Netto Vakantiegeld Berekenen 2022

Netto Vakantiegeld Berekenen 2022

Wat hou je netto over van je vakantiegeld?

Heffingskortingen – Je hebt ook recht op heffingskortingen: de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Die verlagen de belasting. Vanaf een bepaald inkomen gaan die heffingskortingen omlaag. Deze heffingskortingen worden ook elke maand verrekend.

Verrekeningspercentages loonheffingskorting

Inkomen Verrekeningspercentage loonheffingskorting
Tot € 10.698 0%
€ 10.698 tot € 11.600 -8,23%
€ 11.600 tot € 21.483 -29,86%
€ 21.483 tot € 22.661 -3,09%
€ 22.661 tot € 37.692 3,01%
€ 37.692 tot € 73.032 12,61%
€ 73.032 tot € 124.520 6,51%
Vanaf € 124.520 0%

Je hebt de afgelopen twaalf maanden elke maand € 1.500 bruto verdiend. Het jaarsalaris is dan € 18.000 (12 x 1.500). Jouw vakantiegeld is dan € 1.440 (8% van 18.000). Het totale jaarinkomen is dan € 19.440 (18.000 + 1.440) waardoor het belastingtarief 36,96% bedraagt en het percentage waarmee de heffingskortingen worden verrekend is -29,86%.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik netto 2023?

Overzicht hoogte vakantiegeld 2023 – Onderstaande tabel toont de hoogte van het bruto en netto vakantiegeld in 2023 bij verschillende maandlonen, en het verschil ten opzichte van vorig jaar.

Bruto maandloon (€) Bruto vakantiegeld (€) Netto vakantiegeld (€) Netto verschil tov 2022 (€)
Parttime 1.000 960 892 +15
Parttime 1.250 1.200 1.115 +18
Net onder modaal 3.000 2.880 1.730 +259
Modaal 3.086 2.963 1.495 -18
1,5× Modaal 4.629 4.444 2.242 -27
2× Modaal 6.172 5.925 2.606 -39
2,5× Modaal 7.715 7.406 3.258 -48
3× Modaal 9.258 8.888 3.910 -579

Netto vakantiegeld 2023 is hoger voor lagere inkomens

Hoeveel procent gaat van vakantiegeld af 2022?

2. Hoeveel vakantiegeld krijg ik? – De hoeveelheid van jouw vakantiegeld kunnen we natuurlijk niet exact inzien, maar toch zijn er wat handige manieren om achter de hoeveelheid van jouw vakantiegeld in 2023 te komen. Naast dat je het uiteraard even kunt navragen bij HR / je baas, kun je je (tot nu toe) opgespaarde vakantiegeld ook zien op je salarisstrook.

Hoeveel bruto gaat van vakantiegeld af?

Belasting betalen – Over het bedrag dat je in een jaar verdient moet je inkomstenbelasting betalen. Ook je vakantiegeld is een vorm van inkomen, dus ook over dat deel moet je een taks afdragen. Zelfs wat meer dan over je ‘gewone’ salaris. Hoeveel belasting jij moet betalen over je vakantiegeld hangt af van de hoogte van je inkomen.

Is 8 vakantiegeld bruto of netto?

Bruto vakantiegeld berekenen – Vakantiegeld wordt berekend over je brutoloon. Dat is het loon voor aftrek van belasting en sociale lasten. Je vermenigvuldigt jouw brutoloon met het percentage vakantiegeld dat je krijgt. Dit is meestal 8%.

Waarom gaat er zoveel belasting van het vakantiegeld af?

Hoeveel belasting betaal je? – Over je normale loon betaal je inkomstenbelasting. Op je loonstrook zie je wat het verschil is tussen je bruto- en nettoloon. In Nederland hebben we twee belastingtarieven (schijven):

Schijf 1: Tot € 73.031 per jaar betaal je 36,93% belasting.Schijf 2: Vanaf € 73.031 betaal je 49,50% belasting.

