Moet Je Over Reiskosten Btw Berekenen

Moet Je Over Reiskosten Btw Berekenen
Reiskosten zijn bedrijfskosten! – De belastingdienst ziet je zakelijk gemaakte reiskosten als bedrijfskosten. Die mag je dus doorberekenen aan je opdrachtgever. Alle kosten die je factureert vallen onder de omzet. Je bent als zzp’er of ondernemer verplicht btw-aangifte te doen over al je omzet, dus ook over je reiskosten. Bedenk ook of je reistijd in rekening wilt brengen bij je klanten.

Is reiskostenvergoeding inclusief btw?

1. Wanneer je reiskosten factureert ben je verplicht hierover aangifte te doen – Wanneer je reiskosten doorberekent aan de klant ziet de Belastingdienst dit als omzet. Dit betekent dat je 21% btw berekent aan jouw klant en in de btw-aangifte dus ook 21% btw moet afdragen.

De hoogte van de reiskosten (en/of reistijd) die je doorberekent bepaal je zelf. De meeste zzp’ers en ondernemers houden €0.19 per kilometer aan, maar er zit geen minimum of maximum aan. Het bedrag van €0.19 is vaak niet kostendekkend: door benzinekosten, afschrijving op je auto, wegenbelasting, verzekeringskosten, onderhoud en ook parkeerkosten kom je in de praktijk veel hoger uit.

Ook maakt het voor de Belastingdienst niet uit of je de reiskosten apart benoemd of kiest voor een totaalbedrag. Dit kun je dus zelf afstemmen met je opdrachtgever! Let op: bereken over de zakelijke reiskosten en/of reistijd hetzelfde btw-tarief als de geleverde producten en/of diensten.

Hoe reiskosten op factuur btw?

Reizen met de auto – De hoogte van de reiskosten die je doorberekent naar jouw klant mag je in principe helemaal zelf bepalen. Van de belastingdienst mag je een reisvergoeding met een vast bedrag van €0,19 per kilometer belastingvrij krijgen. De meeste zzp’ers en ondernemers hanteren echter een tarief tussen de €0,20 en €0,30 per kilometer.

Dit komt omdat de €0,19 cent vaak niet alle kosten dekt. Aan reizen met de auto zitten namelijk behoorlijk wat kosten verbonden, denk bijvoorbeeld aan benzinekosten, parkeerkosten, wegenbelasting en verzekeringskosten, maar ook afschrijving op je auto en onderhoudskosten. Wanneer jij een hoger tarief dan de €0,19 hanteert, zal je wel over het verschil inkomstenbelasting moeten gaan betalen.

Het btw-tarief is afhankelijk van de dienst die jij levert. Over de zakelijke reiskosten reken je namelijk hetzelfde btw-tarief als de geleverde producten of diensten. Voor de meeste zzp’ers geldt dus het gebruikelijke tarief van 21%. Als je een auto aanschaft mag je zelf bepalen of je deze op de zaak zet of dat je een privéauto voor zakelijk gebruikt.

Hoe zet je reiskosten op de factuur?

Zet de reiskosten apart op de factuur – Vaak willen opdrachtgevers de reiskostenvergoeding apart op de factuur zien staan. Maak daarom een schatting van de kosten voor de reis en zet deze op de factuur als reiskosten of onkosten. Zo ziet de opdrachtgever meteen wat het uurloon is en wat de reiskosten zijn.

You might be interested:  Van Week Naar Maand Berekenen

Hoeveel belasting betaal je over reiskosten?

Werknemers compenseren voor hogere kosten benzine en openbaar vervoer (ov) – Door de hogere prijzen voor autorijden en het openbaar vervoer (ov) hebben werknemers meer reiskosten. Werkgevers kunnen belastingvrij reiskosten vergoeden aan hun werknemers.

