Netto Contante Waarde Berekenen Excel

Netto Contante Waarde Berekenen Excel

Hoe netto contante waarde berekenen?

De netto contante waarde (NCW) bereken je door de contante kosten ofwel de uitgaande kasstromen (huidige waarde van toekomstige kosten) af te trekken van de contante opbrengsten ofwel de inkomende kasstromen (huidige waarde van toekomstige opbrengsten).

Wat is NHW in Excel?

Meer informatie – Zie Hoofdstuk 8, ‘Evalueren van investeringen met netto huidige waardecriteria’ en Hoofdstuk 9, ‘Internal Rate of Return’, in Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling by Wayne L. Winston voor meer informatie over het gebruik van NHW en IR. voor meer informatie over dit boek. Bovenaan pagina

Waarom netto contante waarde?

Wanneer een bedrijf wil kijken hoe ze er op financieel gebied voor staan, dan wordt de netto contante waarde nog wel eens gebruikt. – Maar wat is het precies? Dat lees je in dit artikel! De netto contante waarde wordt gebruikt als er wordt gekeken of een project of investering die ze zouden kunnen doen winstgevend (genoeg) is. Bij de netto contante waarde gaat het om de som van alle toekomstige kasstromen. Er wordt dan naar het verschil gekeken tussen de contante waarde van de uitgaande stromen en de contante waarde van de inkomende stromen.

 1. Er wordt bij deze methode rekening gehouden met de tijd, geld kan namelijk in de tijd minder waard worden.
 2. Formule De basisformule om de netto contante waarde (NCW) te kunnen berekenen is als volgt: *NCW= Rt÷ (1+i)t* Waarbij: t = periode van de cash flow i = disconteringsvoet Rt = netto cash flow Als eerst moeten we de kasstromen contant maken door ze te delen door de disconteringsvoet.

Eigenlijk bereken je dan hoeveel de toekomstige kasstromen nu waard zijn. Dit ziet er zo uit: Stel dat de jaarlijkse kasstroom die voortvloeit uit de investering €100.000 is en de rentevoet is 8%. De kasstroom in jaar 1 is dan 100.000/(1+0.08) = €92.592,59. Daarna moeten we de contante waarde van de investering bepalen. Dit is erg eenvoudig om te doen: Contante waarde investering = contante waarde kasstromen – bedrag van investering

Hoe bereken je contante ontvangsten?

Wat is het verschil tussen samengestelde en enkelvoudige rente? – Als je geld op je bankrekening zet kun je hierover rente ontvangen. De bank geeft je dan geld om jou ervan te overtuigen om je geld op de bank te zetten en om te compenseren voor het risico wat je hierbij loopt. Ook als je betaal je hierover rente. Er zijn twee soorten rente die je kunt ontvangen of betalen: samengestelde en enkelvoudige rente,

Bij enkelvoudige rente ontvang of betaal je ieder jaar hetzelfde bedrag aan rente. Stel je voor dat je € 1.000 op je spaarrekening hebt staan en daar 5% enkelvoudige rente over ontvangt. Je ontvangt dan ieder jaar 1.000 × 0,05 = € 50 aan rente. Na één jaar zal er dan € 1.050 op je rekening staan. Het jaar daarop komt er weer € 50 bij en heb je € 1.100 op je rekening staan.

Zolang als je 5% enkelvoudige rente op je spaargeld blijft ontvangen krijg je ieder jaar € 50 bijgeschreven op je rekening. Bij samengestelde rente ontvang of betaal je niet ieder jaar hetzelfde bedrag aan rente. Dit komt doordat je ook rente ontvangt over de rente die je het voorgaande jaar hebt ontvangen.

 • Je krijgt dan rente over rente,
 • Stel je voor dat je weer € 1.000 op je rekening hebt staan en daar ieder jaar 5% samengestelde rente over ontvangt.
 • In het eerste jaar ontvang je dan weer 1.000 × 0,05 = € 50 aan rente.
 • Er staat dan weer € 1.050 op je rekening.
 • Het jaar daarop ontvang je niet weer € 50, maar 5% van het nieuwe bedrag dat op je rekening staat, € 1.050.
You might be interested:  Calorie Deficit Berekenen

De rente die je dit jaar ontvangt is dan 1.050 × 0,05 = € 52,50. Het bedrag dat je dan op je rekening krijgt is € 1.102,50. Het jaar daarop ontvang je weer een hoger bedrag. Je ontvangt dan 5% van deze € 1.102,50, waardoor je € 55,13 op je rekening bijgeschreven zult krijgen.

