Minder Werken Pensioen Berekenen

Minder Werken Pensioen Berekenen
Minder werken salaris berekenen – Daarnaast is het natuurlijk handig om uit te rekenen op hoeveel salaris je straks kunt rekenen als je minder werkt. Zorg dat je bij de rekensom je bruto salaris gebruikt, niet je netto. De rekensom is vervolgens simpel: neem je bruto maandsalaris, doe dit gedeeld door veertig uur (het aantal uren dat je nu werkt) en vervolgens keer 32 (het aantal uren dat je wil werken).

 • Met een bruto-netto berekentool check je ten slotte hoeveel je ongeveer netto op je bankrekening mag verwachten.
 • Denk eraan dat minder uren maken niet alleen gevolgen heeft voor je salaris, maar bijvoorbeeld ook voor je pensioen en toeslagen.
 • Het Nibud ontwikkelde daarom samen met WOMEN Inc.
 • En Het Potentieel Pakken de WerkUrenBerekenaar, waarmee je alle financiële gevolgen van minder werken kunt uitrekenen.

‘Mijn collega’s knuffelen elkaar, is dat raar of niet?’ Alle artikelen van Tessa geeft raad vind je hier, Reageer op artikel: ‘Ik wil graag minder werken, hoe pak ik dat aan?’

Hoeveel hou ik over als ik minder ga werken?

Salaris – Waarschijnlijk vraag je je in eerste instantie af wat je nieuwe salaris is. Stel je gaat van een werkweek van 40 uur naar 32 uur. Dan werk je dus nog 80%. Het is makkelijk om het bedrag dat je elke maand op je rekening krijgt keer 80% te doen.

 • Maar dit is je nettoloon.
 • Je werkgever past je brutoloon aan.
 • Dus daar moet je ook mee rekenen.
 • Een voorbeeld.
 • Je bruto-inkomen is € 2.500,- voor 40 uur.
 • Netto komt dat neer op € 2.112,-.
 • Ga je 32 uur werken, dan is je parttime percentage 80%.
 • Je brutosalaris wordt dan 0,8 x € 2.500,- = € 2.000,-.
 • Je netto-inkomen is dan € 1.814,-.
You might be interested:  Hypotheek Overnemen Na Scheiding Berekenen

Met één dag minder werken ga je er in salaris dus netto € 298,- op achteruit. Had je met de brutobedragen gerekend? Dan kwam je op € 500,- uit. Dat scheelt toch weer € 200,- per maand.

Uren Brutosalaris Nettosalaris
40 € 2.500,- € 2.112,-
32 € 2.000,- € 1.814,-
Verschil € 500,- € 298,-

Let op : bovenstaande berekeningen geven een globale benadering weer. Vraag je werkgever om je nieuwe nettosalaris te berekenen. Dan weet je zeker dat je met de juiste bedragen rekent.

Kan ik vanaf 55 jaar 4 5 werken?

4/5 de landingsbaan voor zij met een lange loopbaan (35 jaar beroepsverleden) of met een zwaar beroep op 55 jaar. Het is dan mogelijk om uitkeringen van de RVA te ontvangen. Halftijdse landingsbaan vanaf 57 jaar voor zij met lange loopbaan of zwaar beroep, mits toetredingsakte of via ondernemings-cao.

Heeft 4 5 werken invloed op je pensioen?

60 maanden voor 1/5 loopbaanonderbreking (= 4/5 of 80 % werken), dus u kunt maximum 5 jaar 4/5 werken zonder invloed op uw pensioen.

Heb ik recht op 30%-regeling?

Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken, gelden de volgende voorwaarden:

De werknemer is bij u in dienst, De werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid ( deskundigheidsvereiste ). De werknemer voldoet aan de definitie van ingekomen werknemer, Wij hebben een beschikking afgegeven waaruit blijkt dat u van de 30%-regeling gebruik kunt maken.

Wie krijgt 30%-regeling?

Kortere looptijd belastingvoordeel buitenlandse werknemers Werknemers uit het buitenland hoeven, onder voorwaarden, over maximaal 30% van hun loon geen belasting te betalen. Sinds 1 januari 2019 kunnen werknemers deze 30%-regeling nog maar 5 jaar gebruiken.

Wel komt er tot 2021 een overgangsregeling. De 30%-regeling is er voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. Voldoen ze aan de ? Dan betalen ze over maximaal 30% van hun loon geen belasting. Zo compenseert de overheid hen voor de extra kosten die zij maken om in Nederland te kunnen werken.

Bijvoorbeeld extra reiskosten en extra kosten voor huisvesting en levensonderhoud.

Welke impact heeft deeltijds werken op pensioen?

. en op de pensioenleeftijd – Let op: deeltijds werk heeft niet alleen een invloed op het pensioen. Voor wie vervroegd met pensioen wenst te gaan, heeft het ook een invloed op de pensioenleeftijd. Het aantal gewerkte dagen is immers bepalend voor de leeftijd waarop iemand met pensioen mag gaan.

Wat heeft invloed op mijn pensioen?

We berekenen uw pensioen op basis van het loon dat u tijdens uw loopbaan hebt verdiend en waarop sociale bijdragen werden betaald. Werkt u niet (bv. door werkloosheid of ziekte) en ontvangt u een vervangingsinkomen (gelijkgestelde periode), dan berekenen we uw pensioen op basis van een fictief loon.

Hoelang moet je werken voor minimum pensioen?

Wanneer heb je recht op een minimumpensioen? – Je hebt recht op een minimumpensioen als je kan bewijzen dat je een loopbaan van minstens 30 jaar hebt (2/3 van een volledige loopbaan van 45 jaar). Voor de duur van je loopbaan, houden we rekening met:

je loopbaan als zelfstandige, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) (maxistatuut), je loopbaan als werknemer in België, je loopbaan in een andere lidstaat van de Europese Unie, je loopbaan in een land waarmee België een socialezekerheidsovereenkomst heeft afgesloten.

Vraag je een overlevingspensioen aan? Dan gaat het om de loopbaan van je overleden echtgeno(o)t(e). Voorbeeld Marc werkte 24 jaar als zelfstandige en 17 jaar als werknemer. Marc kan een loopbaan bewijzen van 41 jaar (24 + 17) en heeft dus recht op het minimumpensioen.