Je vakantiegeld komt bovenop je loon. En wordt gezien als bijzonder tarief. De loonheffing bijzonder tarief betaal je over eenmalige en bijzondere beloningen, zoals je vakantiegeld. Omdat je daar geen loonheffingskorting op krijgt, betaal je voor je gevoel méér belasting.

Jaarsalaris Percentage voor verrekening
Tot € 10.698 0%
€ 10.698 tot € 11.600 -8,23%
€ 11.600 tot € 21.483 -29,86%
€ 21.483 tot € 22.661 -3,09%
€ 22.661 tot € 37.692 3,01%
€ 37.692 tot € 73.032 12,61%
€ 73.032 tot € 124.520 6,51%
Vanaf € 124.520 0%

Bron: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)

Hoeveel vakantiegeld bij 2500 netto?

Bruto vakantiegeld berekenen – Het berekenen van je bruto vakantiegeld heb je zo gedaan. Je ontvangt namelijk in elk geval 8% van je brutojaarsalaris. De meeste werkgevers rekenen om dit te berekenen met het salaris dat je hebt opgebouwd van juni t/m mei.

Rekenvoorbeeld bruto vakantiegeld Stel je verdient € 2.500 bruto per maand. Je werkgever geeft je 8% vakantiegeld. Dan krijg je bruto 12 x € 2.500 x 0,08 = € 2.400 bruto vakantiegeld. Vaak komt de hoogte van je bruto vakantietoeslag in de buurt van je bruto maandsalaris. Rekenvoorbeeld bruto vakantiegeld met salarisverhoging Stel je verdiende € 2.500 bruto per maand, maar in januari kreeg je salarisverhoging.

Je verdient nu € 2.750 bruto per maand en je ontvangt 8% vakantiegeld. Dan krijg je bruto (7 x € 2.500 + 5 x €2.750) x 0,08 = € 2.500 bruto vakantiegeld.

Hoeveel vakantiegeld bij 1700 netto?

Hoeveel vakantiegeld krijg ik netto?

Bruto maandloon Bruto vakantiegeld Netto vakantiegeld
€ 2500 € 2400 € 1350
€ 3000 € 2880 € 1450
€ 3500 € 3360 € 1700
€ 4000 € 3840 € 1950

Wat hou ik over van mijn 13e maand?

13e maand berekenen en de belasting – Je betaalt over je 13e maand belasting. Omdat een 13e maand een bijzonder beloning is, wordt er geen loonheffingskorting berekend en valt het hele bedrag in de hoogste belastingschijf die op jou van toepassing is. In 2023 zijn er 2 belastingschijven voor mensen die nog niet de aow-leeftijd hebben behaald:

Schijf Belastbaar inkomen Percentage loonbelasting
1 Tot € 73.031 36,93%
2 Vanaf € 73.031 49,50%

Als je totale jaarinkomen, dus nog zonder de 13e maand, lager is dan € 73.031, betaal je 36,93% belasting over je 13e maand. Is je jaarinkomen hoger? Dan betaal je 49,5% belasting.

Wat is voordeliger vakantiegeld per maand of per jaar?

Wat is het verschil tussen maandelijks of jaarlijks uitbetalen? – Belastingtechnisch gezien maakt dat niets uit. Je krijgt in totaal hetzelfde bedrag uitgekeerd, of je nou kiest voor een maandelijkse of jaarlijkse uitbetaling. Wel is het natuurlijk zo dat je het geld dat je per maand krijgt weg kunt zetten op een spaar- of beleggingsrekening.

Wat is het verschil tussen een 13e maand en een eindejaarsuitkering?

Wat is het verschil tussen een 13e maand en eindejaarsuitkering? Een 13e maand is een extra bruto-maandsalaris. Een eindejaarsuitkering is een percentage of deel van je bruto-jaarsalaris.

Is vakantiegeld belastingvrij?

Kan vakantiegeld belastingvrij worden uitgekeerd? – Over vakantiegeld moet altijd loonheffing worden ingehouden. Dit kan dus niet belastingvrij worden uitgekeerd. Het is namelijk een vorm van inkomen voor je medewerker, dus geldt dat hierover inkomstenbelasting moet worden betaald.

