Nieuwe Salaris Po Berekenen

Nieuwe Salaris Po Berekenen

Wat wordt mijn nieuwe salaris po?

Leraren in het po gaan er gemiddeld 10% op vooruit. Zij verdienden gemiddeld € 4.580 per maand. Door het dichten van de loonkloof stijgt dit bedrag tot ongeveer € 5.010 per maand.

Hoeveel procent loonsverhoging po?

AOb: Forse loonsverhoging en betaalde stages nodig in primair onderwijs Een loonsverhoging van 14,3 procent en een stagevergoeding van 750 euro. Dat zijn voor AOb/FNV twee speerpunten bij de komende cao-onderhandelingen in het primair onderwijs. “De inflatie is torenhoog”, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers.

Hoe ga je een trede omhoog?

Hoe werken salarisschalen? – Als je net start, begin je dus meestal onderaan het loongebouw. Overstappen naar een hogere schaal is alleen mogelijk als je promotie maakt of als je in je huidige functie groeit, van bijvoorbeeld een junior naar een senior.

Binnen een schaal kun je ook groeien, omdat zo’n schaal weer uit treden bestaat. Functioneer je goed? Dan ontvang je meestal elk jaar een salarisverhoging. Je gaat dan één trede omhoog. Op een gegeven moment kom je bij de max van de salarisschaal en kun je niet meer gaan verdienen. Behalve, zoals we hierboven beschreven, als je promotie maakt.

Als je gaat over je salaris bij een nieuwe functie, onderhandel je over de trede waarop je bent ingedeeld. Hierbij wordt gekeken naar jouw kennis, vaardigheden en werkervaring.

Hoeveel treden omhoog per jaar?

In de schaal zijn verder treden aangebracht. Deze zijn verbonden aan je werkervaring. Afhankelijk van het type onderwijs bevat een schaal 10 tot 15 treden, waarop je stapje voor stapje doorgroeit. In principe groei je bij goed functioneren voor ieder gewerkt jaar één trede en kun je jaarlijks meer gaan verdienen.

Hoeveel loonsverhoging onderwijs 2023?

14 maart 2023 – FNV en CNV hebben een onderhandelaarsresultaat bereikt met SVB voor een nieuwe cao. Daarin worden eerst alle salaristreden met 100 euro bruto verhoogd en volgen daarbovenop salarisverhogingen van 4,5 en 2 procent. In de nieuwe cao met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 30 april 2024, gaan de lonen drie keer omhoog.

 • Per 1 januari 2023 worden alle salaristreden met terugwerkende kracht met 100 euro bruto verhoogd.
 • Daarbovenop volgt een loonsverhoging van 4,5 procent.
 • Later dit jaar, per 1 november, volgt een tweede verhoging van 2 procent.
 • Tot 12,4 procent meer salaris De nominale verhoging van 100 euro bruto werkt vooral positief uit voor lagere loonschalen, voor wie 100 euro bruto procentueel meer is dan voor de hogere salarisschalen.

Voor een gemiddelde medewerker in schaal 6 komen de verhogingen uit op een totaal van 9,6 procent. In de lagere schalen kan dit percentage zelfs oplopen tot maximaal 12,4 procent. Het precieze effect per schaal is weergegeven in de bijlage Effect loonschalen,

 • Verhoging vergoedingen Bij SVB geldt een netto thuiswerkvergoeding voor overige kosten (zoals internet) van 30 euro netto per maand.
 • Per 1 april 2023 gaat de thuiswerkvergoeding omhoog van 2 naar 2,15 euro per dag.
 • Ook de reiskostenvergoeding voor eigen vervoer wordt per die datum verhoogd van 10 naar 15 cent per kilometer.