Hoe bereken je netto cashflow?

Cashflow berekenen – Je cashflow is dus positief als je inkomsten hoger zijn dan je uitgaven en je kunt dit op twee manieren berekenen:

 1. Cashflow = inkomende geldstroom minus uitgaande geldstroom (directe methode)
 2. Cashflow = winst + afschrijvingskosten (indirecte methode)

Uiteindelijk is de uitkomst van beide methodes hetzelfde, echter de manier waarop dit berekend wordt is totaal verschillend. De directe methode laat voor elke periode zien welke bedragen binnen komen en welke eruit gaan en is hiermee voor een MKB-onderneming erg interessant.

Waarom staat er #waarde in Excel?

#WAARDE! is voor Excel een manier om te zeggen: ‘ Er is iets mis met de manier waarop u de formule typt. Of er is iets mis met de manier waarop u naar de cellen verwijst.

Wat hou je over van 3200 bruto?

Voorbeeldberekening bruto naar netto – Hoe bereken je bruto naar netto? De onderstaande voorbeeldberekening geeft je meer inzicht over welke factoren een variabele zijn in de berekening van een maandsalaris.

Bruto salaris € 3200
Pensioenpremie € 180 –
Loonheffingen (loonbelasting, sociale premies, verzekering) € 530 –
Privégebruik auto van de zaak € 50 –
Verkeersboete € 65 –
€ 2375
Overurentoeslag € 145 +
Vakantiegeld € 200 +
Reiskosten € 80 +
Netto salaris € 2800

Wat hou je over van 8000 bruto?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,1% Gemiddeld belastingtarief 37,1% Overzicht Als je € 8.000 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 2.966 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 5.034 per jaar zal zijn, of € 420 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,1% en jouw marginaal belastingtarief is 37,1%,

 1. Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast.
 2. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,10, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 62,90,
 3. Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 629 aan netto-inkomsten.
You might be interested:  Bijtelling Berekenen Elektrische Auto 2023

Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.145 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

Wat bereken je met de contante waarde?

Contante waarde voor een reeks betalingen berekenen Wat is de contante waarde van een reeks betalingen in de toekomst? De contante waarde is de huidige waarde, in dit geval voor een reeks betalingen in de toekomst. Zo kunt u berekenen welk geldbedrag u nu opzij moet zetten om daaruit de betalingen te kunnen doen. Gedurende een bepaalde periode of oneindig lang (voor altijd).

Wat betekent net present value?

Beschrijving Net Present Value – Net Present Value kan worden beschreven als het verschil of de verschilwaarde tussen de inkomende en de uitgaande kasstromen. Het vergelijkt de huidige waarde van geld met de toekomstige waarde van geld, waarbij inflatie en opbrengsten op het geld worden meegenomen. Een synoniem van Net Present Value is Net Present Worth.

Venture Capital Stappenplan, Venture Capital Ranking Venture Capital Businesspla, Venture Capital Businesspla, Crowdfunding Gids Excel Venture Capital Begrippen Venture Capital Begrippen e, Lezing Informal Investors Lezing Waagkapitaal

Wat zijn contante ontvangsten?

Bedrijfseconomie: Contante verkopen Er is sprake van contante verkopen als een klant direct betaalt aan een onderneming voor geleverde goederen of diensten. Er zijn twee soorten verkopen:

Contante verkopen : door een onderneming geleverde goederen of diensten worden direct betaald door de klant. De ontvangst en het moment van verkoop vallen samen. Verkopen op rekening : door een onderneming geleverde goederen of diensten worden niet direct betaald door de klant. Er is sprake van een krediettermijn. De ontvangst valt niet samen met het moment van verkoop en er ontstaat een post debiteuren op de balans. Deze balanspost verdwijnt op het moment dat de klant betaalt.

: Bedrijfseconomie: Contante verkopen

Wat is netto cashflow?

Om jouw cashflow te berekenen, zet je twee bedragen naast elkaar: het geld dat gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld de afgelopen drie maanden) bij jouw bedrijf binnenkomt en het geld dat je uitgeeft. De formule om je netto cashflow te berekenen is: inkomende geldstroom – uitgaande geldstroom = netto cashflow.