 1. Die belastingvrije vergoeding gaat daarom omhoog.
 2. Bij reizen met openbaar vervoer kan de werkgever ook de volledige reiskosten belastingvrij vergoeden.
 3. Werkgevers hoeven de reiskostenvergoeding niet te verhogen.
 4. Als een werkgever een hogere reiskostenvergoeding vergoedt, geldt het deel boven de € 0,21 (vanaf 1 januari 2024 € 0,22) per kilometer als loon.

De werkgever moet hierover loonheffingen inhouden. De verhoging van de kilometervergoeding geldt ook voor:

reiskosten voor ziekenbezoek kilometervergoeding voor weekend- of vakantieuitgaven gehandicapten giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding

Is reiskostenvergoeding bruto of netto?

Wat is de maximale reiskostenvergoeding die ik van mijn werkgever kan ontvangen? Bij reizen met eigen vervoer, carpoolen of openbaar vervoer kan uw werkgever maximaal € 0,21 kilometervergoeding geven. Bij reizen met openbaar vervoer kan uw werkgever ook de werkelijk gemaakte reiskosten vergoeden.

 • Reist u met eigen vervoer naar uw werk? Dan kan uw werkgever u maximaal € 0,21 per kilometer vergoeden, zonder dat u hierover belasting betaalt.
 • Voor deze maximale kilometervergoeding maakt het niet uit welk vervoermiddel u gebruikt.
 • Als uw werkgever een hogere reiskostenvergoeding vergoedt, geldt het deel boven de € 0,21 per kilometer als loon.

Uw werkgever moet hierover loonheffingen inhouden.

Hoeveel btw op een reis?

Een reisdienst is in Nederland belast met 21% btw.

Hoeveel procent btw op vervoerskosten?

Is het btw-tarief op je goederen 21%? Dan reken je 21% btw over de verzendkosten.

Is 19 cent per kilometer inclusief btw?

Kilometervergoeding bij zakelijk gebruik privéauto | ZZP Nederland Als je met jouw privéauto ook zakelijke kilometers rijdt, kan je deze declareren bij je eigen bedrijf. Deze vergoeding geldt ook wanneer het een huurauto betreft. Lees hier hoeveel kilometervergoeding je krijgt en welke fiscale voordelen je nog meer uit je privéauto kunt halen.

 1. Als je in je privéauto rijdt voor je zaak, mag je € 0,21 per gereden kilometer vergoeding berekenen.
 2. Bereken je de kilometers door aan jouw opdrachtgever? Dan moet je hierover btw berekenen.
 3. De kilometervergoeding maakt namelijk deel uit van de factuur die je naar je opdrachtgever verstuurt en over de hele factuur, inclusief kilometervergoeding, moet je btw in rekening brengen.

Het btw-tarief van de kilometers volgt het btw-tarief van jouw gedeclareerde uren.

Inkomstenbelasting: aftrekbare kosten? €0,21 per zakelijke kilometer.
Btw-aangifte: aftrekbare kosten? Btw over zakelijke autokosten, maar niet de privékilometers. Ook woon-werkverkeer telt als privé.
Bijtelling? Nee, geen bijtelling.
Rittenadministratie? Ja, alle zakelijke ritten houd je bij.

Uit een rittenadministratie moet blijken welke kilometers privé en welke zakelijk waren. Van zowel de onderhoudskosten als de benzinekosten mag je de btw aftrekken in verhouding met de kilometers die zakelijk gereden zijn. Dat betekent dat je alle betaalde btw over onderhoud en brandstof optelt en hiervan een deel zoals in de verhouding bepaald, kan worden geboekt als vooruitbetaalde btw.

Je moet hiervoor in bezit zijn van de brandstofbonnen en de onderhouds- en reparatiefacturen. Voor bovenstaande btw-regeling geldt dat je zakelijke prestaties ook btw belast dienen te zijn. Ondernemers die aan hun klanten geen btw te hoeven berekenen zoals medici, assurantietussenpersonen etc. kunnen deze btw-regeling niet toepassen.

You might be interested:  Belasting Teruggave Hypotheek Berekenen

De regeling geldt ook niet als je personeel in dienst hebt (of in je eigen bv werkt) die je een kilometervergoeding betaalt.