Gaat u op de fiets of lopend naar het werk, dan gaat de reiskostenvergoeding 1 cent omhoog naar 20 cent per kilometer. Van de 28 cent per kilometer voor dienstreizen is voortaan 21 cent onbelast. Dit is nu nog 19 cent. Verlenging levensfaseregeling Verder hebben de onderhandelaars afgesproken dat de levensfaseregeling met drie jaar wordt verlengd.

Hoeveel salarisverhoging in 2023?

Hoeveel loonsverhoging in 2023? – Vooral de lonen op of vlak boven het wettelijk minimumloon zijn flink gestegen. Dit jaar ging het wettelijk minimumloon met liefst 10,15 procent omhoog. Inmiddels is er ook al flink onderhandeld over de nieuwe cao’s en in maart meldde AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in het eerste kwartaal 2023 een gemiddelde loonstijging van 5,0 procent.

Is 3% loonsverhoging veel?

Bedrijven die niet verplicht zijn zich aan een cao te houden, mogen zelf beslissen of en hoeveel loonsverhoging ze bieden. De vuistregel is dat het maandsalaris tussen de 3% en 6% stijgt. Dit percentage kan oplopen tot 10%.

Is 7% loonsverhoging veel?

De vuistregel voor een salarisverhoging percentage is tussen de 5 – 10 procent. Met onze bruto netto calculator kan je direct berekenen hoeveel extra netto salaris dit oplevert.

You might be interested:  Erfenis Belasting Berekenen

Is 5% loonsverhoging veel?

3. Check je maximaal te vragen verhoging – In Nederland is 10% loonsverhoging doorgaans de maximaal haalbare salarisverhoging. Maar je moet écht uitermate goed hebben gepresteerd om dat tiende deel verhoging daadwerkelijk te krijgen. Bereid je dus voor om exact te kunnen uitdrukken hoeveel meer salaris je wilt, zowel in percentages als in euro’s:

Bereken welk bedrag 10% van je brutoloon is om je maximaal haalbare loonstijging te bepalen Bepaal aan de hand van je werkzaamheden, vooruitgang en marktwaarde hoeveel loonsverhoging jij realistisch vindt Als minder dan de maximale 10% loonsverhoging realistisch is, noteer je voor jezelf hoeveel loonsverhoging jij vindt dat je verdient in procenten en in euro’s

Zet vervolgens tactisch íets hoger in dan je eigenlijk wilt. Zo blijft er wat ruimte over voor ‘water bij de wijn’ en is de kans groter dat je uitkomt op je gewenste salarisverhoging.

Hoe weet je welke trede je zit?

Hoe weet ik hoeveel loon ik krijg? – Als je bedrijf onder een cao valt, vind je in de loontabel (in het cao-boekje) de afspraken over je loon. Als jij weet in welke schaal je functie is ingedeeld, kun je direct de bijbehorende loonschaal opzoeken. Ook kun je zien of salaris doorgroeit, als je meer ervaring hebt (functiejaren), of als een goede beoordeling krijgt.

Wat als je aan het einde van een schaal bent?

Kunnen werkgevers dan helemaal niets meer doen voor deze groep medewerkers? – Gelukkig wel, al is het sterk afhankelijk van de individuele casus. Hieronder geven wij een aantal denkrichtingen en oplossingen. Vooropgesteld, en dat spreekt redelijk voor zich, dat de unieke situatie van een bedrijf en haar context alles bepalend is voor de juiste oplossing.

 • Er bestaan geen algemene remedies, en daarom is het belangrijk om het bedrijf en haar medewerkers en functies, de cultuur, het HR beleid en de organisatiestrategie te kennen.
 • Bovendien worden nogal wat bedrijven beperkt in hun vrijheid om maatregelen te nemen, omdat men gebonden is aan een cao.
 • Maar dan nog steeds blijven er wel degelijk creatieve oplossingen mogelijk.