Hoeveel belasting over vakantiegeld en 13e maand?

Hoeveel belasting betaal je over een eindejaarsuitkering?

Schijf Belastbaar inkomen Percentage loonbelasting
1 Tot € 73.031 36,93%
2 Vanaf € 73.031 49,50%

Hoeveel belasting betaal ik als ik mijn vakantiedagen laat uitbetalen?

Vakantiedagen laten uitbetalen – Je vakantiedagen laten uitbetalen is erg kostbaar, want je betaalt er veel belasting over. Je betaalt namelijk bijzonder loonbelasting Hoeveel belasting is per inkomen verschillend, maar de belasting kan oplopen tot wel meer dan 55%.

Hoe kan je van bruto naar netto berekenen?

Vragen over bruto en netto loon berekenen –

Wat is brutoloon? Brutoloon is het bedrag dat je in een contract hebt afgesproken met je werknemer: zijn salaris. Bij het bepalen van het brutoloon houd je rekening met het wettelijke minimumloon en met de richtlijnen in de cao die mogelijk van toepassing zijn op je werknemer. Wat is nettoloon? Nettoloon is het loon dat je werknemer uiteindelijk op zijn bankrekening bijgeschreven krijgt. Na aftrek van loonheffingen, premies en vergoedingen kom je tot het nettoloon. Hoe bereken ik het verschil tussen bruto en nettoloon? Het verschil tussen bruto en nettoloon kun je berekenen door de loonheffingen, premies en vergoedingen af te trekken van het brutoloon. Je kunt online rekentools en software gebruiken om tot een goede berekening te komen. Waarom het minimumloon betalen? Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon, Het minimumloon is van toepassing op alle werknemers met een vast of tijdelijk contract. Betaal je minder dan het minimumloon, dan kun je een waarschuwing of een flinke boete krijgen van de Arbeidsinspectie. Welke extra personeels­kosten zijn er in 2023? Het minimumloon is flink gestegen in 2023. Daarnaast zijn veel cao-lonen omhoog gegaan. Kijk dus goed welk loon je moet betalen in 2023. De loonheffingen zijn wel lager. Zo is bijvoorbeeld de arbeidskorting toegenomen, waardoor werknemers netto meer overhouden. Ook de WW-premie en bijdrage Zvw vallen vaak gunstiger uit. Lees meer over je personeels­kosten in 2023,

Eerste versie: 08 mei 2018

Waarom krijg ik zo weinig vakantiegeld?

Lage inkomens houden meer vakantiegeld over, hoge inkomens minder ANP Reizigers stappen in de bus voor een rit van Nederland naar Frankrijk NOS Nieuws • woensdag 3 mei, 06:00 • Aangepast woensdag 3 mei, 11:11 Huishoudens met een laag inkomen houden dit jaar netto meer vakantiegeld over, hoge inkomens juist minder. Dat blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP.

 • Dat is het gevolg van veranderingen in het belastingstelsel.
 • Het keerpunt ligt bij een salaris van ongeveer 3000 euro bruto per maand.
 • Wie wat meer verdient, houdt juist iets minder vakantiegeld over dan vorig jaar.
 • Bij 3086 euro bruto bijvoorbeeld 18 euro netto minder dan in 2022.
 • Dat komt doordat je bij een inkomen daartussen net in een ander belastingtarief valt”, zegt Dik van Leeuwerden van ADP.

“Qua vakantiegeld gaan mensen die meer dan modaal verdienen er dus net iets op achteruit.” Ook de algemene heffingskorting speelt bij het vakantiegeld een rol, want die is inkomensafhankelijk. Het verschil met vorig jaar is het gevolg van politieke keuzes.

Met Prinsjesdag is vorig jaar behoorlijk aan de knoppen gedraaid. Alles stond in het teken van koopkrachtherstel vanwege de hoge inflatie”, legt Van Leeuwerden uit. Vooral huishoudens met een inkomen onder modaal houden daardoor netto meer over. De meeste mensen krijgen hun vakantietoeslag in mei. Deze extra beloning moet werknemers in staat stellen om genoeg geld te hebben om in de zomer op vakantie te gaan.