Hoe wordt woon-werkverkeer belast?

En wat met het bewijzen van de werkelijke kosten? – In plaats van gebruik te maken van het forfait mag je dus ook jouw werkelijke beroepskosten bewijzen.Welke kosten komen hiervoor nu in aanmerking?

Voor woon-werkverkeer met de auto mag je 0,15 EUR/km inbrengen. Dit kan ook wanneer je een bedrijfswagen hebt, mits je het voordeel alle aard in rekening brengt. Ga je met de moto naar het werk, of gebruik je een lichte vracht, dan kan je ook alle kosten in aftrek nemen als je dat wil. Hierin zijn o.a. begrepen: aankoop, verkeersbelasting, verzekering, onderhoud, intresten, brandstof, Fiets je naar het werk, dan is het bedrag dat je mag aftrekken 0,23 EUR/km; Voor beroepsverplaatsingen met de eigen wagen geldt het forfaitair bedrag niet, maar moet je de kosten en kilometers kunnen bewijzen. Het percentage van deze kosten dat je kan inbrengen hangt af van de CO2-uitstoot. Een eventuele vergoeding van de werkgever moet van deze kosten worden afgetrokken; De kosten van jouw bureauruimte thuis : wanneer je thuis een (bureau)ruimte gebruikt om te werken mag je een gedeelte van de aankoopwaarde, intresten, huurkosten, energieverbruik, herstellingskosten, onroerende voorheffing, inbrengen; Opletten met huurkosten wanneer je een huis huurt, in de meeste huurcontracten is beroepsmatig gebruik niet toegestaan en kan je de huurkost dus niet inbrengen;De meubels of toestellen die je nodig hebt om thuis te werken: bureau, printer, computer, ;Kosten van kantoormateriaal : papier, balpennen, ;Kosten van kranten, tijdschriften of opleidingen die bijdragen aan uw beroepskennis;

Als werkloze heb je geen recht op een forfaitair kostenaftrek, maar kan je wel de vakbondsbijdrage en kosten gemaakt voor een sollicitatie inbrengen.

Is een reiskostenvergoeding inkomen?

Een belaste reiskostenvergoeding telt als inkomen en moet worden gekort op de bijstandsuitkering.

Wat is een redelijke zakelijke kilometervergoeding?

Kilometervergoeding moet gemiddeld € 0,31 zijn Datum: 19-01-2023 Kilometervergoeding moet gemiddeld € 0,31 zijn VZR publiceert jaarlijks normbedragen voor een reële kilometervergoeding als je met een privéauto zakelijke kilometers maakt. Deze is voor een middenklasse auto minimaal €0,31 per kilometer.

 • Opnieuw vastgesteld
 • Flinke verhoging van gemiddeld € 0,05 per kilometer
 • Normbedrag

De VZR norm voor de kilometervergoeding wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en breed gebruikt. Enerzijds door zelfstandigen om een juiste en objectieve bron te hebben voor de door te belasten kilometervergoeding. Anderzijds door werknemers die een vergoeding krijgen van hun werkgever.

 • Ten opzichte van 2022 is het gemiddelde normbedrag per kilometer met € 0,05 verhoogd.
 • Dit is een logisch gevolg van een verdere toename van diverse kosten; verhoging in autoprijzen, reparatie- en onderhoudskosten, brandstofprijzen en toenemende inflatie.
 • Al deze factoren zijn meegenomen in de berekening.

Het normbedrag wordt bepaald aan de hand van een “mandje” met auto’s waarbij de kilometerkostprijs, zoals gepubliceerd door de ANWB, het uitgangspunt vormt. Op deze manier ontstaat het normbedrag, helder en objectief.