Laten we allereerst eens inzoomen op het loongebouw. Wanneer een goed presterende medewerker het einde van de schaal heeft bereikt, ligt promotie voor de hand. Dat is immers een uitgangspunt van een standaard loongebouw. De medewerker gaat een zwaardere functie uitoefenen en daarmee in een hogere schaal meer verdienen.

Maar die promotie is maar voor enkele medewerkers weggelegd, dus wat te doen met die uitstekend presterende medewerkers die zich al jaren lang loyaal inzetten voor het bedrijf en aan het einde van hun schaal zitten? Hier ligt voor HR de rol om als bewaker van het loongebouw ervoor te zorgen dat het oneigenlijk gebruik van ‘promotie’ ofwel hogere schaalindeling, niet plaatsvindt.

Op dat moment wordt de bijl aan de wortels van je functie-loongebouw gelegd.

Welke maand trede omhoog onderwijs?

14 juli 2022 – Komende maand ontvangen medewerkers in het primair, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs de periodieke salarisverhoging op basis van de nieuwe cao’s. Daarnaast wordt in het basis- en voortgezet onderwijs de jaarlijkse bindingstoelage uitbetaald.

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd in het onderwijs. Zo werd in het voorjaar eindelijk de loonkloof gedicht tussen het primair en voortgezet onderwijs en zijn ook andere financiële regelingen gelijk getrokken. Zo is de bindingstoelage terug in het primair onderwijs. In 2018 verdween die met de introductie van nieuwe salarisschalen.

CAO’s 2022 – 2023 In zowel het primair, voortgezet als middelbaar (beroeps)onderwijs zijn onlangs nieuwe cao’s afgesloten. Voor het primair en voortgezet onderwijs gaat het om een cao voor de periode 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023 met een salarisverhoging van 4,75 procent per 1 juli 2022 en een eenmalige uitkering van 500 euro bij een fulltime dienstverband.

Beide cao’s zijn inmiddels definitief en aan de cao-teksten wordt nog gewerkt. De cao mbo 2022 – 2023 is al wel beschikbaar en loopt van 1 mei 2022 tot 1 juni 2023. Hierin zijn de salarissen per 1 juli met 4,2 procent omhoog gegaan en is een eenmalige uitkering van 600 euro afgesproken. Periodieke salarisverhoging De periodieke salarisverhoging wordt voor zowel het primair, voortgezet als middelbaar (beroeps)onderwijs jaarlijks toegekend in augustus.

Zolang u nog niet aan het maximum van uw schaal zit, krijgt u er in augustus een periodiek bij. Werkt u in het primair onderwijs en ontvangt u nu salaris volgens de LB-schaal 9, regel 7, dan gaat u komende maand naar LB 9 regel 8. Overigens krijgt u deze verhoging alleen als u uw dienstverband in het afgelopen jaar tussendoor niet heeft onderbroken.

Voor het primair onderwijs geldt dat u in het afgelopen schooljaar minstens 60 dagen werkzaam moet zijn geweest of voor het hele schooljaar een benoeming of aanstelling had. Bindingstoelage Primair en Voortgezet Onderwijs In het primair en voorgezet onderwijs wordt in augustus de bindingstoelage uitgekeerd.

Vanaf 1 augustus 2022 geldt de bindingstoelage voor team- en afdelingsleiders voor de salarisschalen tot en met 12. Tot op heden gold deze alleen voor team- en afdelingsleiders in schaal 12. De bindingstoelage bedraagt in 2022 bij een normbetrekking: Leraar: €1.591,09 Directiefunctie: €263,94 Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €263,94 Team- of afdelingsleiders tot en met schaal 12: €1.591,09 De bindingstoelage wordt uitgekeerd naar rato van de periode dat de medewerker sinds september het voorgaande jaar in dienst was.

You might be interested:  Totale Kosten Hypotheek Berekenen

Bij ontslag voor 1 augustus, wordt de bindingstoelage direct na het ontslag over de periode van september tot de datum van ontslag uitgekeerd. Dit geldt alleen voor medewerkers die de bindingstoelage eerder hebben ontvangen. De medewerker die de toelage dit jaar voor het eerst zou ontvangen en voor augustus wordt ontslagen, ontvangt geen toelage.