Het is overigens niet zo dat de meeste mensen hun vakantiegeld ook daadwerkelijk uitgeven aan vakanties. Afgelopen jaren toonden diverse onderzoeken aan dat veel Nederlanders het geld opzijzetten om te sparen. Ook verbouwingen zijn een populaire bestemming voor het geld.

Daarnaast is er ook een groep werknemers die het vakantiegeld nodig heeft om het hoofd financieel boven water te houden. Uit een enquête van accountantskantoor PwC uit 2021 onder ruim 1700 mensen blijkt dat zo’n 7 procent van het geld aangewend wordt om schulden af te betalen. Voor dit soort uitgaven is het niet nodig om het geld in mei te krijgen.

Van Leeuwerden: “We zien ook dat in steeds meer sectoren mensen zelf kunnen kiezen wanneer de vakantiebijslag wordt uitgekeerd.” In een eerdere versie van dit artikel stond dat een werknemer met een salaris van 3000 euro bruto er netto 259 euro op achteruit gaat.

Hoeveel bedraagt het vakantiegeld?

Vakantiegeld voor arbeiders: 15,38% van je bruto jaarloon – Ben je arbeider? Dan verloopt de uitbetaling en de berekening van je vakantiegeld net een tikkeltje anders. Als arbeider ontvang je geen loon wanneer je vakantiedagen neemt. Daarom krijg je jouw vakantiegeld, zowel het enkel als het dubbel, uitbetaald door de (RJV) of het bevoegde vakantiefonds.

Zij berekenen het bedrag op basis van je prestaties en lonen van het voorgaande jaar, 2021 in dit geval. Onder voorwaarden worden ook je afwezigheidsdagen, zoals ziekte of ouderschapsverlof, meegenomen in de berekening. Om je vakantiegeld te berekenen, brengen ze al je brutolonen samen op 108%, Je vakantiegeld bedraagt dan 15,38% van dat bruto jaarloon,

Ook hier wordt het bruto bedrag vermindert met de RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing, alsook een solidariteitsinhouding. Een voorbeeld: Als je een bruto jaarloon van € 23.700 (108%) ontvangt, dan bedraagt je bruto vakantiegeld € 3.645 (€ 23.700 x 15,38%).

Wie 3.000 euro of minder verdient krijgt meer vakantiegeld?

03 mei 2023 om 06:00 Update: een maand geleden Werknemers met een brutomaandloon tot 3.000 euro ontvangen dit jaar iets meer vakantiegeld. Dat geldt niet voor de hogere inkomens. Die gaan er volgens hr- en salarisdienstverlener ADP juist op achteruit. “Het is puur een belastingtechnisch verhaal”, zegt Dik van Leeuwerden van ADP.

 • Iemand met een salaris van 3.000 euro bruto per maand betaalt minder belasting.
 • Maar het kabinet heeft aan behoorlijk wat knoppen gedraaid, dus we gaan er allemaal netto op vooruit dit jaar.” Veel werknemers krijgen bij het salaris van mei of juni een extraatje voor de vakantieperiode.
 • Het vakantiegeld komt neer op 8 procent van het jaarsalaris en is dus eigenlijk een extra maandsalaris.

Werkgevers sparen het geld op, zodat het personeel zich een vakantie kan veroorloven. Steeds meer werkgevers stappen in nieuwe cao’s over op een individueel keuzebudget. Werknemers kunnen dan zelf bepalen wat ze ermee doen en wanneer het wordt uitbetaald.

Een werknemer met een maandloon van 1.000 euro bruto ontvangt dit jaar netto 15 euro extra vakantiegeld. Bij 1.250 euro bruto per maand wordt 18 euro meer gestort. Een werknemer met een modaal maandsalaris (3.086 euro) ontvangt netto 18 euro minder in vergelijking met 2022. Iemand die twee keer modaal verdient, krijgt 39 euro minder dan vorig jaar.

