archief Dennis Venema Nog één avondje goed eten en een nachtje goed slapen. Dan kun je zondag, als je bent ingeschreven, met frisse moed of tegenzin vol aan de bak bij de 4Mijl. Om je te motiveren nóg harder te lopen, maakte RTV Noord het volgende overzicht. om de infographic, gemaakt door Sander Schieving, op volledig scherm te kunnen bekijken. JaarGem. looptijdGem. snelheid201725 min. en 58 sec.14,9 km/h201625 min. en 38 sec.15,1 km/h201526 min. en 27 sec.14,6 km/h201427 min. en 49 sec.13,9 km/h201327 min. en 45 sec.13,9 km/h De snelste loper vorig jaar was Victor Chumo, in 17.31, dat is ruim 22 km/h,

 1. Volgens de statistieken deed de langzaamste deelnemer er 1 uur, 46 minuten en 21 seconden over.
 2. Gemiddelde snelheid: 3,6 km/h,
 3. Deze deelnemer heeft vermoedelijk een tijdje stilgestaan.
 4. De recreanten liepen de 4Mijl vorig jaar in gemiddeld 38 minuten en 29 seconden (38.29).
 5. Dat is een gemiddelde snelheid van nét iets meer dan 10 kilometer per uur (km/h).

De jeugd was vorig jaar nét iets sneller. De gemiddelde looptijd was 38.15; ook iets meer dan 10 km/h. Qua man/vrouwverhouding was de verdeling vorig jaar als volgt:- Wedstrijd: 79 procent man, 21 procent vrouw.- Recreanten: 53 procent man, 47 procent vrouw.

Jeugd: 58 procent jongen, 42 procent meisje. De langste en hoogste klim moet worden gemaakt vanaf de gracht bij de Hereweg richting Bakker Bart aan het einde van de Herestraat. Op deze klim gaat men 8 meter de hoogte in. Over het hele parcours moeten de sporters 18 meter klimmen, en 15 meter dalen. Vorig jaar deed men gemiddeld sneller over de eerste helft van de 4 Mijl, dan de tweede helft.

De wedstrijdlopers liepen de eerste helft gemiddeld 36 seconden sneller dan de tweede helft. Bij de recreanten was dit verschil 22 seconden. De jeugd verdeelde de krachten nóg beter. Het tweede deel werd gemiddeld maar 6 seconden langzamer gelopen dan de eerste helft.

 • Van alle deelnemers zijn het er 112 die de eerste helft exáct even snel hebben gelopen als de tweede helft van het parcours: 57 mannen en 55 vrouwen.
 • De snelste van deze groep deed over beide parcourhelften 12 minuten en 17 seconden.
 • Eindtijd: 24 minuten en 34 seconden.
 • In een aantal jaren zijn er wedstrijdlopers die volgens de eindtijden meer dan een uur over de 4 Mijl gedaan hebben.

Om ieder jaar goed te kunnen vergelijken hebben we we voor de berekening van het gemiddelde de wedstrijdlopers die er langer over deden dan een uur niet meegenomen in de berekening, omdat die het gemiddelde sterk kunnen bepalen. : Zeven feitjes over hoe 4 Mijl-lopers het vorig jaar deden

Hoeveel mijl is 1 km per uur?

Converteert kilometer per uur naar Mijlen per uur – Deze eenheid van snelheid wordt gebruikt in metriche landen. De snelheidslimiet wordt aangegeven in kilometerts per uur, afgekort km/h. Deze eenheid van snelheid wordt gebruikt in landen van het imperiaal stelsel zoals VS.

0 kph 0.00 mph
1 kph 0.62 mph
2 kph 1.24 mph
3 kph 1.86 mph
4 kph 2.49 mph
5 kph 3.11 mph
6 kph 3.73 mph
7 kph 4.35 mph
8 kph 4.97 mph
9 kph 5.59 mph
10 kph 6.21 mph
11 kph 6.84 mph
12 kph 7.46 mph
13 kph 8.08 mph
14 kph 8.70 mph
15 kph 9.32 mph
16 kph 9.94 mph
17 kph 10.56 mph
18 kph 11.18 mph
19 kph 11.81 mph

table>

20 kph 12.43 mph 21 kph 13.05 mph 22 kph 13.67 mph 23 kph 14.29 mph 24 kph 14.91 mph 25 kph 15.53 mph 26 kph 16.16 mph 27 kph 16.78 mph 28 kph 17.40 mph 29 kph 18.02 mph 30 kph 18.64 mph 31 kph 19.26 mph 32 kph 19.88 mph 33 kph 20.51 mph 34 kph 21.13 mph 35 kph 21.75 mph 36 kph 22.37 mph 37 kph 22.99 mph 38 kph 23.61 mph 39 kph 24.23 mph

table>

40 kph 24.85 mph 41 kph 25.48 mph 42 kph 26.10 mph 43 kph 26.72 mph 44 kph 27.34 mph 45 kph 27.96 mph 46 kph 28.58 mph 47 kph 29.20 mph 48 kph 29.83 mph 49 kph 30.45 mph 50 kph 31.07 mph 51 kph 31.69 mph 52 kph 32.31 mph 53 kph 32.93 mph 54 kph 33.55 mph 55 kph 34.18 mph 56 kph 34.80 mph 57 kph 35.42 mph 58 kph 36.04 mph 59 kph 36.66 mph

Kilometers per uur naar Mijlen per uur

Hoeveel is 20 mijl omgezet naar kilometers?

Mijlen naar Kilometers tabel

Mijlen Kilometers
20 mi 32.19
21 mi 33.80
22 mi 35.41
23 mi 37.01

Hoeveel km is de 4 mijl?

De 4 mijl is een veel voorkomende afstand in de hardloop wereld voor zowel de professional, amateur en recreant. De 4 mijl is 6436 meter, dus zeg eigenlijk maar 6,4 kilometer.

Hoeveel is 1 knoop?

De kiter en de wind – Als kiter wil je natuurlijk altijd weten hoe hard het waait, of het gaat waaien en wat de actuele windmeting is. De windkracht wordt uitgelegd in windeenheden/ in een windeenheid. De meestvoorkomende windeenheid in Nederland is Beaufort maar voor ons kiters is dit te breed om nauwkeurig de windsterkte te bepalen en te beslissen of we het water op kunnen of niet Daarom gebruiken we de eenheid knopen.