Reiskostenvergoeding PO Leraren in het primair onderwijs ontvangen in juli en augustus geen reiskostenvergoeding. Dit geldt ook voor directie en onderwijsondersteunende medewerkers met lesgebonden en/of behandeltaken. Aan onderwijsondersteunend personeel zonder les- en/of behandeltaken wordt alleen over de maand juli geen reiskostenvergoeding uitbetaald.

 • Reiskostenvergoeding VO Medewerkers in het voortgezet onderwijs krijgen maandelijks een bedrag aan reiskostenvergoeding.
 • Rekeninghoudend met vakanties, is deze vergoeding voor docenten en directie gebaseerd op tien maanden per jaar.
 • Dit bedrag wordt verdeeld in twaalf termijnen en maandelijks uitbetaald.

Voor onderwijsondersteunend personeel geldt dat zij op jaarbasis 11/12 vergoed krijgen, met een maandelijkse uitbetaling. Door: Redactie Ambtenarensalaris

Hoe vaak ga je een schaal omhoog?

#dtv, durf te vragen. Vragen is soms moeilijk, bijvoorbeeld als het gaat om salarisverhoging, terwijl een passend salaris voor veel mensen een belangrijke reden is om voor een baan te kiezen. Vind jij dat je dat je een hogere beloning voor je werkzaamheden verdient maar weet je niet hoe je dat aan moet pakken? Check deze tips en ontdek waar, wanneer en hoe jij een salarisverhoging kunt realiseren.

 • Vaak zijn salarissen in een cao vastgelegd en is voor jouw functie een salarisschaal vastgesteld, een reeks van bedragen met een minimum- en maximum.
 • Als je goed functioneert schuif je elk jaar 1 stapje omhoog tot je de laatste trede van de schaal bereikt, je salaris blijft vervolgens gelijk.
 • Over de schaal die bij jouw functie hoort kun je vaak niet onderhandelen.

Wel kun je in gesprek gaan over de trede waarin je start. Als je functie wijzigt of je groeit bijvoorbeeld van junior naar senior, kun je overstappen naar een andere salarisschaal. Als je niet onder een cao valt is het lastiger om vast te stellen of jij recht hebt op een hoger salaris.

Hoeveel groeit je salaris?

Hoeveel loonsverhoging? – Hoeveel extra salaris je de medewerker bij promotie moet geven, is lastig te zeggen. Sommige bedrijven hanteren als vuistregel een loonstijging van 3 tot 6 procent. Maar ook 5 tot 10 procent komt voor, vooral bij promoties die samenvallen met de (half)jaarlijkse loonstijging.

Welke cao loonsverhoging 2023?

De cao-loonstijging van 5,0% in het eerste kwartaal van 2023 is flink hoger dan historisch gezien (tussen de 1 en 3%). In maart 2023 komt de cao-loonstijging hoger uit dan de inflatie. Namelijk, 5,2% jaar-op-jaar voor cao-lonen en 4,4% voor inflatie (aldus de snelle raming).

Hoeveel verdien je als leerkracht netto?

Salarisschaal 148

Statuut Geldelijke anciënniteit Netto maandsalaris
Tijdelijk 0 jaar 1.537,34 €
Vast 10 jaar 1.819,36 €
Vast 20 jaar 2.107,84 €

Wat verdient een leraar basisonderwijs netto?

Wat is het salaris van een leerkracht in het basisonderwijs? – Een leerkracht in het basisonderwijs verdient tussen de €2.678 en €5.850 per maand. Dat is inclusief vakantiegeld (8% van het brutosalaris) en eindejaarsuitkering. Er zit een groot verschil tussen het minimum en het maximum.