En de mensen die drie keer modaal verdienen, krijgen 579 euro minder uitgekeerd. Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond dat een werknemer die 3.000 euro verdient dit jaar 259 euro meer vakantiegeld ontvangt. Maar dat klopt niet. NU.nl had zich gebaseerd op onjuiste gegevens van ADP.

Waarom minder vakantiegeld met loonheffingskorting?

Vakantiegeld belasting – Loonheffing – Ook heb je recht op loonheffingskortingen, waardoor je minder belasting betaalt over je loon. De Belastingdienst verrekent deze kortingen elke maand met je loon, maar doet dat niet met je vakantiegeld. Hierdoor lijkt het alsof je over je vakantiegeld meer belasting betaalt dan over je loon. Betaalt je werkgever het vakantiegeld per maand, dan merk je hier niets van. Wist je dat Sparen.nl geheel onafhankelijk is? Hierdoor krijg je een eerlijk overzicht van het grootste aanbod spaarrekeningen. Zo vind je makkelijk de best passende spaarrekening met de hoogste rente. Hoogste rente op spaarrekening >>

Waarom 52% loonheffing?

Loonheffing bijzonder tarief Als je extra inkomen ontvangt, zoals een dertiende maand of een bonus, betaal je daarover belasting. Het bijzonder tarief kan oplopen tot 52 procent aan loonbelasting.

Wat hou ik over van mijn 13e maand?

13e maand berekenen en de belasting – Je betaalt over je 13e maand belasting. Omdat een 13e maand een bijzonder beloning is, wordt er geen loonheffingskorting berekend en valt het hele bedrag in de hoogste belastingschijf die op jou van toepassing is. In 2023 zijn er 2 belastingschijven voor mensen die nog niet de aow-leeftijd hebben behaald:

Schijf Belastbaar inkomen Percentage loonbelasting
1 Tot € 73.031 36,93%
2 Vanaf € 73.031 49,50%

Als je totale jaarinkomen, dus nog zonder de 13e maand, lager is dan € 73.031, betaal je 36,93% belasting over je 13e maand. Is je jaarinkomen hoger? Dan betaal je 49,5% belasting.

Hoeveel vakantiegeld bij 3000 netto?

Mei is de maand van het vakantiegeld. Dat bedraagt voor werknemers doorgaans 8 procent van het bruto jaarsalaris. Maar wat hou je daar eigenlijk van over? Budgetinstituut Nibud legt in een handig artikel uit hoe het precies werkt met de uitkering van vakantiegeld,

 • De berekening van het vakantiegeld is niet gebaseerd op het kalenderjaar, maar op het loon tussen 1 juni van het afgelopen jaar en 1 juni van dit jaar.
 • De bruto berekening gaat ervan uit dat als je bijvoorbeeld 3.000 euro per maand verdient, je daar elke maand 240 euro vakantiegeld over opbouwt (8 procent).

Op jaarbasis is dat 2.880 euro. Dus dat komt in de buurt van één bruto maandsalaris. Maar je moet hierover natuurlijk ook nog inkomstenbelasting betalen. Dat hangt weer af van de hoogte van je jaarinkomen. Voor 2019 geldt daarbij de volgende opbouw: Het Nibud heeft het netto vakantiegeld doorgerekend voor verschillende bruto maandsalarissen. Als je bijvoorbeeld 2.000 euro bruto per maand verdient, is je bruto vakantiegeld 1.920 euro. Netto hou je daar ongeveer 1.100 euro van over. Hieronder de tabel met verschillende maandsalarissen: Volgens een online poll van het Nibud besteedt 42 procent van de respondenten het vakantiegeld ook echt aan vakantie. Zo’n 31 procent zegt vakantiegeld ook te gebruiken om te sparen en 16 procent gebruikt het om schulden af te lossen.

Hoeveel belasting betaal je over een 13e maand?

13e maand belasting – Voorbeeld belastingtarief bij bonus – Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe je zelf de belasting over je dertiende maand berekent. Hierbij is het belangrijk om te weten dat de belasting over de dertiende maand alleen berekend kan worden als je ook de andere vormen van bijzondere beloning meetelt, zoals vakantiegeld en overuren.