2023
Cataloguswaarde Kilometer kosten Kilometer kosten Normbedrag
Exclusief Afschrijving Inclusief afschrijving Inclusief beschikbaarheidsvergoeding 50%
Tot € 20.000,- € 0,21 € 0,27 € 0,24
€ 20.000,- tot € 40.000,- € 0,27 € 0,36 € 0,31
Boven € 40.000,- € 0,38 € 0,55 € 0,46
You might be interested:  Geld Lenen Berekenen

ol>

 • Onbelaste kilometervergoeding dekt de lading niet
 • Werknemers komen vaak tekort
 • Benieuwd naar de gehele onderbouwing? Klik dan
 • De onbelaste kilometervergoeding is in 2023 na 17 jaar wettelijk verhoogt van € 0,19 naar € 0,21. Dit dekt echter bij lange na de kosten niet die een werknemer heeft voor het gebruik van de eigen auto. Zelfs voor een auto uit de kleinste categorie kost deze auto de werknemer al € 0,24 per kilometer.

  • Voor een auto boven de € 40.000,- is de gemiddelde kilometerkostprijs zelfs € 0,46.
  • Werknemers die zakelijke kilometers met de privéauto declareren, ontvangen regelmatig te weinig vergoeding om de kosten te kunnen betalen.
  • De onbelaste vergoeding van € 0,21 wordt vaak gebruikt als maatstaf voor de vergoeding die een werknemer krijgt, maar deze is niet toereikend.

  VZR adviseert werkgevers en werknemers de vandaag gepubliceerde normbedragen te hanteren. Jan van Delft Voorzitter van VZR : “Autorijden is duur. Het is niet meer dan redelijk dat er tussen partijen eerlijke tarieven worden vergoed of doorberekend. VZR geeft in een zorgvuldige berekening op basis van objectieve en controleerbare data jaarlijks een norm voor af.

  Wat is de btw op benzine?

  Btw 21% – Over de brandstofprijs, inclusief accijns, heft de overheid btw. Die is voor brandstof 21%. Omdat het een percentage is, beweegt het btw-bedrag mee met de brandstofprijs.

  Hoeveel btw is normaal?

  De btw kent verschillende tarieven. Het algemene tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 9%. Doet u zaken met het buitenland, dan kan het tarief van 0% van toepassing zijn.

  Wat zit er in de reiskostenvergoeding?

  Wat is reiskostenvergoeding? De kosten die je werkgever vergoedt om naar je werk te reizen noem je reiskostenvergoeding. Dit kunnen de kosten zijn die je hebt gemaakt om naar je werk te komen met de auto, bus of trein. Een werkgever vergoedt ook vaak de kosten je maakt om naar een klant te reizen.

  Hoeveel reiskosten in rekening brengen?

  Hoeveel bedraagt mijn kilometervergoeding als zelfstandige in 2023? – Als zelfstandige hebt u de mogelijkheid om uw klant een kilometervergoeding aan te rekenen. In dat geval wordt het als omzet beschouwd, en moet u als ondernemer BTW over de omzet betalen.

  1. Dat betekent dat u ook BTW moet berekenen over de kilometervergoeding.
  2. De meeste zelfstandigen rekenen een kilometervergoeding van €0,20 tot €0,30 per afgelegde kilometer.
  3. Houd er rekening mee dat alles boven €0,21 per kilometer belast wordt.
  4. Als u dus €0,30 per kilometer rekent, moet u over €0,09 inkomstenbelasting betalen.

  Algemeen wordt aangenomen dat u maar € 0,21 per kilometer mag aanrekenen, maar dat is niet waar, u kunt uw klanten meer of minder aanrekenen dan het officiële tarief van € 0,21 (bedenk wel dat alles daarboven belast zal worden). 1 000 000+ gebruikers vertrouwen ons

  Hoe boek je reiskosten ZZP?

  Je kunt de autokosten in de boekhouding voor ZZP-ers boeken door het aantal gereden kilometers te berekenen, dat te vermenigvuldigen met €0,19 en het bedrag af te boeken van de zakelijke rekening naar je privé-rekening. Vervolgens kun je de afschrijving in de boekhouding opnemen als ‘Kilometervergoeding’.