Dit komt doordat er veel mogelijkheden zijn binnen het beroep. Leer je bijvoorbeeld door naar een begeleider of taalcoördinator? Dan heeft dat effect op je salaris als leraar in het basisonderwijs. Volgens de collectieve arbeidsovereenkomst voor het basisonderwijs moet een beginnend leerkracht in de laagste schaal (L10 of LA) minstens €2.678 per maand verdienen.

Omdat er diverse beginschalen zijn (naast L10 zijn er ook L11 en L12), is het gemiddelde salaris van een startende leerkracht in het basisonderwijs in de praktijk €2.680 bruto per maand. Het nettoloon is dan €2.165 euro afgerond. Dit startbedrag is vergelijkbaar met de meeste andere sectoren.

Wat krijg je erbij in 2023?

Kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag – Ouders krijgen hogere vergoedingen als bijdrage in de kosten voor kinderen. Het gaat om het kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag. Het gaat in 2023 extra omhoog. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen voor het eerste kind, tweede kind en het extra bedrag voor alleenstaande ouders wordt verhoogd met € 356 per jaar.

 • Het maximale bedrag dat ouders ontvangen vanaf het derde kind wordt verhoogd met € 468 per jaar.
 • De verhoging van het maximumbedrag vanaf het derde kind is structureel, de andere verhogingen zijn bedoeld als tijdelijke koopkrachtmaatregel.
 • De maximum uurprijzen voor 2023 worden voor alle vormen van extra verhoogd met 1,74%.
You might be interested:  Basaal Metabolisme Berekenen

De totale indexering voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang komt daarmee uit op 7,32% (€ 9,12 en € 7,85 per uur). De uurprijs voor de gastouderopvang wordt met 5,06% geïndexeerd, wat neerkomt op € 6,85 per uur. Er is tot deze hogere vergoeding gekozen vanwege de hoge inflatie in 2022.

Wat is een goed inkomen 2023?

Het modaal inkomen in 2023 ligt op €40.000 euro bruto per jaar (CPB, Augustusraming 2020-2023). Dit bedrag in inclusief vakantiegeld.

Welke maand salarisverhoging onderwijs?

De belangrijkste afspraken op een rij: – Na het afsluiten van de waarin de beloning tussen PO en VO werd gelijkgetrokken, zijn sociale partners opnieuw tot een aantal afspraken gekomen:

De cao heeft een looptijd van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023Een structurele loonsverhoging van 4,75 procent per 1 juli 2022Een eenmalige uitkering van 500 euro bruto (naar rato) per 1 juli 2022Verbetering van de ouderschapsregeling: bij opname in het eerste levensjaar van het kind wordt 75% van het eigen loon uitbetaald. Ook deze regeling is gelijk aan die van het vo en is 5% meer dan de wettelijke regeling

Welke maand trede omhoog onderwijs?

14 juli 2022 – Komende maand ontvangen medewerkers in het primair, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs de periodieke salarisverhoging op basis van de nieuwe cao’s. Daarnaast wordt in het basis- en voortgezet onderwijs de jaarlijkse bindingstoelage uitbetaald.

 • Er is de afgelopen maanden veel gebeurd in het onderwijs.
 • Zo werd in het voorjaar eindelijk de loonkloof gedicht tussen het primair en voortgezet onderwijs en zijn ook andere financiële regelingen gelijk getrokken.
 • Zo is de bindingstoelage terug in het primair onderwijs.
 • In 2018 verdween die met de introductie van nieuwe salarisschalen.

CAO’s 2022 – 2023 In zowel het primair, voortgezet als middelbaar (beroeps)onderwijs zijn onlangs nieuwe cao’s afgesloten. Voor het primair en voortgezet onderwijs gaat het om een cao voor de periode 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023 met een salarisverhoging van 4,75 procent per 1 juli 2022 en een eenmalige uitkering van 500 euro bij een fulltime dienstverband.