 • Deze bedragen bepalen namelijk de hoogte van je totale bruto inkomsten en dus de belastingschijf waarbinnen de dertiende maand valt.
 • Stel: Je inkomen bedraagt 3.000 euro bruto.
 • Daarnaast ontvang je 2.880 euro vakantiegeld.
 • Er is geen sprake van andere vormen van bijzondere beloning, zoals uitbetaalde overuren.

Je bruto-inkomen op het moment dat je de dertiende maand ontvangt, is dus je bruto jaarloon plus je bruto vakantiegeld. Dat is 38.880 euro. Je dertiende maand bedraagt 3.000 euro bruto. In totaal bedraagt je inkomen dan 41.880 euro. De dertiende maand valt volledig in de eerste schijf, dus je betaalt 36,93 procent belasting over dit bedrag.

 1. Dat komt neer op een bedrag van 1.107 euro.
 2. Je houdt dan dus 1.893 euro netto over van je dertiende maand in 2023.
 3. Meer weten over? Lees ook onze andere artikelen over 13e maand Reacties Taxman 08 januari 2015 Erg rare stelling: ”Over je dertiende maand betaal je een bijzonder belastingtarief.” Welk tarief is dit dan? Gewoon een van de vier loonschijven.

Er bestaat geen ”speciaal” belasting tarief voor bonussen. All het inkomen over het jaar loon & bonussen moet gewoon opgeteld worden en aan het eind van het jaar kortingen toepassen en dan belasting toepassen volgens de geldende belasting schijven. De statement doet suggereren dat er een speciaal tarief is dat anders is dan de loonbelasting.

 • Redactie Spaarrente 09 januari 2015 Bedankt voor je reactie.
 • De zin die je citeert kan inderdaad verwarrend overkomen.
 • We hebben de tekst dus aangepast.
 • Mike 13 januari 2016 Hoe wordt de bonus belast als deze zorgt dat je jaarinkomen incl bonus in een nieuwe schijf terecht komt? Bijvoorbeeld: jaarinkomen zonder bonus is 63.000 euro en met bonus wordt dat 67.000.

Wordt de bonus dan volledig in tarief 4 belast of gedeeltelijk nog in tarief 3? Gab 12 oktober 2017 3000-40,8%=1776 en niet 1560, Waarom heeft u 1560 geschreven? Redactie Spaarrente.nl 13 oktober 2017 @Gab, je hebt gelijk. Er staat een rekenfout in het artikel.

 1. We hebben het direct aangepast.
 2. Roy 05 oktober 2022 een kale brutoloon is voor mij 2180,- 37% belasting gaat eraf, dus dat is 780,- wat naar de belasting gaat.
 3. Nogal sneu en ik vind dat veel geld.
 4. Daar werk je dan voor.
 5. Wil niet te verzuurd zijn, ben blij met een 13e maandloon en loop verder ook niet te zeiken, maar over dit soort dingen blijf ik me verbazen.

Gaat er ook nog 600,- aan loonheffing vanaf? Reageer hierop

Naam
Emailadres (wordt niet gepubliceerd)
Uw bericht *
Ja, ik ontvang graag maandelijks geheel gratis de actuele spaarrentes.
Code
Akkoordverklaring Ik heb alles correct ingevuld en ga akkoord met de privacy verklaring
Verzenden

Blog Spaarrente.nl Top 5 Sparen Aanbieder Rente% Bigbank 3,50% Yapi Kredi Bank 1,80% Nationale Nederlanden 1,00% ASN Bank 0,90% SNS Bank 0,80% Alle spaarbanken vergelijken

Hoeveel belasting betalen over uitbetaalde vakantiedagen?

Vakantiedagen laten uitbetalen – Je vakantiedagen laten uitbetalen is erg kostbaar, want je betaalt er veel belasting over. Je betaalt namelijk bijzonder loonbelasting Hoeveel belasting is per inkomen verschillend, maar de belasting kan oplopen tot wel meer dan 55%.