Is cashflow gelijk aan winst?

Cashflow en winst, zo zit dat – Cashflow is niet hetzelfde als winst of verlies. Het is belangrijk om dat goed te beseffen. Je hebt net kunnen lezen dat winst het bedrag is dat overblijft nadat de kosten zijn verrekend. Daarbij wordt niet gekeken of het geld ook al daadwerkelijk op je eigen rekening staat.

Zo kan een bedrijf er op papier misschien goed voorstaan, maar heeft het moeite om de leveranciers te betalen. Winst maken en toch een negatieve cashflow, dat kan dus. We leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld: De trappenmaker heeft in korte tijd 7 trappen gemaakt en geplaatst. Dat levert hem op papier een mooie winst op.

De facturen zijn verstuurd, maar nog geen enkele opdrachtgever heeft betaald. Bij een paar klanten is de betalingstermijn zelfs al verstreken. De trappenmaker heeft net een nieuwe machine aangeschaft die hij moet afrekenen. Ook ligt er nog een forse naheffing van de Belastingdienst op zijn bureau.

You might be interested:  Woz Waarde Belasting Berekenen

Op papier maakt de trappenmaker winst. Hij heeft immers net 7 nieuwe trappen gemaakt en geplaatst. Het geld staat alleen nog niet op zijn rekening. Omdat er wel flinke uitgaven zijn, heeft zijn bedrijf een negatieve cashflow. Andersom kan natuurlijk ook. Je ontvangt in een bepaalde periode meer geld dan je uitgeeft, maar maakt evengoed verlies.

In dat geval heb je zelf één of meerdere rekeningen nog niet overgemaakt. Een negatieve cashflow hoeft niet direct een probleem te zijn, mits die periode niet te lang duurt. Anders komt je bedrijf mogelijk in financiële problemen. Alle reden dus om de cashflow goed te blijven monitoren.

Hoe bereken je de contante waarde van positieve kasstromen?

Stap 2 Maak de Kasstromen contant – Nadat je in stap 1 de kasstromen die de investering genereerd hebt berekend ga je in stap 2 de kasstromen contant maken. Dit doe je door de kasstromen te delen door de disconteringsvoet. Je berekent dan hoeveel de toekomstige kasstromen (winsten) nu waard zijn. Uit de formule blijkt direct dat een kasstroom in het eerste jaar (jaar t) meer waard is dan een kasstroom in het derde jaar 3 (t=3). Stel dat de jaarlijkse kasstroom die voortvloeit uit de investering gelijk is aan € 10.000.

Kasstroom jaar 1 ; dan is de contante waarde van de kasstroom in het eerste jaar na de investering bij een rentepercentage van 8% waard € 10.000/1+0,08) = € 9.259. Kasstroom jaar 3; de contante waarde van de kasstroom na drie jaar is daarentegen aanzienlijk lager is, namelijk € 10.000/ (1,08 * 1.08 * 1.08) = € 7.942. Kasstroom 30 jaar; de contante waarde van de kasstroom over 30 jaar is gelijk aan € 1.000. Hier zie je dus het belang van de tijdsvoorkeur. En daarmee de reden dat investeerders een voorkeur hebben voor de NCW-methode.

Als de kasstromen die uit de investering voortvloeien oneindig zijn dan kun je van bovenstaande formule de volgende eenvoudige formule afleiden. Dit is veelal de formule waarna gevraagd wordt in rekenvoorbeelden. Het gaat om de volgende formule: De contante waarde van de investering is nu heel eenvoudig te berekenen. Bij een jaarlijkse kasstroom van € 10.000 en bij een disconteringsvoet (rentevoet) van 4% is de contante waarde van de kasstromen gelijk aan € 10.000/0,04 = € 259.000. Gebruik je een disconteringsvoet van 8% dan is de contante waarde gelijk aan € 120.000.

Wat is de contante waarde?

Contante waarde berekenen Wat is de contante waarde van een toekomstige geldbedrag?

De contante waarde van een bedrag is de huidige waarde van een geldbedrag dat pas in de toekomst beschikbaar is.Zou je de berekende contante waarde gedurende de opgegeven periode sparen (of beleggen) met de opgegeven rente, dan zal het eindkapitaal de opgegeven toekomstige waarde zijn.NB U kunt bij ons ook de in de toekomst berekenen.

: Contante waarde berekenen