 1. Beide cao’s zijn inmiddels definitief en aan de cao-teksten wordt nog gewerkt.
 2. De cao mbo 2022 – 2023 is al wel beschikbaar en loopt van 1 mei 2022 tot 1 juni 2023.
 3. Hierin zijn de salarissen per 1 juli met 4,2 procent omhoog gegaan en is een eenmalige uitkering van 600 euro afgesproken.
 4. Periodieke salarisverhoging De periodieke salarisverhoging wordt voor zowel het primair, voortgezet als middelbaar (beroeps)onderwijs jaarlijks toegekend in augustus.

Zolang u nog niet aan het maximum van uw schaal zit, krijgt u er in augustus een periodiek bij. Werkt u in het primair onderwijs en ontvangt u nu salaris volgens de LB-schaal 9, regel 7, dan gaat u komende maand naar LB 9 regel 8. Overigens krijgt u deze verhoging alleen als u uw dienstverband in het afgelopen jaar tussendoor niet heeft onderbroken.

Voor het primair onderwijs geldt dat u in het afgelopen schooljaar minstens 60 dagen werkzaam moet zijn geweest of voor het hele schooljaar een benoeming of aanstelling had. Bindingstoelage Primair en Voortgezet Onderwijs In het primair en voorgezet onderwijs wordt in augustus de bindingstoelage uitgekeerd.

Vanaf 1 augustus 2022 geldt de bindingstoelage voor team- en afdelingsleiders voor de salarisschalen tot en met 12. Tot op heden gold deze alleen voor team- en afdelingsleiders in schaal 12. De bindingstoelage bedraagt in 2022 bij een normbetrekking: Leraar: €1.591,09 Directiefunctie: €263,94 Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €263,94 Team- of afdelingsleiders tot en met schaal 12: €1.591,09 De bindingstoelage wordt uitgekeerd naar rato van de periode dat de medewerker sinds september het voorgaande jaar in dienst was.

Bij ontslag voor 1 augustus, wordt de bindingstoelage direct na het ontslag over de periode van september tot de datum van ontslag uitgekeerd. Dit geldt alleen voor medewerkers die de bindingstoelage eerder hebben ontvangen. De medewerker die de toelage dit jaar voor het eerst zou ontvangen en voor augustus wordt ontslagen, ontvangt geen toelage.

Reiskostenvergoeding PO Leraren in het primair onderwijs ontvangen in juli en augustus geen reiskostenvergoeding. Dit geldt ook voor directie en onderwijsondersteunende medewerkers met lesgebonden en/of behandeltaken. Aan onderwijsondersteunend personeel zonder les- en/of behandeltaken wordt alleen over de maand juli geen reiskostenvergoeding uitbetaald.

 1. Reiskostenvergoeding VO Medewerkers in het voortgezet onderwijs krijgen maandelijks een bedrag aan reiskostenvergoeding.
 2. Rekeninghoudend met vakanties, is deze vergoeding voor docenten en directie gebaseerd op tien maanden per jaar.
 3. Dit bedrag wordt verdeeld in twaalf termijnen en maandelijks uitbetaald.

Voor onderwijsondersteunend personeel geldt dat zij op jaarbasis 11/12 vergoed krijgen, met een maandelijkse uitbetaling. Door: Redactie Ambtenarensalaris

Heb je een 13e maand in het onderwijs?

Eindejaarsuitkering – Hoe hoog wordt de eindejaarsuitkering in het primair onderwijs? De eindejaarsuitkering in het primair onderwijs wordt net als in het voortgezet onderwijs 8,33% van het salaris en eventuele toeslagen.

Hoeveel is eindejaarsuitkering po?

Medewerkers in het PO en VO ontvangen in de maand december de zogenaamde structurele eindejaarsuitkering. Voor 2022 bedraagt deze uitkering 8,33 % over het dit jaar betaalde brutosalaris.