Nieuwe Prijs Berekenen Procenten

Nieuwe Prijs Berekenen Procenten
Om de oude prijs te berekenen doe je het volgende: 0,8 · OUD = NIEUW, want er gaat 20% van 100% af. De nieuwe prijs is gegeven, namelijk 48 euro, dus 0,8 · OUD = 48. Deze formule kan je omschrijven om zo de oude prijs te bepalen: OUD=480.8=60.

Hoe bereken je een prijsverhoging in procenten?

Reken het prijsverschil in euro’s uit. Deel het prijsverschil door de prijs waarmee je het vergelijkt. Vermenigvuldig de uitkomst met 100 en zet er het %-teken achter.

Wat is een redelijke prijsverhoging?

Prijsverhoging doet wonderen voor de winst – De prijs voor je product of dienst is misschien wel de belangrijkste hendel waar je aan kunt draaien bij het bepalen van je winstgevendheid. Verhoog je prijs met 1 procent en je winstgevendheid stijgt met 11 procent, berekende adviesbureau McKinsey.

Daarmee hebben prijsverhogingen – in potentie – drie tot vier keer meer impact op je winst dan het verhogen van je verkoopvolume. Anders gezegd: vergeleken met de andere drie marketing-P’s ‘Plaats’, ‘Product’ en ‘Promotie’ is ‘Prijs’ het enige marketinginstrument dat direct geld opbrengt en geen geld kost, zei groei-expert Omar Mohout eerder tegen MT/Sprout,

‘Als je op een gegeven moment een prijs hebt gekozen, en je hebt die vervolgens nooit veranderd, dan klopt het waarschijnlijk niet’, zei mede-oprichter van Evernote Phil Libin.

You might be interested:  Kosten Op Jezelf Wonen Berekenen

Hoe vaak mag je prijs verhogen?

1.Losse of vaste overeenkomst – Sluit je met klanten steeds weer een nieuwe overeenkomst? Dan is het simpel. Je kunt steeds weer opnieuw de prijs voor jouw product of dienst bepalen. Je mag aan nieuwe klanten dus een hogere prijs vragen dan aan bestaande klanten waar een lopende overeenkomst mee bestaat.

 • Dit geldt bijvoorbeeld voor webwinkels.
 • Als er sprake is van een overeenkomst met een bestaande klant, dan liggen de zaken anders.
 • Denk daarbij aan abonnementen of een grote opdracht of project.
 • De hoofdregel is dan immers ‘contract is contract’.
 • Als je een prijs hebt afgesproken met jouw klant, dan kan jouw klant jou daaraan houden.

Een prijsverhoging doorvoeren als jouw eigen kosten hoger worden, is dan in principe niet mogelijk, tenzij je in de overeenkomst hebt opgenomen dat je onder bepaalde omstandigheden de prijzen mag verhogen.

Hoe vaak mag je prijzen verhogen?

Prijsverhoging tijdig aankondigen en communiceren – Voor sommige sectoren, zoals de bouwwereld, gelden strengere wettelijke regels rond prijsstijgingen tijdens overeenkomsten. Zij moeten een aankondiging van hun nieuwe prijzen op tijd communiceren naar de klant.

Als consument sta je in dat geval juridisch gezien een stuk sterker. Het gaat om deze 3 situaties: 1. Stijgende bouwkosten bij aannemers Bij het doorberekenen van een stijging van de bouwkosten moet de aannemer de klant op tijd waarschuwen. Zelfs als er een vaste prijs is afgesproken. Of de aannemer daadwerkelijk een prijsstijging mag doorberekenen, hangt af van de wet,

Juridisch gezien is een tussentijdse prijsstijging namelijk alleen toegestaan als:

  • de kostenverhogende omstandigheden niet te voorzien waren;
  • het gaat om een aanzienlijke verhoging (bijv. boven de 5%);
  • de aannemer de opdrachtgever tijdig op de hoogte heeft gesteld van de noodzaak van de prijsverhoging.
You might be interested:  Benzine En Tol Berekenen

2. Prijsverhoging zakelijke dienstverlening vs. consument Consumenten zijn wettelijk gezien beter beschermd dan ondernemers. De zogenaamde ‘zwarte lijst’ in de wet bepaalt namelijk dat prijzen pas na drie maanden verhoogd mogen worden, wanneer een consument een overeenkomst heeft getekend.

Overigens is dit alleen toegestaan als de consument het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Is er sprake van een overeenkomst tussen twee zakelijke partijen (b2b), dan is een eenzijdige prijsverhoging vaak toegestaan. Je leverancier moet deze mogelijke prijsverhoging dan wel vermelden in de algemene voorwaarden of in de offerte.

Let op: ondernemers die eenzelfde soort positie innemen als consumenten worden soms ook extra beschermd. Dit kan dus ook voor jou gelden. Onze jurist kan je hier alles over vertellen.3. Doorberekenen btw-verhoging Er bestaan ook wettelijk toegestane prijsverhogingen die de leverancier altijd mag doorberekenen aan de klant.

Waarom kun je de verkoopprijs niet zomaar verhogen?

Prijzen zijn vrij. Jij mag als ondernemer in principe zelf de tarieven voor jouw product of dienst bepalen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Wanneer jij afspraken hebt over de verkoop van bijvoorbeeld een bepaald merk, zal je waarschijnlijk niet zomaar de prijs van het product mogen wijzigen.

Hoe bereken je de oude prijs voor de korting?

Om de oude prijs te berekenen doe je het volgende: 0,8 · OUD = NIEUW, want er gaat 20% van 100% af. De nieuwe prijs is gegeven, namelijk 48 euro, dus 0,8 · OUD = 48. Deze formule kan je omschrijven om zo de oude prijs te bepalen: OUD=480.8=60.